PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 192-200
Article title

Nieskazitelny charakter jako podstawa wpisu na listę adwokatów w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

Content
Title variants
EN
Impeccable character as a ground for the official Bar registration of lawyers in Poland during the interwar period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono jeden z obowiązujących w okresie dwudziestolecia międzywojennego warunków wpisu na listę adwokatów, jakim było posiadanie nieskazitelnego charakteru przez osobę ubiegającą się o ten wpis. Przedstawiono zarówno genezę wprowadzenia tego wymogu, jak również znaczenie nadane pojęciu nieskazitelnego charakteru przez organy samorządu adwokackiego i orzecznictwo Sądu Najwyższego.
EN
The article presents one of applicable requirements in the interwar period for the official registration of lawyers with the Bar, namely an impeccable character of the potential entrant. The genesis of the introduction process for the requirement, the meaning of an impeccable character as defined by the authorities of the Bar Council and case law of the Supreme Court are all raised and discussed.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
References
 • Basseches Juliusz, Korkis Izak, Ustrój adwokatury oraz zasady etyki adwokackiej. Uzasadnienie rządowe. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i organów adwokatury. Orzecznictwo dyscyplinarne. Rozporządzenia wykonawcze, Lwów 1938.
 • Blei Izrael, W przededniu nowego prawa o ustroju adwokatury, „Nowa Palestra” 1937, nr 1.
 • Członkowie rady adwokackiej nie będą udzielali opinij o osobach ubiegających się o wpis na listę, „Palestra” 1933, nr 3-4.
 • Istotne zmiany prawa o ustroju adw. wedle projektu Naczelnej Rady Adwokackiej, „Nowa Palestra” 1936, nr 11.
 • Kotliński Tomasz J., Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.
 • Opinie o petentach ubiegających się o wpis na listę, „Palestra” 1934, nr 6-7.
 • Projekt nowego prawa o ustroju adwokatury, „Współczesna Myśl Prawnicza” 1937, z. 2.
 • Projekt ustawy o urządzeniu adwokatury opracowany przez referenta głównego, wiceprezesa sekcji postępowania cywilnego, prof. Jana Jakuba Litauera, „Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej” 1929, t. I, z. 4.
 • Redzik Adam, Kotliński Tomasz J., Historia adwokatury, wyd. 4, Warszawa 2018.
 • Regulamin Okręgowej Rady Adwokackiej we Lwowie, „Nowa Palestra” 1938, nr 10-11.
 • Regulamin rad adwokackich okręgowych zatwierdzony na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 11 lutego 1928 r., Warszawa 1928.
 • Regulamin Rady Adwokackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Lublin 1934.
 • Regulamin Rady Adwokackiej w Poznaniu, Poznań 1934.
 • Regulamin Rady Adwokackiej w Wilnie, Wilno 1933.
 • Rozpoznawanie przez Sąd Najwyższy zażaleń na odmowę wpisu na listę, „Palestra” 1933, nr 3-4.
 • Semadeni Tadeusz, Prawo o ustroju adwokatury. Komentarz – orzecznictwo, Warszawa 1938.
 • Sprawozdanie Rady Adwokackiej i Sądu Dyscyplinarnego w Krakowie za rok 1932/33, Kraków 1933.
 • Sprawozdanie Rady Adwokackiej i Sądu Dyscyplinarnego w Krakowie za rok 1934/5, Kraków 1935.
 • Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1933-1934, Warszawa 1934.
 • Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1935-1936, Warszawa 1936.
 • Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1937/38, Warszawa 1938.
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokatury, „Nowa Palestra” 1933, nr 5.
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokatury, „Nowa Palestra” 1935, nr 1.
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o wpis na listę adwokatów, „Palestra” 1935, nr 2.
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach wpisu na listę, „Palestra” 1934, nr 11.
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach wpisu na listę, „Palestra” 1935, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6ff3c46-0b20-4dff-b8f4-851a2eaf5a22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.