PL EN


Journal
2016 | 3 (64) | 101-119
Article title

Analiza sektora bankowego na Cyprze. Efekty i wyzwania restrukturyzacji

Content
Title variants
EN
Analysis of the Cyprus banking sector in the light of the financial crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cypr z uwagi na preferencje podatkowe i korzystniejsze warunki inwestowania kapitału stał się istotnym centrum usług finansowych w swoim regionie. Usługi, w tym finansowe, zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę w gospodarce. Sytuacja ta doprowadziła do szybkiego rozwoju sektora bankowego, który głównie dzięki depozytom nierezydentów posiadał wolne środki. Banki zainwestowały je m.in. w greckie papiery dłużne, co w przypadku zmaterializowania się problemów Grecji, znacząco odbiło się na sytuacji całego sektora. Dzięki umowie z Trojką i po przeprowadzeniu niezbędnych reform banki zaczęły powoli odzyskiwać pozycję sprzed kryzysu. Za wcześnie jednak jest, aby stwierdzić, że najgorsze banki na Cyprze mają za sobą. Przed nimi jeszcze wiele pracy, aby poprawić swoją kondycję i przywrócić zaufania wśród klientów.
EN
Since its tax preference and favorable conditions for capital investment Cyprus has become an important financial services center in its region. Services, including financial ones, begun to play an increasingly important role in the economy. This situation has led to the rapid development of the banking sector. Banks invested among Greek debt. What, when Greek problems have materialized, significantly influenced the situation of the sector. After reforms banks began to gradually recover to pre-crisis position. However, it is too early to conclude that banks are on the right way to return to their profitability. There is still a lot of work to improve financial condition and restore confidence among customers.
Journal
Year
Issue
Pages
101-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Aggregate Cyprus Banking Sector Data – General, Central Bank of Cyprus, http://www.centralbank.gov.cy
 • Annual Financial Report 2014, Bank of Cyprus Group, 2014.
 • Banking Structures Report, European Central Bank, Raporty w latach 2006–2015.
 • EU Banking Structure, European Central Bank, September 2010.
 • Financial Stability Report, 30 September 2015, Central Bank of Cyprus, Nicosia-Cyprus, 2015.
 • Georgiadou L., The financial sector in Cyprus: structure, performance and main developments, [w:] Ch. Thimann (red.), Financial Sectors in EU Accession Countries, European Central Bank, July 2002.
 • Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Key aggregate financial indicators for the Cyprus banking sector 2015 Q3, Central Bank of Cyprus.
 • Kośka M., Cypr nie powtórzył greckiego scenariusza, www.obserwatorfinansowy.pl
 • Monetary and Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, November 2009.
 • Monetary and Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, January 2016.
 • Orphanides A., Syrichas G., The Cyprus economy, Historical Review Propects Challenges, Central Bank of Cyprus, 2012.
 • Phylaktis K., The Cyprus Debacle: Implications for the European Banking Union, Emerging Markets Group Working Paper Series, September 2015.
 • Proniewski M., Tarasiuk W., Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Pruchnicka-Grabias I., Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze, http://ec.europa.eu
 • Publication of data on Non-Performing Facilities with reference date 30 November 2015, Central Bank of Cyprus, 29 January 2016.
 • Report on financial structures, European Central Bank, October 2015.
 • Restoring Confidence in Cyprus. The Outlook for the Cypriot Banking System, Keynote speech by Mrs Chrystalla Georghadji, Governor of Central Bank of Cyprus, at the 10th Economist Cyprus Summit, Nicosia, 4 November 2014.
 • Stephanou C., The Banking System in Cyprus: Time to Rethink the Business Model? Cyprus Economic Policy Review 2011, Vol. 5, No. 2.
 • Witryna internetowa Banku Światowego: http://databank.worldbank.org
 • Witryna internetowa Banku Centralnego Cypru: http://www.centralbank.gov.cy
 • Witryna internetowa Cooperative Central Bank: www.coopbank.com.cy
 • World Development Indicators: Financial access, stability and efficiency, 2015 States and Markets, www.worldbank.org.
 • Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6c2a1ba-2976-4cd8-bcc6-7b6e0729c5bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.