PL EN


2013 | 175 | 13-31
Article title

Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki

Content
Title variants
EN
The Concept of Social Logistics in Logistics Paradigm
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is a presentation of the concept of social logistics, separated as a new field of application of the theory of logistics - to solve important social problems that lie at the root of the material and information flows. Authors' considerations prowling around the logistics paradigm. It also refers to the areas of application of logistics in military and economic activities.
Year
Volume
175
Pages
13-31
Physical description
Contributors
References
 • Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE, Poznań 2001.
 • Baudin M., Lean Logistics, The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods, Productivity Press, New York 2005.
 • Beier F. J., Rutkowski K., Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993.
 • Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Placet, Warszawa 1996.
 • Coyle J.J., Bardi E. J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007.
 • DHL To Test A Crowdsourced Social Logistics Network - www.beta.linksqueaky.com.
 • Engels D.W., Alexander the Great and the Logistics of Macedonian Army, Berkeley 1980.
 • Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
 • Ihde G. B., Transport. Verkehr. Logistik, Verlag Franz Vahlen, München 1991.
 • Keegan J., Historia wojen, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
 • Kempny D., Koncepcje logistyki w nietypowych zastosowaniach. Orientacja logistyczna w procesie świadczenia usług nieprodukcyjnych, [w:] Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, red. M. Sołtysik, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 • Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, wydanie II, Wydawnictwo AE, Katowice 2000.
 • Klimas P., Czakon W., Sieci oraz firmy kotwice - ich znaczenie w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, UE Katowice, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010.
 • Kołodziejczyk P., Szołtysek J., Epistemologia logistyki społecznej, "Przegląd organizacji" 2009, nr 4.
 • Kortschak B.H., Co to jest logistyka? Austriacka Federalna Izba Gospodarcza, Wiedeń 1992.
 • Korzeń Z., Ekologistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 • Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 1998.
 • Skowronek C., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
 • Sołtysik M., Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw, [w:] Logistyka, red. D. Kisperska- Moroń, S. Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 • Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, III wydanie, zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo AE, Katowice 2003.
 • Sun Tzu, Sztuka wojny, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1994.
 • Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, wydanie II, Wydawnictwo AE, Katowice 2009.
 • Szołtysek J., Paradygmat logistyki a paradygmat w logistyce, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, red. S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Opole 2012.
 • Tanimoto T., Butsuryu-Logistics no riron to jittai (Theory and Practice of Physical Distribution and Logistics), Hakutoshobo 2000.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, tom 1, PWN, Warszawa 1983.
 • Tenhunen S., Mobile Technology in Village: ICTs, Culture, and Social Logistics in India, "Journal of the Royal Anthropological Institut" 2008.
 • Teuro T., Planning of Social Logistics, Bulletin of the System Science Institute, Waseda University, 1988.
 • Twaróg S., Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012 - rozprawa doktorska niepublikowana.
 • Wei L., Zhenggang He, Jin Z., Correlation Analysis of Social Logistics Demand and Economic Activities, International Conference of Transportation Engineering 2009, Tom II, ASCE, USA 2009.
 • Witkowski J., Geneza logistyki w naukach o zarządzaniu, [w:] Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci Prof. Mariana Sołtysika, Wydawnictwo AE, Katowice 2010.
 • Witkowski J., Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6b4e31c-22a4-4e1d-8ec1-babbeea5e843
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.