PL EN


2017 | 3(101) | 29-36
Article title

Analiza zjawiska „regresji cen do średniej” na polskim rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w latach 2001-2016

Content
Title variants
EN
An Analysis of the Phenomenon of “Price Regression toward the Mean” on the Polish Mutual Funds Market in 2001-2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na polskim rynku dostępnych jest około 57 otwartych funduszy inwestycyjnych akcji polskich typu uniwersalnego. Wybór spośród nich funduszy do portfela inwestycyjnego nie jest łatwy, zwłaszcza, że ich strategie inwestycyjne często nie różnią się znacząco od siebie. Z tego też powodu inwestorzy stosują różne strategie inwestycyjne. Jedną z nich, która często sprawdza się w indywidualnym inwestowaniu na rynku akcji, jest strategia wykorzystująca zjawisko określane mianem „regresji cen akcji do średniej” (De Bondt, Thaler, 1985; Kowalke, 2014, s. 177). W niniejszym artykule zostanie przeanalizowane, czy strategia ta sprawdza się również na polskim rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych o charakterze uniwersalnym. Zakres czasowy badania stanowić będą lata 2001-2016.
EN
There are approximately 57 open-end universal Polish equity investment funds on the Polish market. Choosing funds for an investment portfolio is not easy, particularly because their investment strategies often do not differ significantly from each other. For this reason, investors execute different investment strategies. One of them, frequently used in the case of individual equity market investments, is a strategy utilising the phenomenon of “stock price regression toward the mean”. This article will present an analysis of whether this strategy also works in the case of universal Polish equity investment funds market.
Year
Issue
Pages
29-36
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
References
 • Babalos, V., Mamatzakis, E. C., Matousek, R. (2015). The performance of US equity mutual funds. Journal of Banking & Finance, 52, 217-229.
 • Carthart, M. M. (1997). On Persistance in Matual Fund Performance. The Journal of Finance. 52(1), 57-82.
 • Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • De Bondt, F. M., Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, 40(3), 793-805.
 • Ding, H., Zhengb, H., Zhu, C. (2015). Equity funds in emerging Asia: Does size matter? International Review of Economics and Finance, 35, 149-165.
 • Fama, E. F., French, K. R. (2010). Luck versus skill in the cross section of mutual fund returns. The Journal of Finance, 65(5), 1915-1947.
 • Ferreira, M., Kaswani, A., Miguel, A. F., Ramos, S. B. (2012). The Determinants of Mutual Fund Performance: ACross-Country Study. Review of Finance, 17(2), 483-525.
 • Goetzmann ,W. N., Ivkovich, Z., Rouwenhorst, K. G. (2001). Day Trading International Mutual Funds: Evidence and Policy Solutions. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36(3), 287-309.
 • Grinblatt, M., Titman, S. (1992). The persistence of mutual fund performance. The Journal of Finance, 47(5), 1977-1984.
 • Hendricks, D., Patel, J., Zeckhauser, R. (1993). Hot Hands in Mutual Funds: Short-Run Persistence of Relative Performance, 1974-1988. The Journal of Finance, 48(1), 93-130.
 • Jackowicz, K., Filip, D. (2009). Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce. Materiały i Studia NBP, 236.
 • Klapper, L., Sulla, V., Vittas, D. (2004). The Development of Mutual Funds around the World. Emerging Markets Review, 5(1), 1-38.
 • Kowalke, K. (2014). Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Parce naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 371, 177-187.
 • Laes, M. A., Da Silva, M. E. (2014). Performance of mutual equity funds in Brazil – Abootstrap analysis. EconomiA, 15, 294-306.
 • Otten, R., Bams, D. (2002). European Mutual Fund Performance. European Financial Management, 8(1), 75-101.
 • Otten, R., Schweitzer, M. (2002). Acomparison between the European and the U.S. Mutual Fund Industry. Managerial Finance, 28(1), 14-35.
 • Otten, R., Thevissen, K. (2011). Does Industry Size Matter? Revisiting European Mutual Fund Performance. Pobrane z: http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2011-Braga/papers/0351.pdf (30.06.2016).
 • Patena, W., Żołyniak, K. (2008). Efekt „dobrej passy” na rynku funduszy inwestycyjnych, Kwartalnik „e-finanse”. Pobrane z: www.analizy.pl/fundusze/ (30.06.2016).
 • Skrodzka, W. (2014). Analiza miesięcznej powtarzalności wyników polskich funduszy obligacyjnych. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne problemy usług,113, 509-518.
 • Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego wPoznaniu.
 • Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a71cf627-a052-4f11-a5f5-1b63187fcd2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.