PL EN


2011 | 5(12) | 164-169
Article title

Tomasz Wrzosek, Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej, Łódź 2010

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
recenzja
Keywords
Year
Volume
Pages
164-169
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Dobrowolski R., Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919–1939, Toruń 2006.
 • Dobrowolski R., Młodzież narodowa na KUL-u — wybrane zagadnienia, [w:] Rzeczpospolita akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej, red. M. Ryba, Lublin 2010.
 • Dobrowolski R., Związek Akademicki Młodzież wszechpolska – rys historyczny, [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wieku. Koncepcje, ludzie, działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 • Kenar T., Geneza „Szańca Bolesławów”. Myśl zachodnia w ideologii Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska 1922–1939, [w:] Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, red. R. Sierchuła, Warszawa 2010.
 • Kulińska L., Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i Młodzież Wielkiej Polski w latach 1922–1947. Struktury, funkcjonowanie i główni działacze, Warszawa 2004.
 • Lisiak H., Działalność Młodzieży wszechpolskiej w Poznaniu w latach 1931–1939, [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, red. M. Wołos, P. Tomaszewski, Toruń 2008.
 • Misztal J., Działalność Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska na terenie Warszawy w okresie międzywojennym – zarys problematyki, [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, red. M. Wołos, P. Tomaszewski, Toruń 2008.
 • Misztal J., Miejsce Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej i działalności Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska w okresie Polska między Wschodem a Zachodem, red. A. Szczepańska, H. Walczak, A. Wątor, Toruń 2008.
 • Misztal J., Rozważania nad ustrojem państwowym w myśli politycznej Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska w okresie międzywojennym, [w:] Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku, red. A. Meller, A. Lewandowski, W. Wojdyło, Toruń 2011.
 • Radomski G., Młodzież Wszechpolska w Trzeciej Rzeczypospolitej. Struktury organizacyjne, formy działalności, program ideowy — zarys problematyki, [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, red. M. Wołos, P. Tomaszewski, Toruń 2008.
 • Tomczak M., Młodzież Wszechpolska a Roman Dmowski. Jak współcześni wszechpolacy kultywują pamięć o zmarłym mentorze, [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wieku. Koncepcje, ludzie, działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 • Tyszka K., Związki Młodzieży Narodowej. Rys historyczny procesu powstawania Młodzieży Wszechpolskiej w Warszawie, Glaukopis 2006, nr 4.
 • Wrzosek T., Młodzież Wszechpolska i Kościół: ureligijnienie polityki i polityzacja religijności, Societas/Comunitsa 2007–2008, 1–2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a709fe6f-6d82-42ce-a325-0ff9f7ade525
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.