Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 103-115

Article title

Filisterstwo w kontekście dyskursu o kondycji człowieka współczesnego

Content

Title variants

RU
Филистерство в контексте дискурса о состоянии современного человека
EN
Philistinism in the Context of Discourse About Condition of Modern Human Being

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
Интересное, хотя и мало оптимистичное решение касающееся м.др. современного человека предложила в очерке «Кризис культуры» Ханна Арендт. Автор, описывая современную массовую культуру и массовое общество отнеслась к картине современного филистра, т.е. человека без совести, человека невежды, озабоченного только на себя – можно бы сказать человека-филистра, являющегося квинтэссенцией современной, широкопонимаемой культуры, в том числе и воспитания, политики. Именно этот короткий очерк стал дополнительным материалом для рассуждений о современном человеке в контексте культуры, воспитания и политики. Однако для того, чтобы отважиться представить ответ, является ли филистерство искушением или угрозой для человека, стоит задать вопрос, кто этот филистер?
EN
Hannah Arendt in her essay “The Crisis of Culture” suggested an interesting, though none too optimistic solution, concerning contemporary man. The author, describing contemporary mass culture and mass society, referred to the image of a contemporary philistine, i.e. a man without scruples, an ignorant man who is self-centred, one could say a philistine man being a quintessence of the contemporary, broadly understood culture, including education and politics. It was this short essay that became an important contribution to the considerations concerning contemporary man – in the cultural, educational or political contexts. However, before making an attempt to give the answer whether philistinism is a temptation or threat, it is worth asking a question who this philistine is?

Year

Volume

18

Pages

103-115

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Adler Laure. 2008. Śladami Hannah Arendt, przekład J. Aleksandrowicz. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.
 • Arendt Hannah. 1994. Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przekład M. Godyń, W. Madej. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Arendt Hannah. 2002. Myślenie, przekład H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa: Czytelnik.
 • Arendt Hannah. 2006. Odpowiedzialność i władza sądzenia, przekład W. Madej, M. Godyń, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Arendt Hannah. 2012. Pisma żydowskie, przekład M. Godyń, P. Nowak, E. Rzanna, Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos.
 • Bauman Zygmunt. 2009. Nowoczesność i Zagłada, przekład T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Delsol Chantal. 2003. Esej o człowieku późnej nowoczesności, przekład M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Jaspers Karl. 1997. Nietzsche. Wprowadzenie do jego filozofii. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Nietzsche Fryderyk. 1996. Niewczesne rozważania, przekład M. Łukasiewicz. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Ritzer George. 2000. Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Wiśniewska Wioletta. 2006. „Fryderyka Nietzschego krytyka wykształcenia niemieckiego (na podstawie eseju F. Nietzschego »Dawid Strauss jako wyznawca i pisarz«)”. Studia Philosofphiae Christianae 42 (1): 192–204.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a74de43b-5755-4ab5-8df4-0a744431174b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.