PL EN


2019 | 108 Produkcja i dystrybucja filmowa | 170-189
Article title

„Na wylot” Grzegorza Królikiewicza – produkcja, dystrybucja i recepcja

Authors
Title variants
EN
Grzegorz Królikiewicz’s „Na wylot” [„Through and Through”] – Production, Distribution and Reception
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony Na wylot – debiutanckiemu filmowi fabularnemu Grzegorza Królikiewicza. Autor, opierając się na archiwaliach odnalezionych w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym, Archiwum Akt Nowych oraz zbiorach prywatnych drobiazgowo rekonstruuje konteksty produkcyjne, dystrybucyjne i promocyjne filmu, osadzając je także w kontekście politycznym. Korzystając z relacji świadków, wyimków z prasy filmowej i codziennej, wskazuje, że choć krytyka per saldo oceniła film wysoko, to jednak cieszył się on jedynie umiarkowanym zainteresowaniem widowni, często spotykając się z bardzo ostrymi reakcjami. Tekst przypomina kontekst recepcyjny filmu, burzliwe dyskusje wokół niego, gwałtowne repliki zarówno krytyków, jak i samego reżysera. Dzięki tak szeroko przedstawionej dokumentacji, tekst obala też pewne mity, które przez lata budowano wokół dzieła Królikiewicza.
EN
The article is devoted to Through and Through (1972) – the debut feature film of Grzegorz Królikiewicz. The author, basing his argument on the materials from the National Film Archive – Audiovisual Institute, New Files Archive and private collections, carefully reconstructs the production, distribution and promotional contexts of the film, also embedding them in a political context. Using the accounts of witnesses, excerpts from the film and daily press, he demonstrates, that although the critics, on balance, rated the film highly, it enjoyed only moderate interest from the audience, often meeting with very sharp reactions. The text resembles the film’s receptive context, heated discussions around it, violent replicas of both the critics and the director himself. Thanks to such extensive documentation, the text also refutes some myths that for years have grown around Królikiewicz’s work.
Year
Pages
170-189
Physical description
Contributors
References
  • Kałużyński, Zygmunt. „W poszukiwaniu stylu”, Polityka 1973 nr 20.
  • Królikiewicz, Grzegorz. „Tren na śmierć cenzora”, Reżyser 1992, nr 11-13.
  • Malatyńska, Maria. „Przepustka czy sztandar”, Życie Literackie 1973, nr 23.
  • Marszałek, Rafał. „Nędznicy Królikiewicza”, Literatura, 1973, nr 20.
  • Mętrak, Krzysztof. „Widzowie z kina „Atlantic”, Kultura 1973, nr 38.
  • Passent, Daniel. „Bardziej gniewny niż młody”, Szpilki 1973, nr 20.
  • Torański, Błażej. Knebel. Cenzura w PRL-u, Warszawa: Zona Zero, 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6b554c1-bb3e-425f-af10-9db9c1626b53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.