PL EN


2015 | 91 Film między muzyką pop a popkulturą | 46-58
Article title

Direct cinema a dokument muzyczny – wpływ kina bezpośredniego na powstanie i kształt dokumentalistyki muzycznej

Authors
Title variants
EN
Direct Cinema and a Musical Documentary – the Impact of Direct Cinema on the Rise and Shape of Music Documentaries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza okoliczności narodzin dokumentalistyki muzycznej oraz wskazanie źródeł języka filmowego, którym po dziś posługują się jej twórcy. Przedmiotem dociekań są zarówno tradycyjne dokumenty muzyczne, tzw. rockumentaries, jak i filmowe rejestracje koncertów oraz festiwali. Badając genezę powstania muzycznego kina faktów, autor szczególną uwagę poświęca aspektom technologicznym, a także ich oddziaływaniu na kształt oraz estetykę dzieł zaliczanych do tego nurtu. Rozważania koncentrują się wokół klasycznych tytułów powstałych w duchu direct cinema, ponieważ to właśnie w kinie bezpośrednim Kicka odnajduje źródła większości cech dystynktywnych współczesnej dokumentalistyki muzycznej.
EN
The aim of the article is the analysis of the rise of music documentaries and defining the source of the film language employed by its creators. The subject of research are both traditional film documentaries, the so called rockumentaries, and film recordings of concerts and festivals. Through examining the genesis of the musical fact based cinema, the author devotes special attention to technological aspects, as well as their impact on the shape and aesthetics of the works of art belonging to this genre. The considerations revolve around classic titles created in the spirit of direct cinema, because it is direct cinema that Kicka defines as the source of the most distinctive features of contemporary music documentary.
Contributors
author
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Beattie, Keith. D.A. Pennebaker. Illinois: University of Illinois Press, 2011.
 • Beattie, Keith. Documentary Screens Nonfiction Film and Television. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
 • Brownell, Richard. American Counterculture of the 1960s. Farmington Hills: Lucent Books, 2011.
 • Cutler, Chris. O muzyce popularnej. Pisma teoretyczno-krytyczne. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, 1999.
 • Czyżewski, Stefan. „Film dokumentalny – kreacja rzeczywistości ekranowej”. In: Metody dokumentalne w filmie. red. Dagmara Rode, Marcin Pieńkowski. Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTVIT, 2013.
 • Doyle, Patrick. “Rolling Stones' Controversial Tour Documentary „Cocksucker Blues" Screens in New York”, „Rolling Stone Magazine”. http://www.rollingstone.com/music/news/rolling-stones-controversial-tour-documentary-cocksucker-blues-screens-in-new-york-20091026 [accessed: 22.12.14]
 • Filipiak, Marian. Od subkultury do kultury alternatywnej-wprowadzenie do subkultur młodzieżowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.
 • Kazana, Bartosz, Marcin Stasiowski. „Na żywo w twoim salonie”, „Ekrany” 5 (2013).
 • Przylipiak, Mirosław. Kino bezpośrednie 1960-1963. Gdańsk: Słowo Obraz Terytoria, 2007.
 • Przylipiak, Mirosław. Kino bezpośrednie 1963-1970. Czas autorów. Gdańsk: Słowo Obraz Terytoria, 2014.
 • Przylipiak, Mirosław. Kino bezpośrednie 1963-1970. Między obserwacją a ideologią. Gdańsk: Słowo obraz terytoria, 2013.
 • Przylipiak, Mirosław. Poetyka kina dokumentalnego. Gdańsk-Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej/ Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.
 • Wiener, Thomas. “Narodziny i upadek filmu rockowego”. trans. Z. Batko. „Film na świecie” 1 (1992)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6f0fd9f-164a-4446-9512-1a21e45fd1b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.