PL EN


2013 | 2 | 4 | 7-18
Article title

Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa rynku papierów wartościowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Global conditions of safety of stock market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Największymi wartościami każdego, w tym polskiego, rynku papierów wartościowych jest jego stabilność i bezpieczeństwo. Wypełnienie tych wartości za¬leży nie tylko od czynników lokalnych (krajowych), ale w coraz większym zakresie od czynników globalnych. Postęp techniczny i technologiczny w dziedzinie informatyki z jednej strony pozytywnie wpływa na rozwój rynku w Polsce (nowe formy komunikacji, przyspieszenie obrotu), ale z drugiej strony także rodzi nową mapę ryzyka (szersza ochrona inwestora jako najsłabszego ogniwa rynku, uregulowanie kwestii zawierania umów na odległość, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i inne). Informatyka sprzyja dekoncentracji obrotu (MTF) i konsolidacji instytucjonalnej giełd (powstanie giełd pankontynentalnych), ale dla polskiej giełdy może być przyczynkiem dla jej marginalizacji.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
7-18
Physical description
Contributors
References
 • 1. Cieślik E., Koźliński T. (2009), Europejski krajobraz giełdowy, „Gazeta Bankowa”, nr 21.
 • 2. European Equity Market Report (2012), FESE, December, www.fese. be/ en/?inc=art&id=81, dostęp: 21.02.2013.
 • 3. European Exchange Report 2010 (2011), FESE, September, www.fese. be/_lib/European_Exchange_Report_2010_final_final.pdf, dostęp: 16.01.2012.
 • 4. Jurkowska-Zaidler A. (2010), Europejski nadzór finansowy, [w:] Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie (2010), red. M. Kalinowski, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa.
 • 5. Kiedrowska M., Marszałek P. (2002), Stabilność finansowa – pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, „Bank i Kredyt”, nr 3.
 • 6. Komunikat z badań. Korzystanie z Internetu (2012), CBOS, czerwiec, s. 2 i 8.
 • 7. Kowalak T. (2003), Euronext – Paneuropejska giełda papierów wartościowych i derywatów, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 5.
 • 8. Łobodziński E. (2008), Łączenie się giełd w procesie globalizacji, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1191: Problemy gospodarki światowej, red. M. Noga, M. Stawicka.
 • 9. Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (2011), red. T. Nieborak, T. Sójka, LexisNexis, Warszawa.
 • 10. Nowacki J. (2011), ESMA – nowy urząd nadzoru rynku kapitałowego w Europie, „Miesięcznik Kapitałowy”, maj, s. 70-72.
 • 11. Nowelizacja regulacji rynku kapitałowego – konsekwencje dla uczestników rynku (2007), KNF, Warszawa.
 • 12. Opalska D. (2012), [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewki, P. Wajda, C.H. Beck, Warszawa.
 • 13. Perka P. (2011), Coraz szybciej, coraz taniej, „Miesięcznik Kapitałowy”, nr 12.
 • 14. Przybylska-Kapuścińska W. (2008), Zmiany na rynku kapitałowym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karuś, J. Węcławaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • 15. Raport o stabilności systemu finansowego (2010), NBP, lipiec, s. 3.
 • 16. Sieradzki R. (2006), Rynek akcji na GPW w Warszawie na tle innych krajów Unii Europejskiej. (Za) krótka historia GPW, „Nasz Rynek Kapitałowy", nr 12/192.
 • 17.Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport z badania ilościowego (2009), Maison Dom Badawczy dla Fundacji Kronenberga, Warszawa.
 • 18.Wojno P. (2012), [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewki, P. Wajda, C.H. Beck, Warszawa.
 • 19. Ziarko-Siwek U. (2009), Newconnect – alternatywny system obrotu w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 113: Współczesne problemy rynku kapitałowego i pieniężnego – teoria i praktyka, red. E. Gruszczyńska-Brożbar, K. Gabryelczyk, Poz¬nań.
 • 20. Zajączkowska-Jakimiak S. (2002), Wiedza i technologia w erze globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa.
 • 21. Żelazny R. (2009), Postęp technologiczny a procesy globalizacji – wymiar instytucjonalny, [w:] Instytucjonalizacja procesu globalizacji, red. M. Smandek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6d06073-1247-47f0-8bf2-7ca63b326727
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.