PL EN


2015 | 1 | 61-69
Article title

„Blisko, coraz bliżej” – o doświadczaniu rzeczywistości przyrodniczej przez dziecko w edukacji wczesnoszkolnej

Content
Title variants
EN
“Close, closer and closer” – experiencing natural reality by the child in early education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkolne poznawanie przyrody jest różne, czasem okazjonalne, żeby nie powiedzieć przypadkowe, zdominowane przez kolorowe ilustracje, środki elektroniczne, multimedialne czytniki. Ogromną rolę w możliwościach poznawania przyrody należy przyznać nauczycielowi – organizatorowi szkolnego poznania. To właśnie on powinien być inicjatorem dziecięcego poznania, wzbudzać ciekawość poznawczą, inicjować pytania, jakie dzieci mogłyby stawiać, poszukiwać, wspólnie eksplorować naturalne środowisko. Niestety, na podstawie licznych obserwacji rzeczywistości szkolnej trzeba zauważyć, że dziecięce poznawanie, doświadczanie przyrody ogranicza się często do oglądu przyrody przez klasowe szyby, podziwiania „papierowego”, „multimedialnego” odtworzonego świata.
Year
Issue
1
Pages
61-69
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Braun D. (2002). Badanie i odkrywanie świata z dziećmi. Kielce: Wyd. JEDNOŚĆ.
 • Budniak A. (2009). Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Denek K. (2012). Filozofia życia. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.
 • Dymara B. (1997). Dziecko w świecie przyrody. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: WSiP.
 • Korczak J. (1978). Pisma wybrane. T. I. Warszawa: WSP.
 • Malinowska J. (2014). Uczeń jako badacz w procesie edukacji. W: I. Kopaczyńska, M. Magda-Adamowicz, M. Nyczaj--Drąg (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej. T. 2. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Paśko I. (2012). Wyjaśnianie znaczeń wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: I. Adamek, B. Pawlak (red.), Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Wyd. Libron.
 • Pawelec L. (2008). Wymiar regionalny wycieczki szkolnej. Kwartalnik dla nauczycieli. Częstochowa: Wyd. WOM.
 • Sadowska E. (2008). Z ekologią za pan brat. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: J. Karbowniczek (red.), Edukacja elementarna w teorii i praktyce (nr 1-2). Częstochowa: Wyd. WOM.
 • Stańczak I. (2013). TRIZ – Pedagogika w procesie aktywizacji poznawczej najmłodszych uczniów. W: J. Bonar, A. Buła (red.), Poznać, zrozumieć, doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Szuman S. (1985). Studia nad rozwojem psychicznym dziecka. Dzieła wybrane. T. 1. Wybór i oprac. M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża. Warszawa: WSiP.
 • Urbańska M. (2008). Edukacja przyrodnicza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W: J. Karbowniczek (red.), Edukacja elementarna w teorii i praktyce (nr 1-2). Częstochowa: Wyd. WOM.
 • Wichura H. (1990). Proces poznawania. W: M. Lelonek, T. Wróbel, Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3. Warszawa: WSiP.
 • Zioło I. (2002). Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego. Kraków: Wyd. Naukowe AP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a730d77b-01dd-40c7-ab0c-434ca3a8f65a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.