PL EN


2013 | 4(6) | s. 216 - 222
Article title

Moje wspomnienie o profesorze Wacławie Korcie

Content
Title variants
EN
My recollection of Professor Wacław Korta
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wacław Korta życie zawodowe związał z Uniwersytetem Wrocławskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na górze Ślęży, historii społeczno-gospodarczej średniowiecza, dziejopisarstwie oraz naukach pomocniczych historii, a przede wszystkim na dyplomatyce. Działał na polu edytorstwa. Pod koniec życia zajął się przygotowaniem syntezy dziejów Śląska do schyłku XVIII w., którą wydano pośmiertnie. Własnymi zainteresowaniami naukowymi umiał twórczo „zarazić” swoich uczniów. Poświęcenie się studiom nad dokumentem pozwalało uczniom Prof. Korty zdobyć przygotowanie erudycyjne. Wysokie wymagania nie ograniczały się tylko do samego warsz tatu. Profesor starał się, aby tematy były nowatorskie i wnoszące twórcze ustalenia.
EN
Waclaw Korta bound his professional life to the Wroclaw University. His research interests centered on the Sleza Mountain, the socio-economic history of the Middle Ages, historiography, the auxiliary sciences in historical research, and, above all, diplomatics. He also did editing work. In his twilight years, he took on preparing a synthesis of the history of Silesia to the end of the 18th century, which was published posthumously. He possessed the ability to "infect" his students with his science interests. Comitting oneself to studying the documents, allowed Korta's students to develop their erudition. The demand for high quality work was not confined to the methods of work. The Professor endeavoured for the dissertartions' topics to be innovative and to bring creative findings.
Year
Issue
Pages
s. 216 - 222
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6e4c444-3597-45bc-820b-47bdb47c92ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.