PL EN


2016 | 1 | 97-105
Article title

Polska szkoła eseju – esej w polskiej szkole (na przykładzie Dostojewskiego Czesława Miłosza)

Authors
Content
Title variants
EN
Polish School of Essay Writi,ng – Essay in Polish School (on Dostojewski by Czesław Miłosz)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zawarta została propozycja wykorzystania w ramach licealnej edukacji polonistycznej eseju – gatunku zróżnicowanego formalnie i treściowo, hybrydycznego i trudnego w odbiorze, lecz jednocześnie bardzo użytecznego dydaktycznie. Szerokie spektrum form eseistycznych ograniczone zostaje do tak zwanego „polskiego eseju” – pojęcia wprowadzonego i zdefiniowanego przez Czesława Miłosza. Przykładem realizacji gatunku i przedmiotem analizy jest tutaj esej samego Miłosza, Dostojewski – traktujący o wybranych wątkach z życia i twórczości rosyjskiego pisarza, a przede wszystkim prezentujący jego obraz w subiektywnym spojrzeniu polskiego noblisty.
EN
The article offers a proposal of using essay, within high school Polish studies, as a genre which is diverse formally and substantially, hybrid and cerebral, still, useful in a teaching practice. The wide range of essayistic forms is limited to the so-called "Polish essay" – the notion introduced and defined by Czesław Miłosz. An example of genre implementation and a subject of analysis is his own essay entitled Dostojewski – discussing the selected aspects of life and writings of the Russian writer and, most of all, presenting his image from the subjective perspective of the Polish Nobel prize winner.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
97-105
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Dobrzyńska T., Tekst, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
 • Głowala W., Próba teorii eseju literackiego, „Acta Universitalis Wratislaviensis”, 1965/40, Wrocław 1965.
 • Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1989.
 • Markowski M. P., Miłosz: dylemat autoprezentacji, [w:] Polski esej. Studia, red. M. Wyka, Kraków 1991.
 • Mayenowa M. R., Spójność tekstu a postawa odbiorcy, [w:] Tekst i język. Problemy semantyczne, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1974.
 • Miłosz Cz., Dostojewski, [w:] Cz. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne, Warszawa 2010.
 • Nycz R., Intertekstualność i jej zakresy, [w:] R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.
 • Sławiński J., Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Podręczny słownik terminów literackich, Warszawa 1996.
 • Wyka M., Uwagi o polskim eseju, [w:] Polski esej. Studia, red. M. Wyka, Kraków 1991.
 • Zura A. , Publicystyka Václava Havla, „Bohemistyka” 2001/2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a73f8d9a-90f5-4230-bfaf-d68a92fd48fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.