Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 18(25) | 120-134

Article title

Hearing Films: A Contribution to the Discussion on Film Sound and Music Education

Authors

Title variants

PL
Edukacja z zakresu dźwięku i muzyki filmowej

Languages of publication

Abstracts

EN
The paper presents a comprehensive overview of the issues of the broadly defined audial education (how to listen), with special regard to its meaning in the need of film education. Beginning with comments on the specificity of contemporary audiovisual culture and on the role of education in the matters of listening (including music education) in general as well as professional education, the author analyses the consequences of this state concerning incomplete film perception and interpretation resulting from underestimating the role of its audial layer. In the second part of the article the author points to and describes certain important initiatives aimed at the improvement of the previously shown negative situation.

Journal

Year

Issue

Pages

120-134

Physical description

Contributors

  • University of Lodz

References

  • Berger, J. (1972). Ways of Seeing. London: British Broadcasting Corporation and Penguin Books. http://engl101-f12-lombardy.wikispaces.umb.edu/file/view/BergerWaysOfSeeing.pdf (access: 28.12.2015). Białas, M. (2010). Multimedia w edukacji muzycznej, [in:] M. Sokołowski (ed.), Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Białkowski, A., Grusiewicz, M., Michalak, M., Szwarcman, D. (eds.) (2010). Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Bordwell, D., Thompson, K. (1990). Film Art. An Introduction, 3rd ed. New York: McGraw-Hill. Chion, M. (1994). Audio-Vision: Sound on Screen (transl. C. Gorbman). New York: Columbia University Press. Depta, H. (1979). Kultura filmowa – wychowanie filmowe. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Dudziewicz, M. Obrazy dźwięku na Camerimage. http://www.camerimage.pl/pl/ObrazyDzwieku-Na-Camerimage.html (access: 10.02.2016). Filmschool.lodz.pl. http://www.filmschool.lodz.pl (access: 22.03.2016). Helman, A., Pitrus, A. (2008). Podstawy wiedzy o filmie. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. Helman, A. (1964). Na ścieżce dźwiękowej. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Helman, A. (1973). “Sonorystyka filmu Na wylot.” Kino, no. 9. Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. http://www.uj.edu.pl/documents/6464892/ c0b1610b-b8c2-4606-9cc9-749011ac2d80 (access: 26.03.2016). Jarecka, U. (1999). Świat wideoklipu. Warszawa: Oficyna Naukowa. Journal of Laws of 2012, item 977. Core Curriculum for Primary Schools. Appendix 2 to the Minister of Education Decree from 30 May 2014, https://men.gov.pl/wp-content/ uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf (access: 25.03.2016). Journal of Laws of 2014, item 803. Core Curriculum for Early Childhood Education and Care. Appendix 1 to the Minister of Education Decree from 30 May 2014, https://men.gov.pl/wpcontent/uploads/2014/08/zalacznik_1.pdf (access: 25.03.2016). Koncertfilmowy.pl. http://koncertfilmowy.pl/dowiedz-sie-wiecej/ (access: 4.03.2016). Krakow.pl. http://krakow.pl/informacje/148863,331,komunikat,edukacyjna_rola_ krakowskiego_biura_festiwalowego.html (access: 4.03.2016). Krakowfilmfestival.pl, http://www.krakowfilmfestival.pl/o-festiwalu/cykle-i-konkursy/ (access: 13.07.2017) Kuźniak, H. (1995). “Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego. Punkt wyjścia dla ukształtowania warstwy dźwiękowej filmu.” Series Warsztat realizatora filmowego i TV, issue 3. Łódź. Lissa, Z. (1964). Estetyka muzyki filmowej. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Murch, W. (2005). Womb Tone. 4 January. http://transom.org/2005/walter-murch (access: 12.12.2015). Niemymovie.com. http://www.niemymovie.com/index.php (access: 4.03.2016). Nowehoryzonty.pl. https://www.nowehoryzonty.pl/artykul.do?id=1349 (access: 30.03.2016).Nurczyńska-Fidelska, E., Klejsa, K., Kłys, T., Sitarski, P. (2009). Kino bez tajemnic. Warszawa: Stentor. Piotrowska, A. G. (2014). O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej. Kraków: Musica Iagellonica. Płażewski, J. (1982). Język filmu. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza. Polmus.com. http://www.polmus.com/#/Pol%20home (access: 4.03.2016). Przedpełska-Bieniek, M. (2012). Dźwięk w filmie. Warszawa: Sonoria. Sowińska, I. (2011). Dźwięki i obrazy. O słuchaniu filmów. Katowice: Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”. Sowińska, I. (2006). Polska muzyka filmowa w latach 1945–1968. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Sowińska, I. (2013). Chopin idzie do kina. Kraków: Universitas. Transatlantyk.org. http://transatlantyk.org/pl/pages/najlepsze-swiatowe-kino-i-muzyka (access: 4.03.2016). Topolski, J. (2012). Mały alfabet dźwięku, [in:] Katalog 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław. Uczelniany System Obsługi Studenta Uniwersytetu Białostockiego. https://usosweb.uwb.edu.pl (access: 27.03.2016). Weis, E., Belton, J. (ed.) (1985). Film Sound. Theory and Practice. New York: Columbia University Press. Yewdall, D. L. (2011). Dźwięk w filmie. Teoria i praktyka (transl. R. Ochnio). Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a6f7bf4f-fe12-4058-b28a-bb8d6729763f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.