PL EN


2014 | 187 | 285-295
Article title

Rewitalizacja miast w kolorach zieleni

Authors
Content
Title variants
EN
Redevelopment of Cities in Green Color
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia rewitalizacji dla zrównoważonego rozwoju miast (sustainable urban development). Artykuł zwraca szczególną uwagę na środowiskowe aspekty rewitalizacji. Główna oś analizowanych zagadnień oraz prezentowanych doświadczeń i projektów jest związana z rolą przyrody i zieleni w środowisku miejskim. Należy jednocześnie podkreślić wielowymiarowość kwestii, które powinny być brane pod uwagę w działaniach rewitalizacyjnych. Intencją zaakcentowania potrzeby "zazieleniania" projektów rewitalizacyjnych w Polsce jest marginalizowanie znaczenia publicznych terenów zielonych. Dzieje się tak pomimo obowiązywania konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, która to zasada powinna dotyczyć wszelkich działań rozwojowych prowadzonych przez wszystkie szczeble administracji publicznej, w tym zatem i działań rewitalizacyjnych.
Year
Volume
187
Pages
285-295
Physical description
Contributors
References
 • Bernardini C., Irvine K.N.: The Nature of Urban Sustainability: Public or Private Greenspaces? "Sustainable Development and Planning" 2007, III. 102.
 • Coley R.L., Sullivan W.C., Kuo F.E.: Where does Community Grow? The Social Context Created by Nature in Urban Public Housing. "Environment and Behavior" 1997, 29 (4).
 • David J., Hammond R.: High Line: The Inside Story of New York City's Park in the Sky. Farrar, Straus and Giroux, New York 2011.
 • Dunnett N., Quasim M.: Perceived Benefits to Human Well-being of Urban Gardens. "HortTechnology" 2000, 10 (1).
 • Fuller R.A., Irvine K.N., Devine-Wright P., Warren P.H., Gaston K.J.: Psychological Benefits of Greenspace Increase with Biodiversity. "Biology Letters" 2007, 3 (4).
 • Kim J., Kaplan R.: Physical and Psychological Factors in Sense of Community: New Urbanist Kentlands and Nearby Orchard Village. "Environment and Behavior" 2001, 36 (3).
 • Kuo F.E., Sullivan W.C.: Environment and Crime in the Inner City. Does Vegetation Reduce Crime? "Environment and Behavior" 2001, 33 (3).
 • Narodowa Strategia Spójności. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Nowa Karta Ateńska. Wizja miasta XXI wieku. Europejska Rada Urbanistów, Lizbona 2003.
 • Przesmycka E.: Rewitalizacja przyrodnicza miast - kontynuacja czy dyskontynuacja. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN 2005.
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach - propozycje zmian prawnych. Cz. 1. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2013.
 • The Value of Public Space: How High Quality Parks and Public Spaces Create Economic, Social and Environmental Value. Commission for Architecture and the Build Environment. CABE Space, London 2004.
 • de Vries S., Verheij R.A., Groenewegen P.P., Spreeuwenberg P.: Natural Environments - Healthy Environments? An Explanatory Analysis of the Relationship between Greenspace and Health. "Environment and Planning" 2003, A 35 (10).
 • Wiśniewska W.: Krajobraz miejski. Odnowa i kreacja w procesie odnowy. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012.
 • High Line lifts NYC Residential Property Values, http://www.examiner.com
 • http://www.thehighline.org
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6c62aa9-0401-4a34-bca0-8cf5ff14cd1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.