PL EN


2017 | 24 | 269-290
Article title

Protokoły przesłuchań biskupa chełmsko--lubelskiego Wojciecha Skarszewskiego przez Deputację Indagacyjną i Sąd Kryminalny Wojskowy podczas powstania kościuszkowskiego

Content
Title variants
EN
Records of Investigative Deputation of 1794 in the fonds of Central Archive of Historical Records (AGAD)
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article provides information on records of the Investigative Deputation, preserved in Central Archive of Historical Records (AGAD) in Warsaw. The Deputation was created on 28th April 1794, during the Kościuszko Uprising, by Provisional Council of the Duchy of Masovia. It remained active until the end of the Uprising (1st November 1794). Its organizational structure and competences have changed a number of times. The most important task of the Investigative Deputation was conducting preliminary interrogations of detained persons, and then transferring the records of interrogation, with opinion attached, to supreme authorities of the Uprising. Records of the Investigative Deputation are preserved in AGAD in two archival collections: Lithuanian Metrica (section VII, sign. ref. 175–197) and in the Archive of the Kingdom of Poland (sign.ref. 250–251, 254–256). Detailed list of the archival materials is attached to the article.
PL
Proces biskupa (późniejszego prymasa Królestwa Polskiego) Wojciecha Skarszewskiego przed Sądem Kryminalnym Wojskowym był jedną z najgłośniejszych spraw sądowych podczas powstania kościuszkowskiego. Sprawa ta do dziś wzbudza zainteresowanie. W celu jej przybliżenia opublikowano dwa protokoły z przesłuchań biskupa, przeprowadzone przez Deputację Indagacyjną (w dniach 1–4 IX 1794) i przez Sąd Kryminalny Wojskowy (10 IX 1794). Rękopisy tych przesłuchań są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zbiorze Archiwum Królestwa Polskiego (sygn. 251). Materiały te są fragmentem zachowanych szczątkowo archiwaliów z Sądu Kryminalnego Wojskowego.
Year
Volume
24
Pages
269-290
Physical description
Dates
published
2017-11-29
printed
2017-11-29
Contributors
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
 • Akty powstania Kościuszki, wyd. S. Aszkenazy, W. Dzwonkowski, t. 1, Kraków 1918.
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Królestwa Polskiego, sygn. 167, 249, 251, 256, 323, 356,
 • Bartel W., Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego, Wrocław 1959.
 • Deszczyńska M., Zielińska E., Skarszewski Wojciech [w:] Polski słownik biograficzny, t. 38, Warszawa-Kraków 1997–1998, s. 50–61.
 • Dylągowa H., Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej 1772–1864, Lublin 1981.
 • Jabłoński H., Sąd Kryminalny Wojskowy [w:] Rozprawy historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. 16, z. 1, Warszawa 1935, s. 3–116.
 • Lepszy K., Instrukcja wydawnicza dla żródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław 1953.
 • Olszewski P., Episkopat i duchowieństwo wobec powstania [w:] Sukmana i krzyż. Studia z dziejów insurekcji kościuszkowskiej. Zagadnienia militarne i organizacyjne. Udział duchowieństwa. Legenda Naczelnika, red. J. Ziółek, Lublin 1990
 • Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772–1864. Wybór źródeł, wyd. O. Beiersdorf, Wrocław 1960.
 • Tokarz W.., Deputacja Indagacyjna [w:] Rozprawy i szkice, t. 1, Warszawa 1959, s. 264–318.
 • Ziółek E., Biskupi senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, Lublin 2002.
 • Ziółek J., Duchowieństwo w powstaniu kościuszkowskim [w:] Sukmana i krzyż. Studia z dziejów insurekcji kościuszkowskiej. Zagadnienia militarne i organizacyjne. Udział duchowieństwa. Legenda Naczelnika, red. J. Ziółek, Lublin 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a73c82f6-8fac-42e8-a582-1435df50723f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.