PL EN


2004 | VI | 29-38
Article title

Malarskie inspiracje w „Upojeniu” Katherine Mansfield

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
Keywords
Year
Issue
VI
Pages
29-38
Physical description
Dates
published
2004
References
 • Mansfield K., Upojenie i inne opowiadania, tl. W. Peszkowa, I. Tuwim, J. Stawiński, Warszawa, Czytelnik 1962.
 • Nebeker H., The Pear Tree: Sexual Implications in Katherine Mansfield’s Bliss, Modern Fiction Studies, 1972 nr 18, s. 545—551.
 • Walker N., Traces of Her Self in Katherine Mansfield’s Bliss, Modern Fiction Studies, 1978 nr 24, s. 413—422.
 • Serullaz M., Encyklopedia impresjonizmu, tł. A. Andrzejewska, Warszawa, Wydaw. Artyst. i Film. 1991.
 • Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, t. 2, tł. J. Ruszczycówna, Warszawa, PIW 1974.
 • Manet E., cyt. za: J. Guze, Malarze mówią. O sobie. O swojej sztuce. O sztuce innych, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1963.
 • Guze ., Impresjoniści, Warszawa, Wiedza Powszechna 1964.
 • Nad tekstami Conrada, red. A. Zgorzelski, Gdańsk, Wydawnictwo Morskie 1976.
 • James H., The Art of Fiction, w: Henry James, Literary Criticism, 2 wyd., Cambridge, The Press Syndicate of the University of Cambridge 1984, s. 44-65.
 • Woolf V., Nowoczesna powieść, w: Pochyła wieża. Eseje literackie, wyb. i oprać. A. Ambros, tl. A. Ambros, E. Zycieńska, Warszawa, Czytelnik 1977, s. 288.
 • Kwiatkowska A., Impresjonizm w narracji w „Pasji życia” Irvinga Stone’a, Acta Neophilologica, 20011. III, s. 197-208.
 • Katherine Mansfield: Short Story Moderniser, w: http://www.nzedge.com/heroes/mansfield.html.
 • Uspieński B., Strukturalna wspólnota sztuk, w: Semiotyka kultury, wyb. i oprac. E. Janus, M. R. Mayenowa, Warszawa, PIW 1977.
 • Jarociński S., Debussy a impresjonizm i symbolizm, 2 wyd., Kraków, Pol. Wydaw. Muz. 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a71fe5f4-7874-4647-b4cf-556bf8c6e3a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.