PL EN


2020 | 2(58) | 71-79
Article title

Certyfikowanie zawodów księgowych w kontekście ich deregulacji

Content
Title variants
EN
Accounting certifications in the context of deregulation of the job
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie w 2014 roku ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów regulowanych zmieniło zasady certyfikowania zawodów księgowych. Zlikwidowano proces wystawania certyfikatów przez Ministerstwo Finansów, przez co powstała luka w tym obszarze. Lukę tę próbują wypełniać organizacje branżowe, takie jak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, czy Centrum Informacji Księgowej. Celem opracowania jest zaprezentowanie i porównanie aktualnych sposobów i zasad certyfikacji zawodu księgowego przez te dwie organizacje, w kontekście ustawy deregulacyjnej.
EN
The bill concerning easier access to regulated occupations, which was passed in 2014, changed the principles of certifying accountants. The procedure, of issuing the certificates by the Ministry of Finance was abandoned, which resulted in a gap in this area. Trade associations such as Accountants Association in Poland or Accounting Information Centre are aiming to close the gap. The aim of this dissertation is to outline and compare methods and principles of granting accounting certifications by the above-mentioned organizations in the context of deregulation bill.
Year
Issue
Pages
71-79
Physical description
References
  • Biliński S., Muż P., Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r., Infor, 2014.
  • Grabowska-Kaczmarek E., Jonas K., Szulc M., Świetla K., Zieniuk P., Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym, Difin, Warszawa 2020.
  • Żuraw P., Tożsamość zawodowa księgowych, Difin, Warszawa 2018.
  • Dz. U. poz. 1047.
  • Dz. U. poz. 768.
  • www.skwp.pl
  • www.cik.org.pl
  • www.gov.pl
  • https://www.rachunkowe-biuro.info.pl/certyfikowany-ekspert-uslug-ksiegowych/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6c22d1c-4f1d-4cea-aba3-b6da7fbc5a3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.