PL EN


2017 | 17 | 173-194
Article title

Kult obrazów według Reformatorów: Marcina Lutra i Jana Kalwina

Content
Title variants
EN
Devotion of Images according to the Reformers: Martin Luther and John Calvin
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Two Fathers of the Reformation, Martin Luther and John Calvin questioned the veneration of images. They used different arguments. Martin Luther allowed the presence of paintings in churches, while John Calvin did not. Their theology influenced Europe so strongly that even Catholicism in its ordinary sensitivity departed from the understanding of the image as an object of worship and entered the time of art. A painting ceased to be understood as a special place of presence (icon), and began to function as a work of art. Having ceased to be a medium referring to the original, it became itself an original in the artistic sense.
PL
Ojcowie Reformacji: Marcin Luter i Jan Kalwin zakwestionowali kult obrazu. Posługiwali się różnymi argumentami. Marcin Luter dopuszczał obecność obrazów w przestrzeni kościelnej, a Jan Kalwin – nie. Ich teologia mocno oddziałała na Europę, tak że nawet katolicyzm w swej potocznej wrażliwości odszedł od rozumienia obrazu kultycznego, a wszedł w czas sztuki. Obraz przestał być pojmowany jako szczególne miejsce obecności (ikona), a zaczął funkcjonować jako dzieło sztuki, przestał być medium odnoszącym do oryginału, ale sam stał się oryginałem w sensie artystycznym.
Keywords
Year
Issue
17
Pages
173-194
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny UO
References
 • Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2010.
 • Bouchet J.-R., Une oubliée du concile Vatican II : l’icône, w: F. Boespflug, N. Lossky (red.), Nicée II 787–1987. Douze siècles d’images religieuses, Paris 1987, s. 397–402.
 • Calvin J., Institution de la religion chrétienne, t. I, Paris 1957.
 • Charkiewicz J., Relikwie świętych w prawosławiu, Warszawa 2010.
 • Christensen C.C., Art and the Reformation in Germany, Athens 1979.
 • Eire C.M.N., War against the Idols. The Reformation of Worship from Erasmus to Calvin, Cambridge 1986.
 • Faessler M., Image entre l’idole et l’icône. Essai de réinterprétation de la critique calvinienne des images, w: F. Boespflug, N. Lossky (red.), Nicée II 787–1987. Douze siècles d’images religieuses, Paris 1987, s. 421–433.
 • Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, tłum. B. Smyrak, w: tenże, Dzieła, Kraków 1995, s. 381–395.
 • Jaskóła P., Panem jest Duch. Zasadnicze kierunki reformowanej pneumatologii, Opole 2000.
 • Kalwin J., Kazania o Deuteronomium, 1555–1557, w: J. Białostocki (oprac.), Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500–1600. Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, t. II, Warszawa 1985, s. 129–130.
 • Kalwin J., Kazania o Pierwszym liście do Koryntian, 1555–1557, w: J. Białostocki (oprac.), Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500–1600. Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, t. II, Warszawa 1985, s. 130.
 • Kalwin J., Zasady religii chrześcijańskiej, 1559–1560, w: J. Białostocki (oprac.), Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500–1600. Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, t. II, Warszawa 1985, s. 127–129.
 • Klejnowski-Różycki D., Problem kanonu w teologii ikony, w: J. Różycka-Klejnowska, D. Klejnowski-Różycki, Studium ikony, Zabrze 2011, s. 132–148.
 • Luter M., Kazania tygodniowe o Deuteronomium, 1529. Osiem kazań Marcina Lutra przez niego wygłoszonych w Wittenberdze w post 1522, tłum. S. Michalski, w: J. Białostocki (oprac.), Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500–1600. Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, t. II, Warszawa 1985, s. 123–124.
 • Luter M., O obrazach. Osiem kazań Marcina Lutra przez niego wygłoszonych w Wittenberdze w post 1522, tłum. S. Michalski, w: J. Białostocki (oprac.), Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500–1600. Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, t. II, Warszawa 1985, s. 119–120.
 • Luter M., Przeciw niebiańskim prorokom, o obrazach i sakramencie, 1525. Osiem kazań Marcina Lutra przez niego wygłoszonych w Wittenberdze w post 1522, tłum. S. Michalski, w: J. Białostocki (oprac.), Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500–1600. Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, t. II, Warszawa 1985, s. 121–123.
 • Luter M., W środę po Invocavit. Osiem kazań Marcina Lutra przez niego wygłoszonych w Wittenberdze w post 1522, tłum. S. Michalski, w: J. Białostocki (oprac.), Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500–1600. Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, t. II, Warszawa 1985, s. 120–121.
 • Luther M., La troisième prédication, le mardi après le dimanche d’Invocavit (11 mars 1522), w: D. Menozzi, Les images. L’Église et les arts visuels, Paris 1991, s. 164–169.
 • Špidlik T., Rupnik M.I., Teologia pastoralna. Duszpasterstwo na nowe czasy, tłum. K. Stopa, Kraków 2010, s. 41–101.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a733c2e1-8d66-4e77-b188-81eb65262851
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.