PL EN


Journal
2012 | 2(59) | 229-332
Article title

Polska bibliografia biblijna za lata 2010–2011

Authors
Title variants
EN
Polish Biblical Bibliography for 2010–2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bibliografia biblijna
Keywords
PL
Contributors
 • JP II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
References
 • 1-2 Księga Kronik. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy (red. R. Rubinkiewicz; oprac. H. Langkammer) (Poznań: Pallottinum, 2011).
 • Abdalla, M., „A little-known story of the Dead Sea scrolls” [rec. Anton Kiraz’s archive on the Dead Sea scrolls (ed. G. A. Kiraz) (Piscataway: Gorgias Press, 2005) 226], QChr 18/1-4 (2010) 59-64.
 • Adamczewski, B., Constructing Relationships, Constructing Faces: Hypertextuality and Ethopoeia in the New Testament Writings (Frankfurt am Main [et al.]: Peter Lang, 2011).
 • Adamczewski, B., „Ethopeia and Morality in the Antitheses of the Sermon on the Mount”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 137-145.
 • Adamczewski, B., Heirs of the Reunited Church: The History of the Pauline Mission in Paul’s Letters, in the So-Called Pastoral Letters, and in the Pseudo-Titus Narrative of Acts (Frankfurt am Main [et al.]: Peter Lang, 2010).
 • Adamczewski, B., Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels (Frankfurt am Main [et al.]: Peter Lang, 2010).
 • Adamczewski, B., The Gospel of the Narrative ‘We’: The Hypertextual Relationship of the Fourth Gospel to the Acts of the Apostles (Frankfurt am Main [et al.]: Peter Lang, 2010).
 • Adamczewski, B., „Z Platonem na misjach – dialog Jezusa z Samarytanką (J 4,4-26)”, Biblia a misje (red. L. Fąs) (Pieniężno: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2010), 241-252.
 • Adamczyk, D., „Biblijne "szemrania i tęsknoty" Izraelitów za Egiptem na podstawie Księgi Liczb”, ZFKat 11/1 (2011) 48-54.
 • Adamczyk, D., „Błogosławieństwo ludzkości popotopowej (na podstawie Rdz 8,20-9,17)”, AK 155/3 (2010) 522-531.
 • Adamczyk, D., „Cytaty z Księgi proroka Micheasza w Ewangelii według św. Mateusza”, ZFKat 10/1 (2010) 59-66.
 • Adamczyk, D., „Cytaty z pieśni o Słudze Jahwe w Ewangeliach synoptycznych”, RBL 64/1 (2011) 65-82.
 • Adamczyk, D., „Geneza zła w perspektywie Rdz 3”, ZFKat 11/2 (2011) 35-42.
 • Adamczyk, D., „Grzeszne konotacje bezbożności w Księdze Mądrości”, AK 157/1 (2011) 122-131.
 • Adamczyk, D., „Interpretacja sceny sądu Bożego po grzechu pierwszych rodziców (Rdz 3,9-24)”, SG 24 (2010) 5-41.
 • Adamczyk, D., „Interpretacja sceny wykonania wyroku (na podstawie Rdz 3,20-24)”, AK 155/2 (2010) 318-326.
 • Adamczyk, D., „Interpretacja wspólnych cytatów z Ksiąg prorockich w Ewangeliach synoptycznych”, StSd 17/3 (2010) 47-76.
 • Adamczyk, D., „Kara pomieszania języków (w świetle perykopy z Rdz 11,1-9)”, AK 156/2 (2011) 239-249.
 • Adamczyk, D., „Katecheza o rzechu Kaina na podstawie perykopy z Rdz 4,1-16”, StPast 6 (2010) 183-201.
 • Adamczyk, D., „Niewierność narodu wybranego wobec Jahwe na podstawie perykopy o złotym cielcu”, AK 157/2 (2011).
 • Adamczyk, D., „Obraz wyroku na węża na podstawie Rdz 3,14-15”, TST 29/1 (2010) 3-13.
 • Adamczyk, D., „Od sprawiedliwości do miłosierdzia – teologiczna perspektywa opowiadania o potopie”, StTBDŁ 29 (2011) 273-291.
 • Adamczyk, D., „Pochodzenie ludzkości popotopowej (na podstawie Rdz 10)”, AK 156/1 (2011) 101-108.
 • Adamczyk, D., „Postać węża w opowiadaniu z Rdz 3”, StKKoł 15 (2010) 5-34.
 • Adamczyk, D., „Psalm 110[109],1 w Ewangeliach synoptycznych”, ComP 30/1 (2010) 114-123.
 • Adamczyk, D. „Reinterpretacja cytatów z Księgi Ozeasza w Ewangeliach synoptycznych”, KielST 9 (2010) 199-213.
 • Adamczyk, D., „Upadek Chama i jego skutki na podstawie Rdz 9,18-29”, Seminare 30 (2011) 7-15.
 • Adamczyk, D., „Upadek człowieka na podstawie Rdz 3,6”, AK 155/1 (2010) 105-113.
 • Adamczyk, D., „Wspólne cytaty z Księgi Psalmów w Ewangeliach synoptycznych”, AK 155/3 (2010) 490-505.
 • Adamczyk, D., „Zarys starotestamentowej nauki o grzechu w świetle Psalmu 51”, AK 156/3 (2011) 515-524.
 • Adamiak, E., Kobiety w Biblii. Nowy Testament (Biblioteka Więzi 246; Warszawa: Więź, 2010).
 • Aitken, J. K., „Job’s diet: comfort, food and suffering”, Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 47-68.
 • Alder, G., Czego nauczał Jezus? (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010).
 • Alexander, D. i P., Przewodnik po Biblii (tł. T. Mieszkowski) (Warszawa: Vocatio, 92010).
 • „Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP”, ZNSBP 7 (2010) 17-24.
 • „Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP”, ZNSBP 8 (2011) 15-24.
 • Alicki, W., „Chrystus jako Pan chwały w Nowym Testamencie na tle paralel”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 229-242.
 • Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym – Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010).
 • Antonyuk, W. O., „Powszechna władza Chrystusa na podstawie hymnu Kol 1,15-20”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 195-227.
 • Apokalipsa. Tłumaczenie, komentarz i miejsca paralelne o. Hugolin Langkammer OFM. Zagadnienia wstępne i bibliografia ks. Jan Klinkowski (Biblia Lubelska; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
 • „Apokalipsa Adama. Wprowadzenie, tł., noty Anna Kuśmirek”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 201-228.
 • „Apokalipsa Barucha grecka. Wprowadzenie, tł., noty Marek Parchem”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 169-199.
 • „Apokalipsa Daniela. Wprowadzenie, tł., noty Marek Parchem”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 281-301.
 • „Apokalipsa Eliasza. Wprowadzenie, tł., noty Anna Kuśmirek”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 229-280.
 • „Apokalipsa Sofoniasza. Wprowadzenie, tł., noty Anna Kuśmirek”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 133-168.
 • Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010).
 • Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2010).
 • Apokryfy syryjskie. Historia i Przysłowia Achikara. Grota Skarbów. Apokalipsa Pseudo-Metodego (tł. A. Tronina; oprac. A. Tronina, M. Starowieyski; red. M. Starowieyski) (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2011).
 • Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010).
 • Atkinson, P., Co powinieneś wiedzieć o Biblii (tł. A. Kalina) (Kielce: Jedność, 2010).
 • Babicki, Z., „Inspirująca rola Pisma Świętego w wychowaniu chrześcijańskim w świetle 2 Tm 3,15-17”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 324-335.
 • Bach, M., „Łączyła nas Via Giulia”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010) 482-483.
 • Bach, M., „Łączyła nas Via Giulia”, Julian Warzecha. Kapłan – Profesor – Przyjaciel (red. J. Piwowarski, P. Marek, P. Mostowik, A. Fabin, R. Marek) (Spytkowice – Jaroszowice: Grafikon 2010) 148-149.
 • Backhaus, K., „Ojczyzna w miejscu świętym. Jezus Chrystus a świątynia.” (tł. L. Balter), ComP 30/1 (2010) 45-59.
 • Bagrowicz, J., „Wprowadzenie w problematykę nauczania i wychowania w czasach Jezusa Chrystusa”, "Wy mnie nazywacie <Nauczycielem> i <Panem> i dobrze mówicie" (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (red. J. Bagrowicz, S. Jankowski) (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 13-50.
 • Bagrowicz, J., Jankowski, S., Kempiak, R., „Studium pedagogiczne na podstawie Listów św. Pawła”, "Wy mnie nazywacie <Nauczycielem> i <Panem> i dobrze mówicie" (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (red. J. Bagrowicz, S. Jankowski) (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 151-172.
 • Bailey, M. L., „Teologia Listów pasterskich Pawła”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 399-438.
 • Banaszek, A., „"Uczeń" i "świadek" w kontekście nakazów misyjnych (Mt 10,5b-6; 29,19; Łk 24,47-48; Dz 1,8b)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 31-59.
 • Banaszek, A., „Teologiczny wizerunek Jerozolimy w dwuczłonowym dziele Łukasza”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 545-564.
 • Baran, G. M., „Krzyżowa śmierć Chrystusa na tle praktyk krzyżowania w świecie starożytnym”, ScrLum 3 (2011) 119-156.
 • Baran, G. M., „Los człowieka po śmierci w wierzeniach ludów ościennych dawnego Izraela”, ScrLum 2 (2010) 137-159.
 • Baran, G., „Uzdrowienie dokonane przez Jezusa – Boskiego Lekarza w świetle Augustynowych homilii do Ewangelii Jana apostoła”, TST 29/1 (2010) 15-31.
 • Baraniak. M., „Funkcje społeczne proroka w okresie monarchicznym. Między charyzmatem a urzędem”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 61-97.
 • Baraniak, M., „"Tu mieszka Bóg". Zapomniany kodeks biblijny M1106 ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskic,h 2011) II, 565-583.
 • Baranowski, J., „Biblijny obraz dziecka w nauczaniu Jana Pawła II”, Lignum Vitae 11 (2010) 129-137.
 • Baranowski, M., „Biblijne motywacje cierpienia w przemówieniach Jana Pawła II do chorych (1978-1983)”, Lignum Vitae 11 (2010) 35-65.
 • Baranowski, M., „Miasto zbudowane z drogocennych kamieni (Iz 54,11-12)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 584-600.
 • Baranowski, M., „"Początki prawa" w Księdze Rodzaju”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 49-62.
 • Bardski, K., „Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice teriomorficznej starożytności i średniowiecza”, VV 17 (2010) 303-314.
 • Bardski, K., „"Kim jest ta, która wstępuje przez pustynię?" Symboliczno-alegoryczna interpretacja Pnp 3,6-11 Honoriusza z Autun”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 601-610.
 • Bardski, K., Lektyka Salomona. Biblia – Symbol – Interpretacja (Rozprawy Naukowe 6; Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2011) 489.
 • Bardski, K., „Misterium krzyża w symboliczno-alegorycznych interpretacjach wybranych motywów biblijnych”, ScrLum 3 (2011) 101-117.
 • Bardski, K., „Misterium paschalne w symboliczno-alegorycznych interpretacjach wybranych motywów literackich Biblii”, ComP 31/2 (2011) 7-25.
 • Bardski, K., „Proroctwo w Biblii”, ZODS 1 (2010) 5-13.
 • Bardski, K., „Starotestamentalna typologia zmartwychwstania”, ScrLum 2 (2010) 263-273.
 • Bardski, K., „Sugestie moralne w symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii w Tradycji Kościoła: przykazania miłości Boga i bliźniego”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 215-226.
 • Bardski, K., „Symbolika kapłaństwa w obrazach biblijnych”, WST 23/1 (2010) 89-104.
 • Bardski, K., W kręgu symboli biblijnych (Kraków: Petrus, 2010).
 • Bardski, K., „Wolbero ze św. Pantaleona, zapomniany komentator Pieśni nad pieśniami. Symboliczno-alegoryczna interpretacja Pnp 3,6-11 z perspektywy hermeneutyki wiary”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 45-54.
 • Baron, A., „Paweł Apostoł wzorem ucznia Chrystusa. Studium teologiczne parenezy ostatniej homilii na List do Rzymian św. Jana Chryzostoma”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 151-171.
 • Baron, I., „Epizody z życia patriarchów w społeczno-kulturowym kontekście starożytnej Mezopotamii okresu starobabilońskiego według przekazu biblijnego”, Ministrare. Prace poświęcone śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko (red. W. Słomski) I (Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010) 55-61.
 • Bartkowicz, W., „Czy Biblia jest podręcznikiem etyki chrześcijańskiej?”, Pastores 13/2 (2010) 125-133.
 • Bartnicki, R., „Czy już nadeszła czwarta faza poszukiwań Jezusa historycznego?”, ZNSBP 8 (2011) 275-326.
 • Bartnicki, R., Działalność publiczna Jezusa Chrystusa (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011).
 • Bartnicki, R., Ewangeliczne opisy Męki (Biblioteka Słowa Krzyża 1; Warszawa: Verbinum 2011).
 • Bartnicki, R., Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 42011).
 • Bartnicki, R., „Jezus z Nazaretu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI w ocenie biblistów niemieckich i francuskich”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 611-618.
 • Bartnicki, R., „Krótka historia krytycznych wydań tekstu Nowego Testamentu”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 55-64.
 • Bartnicki, R., „Modelowy charakter przemówienia Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2,14-41) w kontekście relacji Łukasza o początkach ewangelizacji”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 63-89.
 • Bartnicki, R., „Orędzie perykopy Marka o pustym grobie (Mk 16,1-8) w świetle analizy narracyjnej Helmuta Merkleina”, ScrLum 2 (2010) 199-213.
 • Bartnicki, R., „Pełne mocy działanie Jezusa w Kafarnaum (uzdrowienie paralityka i władza odpuszczania grzechów, Mk 2,1-13)”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 35-46.
 • Bartnicki, R., „Postulaty post-krytycznej interpretacji przypowieści Jezusa Chrystusa”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 99-122.
 • Bartnicki, R., „Proklamacja nadejścia Królestwa Bożego w Mk 1,15a”, Lux lucet in tenebris. Księga pamiątkowa z okazji nadania prof. Bernardowi Kozirógowi doktoratu honoris causa (red. K. Grant-Skiba, Z. Lew-Wojciechowski) (Podkowa Leśna: Signa Temporis, 2010) 49-60.
 • Bartnicki, R., „Terytorialny zakres pierwszej misji uczniów Jezusa (Mt 10,5b-6)”, Nauki humanistyczne i sozologia. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze (red. J. W. Czartoszewski) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 53-62.
 • Bartnicki, R., To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w świetle Biblii (Warszawa: Adam 2010).
 • Bartnicki, R., „Ukrzyżowanie i wyszydzenie Jezusa w Mk 15,20b-32”, ScrLum 3 (2011) 171-205.
 • Bartnicki, R., „Współczesna interpretacja przypowieści Jezusa Chrystusa”, WST 23/2 (2010) 225-240.
 • Bartnicki, R., „Zrywanie kłosów okazją do pouczenia o szabacie (Mk 2,23-28)”, Studia z biblistyki 8 (red. R. Bartnicki) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011) 39-46.
 • Bartnicki, R., rec. S. Stasiak, Wywyższenie w listach świętego Pawła na tle greckiej literatury klasycznej (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2010), STV 48/2 (2010) 219-224.
 • Bartnik, Cz. S., „Chrystologia świata w prologu Ewangelii według św. Jana”, STV 48/2 (2010) 11-19.
 • Bartoszewicz, D., „Biblijne oceny postępowania braci Diny w Księdze Rodzaju (Rdz 34,30; 49,5-7) i Księdze Judyty (Jdt 9,2-4)”, WST 23/2 (2010) 217-223.
 • Bartoszewicz, D., „Hermeneutyczne i teologiczne konsekwencje weryfikacji tezy o historyczności Patriarchów”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 123-139.
 • Bartoszewicz, D., „Ośrodki kultu starotestamentalnego”, Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi in memoriam (red. Z. Godlewski) (Warszawa: Stampa, 2011) 117-144.
 • Bartoszewicz, D., „Wpływ reformy Ezdrasza i Nehemiasza na obraz świątyni w Księdze Judyty”, Przed Twym miłosierdziem. Księga pamiątkowa na pierwsze ćwierćwiecze święceń kapłańskich i pierwsze półwiecze życia proboszcza księdza kanonika doktora Zbigniewa Godlewskiego (red. D. Bartoszewicz) (Warszawa: Stampa, 2010) 67-74.
 • Basiuk, M., „Abraham wzorem ojca”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 619-633.
 • Basiuk, M., „Interpretacja ofiary Izaaka (Rdz 22,1-14) u Orygenesa i Ambrożego”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 90-108.
 • Basiuk, M., „Jedność między ludźmi w świetle opowiadania o wieży Babel”, ŚSHT 44/2 (2011) 450-461.
 • Basiuk, M., „Sprawozdanie z 7. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Poslkich (Tarnów, 7 września 2010 oraz 8-9 września 2010)”, ŚSHT 43/2 (2010) 496-498.
 • Basiuk, M., „Związek Maryi ze słowem Bożym na podstawie adhortacji "Verbum Domini" Benedykta XVI”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 65-76.
 • Bazyliński, S., Wprowadzenie do studium Pisma świętego (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 9; Lublin: Wydawnictwo KUL 2010).
 • Bąk, A., „Kryterium zachowania depozytu Ewangelii w życiu chrześcijanina. Analiza 1 Kor 4,19 w kontekście jednostki literackiej 1 Kor 4,14-21”, Biblia, autorytet, moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność (red. R. Pindel, S. Jędrzejewski) (Hermeneutica et Judaica 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 75-94.
 • Bąk, A., Perswazyjna funkcja cytatów i aluzji przywołanych z Księgi Izajasza w 1 Kor 1,18-3,4 (Rozprawy Doktorskie; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010).
 • Beasley-Murray, P., Przesłanie zmartwychwstania. Chrystus żyje! (tł. M. Wilkosz) (Biblia Dzisiaj; Katowice: Credo, 2011).
 • Bednarz, M., „Ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Brzegowy”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 13-19.
 • Bednarz, M., „Św. Paweł ciągłym wyzwaniem”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 13-22.
 • Bednarz, M., Wędrowanie ze Słowem Bożym (Szczecinek: Fundacja "Nasza Przyszłość", 2010).
 • Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska "Verbum Domini" Ojca świętego (...) do biskupów i duchowieństwa, do osób konsekrowanych i wiernych świeckich o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (Poznań: Pallottinum, 2010).
 • Białokurec, T., „Miejsce jednostki retorycznej Rz 6,1-7,6 w dispositio Listu do Rzymian a jej rola w strategii argumentacji”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 141-154.
 • Biblia – autorytet – moralność (red. R. Pindel, S. Jędrzejewski) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010).
 • Biblia a moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego" (red. B. Mielec) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010).
 • Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego" (red. B. Mielec) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010).
 • Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 5; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, 2010).
 • Biblia, autorytet, moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność (red. R. Pindel, S. Jędrzejewski) (Hermeneutica et Judaica 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła, II 2010).
 • „Bibliografia ks. dra Tadeusza Hanelta”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 19-23.
 • „Biografia publikacji ks. prof. dr. hab. Jana Załęskiego”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 19-29.
 • „Bibliography of Edward Lipiński”, PJBR 9/1-2 (2010) 13-66.
 • „Biblistyka”, PPT 16/1 (2010) 48-52.
 • Bielecki, S., „Biblia o małżeństwie”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 141-166.
 • Biełkowska, E., „Trop Hiobowy u Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”, Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 191-202.
 • Biliński, K., rec. K. Mielcarek, "Hierousalem" "Hierosolyma". Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej (Studia Biblica Lublinensia 2; Lublin: Wydawnictwo KUL 2008), RBibl 57/1 (2010) 177-180.
 • Bin Gorion, M. J., Żydowskie legendy biblijne (tł. R. Stiller) (Katowice: Kos, 2010).
 • Blank, S., Wysłuchaj głosu mojego. Psalmy lamentacyjne w służbie duszpasterskiej (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2011).
 • Błaszczyk, K., Buszek, A., „Fragment of the palette with a relief decoration from Tell el-Farkha”, FOr 47 (2010) 415-422.
 • Boboryk, G., „Bóg JHWH jako "cadiq" w Księdze Psalmów. Studium teologiczne”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 633-644.
 • Boboryk, G., „Pojęcie "cadiq" i "rasa’" na tle starożytnego Bliskiego Wschodu i w Starym Testamencie – znaczenie ogólne”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 77-103.
 • Bocian, J., „Mt 10,5 i Łk 2,32 a uniwersalizm wielkiego nakazu misyjnego u synoptyków”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 417-436.
 • Bock, D. L., „Teologia Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 105-208.
 • Bock, D. L., „Teologia Listów więziennych Pawła”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 359-398.
 • Bogacz, R., „Krzyż, krew i ofiara Jezusa Chrystusa w Liście do Hebrajczyków”, ScrLum 3 (2011) 347-359.
 • Bogacz, R., „Paweł – Prorok i Świadek”, Misja świętego Pawła trwa. Materiały z XXXXIX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (7 marca 2009 r.) (red. A. E. Klich) (Duc in Altum 9; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010) 35-46.
 • Bogacz, R., „Słowo Boże w życiu i nauczaniu Kościoła”, PS 14/26 (2010) 5-22.
 • Bogacz, R., „Ważniejsze wydarzenia biblijne w środowisku krakowskim w roku akademickim 2009/2010”, ScrLum 2 (2010) 611-616.
 • Bogusiak, M., „Wyrażanie rozkazu w trzech hausańskich tłumaczeniach Ewangelii według św. Łukasza”, Annales Missiologicae Posnaniensis 17 (2010) 107-114.
 • Bolewski, J., „The incarnation of sophia-wisdom. Biblical-theological remarks”, StBob 10/4 (2010) 55-81.
 • Borek, W., „Rola invocatio zawartego w Ef 1,15-19”, ŚSHT 44/1 (2011) 30-37.
 • Boruch, W., „Propaganda dynastyczna cesarza Klaudiusza (wybrane aspekty)”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 341-358.
 • Bosak, P. Cz., Postacie biblijne. Słownik – konkordancja. I (Pelplin: Bernardinum, 22011).
 • Bosak, P. Cz., Postacie biblijne. Słownik – konkordancja. IV (Pelplin: Bernardinum, 2011).
 • Bosetti, E., Jeśli chcesz być doskonały. Komentarz do Ewangelii wg św. Mateusza (tł. P. Majdański) (Kraków: eSPe, 2010).
 • Bożek, A., „Biblia, muzyka i matematyka w twórczości Novalisa”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 215-226.
 • Brauch, M. T., Bruce, F. F., Davids, P. H., Kaiser, W. C., Trudne fragmenty Biblii (tł. W. Chrostowski) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2011).
 • Brejdak, J. Cierń w ciele. Myśl Apostoła Pawła w filozofii współczesnej (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010).
 • Briks. P., „Sprawozdanie z 48. Sympozjum Biblistów Polskich w Tarnowie [2010]”, SBO 2 (2010) 177-180.
 • Briks. P., „Ślady hebrajskich wierzeń w życie po śmierci”, SBO 2 (2010) 95-107.
 • Briks, P., rec. I. Eph’al-Jaruzelska, Prophets, royal legitimacy and war in ancient Israel (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009), Palamedes 5 (2010) 199-206.
 • Brown, R. E., I Bogiem było słowo. Komentarz do Ewangelii wg św. Jana (tł. A. Gomola) (Kraków: eSPe, 2010).
 • Brunetti Luzzati, S., Della Roca, R., Judaizm (tł. A. A. Wójcicka) (Leksykon. Religie; Warszawa: Arkady, 2010).
 • Brylla, D., „Żydowskie "dewekut" w postaci kontemplacji tetragramu oraz kombinatoryki literowej jako droga duchowego rozwoju”, PzST 24 (2010) 23-39.
 • Brzegowy, T., „Ewangelia w Apokalipsie Izajasza”, ZNSBP 8 (2011) 345-373.
 • Brzegowy, T., Księga Izajasza. Cz. 1. Rozdziały 1-12. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 22/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2010).
 • Brzegowy, T., „Męka i śmierć Mesjasza według pieśni Izajasza o Słudze Jahwe”, ScrLum 3 (2011) 35-69.
 • Brzegowy, T., „Modląc się psalmami”, Ut gaudens catechizem. 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej (red. J. Stala) (Tarnów: Biblos, 2011) 245-257.
 • Brzegowy, T., „Mojżesz – powołany przez Boga wybawiciel Izraela (Wj 3,1-7,7)”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 104-122.
 • Brzegowy, T., „Nowa pieśń o winnicy w Księdze Izajasza (27,2-11)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 645-678.
 • Brzegowy, T., Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie – egzegeza – teologia (Academica 27; Tarnów: Biblos, 52010).
 • Brzegowy, T., „Poetycki język proroka Izajasza”, Lex Tua Veritas. Księga Pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okacji 70-lecia rocznicy urodzin (red. P. Majer, A. Wójcik) (Studia. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny 17; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 75-92.
 • Brzegowy, T., Prorocy Izraela. Wprowadzenie – Egzegeza – Teologia. Cz. II (Academica 19; Tarnów: Biblos, 42011).
 • Brzegowy, T., „Psałterz – księga ludzkiej tęsknoty za Bogiem”, Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej (Publikacja pokonferencyjna) (red. S. Wojnowski) (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 2011) 67-83.
 • Brzegowy, T., „Syjon, miasto naszych świąt (Iz 33,1-24)”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 109-128.
 • Brzegowy, T., „Zapowiedź zmartwychwstania w Iz 26,19”, ScrLum 2 (2010) 17-44.
 • Brzuszek, B., „Franciszkanin Ziemi Świętej i archeolog Michele Piccirillo OFM (1944-2010)”, Studia Franciszkańskie 20 (2010) 63-85.
 • Burdajewicz, M., „Od gliny do szkła: naczynia szklane w starożytnej Palestynie na przykładzie znalezisk w Hippos (Sussita)”, SBO 2 (2010) 141-172.
 • Burek, M., „Jezus powołuje ochrzczonych do powszechnego kapłaństwa”, PrzB 2 (2010) 123-125.
 • Byra, M., Powstanie w Judei 66-74 n.e. (Zabrze: INFORTeditions, 2011).
 • Callaway, P., rec. H. Von Weissenberg, 4QMMT. Reevaluating the text, the function and the meaning of the epilogue (Studies on the Texts of the Desert of Judah 82; Leiden – Boston: E. J. Brill, 2009), QChr 18/1-4 (2010) 149-154.
 • Ceglarek, R., „Typologia i dobór metod biblijnych w katechezie”, PS 14/27 (2010) 47-58.
 • Chałupnik, W., „Znaczenie terminów "sozo" (zbawiać) i "soteria" (zbawienie) w Liście do Hebrajczyków”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 155-166.
 • Chmielniak, M., „Lectio divina”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 179-188.
 • Chrobak, S., „Hiob – siła nadziei”, Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 349-363.
 • Chrostowski, M., „Kapłaństwo hierarchiczne i kapłaństwo powszechne – czy mogą istnieć bez siebie?”, CT 80/1 (2010) 23-39.
 • Chrostowski, M., „Obecność i znaczenie żydowskich pism świętych w Nowym Testamencie na przykładzie targumów palestyńskich”, StByd 4 (2010) 45-60.
 • Chrostowski, M., rec. P. A. Kaswalder, La Terra della Promessa. Elementi di geografia biblica. (Pubblicazioni dello Studium Biblicum Franciscanum. Collectio Minor 44; Jerusalem: Franciscan Printing Press, 2010), CT 80/3 (2010) 197-202.
 • Chrostowski, W., „Apostoł Paweł wobec świątyni jerozolimskiej według świadectwa Dziejów Apostolskich”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 167-188.
 • Chrostowski, W., „Biblia w życiu Kościoła w Polsce (1945-2010)”, ZNSBP 7 (2010) 371-386.
 • Chrostowski, W., „Bibliografia publikacji bp. prof. dr. hab. Zbigniewa Kiernikowskiego w układzie chronologicznym”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 15-37.
 • Chrostowski, W., „Biskup prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 9-14.
 • Chrostowski, W., „Izraelici w asyryjskich strukturach administracyjnych i wojskowych – przyczynek do badań nad sytuacją diaspory Izraelitów w Asyrii”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 129-150.
 • Chrostowski, W., „"Jedni pokładają ufność w rydwanach, drudzy w koniach, a nasza siła jest w imieniu Pana, Boga naszego" (Ps 20,8). Zarys problematyki wojny w Starym Testamencie”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 51-66.
 • Chrostowski, W., „Jezus Chrystus – Arcykapłan Nowego Przymierza”, CT 80/3 (2010) 7-34.
 • Chrostowski, W., „Konflikt kapłana Amazjasza z prorokiem Amosem (Am 7,10-17). Przypadek czy prawidłowość?”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 59-71.
 • Chrostowski, W., Kościół, Żydzi, Polska. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają Grzegorz Górny i Rafał Tichy (Warszawa: Fronda, 32010).
 • Chrostowski, W., „Ks. dr hab. Stanisław Pisarek (24 III 1929 – 18 IX 2009)”, ZNSBP 7 (2010) 453-440.
 • Chrostowski, W., „Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek (7 XI 1947 – 10 IV 2010)”, ZNSBP 7 (2010) 441-444.
 • Chrostowski, W., „"Księga Kapłańska – orędzie, interpretacja, recepcja". Konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego". Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa, 1 VI 2010”, CT 80/4 (2010) 5-6.
 • Chrostowski, W., „Księga Kapłańska w judaizmie rabinicznym”, CT 80/4 (2010) 33-66.
 • Chrostowski, W., „"Kto wychowuje swego syna, będzie miał z niego pociechę" (Syr 30,2). Elementy wychowawcze w biblijnej literaturze międzytestamentalnej”, "Wy mnie nazywacie <Nauczycielem> i <Panem> i dobrze mówicie" (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (red. J. Bagrowicz, S. Jankowski) (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 51-70.
 • Chrostowski, W., „Liber defunctorum. Ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB (6 III 1939 – 30 IV 2011)”, ZNSBP 8 (2011) 441-446.
 • Chrostowski, W., „Mowa obronna Pawła przed królem Agryppą II podczas uwięzienia w Cezarei Nadmorskiej (Dz 26,2-23)”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 123-146.
 • Chrostowski, W., „Niebo, piekło i czyściec w perspektywie biblijnej”, Niebo, piekło, czyściec. Spojrzenie Kościoła. Praca zbiorowa (red. K. Czapla, P. Góralczyk) (Zakopane: Sekretariat Fatimski; Ząbki: Apostolicum, 2010) 27-54.
 • Chrostowski, W., „"Odnowić wszystko w Chrystusie". Biblijne inspiracje odnowienia człowieka i Kościoła”, Za Chrystusa i Kościół. Materiały z sympozjum historyczno-teologicznego z okazji 100. rocznicy odnowienia i reformy Zgromadzenia Księży Marianów (1909-2009), Licheń Stary, 24-28 maja 2009 r. (red. nauk. J. Kumala) (Studia Spiritualitatis Marianorum 2; Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2010) 87-101.
 • Chrostowski, W., „Prawo naturalne w Starym Testamencie”, ComP 31/1 (2011) 12-23.
 • Chrostowski, W., „"Słyszeliście o moim dawnym postępowaniu" (Ga 1,13). Żydowska tożsamość Pawła Apostoła”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 11-29.
 • Chrostowski, W., „Żydzi jako "starsi bracia" chrześcijan. Markowi Nowakowi OP w odpowiedzi”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 345-360.
 • Chrostowski, W., Strzałkowska, B., „Protokół z VI Walnego Zebrania SBP, Olsztyn, 22IX 2009”, ZNSBP 7 (2010) 9-15.
 • Chrostowski, W., Strzałkowska, B., „Stowarzyszenie Biblistów Polskich – Członkowie zwyczajni”, ZNSBP 8 (2011) 25-258.
 • Chrostowski, W., Strzałkowska, B., „Stowarzyszenie Biblistów Polskich – członkowie zwyczajni. Stan w dniu 1 IX 2010 r.”, ZNSBP 7 (2010) 25-263.
 • Chrostowski, W., rec. Julian Warzecha. Kapłan – Profesor – Przyjaciel (red. J. Piwowarski, P. Marek, P. Mostowik, A. Fabin, R, Marek) (Spytkowice – Jaroszowice: Grafikon 2009), CT 80/3 (2010) 223-226.
 • Chrostowski, W., rec. K. Pilarczyk, J. Drabina (red.), Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 2008), CT 80/2 (2010) 219-223.
 • Chrostowski, W., rec. P. Ostański, Bibliografia biblistyki polskiej. III-IV 2000-2009 (Series Bibliographica; Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2010), CT 80/4 (2010) 217-220.
 • Chrostowski, W., rec. P. Williamson, Catholic principles for interpretaing Scripture. A study of the Pontifical Biblical Commision’s The interpretation of the Bible in the Church. Preface by Albert Vanhoye (Subsidia Biblica 22; Roma: Editrice Pontificio Instituto Biblico 2008), CT 80/3 (2010) 203-207.
 • Chrostowski, W., rec. S. Ahituv, Echoes from the past. Hebrew and cognate inscriptions from the bibilical period (tr. A. F. Rainey) (Jerusalem: A Carta Handbook, 2008), CT 80/1 (2010) 205-209.
 • Chrupcała, L. D., „Modlitwa poranna Jezusa (Mk 1,35)”, WPT 18/2 (2010) 7-35.
 • Ciałowicz, K. M., „Thirteen years of Polish exavations at Tell el-Farkha”, FOr 47 (2010) 359-370.
 • Ciecieląg, J., „Kobiety jako przywódczynie wspólnot żydowskich w Cesarstwie rzymskim”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 87-92.
 • Ciecieląg, J., „Kobiety jako przywódczynie wspólnot żydowskich w Cesarstwie rzymskim” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 144.
 • Ciecieląg, J., Żydzi w okresie drugiej świątyni. 538 przed Chr. – 70 po Chr. (Kraków: Universitas, 2011) 466.
 • Cielecki, M., „Psałterz Lewisa” [rec. C. S. Lewis, Rozważania o psalmach (tł. A. Motyka) (Kraków: Esprit 2011)], W Drodze 4 (2011) 120-124.
 • Cieślak, S., „Prekursor Biblii Tysiąclecia – ks. Władysław Szczepański SJ (1877-1927)”, Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin (red. A. P. Bień, B. Topij-Stempińska) (Kraków: Ignatianum – Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010) 673-694.
 • Clark, D., Żywy czy martwy? Sens zmartwychwstania Jezusa (tł. J. Kołacz) (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2011).
 • Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
 • Cogiel, M., „"Ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą" (1 Kor 12,31). Pawłowy model pedagogiki miłości”, Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (red. M. C. Paczkowski, W. J. Sztyk) (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7; Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010) 156-160.
 • Collins, J. J., „Ascent to haeven in the early Jewish apocalypses”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 29-40.
 • Coogan, M., Bóg i seks. Co naprawdę mówi Biblia (tł. A. Onysymow) (Warszawa: Aletheia, 2011).
 • Costacurta, B., Eliasz (tł. B. Żurowska) (Biblioteka Centrum Formacji Duchowej. Szkoła Biblijna; Kraków: Salwator, 2010).
 • Cottrell, J., Chrzest w Nowym Testamencie (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2011).
 • Coulange, P., „Czy instytucje Starego Testamentu są tymczasowe. Refleksja nad świątynią i Prawem na podstawie "Dei Verbum" 15” (tł. L. Balter), ComP 30/1 (2010) 124-141.
 • "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010).
 • Cukier, E., „Plemię psiogłowych (gr. "kynokephaloi") jako Żydzi? Miniatury do Ps 22[21],17 we wczesnochrześcijańskich psałterzach z ilustracjami na marginesach”, Nowy Filomata 14/3 (2010) 213-221.
 • Cukier, E., „Plemię psiogłowych (gr. "kynokephaloi") jako Żydzi? Miniatury do Ps 22[21],17 we wczesnochrześcijańskich psałterzach z ilustracjami na marginesach”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 411-418.
 • „Curriculum vivendi” ks. dra Tadeusza Hanelta, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 13-18.
 • Cyran, G., „Edukacyjna figura dobrego Samarytanina (Łk 10,30-37)”, Miłość i cierpienie. Misterium Boga i nadzieja człowieka (red. J. Malski, I. Rutkowska) (Głogów: Cisi Pracownicy Krzyża, 2010) 235-248.
 • Czajkowski, M., „Czcimy tego samego Boga”, Ministrare. Prace poświęcone śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko (red. W. Słomski) I (Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010) 155-160.
 • Czajkowski, M., „Does God thirst for human blood?”, Biblical Theology Bulletin 3 (2010) 123-126.
 • Czajkowski, M., „Jezus Mateusza wobec Tory Izraela”, Lux lucet in tenebris. Księga pamiątkowa z okazji nadania prof. Bernardowi Kozirógowi doktoratu honoris causa (red. K. Grant-Skiba, Z. Lew-Wojciechowski) (Podkowa Leśna: Signa Temporis, 2010) 89-97.
 • Czajkowski, M., „Krzew winny i korzenie”, Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny (red. M. Hintz, T. J. Zieliński) (Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2010) 101-106.
 • Czajkowski, M., „Ku nowej hermeneutyce biblijnej w dialogu chrześcijańsko-żydowskim”, Parlamentaryzm, konserwatyzm, nacjonalizm. Sefer jowel. Studia ofiarowane Profesorowi Szymonowi Rudnickiemu (red. J. Żyndul) (Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2010) 359-372.
 • Czajkowski, M., „Misja do Żydów czy misja wspólna i wzajemne świadectwo?”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 361-379.
 • Czajkowski, M., „Misja do Żydów czy misja wspólna i wzajemne świadectwo” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 164.
 • Czekalski, R., „Biblijna inspiracja chrześcijańskiej moralności”, StTBDŁ 29 (2011) 293-310.
 • Czerski, J., Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne pojęcia εικων (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM 2011).
 • Czerski, J., „Interpretacje tekstów biblijnych w liturgii”, STV 49/1 (2011) 141-155.
 • Czerski, J., rec. K. Ziaja, Motywy etyczne w terminologii "krino" – "krisis" w Ewangelii Łukasza. Studium egzegetyczno-lingwistyczne (Opolska Biblioteka Teologiczna. Theological Collection of Opole 107; Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2008), PPT 16/1 (2010) 42-43.
 • Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie (red. M. Kwiecień; tł. z grec. M. Czajkowski, Abp Jeremiasz, M. Kwiecień) (Ekumeniczny Przekład Przyjaciół; Warszawa: dr Henryk Tomaszewski, 22011).
 • Czupryński, W., Oczekiwanie mesjańskie w proroctwach Ezechiela i Deuteroizajasza (Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 53; Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2010).
 • Czyż, S., Chrystus życiem i światłością. Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana. I (rozdziały I-IV) (W Kręgu Słowa 9; Tarnów: Biblos, 2011).
 • Daniel-Rops, H., Dzieje Chrystusa (tł. Z. Starowieyska-Morstinowa) (Warszawa: Pax, 82010).
 • Daniel-Rops, H., Od Abrahama do Chrystusa (tł. Z. Starowieyska-Morstinowa) (Warszawa: Pax, 62011).
 • Davies, J., Egzorcyzmy w Biblii i w praktyce współczesnego Kościoła (Kraków: Wydawnictwo "M" 2011).
 • Dawidowski, W., „Biblia przez ojców odczytywana. Mały przyczynek do teorii egzegezy kanonicznej”, Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 5; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, 2010) 25-38.
 • Dąbek, T. M., „"Archegos" – tytuł Chrystusa i Jego naśladowców”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 679-688.
 • Dąbek, T. M., Biblia o końcu świata (Kraków: Wydawnictwo "M", 2011).
 • Dąbek, T. M., „Biblical motifs in the literary works of Karol Wojtyła – John Paul II” (transl. P. Mizia), The space of the word. The literary activity of Karol Wojtyła – John aul II (ed. Z. Zarębianka, J. Machniak) (Cracow: John Paul II Institute of Intercultural Dialogue, 2011) 203-212.
 • Dąbek, T. M., „Biblijny obraz kapłaństwa”, CzST 38 (2010) 9-20.
 • Dąbek, T. M., „"Czas naszych dni – to lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt" (Ps 90,10). Długość i wartość życia człowieka w służbie Bożej”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 47-57.
 • Dąbek, T. M., „Czy Pismo Święte mówi o przemocy w rodzinie?”, SosnST 10 (2011) 33-42.
 • Dąbek, T. M., „"Moralność objawiona" według najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego"”, Biblia a moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Biblia a moralność. Biblijne korzene postępowania chrześcijańsiego" (red. B. Mielec) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 21-36.
 • Dąbek, T. M., „Obraz kobiety w Nowym Testamencie”, Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa (red. J. Szarlej) (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Techniczno-Humanistyczne, 2011) 61-71.
 • Dąbek, T. M., „"Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd. Ażeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci którzy widzą, stali się niewidomymi" (J 9,39). Nowa skala wartości podstawą Bożego sądu w Ewangelii św. Jana na tle paralel nowotestamentowych”, "Jawicie się jako źródła światła w świecie" (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 317-332.
 • Dąbek, T. M., „Psałterz w Regule św. Benedyka”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 151-161.
 • Dąbek, T. M., „Św. Jan Kanty jako realizator biblijnego ideału mędrca i nauczyciela”, Rozum i wiara – intelektualne i duchowe dziedzictwo Jan Kantego (red. M. Rembierz, S. Cader) (Kęty: Wydawnictwo Naukowe "Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku", 2010) 137-143.
 • Dąbek, T. M., „Trud i cierpienie jako środki Bożej pedagogiki”, Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi (red. N. Pikuła) (Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"; Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2011) 181-197.
 • Dąbek, T. M., „Udział uczniów Jezusa w Jego władzy sędziowskiej. Zasiądziecie na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela (Mt 19,28)”, Lex Tua veritas. Księga Pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Dyduchowi z okazji 70-lecia urodzin (red. P. Majer, A. Wójcik) (Studia. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny 17; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 103-111.
 • Dąbek, T. M., „Uświęcenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców”, Priorytety etycznego przedsiębiorcy – zysk, misja czy świętość? (red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król) (Kraków 2011) 21-43.
 • Dąbek, T. M., Z pracy rąk swoich będziesz pożywał (Ps 128,2). Biblia o godności i wartości ludzkiej pracy (Biblijne Wezwania do Rozwijania Kultury 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010).
 • Dąbek, T. M., Wiater, E., Zatorski, W., Mycielski, L., Aby rozważać Pismo Święte (Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, 2011).
 • Dąbek, T. M., rec. B. Kl’uska, Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33 (Studia Biblica Lublinensia 3; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007), RBL 63/2 (2010) 189-191.
 • Dąbek, T. M., rec. M. Łanoszka, Idea odnowienia kosmosu w eschatologicznej doktrynie synoptycznej i Janowej (W kręgu słowa 3; Tarnów: Biblos, 2009), RBL 63/3 (2010) 287-288.
 • Dąbek, T. M., rec. S. Jankowski, Geografia biblijna (Warszawa: Adam, 2007), RBL 63/4 (2010) 383-384.
 • Dąbek, T. M., rec. W. Rakocy, Święty Łukasz wobec niewiary Izraela – krytyka i nadzieja (Rozprawy i Studia Biblijne 24; Warszawa: Vocatio, 2006), RBL 63/2 (2010) 187-188.
 • Dąbrowa, E., „Hellenistyczne elementy partyjskiej monarchii”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 247-262.
 • Dąbrowa, E., The Hasmoneans and their State. A Study in History, Ideology, and the Institutions (Elektrum 16; Kraków: Jagiellonian University Press, 2010).
 • Dąbrowska, A., „"Błądzisz, (...) wielki Mojżeszu" – o krytycznym podejściu do Biblii w wybranych dramatach Ernsta Bardacha”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 305-315.
 • Dąbrowska, A., „Boska ludzkość, ludzka boskość. O poszukiwaniu bliskości Boga w twórczości Rainera Marii Rilkego”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 291-303.
 • Dąbrowska, A., „Między idyllą, utopią a katastroficznymi wizjami. Krajobrazy biblijne w twórczości Ingeborg Bachmann”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 419-433.
 • Dąbrowski, K., „Modlitwa w życiu Apostoła Narodów”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 689-695.
 • De La Maisonneuve, D., Judaizm. Podstawowe wiadomości (tł. B. Filipowicz) (Świat Orientu; Warszawa: Dialog, 2010).
 • Deglinnocenti, M., Marinone, S., Biblia w historiach i obrazach (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011).
 • Del Olmo Lete, G., „Traduction, production, actualisation: trois modàles d’intertextualité, ou pourgoi s’intéresser à la Bible dans la littérature”, FOr 47 (2010) 193-205.
 • Demitrów, A., „Basse Galilée, Une brève description géographique et historique“, SS 13-14 (2009-2010) 17-23.
 • Demitrów, A., „Transjordanie romano-byzantine. Une breve esquisse historique”, SS 13-14 (2009-2010) 25-29.
 • Dendys, R., „Szatan jako przeciwnik Boga i ludzi”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 131-147.
 • Dębowska-Ludwin, J., „Multiple and discordered burials as special funerary practices in early Egypt – examples from Tell el-Farkha”, FOr 47 (2010) 371-378.
 • Długoborski, S., „Sakralne trofea wojenne w świetle tekstów biblijnych”, SBO 2 (2010) 83-93.
 • Długosz, D., „"Qumran, le secret des manuscrits de la Mer Morte" [exposition, Paris, Bibliothéque Nationale de France, 13 avril-11 juilet 2010]”, QChr 18/1-4 (2010) 155-160.
 • Długosz, D., rec. La bibliotheque de Qumran. 2. Torah: Exode, Lévitique, Nombers. Edition et traduction des manuscripts hébreux, araméens et grecs sous la direction de K. Berthelot, T. Lengrand (Paris: Cerf, 2010), QChr 18/1-4 (2010) 123-127.
 • Dogondke, D., „Hebrajskie wyrażenie "świadek szybki" (Ml 3,5)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 696-707.
 • Dogondke, D., „Historia przyjaźni Boga z Hiobem”, Zeszyty Karmelitańskie 4 (2010) 12-22.
 • Dogondke, M., „Interpretacja Malachiasza 3,1”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 53-65.
 • Dogondke, D., „O nienawiści, która bierze się z odrzucenia Boga”, Zeszyty Karmelitańskie 3 (2010) 35-46.
 • Dogondke, D., Powrót z wygnania radością ludzi, przyrody i Boga (Iz 55,12-13)”, Zeszyty Karmelitańskie 2 (2010) 12-22.
 • Dogondke, D, „Siedem Duchów Boga”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 189-200.
 • Dogondke, D., „Zazdrość Efraima (Iz 11,13)”, Zeszyty Karmelitańskie 1 (2010) 17-29.
 • Dogondke, D., „Znaczenie Septuaginty w przekładach z języka hebrajskiego na przykładzie słowa "herem"”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 45-54.
 • Dola, T., „Krzyż odpowiedzią Boga na grzech człowieka”, ŚSHT 44/2 (2011) 347-356.
 • Drawnel, H., „Amran, Visions of.”, The Dictionary of Early Judaism (eds. J. J. Collins, D. C. Harlow) (Grand Rapids: Eerdmans, 2010) 326-327.
 • Drawnel, H., „Between Akkadian ṭupšarrūtu and Aramaic ספר: Some Notes on the Social Context of the Early Enochic Literature”, Revue de Qumran 24 (2010) 373-403.
 • Drawnel, H., „Elect of God (4Q534–536)”, The Dictionary of Early Judaism (eds. J. J. Collins, D. C. Harlow) (Grand Rapids: Eerdmans, 2010) 573-574.
 • Drawnel, H., „Nauczanie i tożsamość upadłych aniołów w "Księdze Czuwających" w kontekście religijnym i społęcznym Babilonii okresu perskiego i hellenistycznego”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 111-132.
 • Drawnel, H., „Obraz idealnego kapłana na przykładzie Lewiego w Wizjach Lewiego”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 119-135.
 • Drawnel, H., „Qahat, Admonitions (Testament) of, (4Q542)”, The Dictionary of Early Judaism (eds. J. J. Collins, D. C. Harlow) (Grand Rapids: Eerdmans, 2010) 1124-1125.
 • Drawnel, H., The Aramaic Astronomical Book: Text, Translation, and Commentary (Oxford: Oxford University Press 2011).
 • Drawnel, H., „The Initial Narrative of the "Visions of Amram" and Its Literary Characteristics”, Revue de Qumran 24 (2010) 517-554.
 • Drawnel, H., „The Literary Characteristics of the "Visions of Levi" (so-called "Aramaic Levi Document")”, Journal of Ancient Judaism 1 (2010) 303-319.
 • Drawnel, H., rec. F. Rochberg, In the Path of the Moon: Babylonian Celestial Divination and Its Legacy (Studies in Ancient Magic and Divination 6; Leiden: Brill, 2010), BibAn 1 (2011) 205-210.
 • Drawnel, H., rec. J. Ben-Dov, Head of All Years: Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient Context (Leiden: Brill, 2008), Revue de Qumran 25 (2011) 133-136.
 • Dryl, G. W., „Czyny Jezusowej mocy. Mk 5,25-34”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 112-115.
 • Dryl, G. W., „Nowe życie. Mk 2,1-17”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 106-109.
 • Dryl, G. W., „Pouczenia Jezusa o drodze ucznia. Mk 9,35-37.39-50”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 118-120.
 • Dryl, G. W., „Tajemnica królestwa Bożego: Mk 4,1-20. Wersja druga”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 63-70.
 • Dryl, G. W., „W oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Wersja druga. Mk 13”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 125-127.
 • Dryl, G. W., „Właściwa relacja z Bogiem. Mk 12,13-27”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 92-96.
 • Dryl, G. W., „Zrozumienie krzyża. Mk 9,30-34.38”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 83-87.
 • Dryl, G. W., „Zrozumienie misji Jezusa. Mk 7,14-23”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 72-77.
 • Du Masnil, J, Kobiety Nowego Testamentu (tł. M. Cofta) (Poznań: Drukarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, 2010).
 • Dublański, R., „Piąta edycja konferencji "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach". Kraków 15-17 VI 2010”, StJ 13/2 (2010) 369-370.
 • Dulian, R., rec. E. N. Zwijacz, Obraz Ludu Bożego według Księgi Liczb (Rozprawy Doktorskie. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Teologiczny; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010), Vita Academica 6 (2010) 27.
 • Dyk, S., „Liturgia miejscem interpretacji słowa Bożego”, ZNKUL 53/1 (2010) 33-46.
 • Dynak, A., „Działanie zmierzające do wyznaczonego celu. Problematyczna pochwała zarządcy (Łk 16,8a)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 201-218.
 • Dynak, A., "Kopać nie jestem w stanie, żebrać się wstydzę" – dylemat zarządcy w perykopie Łk 16,1-13. Analiza egzegetyczno-teologiczna (W Kręgu Słowa 10; Tarnów: Biblos 2011).
 • Dynak, A., „Status i misja Jezusa "Syna Adama, Syna Bożego". Fenomen i teologiczne znaczenie genealogii (Łk 3,23-38)”, WST 23/1 (2010) 73-86.
 • Dynak, A., „W Jezusowej szkole łagodności i pokory. Teologiczne przesłanie Mt 11,28-30”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 59-77.
 • Dziadosz, D., „Genealogie Księgi Rodzaju. Pomiędzy historią, tradycją i teologią”, BibAn 1 (2011) 9-40.
 • Dziadosz, D., „Geneza i teologiczne orędzie biblijnej relacji o potopie (Rdz 6-9)”, RBibl 57/1 (2010) 47-76.
 • Dziadosz, D., „Instytucja kapłana w deuteronomistycznej historii Izraela (Joz-2 Krl)”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 29-58.
 • Dziadosz, D., „Koncepcja stworzenia w tradycji jahwistycznej (Rdz 2,4b-25)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 219-248.
 • Dziadosz, D., „Lewici i kapłani w Księdze Powtórzonego Prawa”, VV 17 (2010) 43-67.
 • Dziadosz, D., „Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 11,27-25,18)”, VV 19 (2011) 15-40.
 • Dziadosz, D., Tak było na początku... Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2011).
 • Dziadosz, D., „Teologiczna struktura relacji o ogrodzie Eden (Rdz 2,4b-25)”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 162-196.
 • Dziadosz, D., „Teologiczna struktura relacji o ogrodzie Eden (Rdz 2,4b-25)”, StGd 27 (2010) 15-45.
 • Dziadosz, D., „Urząd kapłana w Izraelu w epoce przedmonarchicznej”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 67-94.
 • Dziadosz, D., „Urząd kapłana w Izraelu w epoce przedmonarchicznej”, ZNSBP 7 (2010) 281-313.
 • Dziadosz, D., rec. P. Hugo, A. Schenker (eds.), Archaeology of the Books of Samuel. The Entangling of the Textual and Literary History (Supplements to Vetus Testamentum 132; Leiden: Brill, 2010), BibAn 1 (2011) 195-197.
 • Ehrman, B. D., Naśladowcy Jezusa. Prawda i fałsz. Piotr, Paweł i Maria Magdalena (tł. P. Hejmej) (Warszawa: Demart, 2010).
 • Einhorn, L., Co się wydarzyło w drodze do Damaszku? W poszukiwaniu prawdziwego Jezusa (tł. R. Grażyński) (Warszawa: Czarna Owca, 2010).
 • Ekman, U., Szkoła Biblijna na płytach DVD. Cz. 1. 15 godzin pełnych mocy wykładów biblijnych (Szczecin: Compassion – Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo AF, 2010) 5 DVD.
 • Etica teologica nelle correnti della storia. Contributi dall’Accademia Alfonsiana al secondo Congresso mondiale dei teologi cattolici (red. G. Witaszek) (Città del Vaticano: Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, 2011).
 • „Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz Wincenty Myszor”, ŚSHT 44/1 (2011) 207-220.
 • Ewanieliô wedle swiãtégò Łukôsza. Z greczi przełożił na kaszëbsczi jãzëk o. Adam Ryszard Sikora OFM (Kartuzy: Oficyna Czec, 2010).
 • Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010).
 • Falcon, T., „Z Księgi Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Cz. 4: Z Księgi Liczb” [komentarz rabiniczny], Midrasz 1 (2011) 76-77.
 • Falcon, T., „Z Księgi Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Cz. 5: Z Księgi Liczb” [komentarz rabiniczny], Midrasz 2 (2011) 78-79.
 • Falcon, T., „Z Księgi Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Cz. 7: Z Księgi Powtórzonego Prawa” [komentarz rabiniczny], Midrasz 4 (2011) 70-71
 • Falcon, T., „Z Księgi Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Cz. 6: Z Księgi Liczb i Powtórzonego Prawa” [komentarz rabiniczny], Midrasz 3 (2011) 74-75.
 • Falcon, T., „Z Księgi Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Cz. 1” [Komentarz rabiniczny] (tł. P. Paziński), Midrasz 4 (2010) 64-65.
 • Falcon, T., „Z Księgi Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Cz. 2” [Komentarz rabiniczny] (tł. P. Paziński), Midrasz 5 (2010) 68-69.
 • Falcon, T., „Z Księgi Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Cz. 3: Z Księgi Kapłańskiej i Liczb” [Komentarz rabiniczny] (tł. P. Paziński), Midrasz 6 (2010) 70-71.
 • Falcon, T., „Z Księgi Wyjścia” Cz. 1 [Komentarz rabiniczny] (tł. P. Paziński), Midrasz 1 (2010) 70-72.
 • Falcon, T., „Z Księgi Wyjścia” Cz. 2 [Komentarz rabiniczny] (tł. P. Paziński), Midrasz 2 (2010) 70-72.
 • Falcon, T., „Z Księgi Wyjścia” Cz. 3 [Komentarz rabiniczny] (tł. P. Paziński), Midrasz 3 (2010) 7-77.
 • Falsini, R., Słowa jak kamienie. Skandaliczne wypowiedzi Jezusa (tł. P. Borkowski) (Ząbki: Apostolicum, 2010).
 • Famulska-Ciesielska, K., „Manipulacja czy wołanie z głębokości? Inspiracje biblijne w literaturze polskiej w Izraelu”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media, 2011) 71-89.
 • Fanning, B. M., „Teologia Listów Piotra i Judy”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 519-560.
 • Fanning, B. M., „Teologia Listu do Hebrajczyków”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 439-494.
 • Fanning, B. M., „Teologia Listu Jakuba”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 495-518.
 • Fausti, S., Jak rozważać i głosić Pismo Święte (tł. M. Osocha) (Kraków: Bratni Zew, 2010).
 • Fausti, S., Rozważaj i głoś Ewangelię. Katecheza narracyjna Ewangelii według św. Marka (tł. B. A. Gancarz) (Kraków: Bratni Zew, 2010).
 • Felski, W., „Motyw Hioba w twórczości Czesława Miłosza”, Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 225-237.
 • Flis, J., „"… aż do śmierci i to śmierci krzyżowej" (Flp 2,8). Interpretacja eklezjalna”, ScrLum 3 (2011) 321-345.
 • Flis, J., „Filippi – przyczółek apostolskiej działalności Pawła w Europie”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 79-96.
 • Flis, J., List do Filipian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 11; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011).
 • Flis, J., „Paulus als Sklave im Lichte des Philipperbriefes“, Weg, Wehrheit, Leben. Im Dienst der Verkündigung. Festschrift für Bischof Klaus Küng (Hrsg. J. von Kreiml) (Regensburg: Friedrich Pustet Verlag, 2010) 139-158.
 • Flis, J., „Paweł – turysta Nowego Testamentu”, ZNUS 647 (2011) 11-24.Flis, J., Vater unser im Himmel. Tiefsinnige Schönheit des Herren – und Kirchengebet (Mt 6,9-13) (St. Pölten – Stettin: Verlag Ferdinand Berger & Söhne, 2011) 318.
 • Flis, J., „Wiara i zabobon w pierwszym Kościele Europy – Filippi”, Między wiarą a zabobonem (red. J. Chapska, C. Korzec) (Studia i Rozprawy. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 24; Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010) 105-121.
 • Flis, J., rec. H. Langkammer, Obraz Jezusa Chrystusa w świetle Nowego Testamentu. Przyczynek do chrystologii analogicznej Nowego Testamentu (Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, 2009), SPar 20 (2010) 195-199.
 • Flis, J., rec. H. Langkammer, Obraz Jezusa Chrystusa w świetle NT. Przyczynek do chrystologii analogicznej NT (Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, 2009), BibAn 1 (2011) 199-203.
 • Flis, J., rec. J. A. Seeanner, Die Barmherzigkeit (eleos) im Matthäusevangelium. Rettende Vergebung (Kleinhain: Verlag St. Josef, 2009), BibAn 1 (2011) 211-214.
 • Frankowski, J., „Problem ekwiwalencji dynamicznej w Dn 13,54-59”, ZNSBP 7 (2010) 333-338.
 • Fried, H. M., „The Dead Sea scrolls. A statistical analysis”, QChr 18/1-4 (2010) 65-77.
 • Gajewski, W., Charyzmat, urząd, hierarchia (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010).
 • Gajewski, W., „"Zburzył mur – wrogość" (Ef 2,14). Apostoła Pawła wizja jedności Żydów i pogan w Kościele”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 160-185.
 • Gammons, P., Uzdrawiająca moc Chrystusa dzisiaj. Przyjmijcie uzdrowienie od Jezusa Chrystusa (tł. D. Denisiuk) (Warszawa: Fundacja Nadzieja dla Przyszłości, 2010).
 • Gara, K., „Tessalonika – stolica greckiej Macedonii”, Nowy Filomata 14/2 (2010) 137-146.
 • Garczyńska, H., „Biblia w literaturze. O przekładzie motywów biblijnych w dramacie "Nora" Henryka Ibsena”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 71-83.
 • Gardocki, D., rec. J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania (tł. W. Szymona) (Kielce: Jedność, 2011), PP 128/5 (2011) 163-165.
 • Gardocki, D., rec. Jesus research. An international perspective. The first Princeton-Prague Symposium on Jesus Research, Prague 2005 (ed. J. H. Charlesworth, P. Pokorny) (Princeton-Prague Symposia Series on the Historical Jesus 1; Grand Rapids – Cambridge: W. Eedermans, 2009), StBob 10/3 (2010) 115-120.
 • Gargano, I., Lectio divina do Listu do Rzymian. Cz. 3. (tł. K. Stopa) (Lectio divina 17; Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2011).
 • Gasiński, S., „Ks. prof. Stanisław Grzybek – twórca biblijnej szkoły przepowiadania”, CzST 38 (2010) 255-262.
 • Gasiński, S., „Ks. prof. Stanisław Grzybek – twórca biblijnej szkoły przepowiadania”, StPast 6 (2010) 104-112.
 • Gaweł, K., „Nieustnnie procedujący sąd. Inspiracje biblijne w wybranych parabolach Franza Kafki”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 317-333.
 • Gaweł, Ł., „V Zjazd Teologów Fundamentalnych w Polsce "Biblia w ujęciu teologii fundamentalnej" (Toruń, 24-25 IX 2009 r.)”, ŚSHT 43/1 (2010) 222-223.
 • Gądecki, S., „Biblia księdza doktora Jakuba Wujka SJ”, Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej 62/3 (2011) 23-33.
 • Gądecki, S., „Muzyka według Biblii”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 111-126.
 • Gądecki, S., „Przewiduj koniec”, Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi in memoriam (red. Z. Godlewski) (Warszawa: Stampa, 2011) 333-338.
 • Gądecki, S., „"Stajemy się tym, co czcimy". Idolatria źródłem wszelkiego zła”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 37-49.
 • Gądecki, S., „"Stajemy się tym, co czcimy". Idolatria źródłem wszelkiego zła”, WST 23/1 (2010) 31-46.
 • Gierszewski, S., „Stare a nowe przymierze w świetle wybranych ksiąg prorockich i Listu do Hebrajczyków”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 65-80.
 • Gilski, M., „Chrześcijańskie papirusy magiczne”, PS 14/27 (2010) 89-97.
 • Głuchowski, R., „Obraz Pawła Apostoła w Dziejach Apostolskich a w jego listach”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 37-50.
 • Głuchowski, R., Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40 (Studia Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 336.
 • Godlewski, Z., „Ksiądz Rektor prof. dr hab. Ryszard Rumianek”, WST 23/1 (2010) 7-9.
 • Godlewski, Z., „Ksiądz Rektor prof. zw. dr hab. Ryszard Rumianek. 7 XI 1947 – 10 IV 2010”, Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi in memoriam (red. Z. Godlewski) (Warszawa: Stampa, 2011) 13-15.
 • Godlweski, Z., „Publikacje ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka”, WST 23/1 (2010) 10-18.
 • Godlewski, Z., „Refleksje egzegetyczno-teologiczne na płaszczyźnie zależności 1 Tes 4,8 od Ez 36,27 i 37,14”, Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi in memoriam (red. Z. Godlewski) (Warszawa: Stampa, 2011) 339-387.
 • Godlewski, Z., „Wykaz publikacji ks. prof. zw. dr hab. Ryszarda Rumianka”, Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi in memoriam (red. Z. Godlewski) (Warszawa: Stampa, 2011) 17-26.
 • Gołębiewski, M., „Radość celebracji słowa Bożego”, PrzB 2 (2010) 7-9.
 • Gołębiewski, M., „Wspomnienie pośmiertne o śp. ks. profesorze Ryszardzie Rumianku”, WST 23/1 (2010) 21-22.
 • Gomola, A., Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne (Teolingwistyka 7; Tarnów: Biblos, 2010).
 • Goniszewski, P., „Żydowskie rozumienie Biblii na przykładzie Księgi Bereszit Pardes Lauder”, StKKoł 15 (2010) 223-235.
 • Gooding, D. W., W szkole Chrystusa. Studium nauczania Chrystusa na temat świętości. Ewangelia Jana 13-17 (tł. A. Mariuk) (Jastrzębie Zdrój: Areopag, 2010).
 • Goslewski, Z., „Oddźwięk Ezechielowej koncepcji powrotu do życia w Nowym Testamencie”, Sentencje, rozprawy, opracowania (red. Z. Godlewski) (Biblioteka Koła św. Józefa 10; Warszawa: Stampa, 2010) 457-465.
 • Góralczyk, P., „Implikacje moralne Nowego Przymierza w Chrystusie”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 213-226.
 • Górka, B., „"Aby świat uwierzył..." (J 17,25)”, Ekumencizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny (red. M. Nintz, T. J. Zieliński) (Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2010) 107-122.
 • Górka, B., „Bait czy qahal? Co wiadomo, a czego nie wiadomo o Mt 16,16-19”, SBO 2 (2010) 109-130.
 • Górka, B., Chrześcijaństwo pierwotne jako system religijny (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2011).
 • Górka, B., Jezus a chleb. Interpretacja inicjacyjna J 6,1-71 (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010).
 • Grabowski, M., Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej (Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP 2; Poznań: W Drodze, 2010).
 • Grabowski, T., Ostatni triumf Ptolemeuszy. Czwarta wojna syryjska (221-217 p.n.e.) (Kraków: Historia Iagiellonica, 2010).
 • Grabowski, T., „Związek Etolski w polityce greckiej pierwszych Ptolemeuszy”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 191-218.
 • Granados, J., „Nowe Hosanna w nowej świątyni: wjazd Jezusa do Jerozolimy” (tł. L. Balter), ComP 30/1 (2010) 3-28.
 • Grandi, G., „Le Mystère d’Israël”, ComP 31/3 (2011) 85-94.
 • Grenet, E., „"Czyż ja jestem na miejscu Boga?" (Rdz 50,19). Ojcostwo św. Józefa w Ewangelii według św. Łukasza” (tł. L. Balter), ComP 30/2 (2010) 17-33.
 • Grzymska, U., „Naznaczeni entuzjazmem wiary w Zmartwychwstałego Pana”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 301-316.
 • Guzewicz, M., „Cierpienie jako realizacja powołania do wyższej miłości”, Miłość i cierpienie. Misterium Boga i nadzieja człowieka (red. J. Malski, I. Rutkowska) (Głogów: Cisi Pracownicy Krzyża 2010) 145-159.
 • Guzewicz, M., Jak być dobrym ojcem? Biblijne podpowiedzi (Poznań: Inicjatywa Wydawnicza "Jerozolima" Łukasz Kałużny 2011).
 • Guzewicz, M., „Jezus wzorem dla współczesnych wychowawców”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 147-161.
 • Guzewicz, M., „Wychowanie dzieci i młodzieży na tle biblijnego wzorca odpowiedzialnego ojcostwa w odniesieniu do współczesnego kryzysu ojcostwa”, Wychowanie dzieci i młodzieży na tle współczesnych zagrożeń (red. A. Wiernicki, I. Filon-Król, H. Grządko) (Gorzów Wielkopolski: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, 2010) 15-39.
 • Guzewicz, M., Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium pastoralno-teologiczne (red, M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2010).
 • Hagin, K. E., Biblijne odpowiedzi na pytania o demony (Szatan, Demony i Opętanie 4; Szczecin: Compassion; Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo AF, 2010).
 • Hagin, K. E., Demoni i ich pochodzenie (Szatan, Demony i Opętanie 1; Szczecin: Compassion; Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo AF, 2010).
 • Hagin, K. E., Ewangelia pojednania – objawienie apostoła Pawła (tł. M. Piszczek) (Biblioteka "Compassion"; Szczecin: Compassion; Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo AF, 2010).
 • Hałas, S., Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2011).
 • Hanelt, T., „Brama w Starym Testamencie”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 165-174.
 • Hanelt, T., „Relacje izraelsko-egipskie w okresie monarchii (1010-586 przed Chr.)”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 162-176.
 • Haręzga, S, „Ewangelia według św. Marka jako podręcznik chrześcijańskiej inicjacji”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 11-14.
 • Haręzga, S., „Droga Jezusa – Syna Człowieczego i naśladowanie Go przez uczniów (Mk 8,27-10,52)”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 32-35.
 • Haręzga, S., „Droga św. Piotra i Kościoła ku uniwersalizmowi zbawienia w świetle Dz 10,1-11,18”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 379-396.
 • Haręzga, S., „Droga ucznia głównym motywem Markowej Ewangelii”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 15-19.
 • Haręzga, S., „Epifania Chrystusa i królowanie Boga motywacją zachęty w 1 Tm 6,11-16”, RBibl 57/1 (2010) 143-152.
 • Haręzga, S., „Etapy lektury Biblii”, Co zabrać ze sobą. Po syntezie Ćwiczeń duchowych (red. J. Augustyn) (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010) 76-84.
 • Haręzga, S., „Ideał kapłana w Listach Pasterskich w świetle kwalifikacji biskupów, starszych i diakonów (1 Tm 3,1-13 i Tt 1,5-9)”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 257-264.
 • Haręzga, S., „Jak zdynamizować swoje chrześcijańskie powołanie? (Rz 12,1-8)”, PrzB 2 (2010) 95-100.
 • Haręzga, S., „Jezus Chrystus żywą świątynią spotkania uczniów z Bogiem (Mk 11,1-13,37)”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 39-43.
 • Haręzga, S., „Jezus nie działa sam”, Pastores 13/3 (2010) 20-26.
 • Haręzga, S., „Kapłan w kościelnej wspólnocie w świetle listów św. Pawła”, Słudzy komunii (Dni duchowości 6) (red. K. Lala) (Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2011) 45-63.
 • Haręzga, S., „Kapłaństwo chrześcijan jako "droga nowa i żywa" (Hbr 10,19-25)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 708-716.
 • Haręzga, S., „Maryja i kapłan jako głosiciel Słowa Bożego”, "Oto Matka twoja". Maryja w życiu kapłana. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Bochnia, 23-24 września 2010 r. (red. A. Gąsior, J. Królikowski) (Częstochowa 2011) 39-48.
 • Haręzga, S., „Materiały do "lectio divina". Mk 10,46-52”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 137-139.
 • Haręzga, S., „Materiały do "lectio divina". Mk 14,32-42”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 139-142.
 • Haręzga, S., „Materiały do "lectio divina". Mk 3,13-19”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 131-133.
 • Haręzga, S., „Materiały do "lectio divina". Mk 7,24-30”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 134-136.
 • Haręzga, S., „Medytacja Słowa Bożego podstawową modlitwą kapłana”, Sztuka bycia księdzem. Poradnik (red. J. Augustyn) (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010) 137-146.
 • Haręzga, S., „Męka i śmierć Jezusa jako wydarzenie formacyjne (Mk 14,1-15,47)”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 44-48.
 • Haręzga, S., „Modlitwa "Ojcze nasz" a nasza relacja z Bogiem (Mt 6,9-13)”, Premislia Christiana 14 (2010/2011) 97-103.
 • Haręzga, S., „Niektóre szczegółowe problemy na drodze naśladowania Jezusa (Mk 10,1-31)”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 36-39.
 • Haręzga, S., „Od powołania do wspólnoty życia z Jezusem (Mk 1,16-3,6)”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 20-23.
 • Haręzga, S., „Poznawanie mesjańskiej misji Jezusa (Mk 6,6b-8,26)”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 28-31.
 • Haręzga, S., „Rola Słowa Bożego w chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie”, W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa (red. M. Wyżlic, A. Czaja) (Centrum Badań nad Rodziną 4; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 45-50.
 • Haręzga, S., „Św. Paweł jako wzór męczennika w Drugim Liście do Tymoteusza”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 197-204.
 • Haręzga, S., „Uwagi do hermeneutyki znaków czasu”, Kronika Archidiecezji Przemyskiej 95/1 (2010) 236-240.
 • Haręzga, S., „W nowej rodzinie Jezusa (Mk 3,7-6,6a)”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 24-28.
 • Haręzga, S., „Wierzyć i praktykować wiarę. Księga Kapłańska”, Zeszyty formacji duchowej 50 (2011).
 • Haręzga, S., „Z niwy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji przemyskiej”, ScrLum 2 (2010) 616-619.
 • Haręzga, S., „Zmartwychwstanie Jezusa a popaschalna wspólnota uczniów (Mk 16,1-8)”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 48-51.
 • Haręzga, S., rec. E. Adamiak, Kobiety w Biblii. Nowy Testament (Biblioteka „Więzi”; Warszawa: 2010), Życie Duchowe 66 (2011) 180-181.
 • Haręzga, S., rec. H. Eilstein, Biblia w ręku ateisty Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2006) CT 80/2 (2010) 227-234.
 • Harris, W. H., „Teologia pism Jana”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 209-296.
 • Hebrajsko-polski Stary Testament. Pisma. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich i aramejskich (red. A. Kuśmirek) (Prymasowska Seria Biblijna 32; Warszawa: Vocatio, 2010).
 • Henry, M., Słowa Chrystusa (tł. K. Mrówka) (Tarnów: Biblos, 2010).
 • Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010).
 • Holc, P., „Apostoł Narodów patronem ekumenii”, Misja świętego Pawła trwa. Materiały z XXXXIX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (7 marca 2009 r.) (red. A. E. Klich) (Duc in Altum 9; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010) 121-130.
 • Horowski, J., rec. "Wy mnie nazywacie <Nauczycielem> i <Panem> i dobrze mówicie" (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (red. J. Bagrowicz, S. Jankowski) (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010), Katecheta 54/10 (2010) 73-75.
 • Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010).
 • Hoser, H., „Śp. Ksiądz Ryrzard Rumianek. Wspomnienie bardzo osobiste”, WST 23/1 (2010) 19-20.
 • Iluk, J., „Judaizanci problemem apostoła Pawła i Jana Chryzostoma z Antiochii”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 39-63.
 • Iluk, J., Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku. T. 2: Żydowska antyewangelia, antyczna tradycja i nowożytne trwanie (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010).
 • Iwanicki, J., „Święty Paweł a współczesna myśl postsekularna”, Przegląd Religioznawczy 2 (2010) 159-165.
 • Iwański, D., Hiob dla odważnych (Euntes Docete 9; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011).
 • Iwański, D., „Two "big mouth" Beasts (Rev 13)”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 175-185.
 • Iwański, D., Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen) (Scripta Theologica Thorunienssia 15; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011).
 • Iwański, D., „Wstawiennicy i Oskarżyciele, czyli aniołowie w akcji (1 Hen 9,4-11)”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) 69-77.
 • Iwański, D., „Zagadnienia etyczne”, Teologia Starego Testamentu. III: Księgi mądrościowe (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM 2011) 163-211.
 • Jabłoński, J., Krew Chrystusa – wyrazem miłości Boga (Częstochowa: Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa 2010).
 • Jabłoński, R. M., Biblia w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2010).
 • Jagodziński, M., „Teologiczne znaczenie pojęcia "koinonia"”, ZFKat 11/3 (2011) 30-35.
 • Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii. Reż. Wojciech Pikor, Łukasz Simiński. Scenariusz Wojciech Pikor. Lektorzy Ewa Dyjach, Józef Pick (Kielce: Jedność, 2010) 94 min 33 sek. DVD.
 • Janiszewska, A., „Judyta. Od świętej do "femme fatale"”, PP 128/7-8 (2011) 122-129.
 • Janiszewski, P., „Dobro jako "przypadłość" Boga i Szatan jako "przypadłość" materii w "Prośbie za chrześcijanami" Atenagorasa”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 523-534.
 • Jankowski, S., „Greckie tło nowotestamentalnej pedagogii”, "Wy mnie nazywacie <Nauczycielem> i <Panem> i dobrze mówicie" (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (red. J. Bagrowicz, S. Jankowski) (Toruń: Wydawnictwo NAukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 71-96.
 • Jańczuk, L., „Biblijna symbolika trąby”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 717-736.
 • Jańczuk, L., „Spór o jedność literacką Apokalipsy na przełomie XIX i XX w.”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 177-193.
 • Jaromin, J., „Antropologia”, Teologia Starego Testamentu. II: Księgi historyczne (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 75-117.
 • Jaromin, J., „Antropologia”, Teologia Starego Testamentu. IV: Księgi prorockie (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 37-80.
 • Jaromin, J., „Ap 21,1-4 – eschatologiczna wizja Kościoła. Analiza lingwistyczna”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 194-202.
 • Jaromin, J., „Jana Pawła II interpretacja Psalmu 51”, SS 13-14 (2009-2010) 197-205.
 • Jaromin, J., „Między sacrum a profanum, czyli o manipulacji Biblią w filmie”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media, 2011) 105-121.
 • Jaromin, J., „Problematyka grzechu i zła”, Teologia Starego Testamentu. II: Księgi historyczne (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 233-259.
 • Jaromin, J. „Przypowieść o siewcy (Mk 4,3-9 i Iz 28,23-29. Analiza porównawcza”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 249-262.
 • Jaromin, J., „Rok Biblijny w archidiecezji wrocławskiej”, ScrLum 3 (2011) 688-691.
 • Jaromin, J., „Rozwój królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii według św. Marka”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 737-746.
 • Jaromin, J., „Synagoga Libertynów w Jerozolimie (Dz 6,9) a inskrypcja Teodotosa”, SS 13-14 (2009-2010) 287-292.
 • Jaromin, J. Trójkąt ewangeliczny (Archeolog Czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2010).
 • Jaromin, J., „Zapowiedzi męki i zmartwychwstania Jezusa w Ewangelii według św. Marka”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 97-104.
 • Jaromin, J., rec. M. Rosik, I. Rapoport, Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego (Wrocław: Tum 2009), ScrLum 2 (2010) 585-587.
 • Jaros, K., Kiedy znów przyjdzie Chrystus? Przekaz biblijny o końcu świata (tł. K. Markiewicz) (Poznań: Wydawnictwo święty Wojciech, 2010).
 • Jasiński, A. S., „Kapłaństwo starotestamentalne”, O kapłaństwie dziś. Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2010 (red. M. Worbs) (Sympozja. Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 79; Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2010) 21-36.
 • Jasiński, A., „Św. Paweł: Szawełpowołany do służby Ewangelii”, Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (red. M. C. Paczkowski, W. J. Sztyk) (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7; Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010) 9-25.
 • Jasiński, A. S., „Znak TAU w kontekście biblijnym i franciszkańskim”, ScrLum 3 (2011) 69-88.
 • Jasiński, K., „JHWH – istota czy obecność Boga?”, StKKoł 15 (2010) 71-80.
 • Jasiński, K., rec. W. Szczerbiński, Postulat nieosobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego (Seria Nauki Teologiczne 8; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007), StEl 11 (2010) 409-411.
 • Jasiński, M., „Kilka słów o dialogu z mądrym. Studium nad przysłowiem zawartym w Prz 26,4-5”, Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, W. Radecki) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 167-175.
 • Jasiński, M., „Kilka słów o mądrym dialogu. Studium nad przysłowiem zawartym w Prz 26,4-5”, Memoriae Domini. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, W. Radecki) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 167-175.
 • Jasiński, M., „Mądrościowy motyw w nauczaniu i polemice Jezusa”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 747-767.
 • Jasiński, M., „Miriam – zapomniana bohaterka Exodusu”, VV 19 (2011) 41-64.
 • Jasiński, M., „Wspólnota "Słowa Bożego" według Pawła z Tarsu”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 205-214.
 • Jasnos, R., Mrozek, A., „Diversi ambienti dell’uso di scrittura indicati nella Bibbia Ebraica”, StJ 13/2 (2010) 169-183.
 • Jastrząb, D., „Judasz – apostoł wyobcowany”, Pastores 13/3 (2010) 89-96.
 • Jaśtal, K., „"Biedny krewniak i nieszczęsny marzyciel". O postaci Chrystusa w twórczości Heinricha Heinego”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 259-273.
 • Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010).
 • Jelonek, T., Biblia a mity o Raju i Złotym Wieku (Rdz 1-3) (Kraków: Petrus, 2010).
 • Jelonek, T., Biblia a mity o walce kosmicznej (Biblia w Świecie Mitów; Kraków: Petrus, 2011).
 • Jelonek, T., Biblia a mity o walce kosmicznej (Kraków: Petrus, 2010).
 • Jelonek, T., Biblia w nauczaniu Kościoła (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2011).
 • Jelonek, T., „Dwanaście pokoleń Izraela”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 767-788.
 • Jelonek, T., „Kryzys oznacza także sąd”, Studia Socialia Cracoviensia 1/2 (2010) 27-35.
 • Jelonek, T., Kultura grecka a Stary Testament (Kraków: Petrus 2011).
 • Jelonek, T., Kultura perska a Biblia (Kraków: Petrus 2010).
 • Jelonek, T., Kultury anatolijskie a Biblia (Kraków: Petrus 2010).
 • Jelonek, T., „Mezopotamski kontekst Rdz 2-3”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 263-275.
 • Jelonek, T., „Na marginesie spotkania Biblii z kulturą perską i hellenistyczną”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 105-121.
 • Jelonek, T., „Oryginalność biblijnego pojęcia stworzenia”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 203-219.
 • Jelonek, T., Syjon biblijny (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 2010).
 • Jelonek, T., „Sympozjum biblijne w Gródku (5.6.2010 r.)”, Vita Academica 5 (2010) 18.
 • Jelonek, T., Teologia biblijna (Kraków: Petrus 2011).
 • Jewett, R., „Interpreting Romans 8,18-23 within the imperial context”, BPTh 3 (2010) 91-104.
 • Jezierska, E., „Czytamy listy świętego Pawła”, Rok biblijny w Archidiecezji Wrocławskiej. Aby słowo Boże stało się dla nas żywe, skuteczne, przenikające. Pomoce duszpasterskie. Cz. 4 (red. M. Biskup) (Wrocław: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, 2011) 48-83.
 • Jezierska, E., „Czytamy listy Świętego Pawła”, Rok Jubileuszowy w Archidiecezji Wrocławskiej. Aby Słowo Boże stało się żywe, skuteczne, przenikające. Pomoce Duszpasterskie cz. 4 (red. M. Biskup) (Wrocław: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej, 2010) 48-83.
 • Jezierska, E. J., „Jaka wiara może góry przenosić (Mt 17,14-21 i par.).”, Cierpliwość i miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza (red. E. Janiak, W. Irek) (Wrocław: TUM, 2010) 353-360.
 • Jezierska, E. J., „"Lepsza" czy "dobra" jest część wybrana przez Marię? Znaczenie przymiotnika "agathos" w Łk 10,38-42”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 789-795.
 • Jezierska, E., „"Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie". Aktualność nawoływania Jana Chrzciciela i Jezusa (Mt 3,2; 4,17; 10,7 i par)”, Vir Ecclesiae deditus. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego (red. W. Irek) (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2011) 387-397.
 • Jezierska, E. J., „Obraz Boga Ojca w teologii Pawłowej”, WPT 19/1 (2011) 105-112.
 • Jezierska, E. J., „Paweł – apostoł Jezusa Chrystusa”, Misja świętego Pawła trwa. Materiały z XXXXIX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (7 marca 2009 r.) (red. A. E. Klich) (Duc in Altum 9; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010) 24-33.
 • Jezierska, E. J. „Pawłowa odpowiedź na pytanie "Dlaczego cierpienie". Rozważanie w kontekście Listu Apostolskiego "Salvifici doloris"”, Miłość i cierpienie. Misterium Boga i nadzieja człowieka (red. J. Malski, I. Rutkowska) (Głogów: Cisi Pracownicy Krzyża, 2010) 109-116.
 • Jezierska, E. J., „VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów 7-9 września 2010)”, WPT 19/1 (2011) 225-226.
 • Jezierska, E., rec. Scripturae Lumen 1 (2009): Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie (red. A. Paciorek) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009), WPT 18/1 (2010) 295-296.
 • Jędrzejewski, S., „Judaizm diaspory w okresie Drugiej Świątyni”, Seminare 27 (2010) 9-27.
 • Jędrzejewski, S., „Moralne implikacje przymierza”, Seminare 29 (2011) 7-19.
 • Jędrzejewski, S., „Pochodzenie synagogi”, RBL 63/4 (2010) 315-325.
 • Jędrzejewski, S., „Status Pism Świętych w judaizmie Drugiej Świątyni”, Biblia, autorytet, moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność (red. R. Pindel, S. Jędrzejewski) (Hermeneutica et Judaica 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 41-58.
 • Jędrzejewski, S., „"Whoever aspires to the office of bishop" (1 Tim 3:1). Vocation and formation”, Apostolic passion. "Give me souls" (ed. R. Vincent, C. Pastore) (Bangalore: Kristu Jyoti Publications, 2010) 299-312.
 • Johnston, P., Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej (tł. P. Sajdek) (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010).
 • Jonczyk, W., Cytaty z Księgi Izajasza w Ewangelii według św. Mateusza (Rozprawy i Studia Biblijne 36; Warszawa: Vocatio, 2010).
 • Jonczyk, W., „Cytaty z Księgi Jeremiasza w Ewangelii według św. Mateusza”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 796-821.
 • Jonczyk, W., Praktyczne wprowadzenie do języka hebrajskiego Starego Testamentu (Pracownia Biblijna; Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 2011).
 • Jonczyk, W., Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu (Pracownia Biblijna 1; Warszawa: Wiesław Jonczyk, 2010).
 • Jóźwiak, M., Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima. Przekład i komentarz (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2010).
 • Jucha, M. A., „Tell el-Murra. The predynastic –Old Kingdom site in the north-eastern Nile delta”, FOr 47 (2010) 379-390.
 • Julian Warzecha. Kapłan – Profesor – Przyjaciel (red. J. Piwowarski, P. Marek, P. Mostowik, A. Fabin, R. Marek) (Spytkowice – Jaroszowice: Grafikon, 2010) 232.
 • Kaczmarek, J. D., Siedem gromów Apokalipsy (Warszawa: Karpoforos, 2010).
 • Kaczmarek, S., „Miłość przebaczająca i jednocząca w świetle "Homilii na Ewangelię wg św. Mateusza" św. Jana Chryzostoma”, VV 18 (2010) 213-244.
 • Kajfosz, J., U wrót przestrzeni – czyli poselstwo Biblii rozważane w świetle geometrii wielowymiarowej (Warszawa: Vocatio, 2010).
 • Kalimi, I., „"Weź twego syna, którego miłujesz, idź i złóż go w ofierze!" "Związanie" Izaaka w literaturze i myśli rabinicznej (Rdz 22,1-19)” (tł. M. Wiertlewska), PzST 24 (2010) 41-66.
 • Kamykowski, Ł., „Miejsce Pisma Świętego w poznaniu Objawienia. Zarys problematyki teologicznofundamentalnej”, Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 5; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, 2010) 17-24.
 • Kantor, R., „Sankcja karna w Listach św. Pawła Apostoła”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 103-113.
 • Kapera, Z. J., „A few remarks on a J. A. Fitzmyer’s guide to the Dead Sea scrolls” [rec. J. A. Fitzmyer, A gude to the Dead Sea scrolls and related literature (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature; Grand Rapids – Cambridge: W. Eedermans, 2008) XVII, 302], QChr 18/1-4 (2010) 79-88.
 • Kapera, Z. J., „Can we identify the anthypathos Sergius Paulus (Acts 13,7)?”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 319-330.
 • Kapera, Z. J., „Full history of the Dead Sea scrolls. Some remarks”, [rec. W. W. Fields, Dead Sea scrolls. A full history. Vol. 1 1947-1960 (Leiden: E. J. Brill, 2009) 592], QChr 18,1-4 (2010) 47-58.
 • Kapera, Z. J., „Herschel Shanks presents his own adventures with the biblical archeology and Qumran” [rec. H. Shanks, Freeing the Dead Sea scrolls and other adventures of an archeology outsider (London – New York: Continuum, 2010) X, 251], QChr 18/1-4 (2010) 89-98.
 • Kapera, Z. J., „Józef Tadeusz Milik jako archeolog. Zapomniany aspekt działalności współtwórcy qumranologii”, SBO 2 (2010) 5-26.
 • Kapera, Z. J., „Modlitwa w tekstach qumrańskich. Zwięzłe wprowadzenie w problematykę”, RBL 64/1 (2011) 5-20.
 • Kapera, Z. J., „Professor Edward Lipiński celebrates his eightieth birthday”, PJBR 9/1-2 (2010) 5-10.
 • Kapera, Z. J., „Roland Guerin de Vaux as the scrolls editor in the 1950s. A few remarks”, QChr 18/1-4 (2010) 1-22.
 • Kapera, Z. J., „Społeczność żydowska na Cyprze od Augusta do Trajana” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 142-143.
 • Kapera, Z. J., „The very early years (1922-1951) of Józef Milik”, QChr 18/1-4 (2010) 23-46.
 • Kapera, Z. J., Feather, R., Doyen of the Dead Sea scrolls. An in depth biography of Józef Tadeusz Milik (1922-2006) (Qumranica Mogilanensia 17; Kraków – Mogilany: The Enigma Press, 2011) XV, 239.
 • Kapera, Z. J., rec. B. Pixner, Path of the Messiah and sites of the early Church from Galilee to Jerusalem. Jesus and Jewish christianity in light of archeological discoveries (San Francisco: Ignatius Press 2010), QChr 18/1-4 (2010) 141-143.
 • Kapera, Z. J., rec. Biographie und Persönlichkeit des Paulus (Hrsg. E.-M. Becker, P. Pilhofer) (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 187; Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), PJBR 9/1-2 (2010) 171-172.
 • Kapera, Z. J., rec. C. J. Roetzel, The Letters of Paul. Fifth edition. Conversations in context. (Louisville: Westminster John Knox Press 2009), PJBR 9/1-2 (2010) 187.
 • Kapera, Z. J., rec. Congress volume. Ljubljana 2007 (ed. A. Lemaire) (Supplements to Vetus Testamentum 133; Leiden-Boston: E. J. Brill, 2010), PJBR 9/1-2 (2010) 164-167.
 • Kapera, Z. J., rec. Echoes from the caves. Qumran and the New Testament (ed. F. Garcia Martinez) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 85; Leiden – Boston: E. J. Brill, 2009), QChr 18/1-4 (2010) 130-132.
 • Kapera, Z. J., rec. E. Lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne (Studia Historico-Biblica 2; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009), QChr 18/1-4 (2010) 136-137.
 • Kapera, Z. J., rec. Herod and Augustus. Papers presented at the Insttute of Jewish Studies Conference London 21st-23rd June 2005 (ed. D. M. Jackobson, N. Kokkinos) (Studies in Judaica 6; Leiden – Boston: E. J. Brill, 2009), PJBR 9/1-2 (2010) 167-169.
 • Kapera, Z. J., rec. Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010), PJBR 9/1-2 (2010) 149-150.
 • Kapera, Z. J., rec. J. Strong, Strong’s exhaustive concordance of the Bible. Updated edition (Paebody: Hendrickson Publishers 2007), PJBR 9/1-2 (2010) 160-161.
 • Kapera, Z. J., rec. K. Pilarczyk, J. Drabina (red.), Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2008), PJBR 9/1-2 (2010) 156-159.
 • Kapera, Z. J., rec. L. H. Schiffman, Qumran and Jerusalem. Studies in the Dead Sea scrolls and the history of judaism (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature; Grand Rapids: W. Eerdmans, 2010), QChr 18/1-4 (2010) 143-145.
 • Kapera, Z. J., rec. M. R. Cosby, Apostle on the edge. An inductive aproach to Paul (Louisville: Westminster John Knox Press 2009), PJBR 9/1-2 (2010) 181-182.
 • Kapera, Z. J., rec. Przybliżyło się Królestwo Boże. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2008), PJBR 9/1-2 (2010) 172-176.
 • Kapera, Z. J., rec. Qumran. Le secret des manuscript de la Mer Morte. Sous la direction de Laurent Héricher, Michael Langlois, Estelle Villeneuve (Paris: Bibliothéque Nationale de France, 2010), QChr 18/1-4 (2010) 132-135.
 • Kapera, Z. J., rec. S. Mason, Josephus, Judea and Christian origins. Methods and categories (Paebody: Hendrickson Publishers, 2009), PJBR 9/1-2 (2010) 169-171.
 • Kapera, Z. J., rec. S. Porter (ed.), Paul. Jew, Greek, Roman (Pauline Studies 5; Leiden – Boston: E. J. Brill, 2008), PJBR 9/1-2 (2010) 185-186.
 • Kapera, Z. J., rec. T. Ilan, Lexicon of Jewish names in late antiquity. Part 3. The western diaspora 330 BCE – 670 650 CE. In collaboration with Thomas Ziem (Texts and Studies in Ancient Judaism 126; Tübingen: Mohr Siebeck, 2008), PJBR 9/1-2 (2010) 162-164.
 • Kapera, Z. J., rec. The social world of the New Testament. Insights and models (ed. J. H. Neyrey, E. C. Stewart) (Peabody: Hendrickson Publishers, 2008), PJBR 9/1-2 (2010) 184-185.
 • Kapera, Z. J., rec. U. Leibner, Settlement and history in Hellenistic, Roman and Byzantine Galilee. An archaeological survey of the eastern Galilee (Texts and Studies in Ancient Judaism 127; Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), PJBR 9/1-2 (2010) 161-162.
 • Kapera, Z. J., rec. U.-K. Plisch, The Gospel of Thomas. Original text with commentary (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft; Peabody: Hendrickson Publishers, 2008), PJBR 9/1-2 (2010) 189-190.
 • Kapera, Z. J., rec. Żyjemy dla Pana. Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU (red. W. Chrostowski) (Warszawa: Vocatio, 2006), PJBR 9/1-2 (2010) 176-181.
 • Karaś, A., „Antropologia biblijna w teologii moralnej w ujęciu Bernarda Häringa”, StRed 8 (2010) 130-161.
 • Karczewski, M., „Motyw "Pieśni Nowej" w świetle lektury teologicznej Biblii”, StEl 11 (2010) 135-145.
 • Karczewski, M., Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana (Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2010).
 • Karpacz, J., „Przyjaźń – wspólna droga Chrystusa i kapłana”, PrzB 2 (2010) 126-138.
 • Kasiłowski, P., „Egzorcyzm w Gerazie (Mk 5,1-20)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 277-299.
 • Kasiłowski, P., „Ewangelizacja w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,13-52)”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 205-232.
 • Kasiłowski, P., „Jezus wobec śmierci innych ludzi”, PP 127/11 (2010) 49-58.
 • Kasiłowski, P., „O demonach i egzorcyzmach w Biblii”, PP 127/3 (2010) 19-30.
 • Kasiłowski, P., „Odpuszczenie grzechów ("aphesis hamartion") w Dziejach Apostolskich”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 220-242.
 • Kasiłowski, P., „Paweł na czasy współczesne”, StBob 10/1 (2010) 17-26.
 • Kasiłowski, P., „Wskrzeszenia Łazarza (J 11,1-44)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 822-848.
 • Kasiłowski, P., rec. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów. Apokalipsa św. Jana 1-3 z komentarzem egzegetyczno-historycznym (Pelplin: Bernardinum, 22009), StBob 10/2 (2010) 153-157.
 • Kasiłowski, P., rec. W. Jonczyk, Cytaty z Księgi Izajasza w Ewangelii według św. Mateusza (Rozprawy i Studia Biblijne 36; Warszawa: Vocatio 2010), StBob 10/3 (2010) 126-131.
 • Kasprzak, D., „Święty Paweł w kazaniach św. Piotra Chryzologa”, Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (red. M. C. Paczkowski, W. J. Sztyk) (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7; Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010) 63-84.
 • Kasprzak, D., „Teologia kapłaństwa i urzędu kapłańskiego w I wieku chrześcijaństwa”, RBL 63/2 (2010) 101-125.
 • Kaucha, K., "Biblia w ujęciu teologii fundamentalnej". Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (Toruń, 24-25 września 2009 r.)”, RTFund t. 2 (2010) 186-187.
 • Kaucha, K., „Biblia w ujęciu zachodniej teologii fundamentalnej”, Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 5; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, 2010) 135-160.
 • Kempa, J., rec. G. O’Collins, Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia (tł. J. Pociej) (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009), ŚSHT 43/1 (2010) 191-194.
 • Kempiak, R., „Apokalipsa Janowa i jej przesłanie na temat wolności”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 195-210.
 • Kempiak, R., „O zazdrosnym Bogu”, Zeszyty Karmelitańskie 1 (2010) 10-16.
 • Kempiak, R., „"Prawo Chrystusa" (Ga 6,2) jako najwyższa i definitywna norma moralna”, ŚwidST 7 (2010) 139-163.
 • Kiedos, J., „Ks. Stanisław Pisarek – życie i działalność (1929-2009)”, BŻST 11 (2010) 115-126.
 • Kiejdo, K., „Motywy hellenistyczne w wizji czterech bestii (Dn 7,2-7)”, CT 80/1 (2010) 5-22.
 • Kiejza, A., „Czy Biblia rzeczywiście mówi o alkoholu? Dane archeologiczne. Terminologia i statystyka”, Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym – Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010) 9-20.
 • Kiejza, A., „Nowotestamentowe wskazania dotyczące trzeźwości”, Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym – Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010) 65-74.
 • Kielan, Z. B., „Il quinto comandamento secondo Kieslowski – l’analisi cinematografica”, StLov 12 (2010) 175-189.
 • Kiełbasiński, R., Tajemnice Nowego Testamentu. Kto, kiedy i po co napisał najważniejsze teksty chrześcijaństwa? (Warszawa: Bellona, 2011) 168.
 • Kiernikowski, Z., „Dwa oblicza sprawiedliwości Bożej (Rz 3,25n)”, BPTh 3 (2010) 61-90.
 • Kiernikowski, Z., „Jezus Nauczyciel w Ewangeliach”, "Wy mnie nazywacie <Nauczycielem> i <Panem> i dobrze mówicie" (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (red. J. Bagrowicz, S. Jankowski) (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 97-116.
 • Kiernikowski, Z., „Orędzie wolności skrępowanego Jezusa. Studium Markowej narracji sceny pojmania Jezusa (Mk 13,43-52)”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 233-248.
 • Kiernikowski, Z., „Tryptyk wprowadzający w narrację męki Jezusa”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 849-871.
 • Kiernikowski, Z., „Wzrastanie wzrostem Bożym – Kol 2,19”, Pastores 13/4 (2010) 43-50.
 • Kiernikowski, Z., W mocy Słowa i sakramentu (Rozprawy i Studia Biblijne 40; Warszawa: Vocatio, 2011).
 • Kiszkowiak, K., „Topika anuncjacyjna w apokryfach apostolskich”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 111-121.
 • Kiślak, E., „Słowacki czyta Księgę Hioba”, Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 87-96.
 • Kita-Hubner, J., „"Bądź pochwalony, Nikt". Biblia w twórczości Paula Celana ze szczególnym uwzględnieniem tomu "Róża niczyja"”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 461-478.
 • Kita-Hubner, J., „Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Romantyzmu do roku 1900 z uwzględnieniem przekładu Biblii Hebrajskiej autorstwa Bubera i Rosenzweiga”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 57-84.
 • Kita-Hubner, J., „Bo pisarz jest proboszczem uniwersum. Biblia w powieści Jean Paula "Kwiaty, owoce i ciernie, czyli stan małżeński, śmierć i wesele adwokata ubogich F. St. Siebenkäsa"”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 241-257.
 • Kita-Hubner, J., „Transformacje postaci w biblijnych w twórczości lirycznej poetek niemiecko-żydowskich, Else Lasker-Schüler, Rose Auslander i Nelly Sachs”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 435-460.
 • Kl’uska, B., „Odpowiedzialność chrześcijanina za świat według Czwartej Ewangelii”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 147-167.
 • Kl’uska, B., „Paweł ikoną Chrystusa. Koncepcja mimesis w 1 Kor”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 139-150.
 • Klich, A. E., „ Biblijna koncepcja ucisku”, Misja świętego Pawła trwa. Materiały z XXXXIX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (7 marca 2009 r.) (red. A. E. Klich) (Duc in Altum 9; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010) 133-146.
 • Klich, A. E., „Czyny Jezusowej mocy. Mk 4,34-41”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo, KUL 2011) 111-112.
 • Klich, A. E., „Metoda kręgu biblijnego”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 103-104.
 • Klich, A. E., „Nowe życie. Mk 2,18-22”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 105-106.
 • Klich, A. E., „Pouczenia Jezusa o drodze ucznia. Mk 8,34-9,1”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 117-118.
 • Klich, A. E., „Sprawozdanie z Letniej Szkoły Animatorów Biblijnych "Odkryć drogę nauczania Jezusa"”, Misja świętego Pawła trwa. Materiały z XXXXIX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (7 marca 2009 r.) (red. A. E. Klich) (Duc in Altum 9; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010) 175-178.
 • Klich, A. E., „Tajemnica królestwa Bożego: Mk 4,1-20. Wersja pierwsza”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 58-63.
 • Klich, A. E., „W oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Wersja pierwsza. Mk 13”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 123-124.
 • Klich, A. E., „Właściwa relacja z Bogiem. Mk 11,27-12,12”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 90-92.
 • Klich, A. E., „Zrozumienie Krzyża. Mk 8,31-33”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 81-83.
 • Klich, A. E., „Zrozumienie misji Jezusa. Mk 6,45-52”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 70-72.
 • Klinkowski, J., „Aktualność orędzia Listu do Kościoła w Smyrnie”, Cierpliwość i miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza (red. E. Janiak, W. Irek) (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2010) 407-414.
 • Klinkowski, J., „Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana – interpretacja i proklamacja orędzia Jezusa na przykładzie perykopy (J 6,1-21)”, ZNSBP 8 (2011) 411-432.
 • Klinkowski, J., Arka Przymierza. Od Synaju do Aksum (Wrocław: TUM, 2010).
 • Klinkowski, J., „Biblia księgą świętą”, Pomoce duszpasterskie IV (red. M. Biskup) (Rok Biblijny w Archidiecezji Wrocławskiej; Wrocław: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskie,j 2010) 122-133.
 • Klinkowski, J., „Kontekst paschalny cudownego rozmnożenia chleba (J 5,1-15) w analizie dramatycznej Ewangelii Jana”, Wsłużbie Dobrego Pasterza. Księga pamiątkowa ku czci kardynała Zenona Grocholewskiego prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej (red. T. Chlipała, J. Michalewski, D. Ostrowski) (Świdnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, 2010) 185-200.
 • Klinkowski, J., „Liturgia zbawienia Chrystusa wiecznego kapłana”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne 19/3 (2010) 106-116.
 • Klinkowski, J., Miasta kościołów Apokalipsy (Archeolog Czyta Biblię; Wrocław: TUM 2011).
 • Klinkowski, J., „Obraz Boga”, Teologia Starego Testamentu. I: Teologia Pięcioksięgu (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 7-32.
 • Klinkowski, J., „Prawo i kult”, Teologia Starego Testamentu. I: Teologia Pięcioksięgu (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 153-188.
 • Klinowski, J., „Symbolika światłości w Ewangelii według św. Jana na tle starożytnej kultury”, WPT 18/1 (2010) 57-72.
 • Klinkowski, J., „Tło narodzin apokaliptyki”, Langkammer, H., Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Apokalipsa. Tł., komentarz i miejsca paralelne (...). Zagadnienia wstępne i bibliogr. J. Klinowski. (Biblia Lubelska; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 7-37.
 • Klinkowski, J., „Wartości religijne w życiu rodzinnym w tradycji biblijnej i kulturze starożytnej”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne 19/2 (2010) 102-114.
 • Klinkowski, J., „Wiara jest łaską”, PrzB 3 (2011) 162-168.
 • Kluszczyński, B., „Kobieta w kulturze chrześcijańskiej”, Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa (red. J. Szarlej) (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Techniczno-Humanistyczne, 2011) 121-130.
 • Kluz, M., „Św. Paweł – Apostoł Nadziei”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 115-119.
 • Kłańska, M., „"I odpoczywał od ciężaru szczęścia i od ogromu cudów". Biblia w twórczości Josepha Rotha”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 335-353.
 • Kłańska, M., „Inspiracje biblijne w literaturze niemieckojęzycznej XX wieku”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 85-131.
 • Kłańska, M., „Postać Jezusa Chrystusa w literaturze niemieckojęzycznej XX wieku na przykładzie powieści Gerharta Hauptmanna, Luise Rinser i Stefana Heyma”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 479-505.
 • Kłańska, M., „Rozwój idei Boga ze szczególnym uwzględnieniem problematyki monoteizmu w tetralogii powieściowej Thomasa Manna "Józef i jego bracia" oraz w jego noweli "Prawo"”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 371-405.
 • Kochaniewicz, B., „Biblia w średniowiecznym kaznodziejstwie. Perspektywa teologicznofundamentalna”, Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 5; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, 2010) 39-54.
 • Kochaniewicz, B., „Zmartwychwstanie Chrystusa w kazaniach "De resurrectione Domini" św. Piotra Chryzologa”, ScrLum 2 (2010) 307-325.
 • Kochaniewicz, P., Jezus Romana Brandstaettera (Źródła i Monografie 363; Lublin: TN KUL, 2010).
 • Kochel, J., „Biblijna animacja katechezy”, Katecheta 55/3 (2011) 11-19.
 • Kochel, J., „Prymat słowa Bożego w katechezie”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 249-260.
 • Kochel, J., W drodze z Apostołem Narodów. Medytacje w rytmie Lectio divina (Częstochowa: Edycja świętego Pawła, 2010).
 • Kochel, J., „Zasady wychowania biblijnego”, Katecheta 55/7-8 (2011) 4-11.
 • Kokoszko, M., „Kilka słów o occie, który podano Chrystusowi na krzyżu (Mt 27,48)”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 305-318.
 • Koksa, E., Dlaczego Erich von Däniken mataczy przekazy biblijne. Spojrzenie na historię stworzenia Ziemi według tradycji biblijnej w świetle dotychczasowych odkryć przyrodniczych i archeologicznych (Katowice: Edmund Koksa, 2010).
 • Kołosowski, T., „Św. Paweł Apostoł i jego nauka w świetle pism św. Hilarego z Poitiers”, Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (red. M. C. Paczkowski, W. J. Sztyk) (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7; Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010) 51-62.
 • Konach, W., „Zagadnienie zbawienia człowieka na podstawie perykopy Łk 13,22-30”, RT ChAT 52/1-2 (2010) 115-140.
 • Kondzior, M. E., „Znajomość i rozumienie określeń biblijnych u katechizowanych maturzystów z wybranych liceów ogólnokształcących w Białymstoku”, StTBDŁ 28 (2010) 227-236.
 • Koniecki, Z., „Inspiracje biblijne we współczesnych ruchach trzeźwościowych”, Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym – Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010) 125-129.
 • Korzec, C., „Jaka egzegeza patrystyczna? Reguła wiary”, ZNSBP 7 (2010) 353-370.
 • Korzec, C., „Kościół w doświadczeniu wewnętrznej sekularyzacji. Przypadek: Pismo Święte”, Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji (red. C. Korzec, R. Misiak) (Studia i Rzoprawy. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 26; Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010) 41-58.
 • Korzec, C., „Na zewnątrz guślarze (Ap 22,15). Przerwana koegzystencja: wiara i zabobon w Apokalipsie”, Między wiarą a zabobonem (red. J. Chapska, C. Korzec) (Studia i Rozprawy. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 24; Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010) 223-242.
 • Korzec, C., „"Niech panuje (...) nad wszystkimi zwierzętami". Rdz 1,26 – biblijna koncepcja zoosfery człowieka”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 261-281.
 • Korzec, C., „Sprawozdanie z VI Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP) i 47. Sympozjum Biblistów Polskich, Olsztyn, 22-24 września 2009”, CTO 1 (2010) 183-190.
 • Korzekwa, M., „Demokracja a biblijna koncepcja człowieka”, ZFKat 10/1 (2010) 17-38.
 • Kosek, W., „Jezus jako Anathema (1 Kor 12,3) w świetle Didache 16,5 w tłumaczeniu Anny Świderkówny”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 872-890.
 • Kosior, W., „Topomorficzna i antropomorficzna metaforyka Szeolu w Bibliih hebrajskiej”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 27-45.
 • Kot, A., „Rola Rachab w zajęciu ziemi obiecanej (Joz 2,1-24)”, VV 19 (2011) 65-87.
 • Kot, P., „"Abraham uwierzył Panu i [Ten] poczytał mu to za sprawiedliwość" (Rdz 15,6). Od "Amen" Abrahama do chrześcijańskiej wspólnoty Słowa”, PrzB 3 (2011) 124-130.
 • Kot, P., Szkice biblijne. W namiocie Słowa (Wrocław: TUM, 2010) 240.
 • Kot, P., Targumy a Pierwszy List św. Jana. Literacko-teologiczne związki tradycji targumicznej o Kainie i Ablu (TNRdz 4,1-17) z Pierwszym Listem św. Jana (Rozprawy i Studia Biblijne 38; Warszawa: Vocatio, 2011) 322.
 • Kot, P., rec. M. S. Wróbel, Studia z Ewangelii Janowej (W Kręgu Słowa 5; Tarnów: Biblos, 2009), CT 80/3 (2010) 207-210.
 • Kot, P., rec. M. S. Wróbel, Studia z Ewangelii Janowej (W Kręgu Słowa 5; Tarnów: Biblos, 2009), ZNKUL 53/3 (2010) 66-68.
 • Kotecki, D., „Fundament nawrócenia chrześcijańskiego w świetle Ap 2-4”, Teologia i Człowiek 16 (2011) 29-54.
 • Kotecki, D., „Godność kapłańska w świetle Ap 1,6”, VV 17 (2010) 245-271.
 • Kotecki, D., „Kapłan jako głosiciel Ewangelii. Przyczynek Synoptyków do teologii kapłaństwa”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 153-179.
 • Kotecki, D., „Księga Kapłańska w Nowym Testamencie”, CT 80/4 (2010) 135-154.
 • Kotecki, D., „"List do Kościoła w Laodycei" (Ap 3,14-21) w świetle hermeneutycznego klucza objawieniowo-liturgicznego”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 239-263.
 • Kotecki, D., „Misterium crucis Jezusa w życiu chrześcijan w świetle Apokalipsy św. Jana”, ScrLum 3 (2011) 257-292.
 • Kotecki, D., „Model ucznia na przykładzie Dwunastu i Ewangelii według św. Marka”, "Wy mnie nazywacie <Nauczycielem> i <Panem> i dobrze mówicie" (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (red. J. Bagrowicz, S. Jankowski) (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 117-150.
 • Kotecki, D., „"Negatywna tolerancja" a Kościół. Odpowiedź Ap 2,18-29”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 891-916.
 • Kotecki, D., „Prawdziwi zwycięzcy w Apokalipsie św. Jana”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 243-267.
 • Kotecki, D., „Przesłanie moralne Apokalipsy w świetle listu do Kościoła w Efezie (Ap 2,1-7)”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 169-189.
 • Kotecki, D., „Wprowadzenie [List do Rzymian. Egzegeza, interpretacja, teologia]”, BPTh 3 (2010) 7-10.
 • Kotecki, D., „"Żyć w Duchu i przez Ducha" w myśli św. Pawła”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 119-134.
 • Kowalczyk, M., „Opowiadanie biblijne jako komunikacja wiary w katechezie”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 265-275.
 • Kowalik, K. P., „Czy mędrzec jest syt życia? Mądrość w świetle Księgi Koheleta”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 917-922.
 • Kowalik, K. Reinterpretacja tekstu o Abrahamie z Rdz 11,27-25,18 w Septuagincie (Series Biblica Paulina 8; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2010).
 • Kowalik, K. P., „Ustanowienie kapłaństwa w Księdze Wyjścia jako dar na drodze wolności człowieka”, AK 156/2 (2011) 328-338.
 • Kowalska, I., „Figura biblijnego Dawida wzorem relacji mężczyzny do Boga”, Roczniki Teologii Dogmatycznej 2 (2010) 69-93.
 • Kowalski, A., „Terminy "doskonałość" i "doskonały" w odniesieniu do pierwotnego stanu Adama według "Liber Graduum"”, Polska syrologia w zarysie (red. J. Woźniak) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 193-202.
 • Kowalski, M., „The Symposium Concluding the Celebration of the Centenary From the Foundation of the Pontifical Biblical Institute (Rome, 3-8th of May 2010)”, BibAn 1 (2011) 221-224.
 • Kowalski, M., „"Slave of Christ, God’s cultic minister, debtor of Greeks and barbarians". Pauline apostolic credentials in Rom 1,1-17”, ZNKUL 53/2 (2010) 3-23.
 • Koziara, S., „Quo vadis, polszczyzno biblijna? Współczesne przekłady Biblii na język polski w oczach językoznawcy”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 11-28.
 • Kozielec, T., Pilarz, K., „Biblijne pieczęcie i pieczętowanie. Cz. 1”, Nowy Filomata 14/1 (2010) 35-57.
 • Kozielec, T., Pilarz, K., „Biblijne pieczęcie i pieczętowanie. Cz. 2”, Nowy Filomata 14/2 129-135.
 • Kozyra, J., „Józef – jako ojciec i wychowawca Jezusa”, 350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Tu przeszłość łączy się z przyszłością. XIX Piekarskie Sympozjum Naukowe (red. W. Kania, M. Łuczak) (Piekary Śląskie – Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2010) 121-136.
 • Kozyra, J. „Kapłani Kościoła jako słudzy Chrystusa i szafarze tajemnic Bożych (1 Kor 4,1)”, StPast 6 (2010) 13-21.
 • Kozyra, J., „Kim jest ksiądz według nauki Nowego Testamentu?”, Nas wezwał... Zamyślenia i refleksje o kapłaństwie (red. Z. Ryzner) (Katowice: Dom Świętego Józefa; Drukarnia Archidiecezjalna, 2010) 131-138.
 • Kozyra, J., List świętego Jakuba. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 16; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011).
 • Kozyra, J., „Marcin Luter wobec Listu Jakuba”, ŚSHT 44/2 (2011) 462-472.
 • Kozyra, J., „Problem egzegetyczny Jk 5,11: "to telos kyriou eidetes"”, ŚSHT 43/2 (2010) 233-247.
 • Kozyra, J., „Zgromadzenie liturgiczne w listach Nowego Testamentu i w Apokalipsie”, Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego (red. A. Żądło) (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 8; Katowice: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego – Księgarnia św. Jacka, 2010) 51-101.
 • Kozyra, J., rec. B. Urbanek, Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Ewangelii według św. Jana (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 50; Katowice: Księgarnia św. Jacka 2009), ŚSHT 43/2 (2010) 456-458.
 • Kozyra, J., rec. J. Wilk, „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16 (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 31; Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2006), ŚSHT 43/2 (2010) 454-456.
 • Kozyra, J., rec. Z. Żywica, Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006), SS 13-14 (2009-2010) 299-306.
 • Kraiński, Z., „Obywatelstwo rzymskie Pawła Apostoła”, ZNKUL 53/1 (2010) 3-14.
 • Krajewski, S., „Tajemnica Izraela otwarta na tajemnicę Kościoła”, ComP 31/3 (2011) 53-66.
 • Krämer, A., Macie stać się wolni. Przesłanie Księgi Wyjścia (tł. M. Majorczyk) (Żyć Biblią; Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, 2010).
 • Krawczak, M., „Przyczyny i przebieg powstania machabejskiego na podstawie Ksiąg Machabejskich”, Przed Twym miłosierdziem. Księga pamiątkowa na pierwsze ćwierćwiecze święceń kapłańskich i pierwsze półwiecze życia proboszcza księdza kanonika doktora Zbigniewa Godlewskiego (red. D. Bartoszewicz) (Warszawa: Stampa, 2010) 75-118.
 • Krawczyk, R., „Kapłaństwo Nowego Przymierza”, StEl 11 (2010) 123-134.
 • Krawczyk, R., „Kulturoznawcza rola Biblii”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 301-308.
 • Krawczyk, R., „Pasterz czasów mesjańskich (Ez 34,23-24)”, WST 23/1 (2010) 25-30.
 • Krawczyk, R., „Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 268-276.
 • Krawczyk, R., „Wizja Syna Człowieczego w Księdze Daniela (7,13-14)”, Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi in memoriam (red. Z. Godlewski) (Warszawa: Stampa, 2011) 487-492.
 • Krawczyk, R., „Wywiad w starożytnym Izraelu”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 923-937.
 • Krawisz, W., Inny wśród synów Izraela. Ger jako przedmiot i podmiot prawa w Kodeksie Świętości (Studia i Materiały. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny 130; Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2010).
 • Kręcidło, J., „Apostolska posługa pojednania (2 Kor 5,14-21)”, VV 17 (2010) 191-222.
 • Kręcidło, J., „Biblijne orędzie pojednania”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 938-960.
 • Kręcidło, J., „Dlaczego Jezus jest godzien najwyższej czci. Strategie perswazyjne ewangelistów Mateusza i Łukasza w perspektywie kultury honoru i wstydu”, CT 80/2 (2010) 5-20.
 • Kręcidło, J., „Funkcja Matki Jezusa w opowiadaniu o pierwszym znaku w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)”, Maryja Matka Ludu Bożego (red. J. Kręcidło) (Studia Salettensia 4; Kraków: La Salette, 2010) 26-49.
 • Kręcidło, J., „Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie hellenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 89-117.
 • Kręcidło, J., „Jakiego przebaczenia uczy nas Jezus?”, AK 156/1 (2011) 25-34.
 • Kręcidło, J., „Jezusowy testament z krzyża (J 19,25-27). Propozycja polifonicznej interpretacji”, ScrLum 3 (2011) 239-256.
 • Kręcidło, J., „Strategia perswazyjna Marka Ewangelisty w świetle podejścia socjologicznego i antropologii kulturowej”, STV 49/1 (2011) 157-171.
 • Kręcidło, J., „Świat pogański wobec rodzącego się chrześcijaństwa. Dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym świecie?”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 282-291.
 • Królikowski, J., Duchowa lektura Listu do Filipian (Tarnów: Janusz Królikowski, 2010).
 • Królikowski, J., „Kontrowersje wokół Mszy św. jako ofiary w świetle słów Jezusa wypowiedzianych w czasie Ostatniej Wieczerzy”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 145-163.
 • Królikowski, J., „Usprawiedliwienie jako wzajemność prawa i łaski w tradycji katolickiej”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 121-137.
 • Królikowski, M., Ojcze nasz... Słowo Boga, słowo o Bogu, słowo do Boga (lectio divina do Modlitwy Pańskiej) [Mt 6,9-13] (Kielce: Jedność, 2011).
 • Kryszczuk, A., „Refleksje nad cierpieniem w Księdze Hioba oraz "Rymach duchownych" Sebastiana Grabowieckiego”, RT 52/1-2 (2010) 279-292.
 • Księga Ezechiela (tł. I. Cylkow) [Reprint z wydania Kraków: nakładem tłumacza; w drukarni Józefa Fishera 1900] (Kraków: Austeria, 2010).
 • Księga Jeremiasza. Tłumaczenie, wstęp i komentarz Lech Stachowiak (Biblia Lubelska; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
 • Księga Psalmów. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011).
 • „Księga Starożytności Biblijnych (Liber Antiquitatum Biblicarum)” (tł. J. Korczak) cz. 2: IX-XIX, RTWP 6 (2010) 269-291.
 • „Ks. prof. dr hab. Jan Załęski (biogram)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 9-17.
 • Kubacki, Z., rec. W. Szczerbiński, Postulat nieosobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego (Seria Nauki Teologiczne 8; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007), StBob 10/1 (2010) 173-180.
 • Kubski, G., „Drzewo poznania i maszt Odysa. Lektura dokumentu Biblia a moralność w perspektywie możliwej dysputy”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 271-293.
 • Kucharski, J., „"Chronię się w cieniu Twych skrzydeł" (Ps 57[56],2). Egzegeza, wymowa teologiczna oraz aktualność Psalmu 57”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 292-310.
 • Kucharski, J., „Elementy biblijne w "Kronice polskiej" bł. Wincentego Kadłubka”, Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi in memoriam (red. Z. Godlewski) (Warszawa: Stampa, 2011) 503-511.
 • Kucharski, J., „Paweł z Tarsu jako nauczyciel według Drugiego Listu do Tymoteusza”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 961-984.
 • Kucharski, J., „Pierwsze Warsztaty Biblijne Diecezji Radomskiej – Emaus – Turno k/Białobrzegów 11-13 czerwca 2010 r.”, Kronika Diecezji Radomskiej 19/4 (2010) 485-492.
 • Kucharski, J., „Przebieg II Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w Diecezji Radomskiej (18-24 kwietnia 2010 r.)”, Kronika Diecezji Radomskiej 19/3 (2010) 293-299.
 • Kucharski, J., „"Sandomierskie spotkania z Biblią w Roku Kapłańskim" z radomskim akcentem. Międzynarodowa konferencja naukowa w Sandomierzu (23 kwietnia 2010 r.)”, Kronika Diecezji Radomskiej 19/4 (2010) 429-431.
 • Kucharski, J., rec. E. Bosetti, Donne della Bibbia. Bellezza, intrighi,fede, passione... (Orizzonti Biblici. Nuova Serie; Assisi: Cittadella, 2009), ZFKat 11/2 (2011) 119-122.
 • Kuchta, D., „Świadectwo o dziełach Bożych. Analiza lingwistyczna perykopy J 9,1-41”, WPT 18/1 (2010) 73-97.
 • Kucicki, J., „Dualism as a basic motif of eschatology – a comparative analysis of "The treatise of the two spirits" and 1&2 Thessalonians”, Nanzan Shingaku 33 (2010) 75-109.
 • Kucicki, J., „Resurrection of the human body to the eternal life – hope and experience. A comparative study of 2Q521 and 1 Thess”, Academia 1 (2011) 117-132.
 • Kucicki, J., „Saul of Tarsus, the man who became the apostle Paul”, Nanzan Shingaku 34 (2011) 143-192.
 • Kucicki, J., „To Be Christian in a Non-Christian World. Paul’s approach to the Slavery Problem in the Letter to Philemon”, Academia 2 (2011) 47-69.
 • Kuczera-Chachulska, B., „Niejednoznaczność Hioba. Między teologią a literackością”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 17-26.
 • Kudasiewicz, J., Witczyk, H., Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Od H. Reimarusa do T. Polaka (Biblioteka „Verbum Vitae” 2; Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum, 2011) 496.
 • Kulesza, B., „Problem preegzystencji Chrystusa w Kol 1,15-20”, StTBDŁ 28 (2010) 89-106.
 • Kulibaba, I., Manipulacje biblijne w wybranych fragmentach powieści Jeanette Winterson "Nie tylko pomarańcze"”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media, 2011) 91-104.
 • Kulisz, J. rec. R. Rumianek, Śladami Jezusa (fot. D. Kielak, S. Cichocki) (Warszawa: Adam, 2009), STV 48/1 (2010) 239-242.
 • Kulisz, J. rec. R. Rumianek, Śladami Jezusa (fot. D. Kielak, S. Cichocki) (Warszawa: Adam, 2009), StBob 10/2 (2010) 151-153.
 • Kułaczkowski, J., „Moc jako istotna cecha miłości małżeńskiej w świetle Pieśni nad Pieśniami 8,5-14”, AK 154/3 (2010) 506-518.
 • Kułaczkowski, J., „Relacja mąż – żona w świetle Kol 3,18-19”, StEl 11 (2010) 147-154.
 • Kułaczkowski, J., „Wrażliwość na piękno Oblubienicy jako istotna cecha miłości małżeńskiej w świetle wybranych tekstów Pnp”, StTBDŁ 28 (2010) 201-212.
 • Kurp, G., „Ks. prof. Julian Warzecha, jakiego pamiętam”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 483-484.
 • Kurp, G., „Ks. prof. Julian Warzecha, jakiego pamiętam”, Julian Warzecha. Kapłan – Profesor – Przyjaciel (red. J. Piwowarski, P. Marek, P. Mostowik, A. Fabin, R. MArek) (Spytkowice – Jaroszowice: Grafikon 2010) 146-147.
 • Kusz, T., „Trąd w żydowskich tekstach pozabiblijnych”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 985-994.
 • Kuśmirek, A., Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej (Rozprawy i Studia Biblijne 42; Warszawa: Vocatio, 2011).
 • Kuśmirek, A., „Błogosławieństwo kapłańskie Lb 6,24-26 we wczesnej egzegezie żydowskiej”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 995-1019.
 • Kuśmirek, A., „Księga Kapłańska w literaturze targumicznej”, CT 80/4 (2010) 115-133.
 • Kuśmirek, A., „Stosunek pierwotnego Kościoła do pogan na tle statusu cudzoziemca w świecie hellenistyczno-rzymskim”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 119-148.
 • Kuśmirek, A., „"Tablica narodów" (Rdz 10) jako "mapa" świata Starego Testamentu”, Biblia. Topografia. Architektura (red. A. Gendera, J. Wypych) (Kalisz: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 2010), 56-68.
 • Kuśmirek, A., „Twój naród będzie moim narodem, twój Bóg moim Bogiem – wyznanie Rut w interpretacji targumu (Rt 1,16-17)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 309-324.
 • Kuźniar, J., Trzy drogi życia duchowego odczytane w Biblii, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2010).
 • Lach-Bartlik, L., „Ks. Dr Ludwik Wrzoł – biblista i patrolog”, ŚSHT 43/1 (2010) 155-161.
 • Lambdin, T. O., Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (tł. H. Drawnel, B. Sokal) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 11; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
 • Lang, A., Pismo Święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970) (Warszawa: Exit, 2010).
 • Langbein, W.-J., Chleb i wino. Jadać zdrowo z Biblią (tł. B. Tarnas) (Warszawa: Pax, 2010).
 • Langkammer, H., Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice (red. M. Rosik) (Archeolog Czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2010).
 • Langkammer, H., Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba. Komentarz teologiczno-pastoralny (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011).
 • Langkammer, H., „Historia teologizowana. Fenomen interpretacji historii w 1-2 Kronik”, QS 17/26 (2010) 87-106.
 • Langkammer, H., Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
 • Langkammer, H., Kerygmat paschalny w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich. Korekta merytoryczna (Radom: Ave, 2010).
 • Langkammer, H., Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. II: Listy więzienne św. Pawła. Przekład z oryginału, wstęp i komentarz (Biblioteka Diecezji Legnickiej 38; Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, 2010).
 • Langkammer, H., Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. III: Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Listy Pasterskie. Pierwszy List do Tymoteusza. Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa. Przekład z oryginału, wstęp, komentarz (Biblioteka Diecezji Legnickiej 39; Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej – Wrocław: Atla, 2011).
 • Langkammer, H., „Namaszczenie chorych jako sakrament według Jk 5,14”, QS 17/25 (2010) 76-82.
 • Langkammer, H., Nowy Testament o zmartwychwstaniu Chrystusa i i naszym zmartwychwstaniu (W Kręgu Słowa 8; Tarnów: Biblos, 2010).
 • Langkammer, H., „Obraz Chrystusa Zbawcy w Listach Pasterskich”, QS 17/25 (2010) 23-45.
 • Langkammer, H., Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Apokalipsa. Tł., komentarz i miejsca paralelne (...). Zagadnienia wstępne i bibliogr. J. Klinowski. (Biblia Lubelska; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010).
 • Laskowski, Ł., „Klęska Heliodora według Drugiej Księgi Machabejskiej a przybytek Miki w interpretacji Pseudo-Filona”, BibAn 1 (2011) 133-143.
 • Laskowski, Ł., Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii (Rdz 6-9) (Studia Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010).
 • Ledwoń, D., „Duch Święty w ewangelicznych narracjach o męce i śmierci Jezusa”, ŚSHT 43/1 (2010) 21-30.
 • Ledwoń, I. S., „Nowotestamentalne postawy wobec religii”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 9-30.
 • Lefevbre, P., „Wejście Chrystusa do Jerozolimy w świetle Starego Testamentu” (tł. L. Balter), ComP 30/1 (2010) 29-44.
 • Lemański, J., „Dawid i Goliat, czyli spór o to, jaki obraz Dawida prezentuje 1 Sm 17,1-18,5”, RBibl 57/1 (2010) 77-121.
 • Lemański, J., „Eschatologia”, Teologia Starego Testamentu. III: Księgi mądrościowe (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 213-251.
 • Lemański, J., „Grzech i zło. Zagadnienia etyczne”, Teologia Starego Testamentu. I: Teologia Pięcioksięgu (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 189-254.
 • Lemański, J., „"I także z nich wezmę, aby byli kapłanami i aby byli lewitami..." (Iz 66,21). Zapowiedź kapłanów spośród nawróconych pogan?”, StKKoł 15 (2010) 150-172.
 • Lemański, J., „JHWH – Bóg, który przebacza, gdyż jest miłosierny (Wj 34,5-7)”, VV 18 (2010) 19-44.
 • Lemański, J., „Kainici i Setyci (Rdz 4,17-26) – pytanie o kierunek rozwoju cywilizacji”, StKKoł 16 (2011) 83-104.
 • Lemański, J., „Pytanie o autorytet powołującego i powołanego (Wj 3,1-4,18)”, AK 154/1 (2010) 24-38.
 • Lemański, J., „Spojrzenie, które wymaga wiary (Lb 21,4-9)”, ScrLum 3 (2011) 13-32.
 • Lemański, J., „Wybranie, lud Boży, przymierze”, Teologia Starego Testamentu. I: Teologia Pięcioksięgu (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 97-152.
 • Lempa, H., Pietkiewicz, R., „Geografia krajów biblijnych”, Lempa, H., Pietkiewicz, R., Stasiak, S., Geografia i archeologia biblijna w zarysie (red. R. Pietkiewicz) (Archeolog czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2011) 9-72.
 • Lempa, H., Pietkiewicz, R., Stasiak, S., Geografia i archeologia biblijna w zarysie (red. R. Pietkiewicz) (Archeolog czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2011) 112.
 • Levada, W., „Biblia a moralność”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 11-23.
 • Lewicki, T., „Ewangelia Miłosierdzia. Orędzie Jezusa w przekazie Łukaszowym”, StPł 38 (2010) 131-138.
 • Lewicki, T., „Tożsamość chrześcijaństwa w kontekście rzymskim na podstawie Listu do Hebrajczyków”, Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (red. H. Seweryniak, M. Skierkowski (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011) 230-245.
 • Lewis, C. S., Rozważania o psalmach (tł. A. Motyka) (Kraków: Esprit, 2011) 199.
 • Lijka, K., „"Magnificat" w kontekście nieszporów”, Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, W. Radecki) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne 2010) 250-275.
 • Linke, W., „Adhortacja Verbum Domini a przyszłość dyskusji o rozumieniu natchnienia”, WST 23/1 (2010) 255-268.
 • Linke, W., „Data powstania i temat główny Apokalipsy Jana we wczesnej tradycji kościelnej (od Kanonu Muratoriego do św. Augustyna)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 325-345.
 • Linke, W., „Eschatologiczne znaczenie narodów w Nowym Testamencie”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 437-507.
 • Linke, W., „Od skandalu niewinnego cierpienia do teologii męczeństwa. Męczennicy w okresie Drugiej Świątyni”, Słowo Krzyża 4 (2010) 12-39.
 • Linke, W., „Od szabatu do niedzieli. Ciągłość i nieciągłość tradycji świętowania”, "Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu". Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin. (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 1020-1033.
 • Linke, W., „Parabola o ziarnie gorczycy. Uwagi o konieczności hipotezy istnienia Q (Mt 13,31-33; Mk 4,30-32; Łk 13,18-21)”, Przed Twym miłosierdziem. Księga pamiątkowa na pierwsze ćwierćwiecze święceń kapłańskich i pierwsze półwiecze życia proboszcza księdza kanonika doktora Zbigniewa Godlewskiego (red. D. Bartoszewicz) (Warszawa: Stampa, 2010) 119-137.
 • Linke, W., „Rozsyłanie po dwóch (Mk 6,7)”, Pastores 13/3 (2010) 80-88.
 • Linke, W., „Testament Hioba. Wprowadzenie, tłumaczenie i noty”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków-Mogilany: The Enigma Press, 2010) 341-392.
 • Linke, W., „Wstęp do fragmentów Tykoniusza”, Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy: Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz (red. D. Budzanowska, W. Linke) (Florilegium. Studia Classica, Mediaevalia et Neolatina 1; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011) 167-189.
 • Linsenbarth, A., „Exodus Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej na dawnych mapach. Cz. 3: Od wyobrażeń do pomiarów”, Geodeta 1 (2010) 64-67.
 • Linsenbarth, A., „Tematyka biblijna w pierwszym atlasie świata Abrahama Orteliusa "Theatrum Orbis Terrarum"”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 1034-1056.
 • Linsenbarth, A., „Topografia Ziemi Świętej jako tło wydarzeń biblijnych”, Biblia. Topografia. Architektura (red. A. Gendera, J. Wypych) (Kalisz: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 2010) 69-88.
 • Lipiński, E., „A fire-temple in Idumea”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 135-142.
 • Lipiński, E., „Apocalyptic writings and testaments in Polish”, QChr 18/1-4 (2010) 115-122.
 • Lipiński, E., „Émergence et diffusion des écritures alphabétiques”, Rocznik Orientalistyczny 63/2 (2010) 71-126.
 • Lipiński, E., „Eschatological War between Good and Evil”, QChr 18/1-4 (2010) 105-114.
 • Lipiński, E., „Governors and high priests of Samaria and Jerusalem in the Persian period”, StJ 13/2 (2010) 185-219.
 • Lipiński, E., „Hiram of Tyre and Solomon”, A. Lemaire, B. Halpern, M.J. Adams (eds.), The Books of Kings. Sources, Composition, Historiography and Reception (Supplements to Vetus Testamentum 129; Leiden: Brill, 2010) 251-272.
 • Lipiński, E., „Izaak Lejb Perec (1852-1915)”, StJ 13 (2010) 111-112.
 • Lipiński, E., „"Koral" w słownictwie żydowskim” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 159.
 • Lipiński, E., „"Koral" w słownictwie żydowskim”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 147-162.
 • Lipiński, E., „Le gérondif en phénicien”, Journal of Semitic Studies 55 (2010) 1-10.
 • Lipiński, E., „Najstarsza inskrypcja hebrajska”, StJ 14/1 (2011) 143-150.
 • Lipiński, E., „Niewolnictwo w środowisku zachodniosemickim i "P. Samaria" 6”, SBO 2 (2010) 77-82.
 • Lipiński, E., „Prophecy in the Qumran Scrolls”, QChr 18/1-4 (2010) 99-103.
 • Lipiński, E., „Utajone "tikkune soferim" i domniemane "atbasz". Z badań nad tekstem Biblii Hebrajskiej”, StJ 13/1 (2010) 1-25.
 • Lipiński, E., „Wierzchowce i sala tronowa Salomona oraz gwiazdozbiór Panny wedle Pieśni nad Pieśniami”, BibAn 1 (2011) 89-103.
 • Lipiński, E., „Eschatological war between good and evil” [rec. M. Parchem, Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle pism z Qumran (Rozprawy i Studia Biblijne 30; Warszawa: Vocatio, 2008)], QChr 18-1-4 (2010) 105-114.
 • Lipiński, E., „Prophecy in the Qumran scrolls” [rec. Prophecy after the prophets? The contribution of the Dead Sea scrolls to the understanding of biblical and extra-biblical prophecy (ed. K. de Troyer, A.Lnage, with the assistance of L. :. Schulte) (Contribution to Biblical Exegesis & Theology 52; Leuven – Walpole: Uitgeverij Peeters, 2009) XIV, 242], QChr 18/1-4 (2010) 99-104.
 • Lipiński, E., rec. A. Giovannini, E. Grzybek, Der Prozess Jesu. Jüdische Justizautonomie und römische Strafgewalt. Eine philologisch-verfassungsgeschichtliche Studie (Schriften der Philosophischen Fakultäten der Univerität Augsburg 76; München: Ernst Vögel Verlag, 2008), StJ 13/2 (2010) 377-378.
 • Lipiński, E., rec. E. Dąbrowa, The Hasmoneans and their state. A study in history, ideology, and the institutions (Kraków: Jagiellonian University Press, 2010), QChr 18/1-4 (2010) 128-129.
 • Lipiński, E., rec. E. Reichert, L’Hébreu israélien. Précis de grammaire (Bruxelles: Didier Devillez 2008), StJ 14/1 (2011) 217-219.
 • Lipiński, E., rec. Ebraismo e letteratura (A cura di S. Manferlotti, M. Squillante) (Profili. L’armonia del Mondo 10; Napoli: Liguori 2008), StJ 13/2 (2010) 375-376.
 • Lipiński, E., rec. K. Jongeling, Handbook of Neo-Punic inscriptions (Tübingen: Mohr Siebeck 2008), Journal of Semitic Studies 55/2 (2010) 603-609.
 • Lipiński, E., rec. M. Kuryłowicz, Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2006), StJ 13/2 (2010) 379-383.
 • Lipiński, E., rec. M. Parchem, Świątynia według zwoju z groty 11 w Qumran (Rozprawy i Studia Biblijne 22; Warszawa: Vocatio 2006), QChr 18/1-4 (2010) 140-141.
 • Lipiński, E., Studies in Aramaic inscriptions and onomastics. III: Ma‘lānā (Leuven: Leuven University Press 2010).
 • Lisenbarth, A., „Topografia Ziemi Świętej jako tło wydarzeń biblijnych”, Biblia. Topografia. Architektura (red. A. Gendera, J. Wypych) (Kalisz: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 2010) 69-88.
 • Lisowski, T., Sola Scriptura. Leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym. Ujęcie kwantytywno-dystrybucyjne (Poznań: Rys, 2010).
 • Listy św. Pawła (red. M. Kwiecień; tł. z grec. M. Czajkowski, Abp Jeremiasz, M. Kwiecień) (Ekumeniczny Przekład Przyjaciół; Warszawa: dr Henryk Tomaszewski, 2011).
 • Listy więzienne św. Pawła (red. M. Kwiecień; tł. M. Czajkowski, Arcybiskup Jeremiasz [Jan Anchimiuk], M. Kwiecień) (Ekumeniczny Przekład Przyjaciół; Warszawa: dr Henryk Ryszard Tomaszewski, 2010).
 • Liverani, M., Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela (tł. J. Puchalski) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011).
 • Lohse, E., „Herrenworte in Römerbrief des Apostels Paulus“, BPTh 3 (2010) 51-60.
 • Loska, T., Ewangelie z komentarzem duszpasterskim (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 2011).
 • Loupan, V., Noël, A., Śledztwo w sprawie śmierci Jezusa (tł. W. Szymona) (Kraków: Wydawnictwo "M", 2010).
 • Lowery, D. K., „Teologia Ewangelii Marka“, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 79-104.
 • Lowery, D. K., „Teologia Ewangelii Mateusza”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 25-78.
 • Lowery, D. K., „Teologia Listów misyjnych Pawła”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 297-358.
 • Łabendowicz, S., „Metody pracy z Pismem Świętym w katechezie z uwzględnieniem dynamiki grupy”, ZFKat 11/3 (2011) 73-78.
 • Łabendowicz, S., „Pismo Święte w katechezie”, ZFKat 11/2 (2011) 43-54.
 • Łabendowicz, S., „Wybrane metody pracy z tekstem biblijnym”, ZFKat 11/2 (2011) 77-84.
 • Łabuda, P., „Dom jako chrześcijańska wspólnota wychowania”, Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę (red. R. Buchta) (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 56; Katowice: Wydział Teologiczny Uniwerystetu Śląskiego, Księgarnia Świętego Jacka, 2010) 15-37.
 • Łabuda, P., „Duszpasterstwo biblijne jako wyraz proforystyki biblijnej. Wybrane metody pracy z Biblią”, TST 29/1 (2010) 65-78.
 • Łabuda, P., „Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa”, Poznając Biblię. Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu. Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa (red. P. Łabuda, A. Malina) (Tarnów: Biblos, 2010) 169-270.
 • Łabuda, P., „Ewangelie”, Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi Historyczne Starego Testamentu. Ewangelie (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2010) 99-213.
 • Łabuda, P., „Krzyż – czas szyderstwa, empatii i nadziei w ujęciu św. Łukasza”, ScrLum 3 (2011) 207-224.
 • Łabuda, P., „Maryja – antytyp Arki Przymierza”, Od Świętej Trójcy uwielbiona (red. J. Królikowski) (Theologumena 6; Tarnów: Biblos, 2010) 7-25.
 • Łabuda, P., „Mateuszowy przekaz o zmartwychwstaniu Chrystusa (Mt 27,57-28,20). Spotkania ze Zmartwychwstałym”, ScrLum 2 (2010) 179-197.
 • Łabuda, P., „Ofiara i miłosierdzie Boga (Łk 23,39-43), PrzB 2 (2010) 107-112.
 • Łabuda, P., „Paweł – prawdziwy Izraelita”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 23-36.
 • Łabuda, P., „Specyfika Łk 23,43 w opisie męki Jezusa”, ZNSBP 8 (2011) 397-410.
 • Łabuda, P., „Sprawozdanie z 48. Sympozjum Biblistów Polski 7-9 września 2010 r. w Tarnowie”, ScrLum 3 (2011) 683-688.
 • Łabuda, P., Święty Paweł trzynasty apostoł (Tarnów: Biblos 2011).
 • Łabuda, P., „Teoria imitacji a Biblia”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 165-176.
 • Łabuda, P., „"Verbum Domini" i wskazania dotyczące animacji biblijnej we wspólnocie parafialnej”, Currenda 161/3 (2011) 421-426.
 • Łach, J. B., „Deuteronomiści – prorocy i ich pisma religijno-dydaktyczne w 1-2 Królów w świetle współczesnych badań biblijnych”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 347-372.
 • Łach, J., „Konieczność postępowania zgodnie z przyjętą Bożą nauką (Hbr 2,1-4)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 1057-1067.
 • Łach, J., „Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Łach (1906-1983) – nestor polskiej biblistyki”, ZNSBP 7 (2010) 409-434.
 • Łach, J., „Niezniszczalne skarby (Mt 6,19-21)”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 277-286.
 • Łanoszka, M., „Odkrywając sens Bożego planu względem człowieka. Rozważania nad Psalmem 8”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 177-187.
 • Łanoszka, M., „Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu”, Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu. Ewangelie (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2010) 47-97.
 • Łanoszka, M., „Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu”, Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu. Dzieje Apostolskie – Listy - Apokalipsa (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2010) 79-168.
 • Łanoszka, M., „Źródła etyczne nauczania Pawła”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 51-56.
 • Łuczkiewicz, S., Apokalipsa Jana. Materiały do egzegezy. Opracowanie laickie. Zawiera dosłowny przekład Apokalipsy Jana, szczwgółowy komentarz, studium głównych postaci: Boga, Chrystusa, diabła, szatana i in. (Lublin: Rzecznik, 2010) 369.
 • Ługowska, D., „Dzieci Boga a alkoholizm”, Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym – Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010) 63-75.
 • Łukaszewicz, A., „The Partian campaign of Trajan and the "signs" (σημεια) of the Beast in the Apocalypse”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 359-366.
 • Łukaszuk, T. D., „Jezus Chrystus – Słowo Boże Wcielone”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 66-79.
 • Łygadło, J., rec. M. Jóźwiak, Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima. Przekład i komentarz (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2010), WPT 18/2 (2010) 288-289.
 • Macadam, H. I., „Phoenician origins: ancient tradition and modern evidence”, PJBR 9/1-2 (2010) 95-144.
 • Machinek, M., „Miejsce egzegezy biblijnej w metodologii teologiczno-moralnej. Uwagi na marginesie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Biblia a moralność"”, Biblia a moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego" (red. B. Mielec) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 21-36.
 • Machnacz, J., rec. Biblische Antropologie. Neue Einsichten aus dem Alten Testament. Hrsg. von Christian Frevel (Quaestiones Disputatae 237; Freiburg am Breisgau-Basel-Wien: Verlag Herder, 2010), Perspectiva 9/2 (2010) 303-307.
 • Majdanik, P., „Aborcja w prawie noachickim w ujęciu Majmonidesa”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 383-395.
 • Majewski, M., „Fenicki - język Byblos, Tyru i Sydonu w czasach biblijnych”, Biblia w kulturze świata (red. T. Jelonek, R. Bogacz) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2011) 119-141.
 • Majewski, M., „Język fenicki – brat bliźniak hebrajskiego?”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 189-206.
 • Majewski, M., „Klasyfikacja języków semickich (Materiały z międzynarodowego sympozjum w Lwowie-Brzuchowicach)”, Studia Leopoliensia 4 (2011) 137-155.
 • Majewski, M., „Masora Biblii hebrajskie w egzegezie polskiej”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II, 2011) 27-41.
 • Majewski, M., „Masora Biblii hebrajskiej”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 27-41.
 • Majewski, M., „Przybytek czy mieszkanie? Hebrajski termin "miškān" i zasada ekwiwalencji w tłumaczeniu Biblii”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 311-321.
 • Majewski, M., „Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34,16” RBL 63/1 (2010) 5-12.
 • Majewski, M., „Ugarycki epos o Aqhacie a Stary Testament (Między Biblią a kulturą 1)”, Biblia w kulturze świata (red. T. Jelonek, R. Bogacz) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II ,2011) 41-63.
 • Majewski, M., W stronę ziemi obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia (Kraków: eSPe 2011).
 • Makarewicz, A., „Pokładne chleby Starego Testamentu prefiguracją Nowego Ludu Bożego”, Liturgia Sacra 16/2 (2010) 337-348.
 • Malec, P., „Jezus większy od Eliasza”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 175-194.
 • Malina, A., „Biblia o nierozerwalności małżeństwa”, Sympozjum 14/1 (2010) 9-26.
 • Malina, A., „Dotyk zbawienia w Ewangelii Marka”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 287-297.
 • Malina, A., „Dramaturgia metafory panowania Boga. Sekwencja, kontekst i kontynuacja przypowieści (Mk 4)”, ŚSHT 44/2 (2011) 473-489.
 • Malina, A., „Dwa wymiary kapłaństwa Chrystusa. Według Listu do Hebrajczyków”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 209-223.
 • Malina, A., „Idea zgromadzenia w pismach narracyjnych Nowego Testamentu”, Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego (red. A. Żądło) (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 8; Katowice: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego – Księgarnia św. Jacka, 2010) 32-50.
 • Malina, A., „Jezus naprzeciw świątyni (Mk 13)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 1068-1090.
 • Malina, A., „Kapłaństwo (dla) ludzi według Listu do Hebrajczyków”, VV 17 (2010) 223-243.
 • Malina, A., „Kobiety w genealogii Jezusa (Mt 1,1-17)”, VV 19 (2011) 109-129.
 • Malina, A., „Modlitwa Jezusa w Ewangelii według św. Marka”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 322-332.
 • Malina, A., „Możliwość metody historycznej w badaniach nad Jezusem i początkami chrześcijaństwa”, Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (red. H. Seweryniak, M. Skierkowski (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011) 45-58.
 • Malina, A., „Naśladowanie Syna i upodobnienie się do Ojca”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 123-135.
 • Malina, A., „Opuszczenie Jezusa wydanego na śmierć w Ewangelii Marka (Mk 14,40-52)”, ŚSHT 43/1 (2010) 5-20.
 • Malina, A., „Wierny Arcykapłan jako nasz formator”, Pastores 13/2 (2010) 7-15.
 • Malina, A., „Wzajemnie wzbogacone? Studium Biblii na uniwersytecie państwowym w Polsce”, ZNSBP 7 (2010) 387-396.
 • Malina, A., rec. A. Ciborowska, Teologia miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009), ŚSHT 43/2 (2010) 466-470.
 • Małecki, Z., „Izrael ludem jedynego Boga”, ŚSHT 44/2 (2011) 490-497.
 • Małecki, Z., „Kapłaństwo Starego Testamentu”, CzST 38 (2010) 137-144.
 • Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media 2011).
 • März, C.-P., „"Oto Król twój idzie do ciebie...". Wjazd do Jerozolimy” (tł. L. Balter), ComP 30/1 (2010) 60-69.
 • Matysiak, B. W., „Egipt jako zwodniczy sojusznik w nauczaniu proroków izraelskich”, Studia Ełckie 13 (2011) 409-429.
 • Matysiak, B. W., Heroldowie słowa Bożego. Wprowadzenie do literatury prorockiej Starego Testamentu (Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej "SQL" 2011).
 • Matysiak, B. W., „Melchizedek – król i kapłan Szalemu. Miejsce opowiadania w cyklu o Abrahamie”, Sacerdos alter Chritus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks.prof. zw. dr. hab. Władysława Nowaka (red. S. Ropiak, M. Tunkiewicz) (Olsztyn: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010) 73-83.
 • Matysiak, B. W., Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturach starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 47; Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej "SQL" 2010).
 • Matysiak, B. W., „Problem eschatologii powygnaniowej u Tritoizajasza”, StEl 12 (2011) 201-210.
 • Matysiak, B. W., „Przepisy prawne księgi Kapłańskiej dotyczące małżeństwa”, Rodzina w dialogu kultur (M. Pawliszyn, M. Tunkiewicz) (Kraków 2011) 81-94.
 • Matysiak, B. W., „Tritoizajasz (Iz 56-66) jako część Księgi Proroka Izajasza (Geneza i budowa)”, STHŚO 31 (2011) 1-12.
 • Matywiecki, P., Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej (Biblioteka "Więzi" 249; Warszawa: Więź 2010).
 • Mazur, R., La retorica della Lettera agli Efesi (Studium Biblicum Franciscanum. Analecta 75; Milano: Terra Santa, 2010).
 • Mazur, R., „Pomocnicy św. Pawła w dziele wprowadzania innych do wspólnoty chrześcijańskiej”, Misja świętego Pawła trwa. Materiały z XXXXIX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (7 marca 2009 r.) (red. A. E. Klich) (Duc in Altum 9; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010) 57-68.
 • McDowell, J., Więcej niż cieśla (tł. J. Kozłowski) (Warszawa: Vocatio 2010).
 • Mejzner, M., „Lektura patrystyczna Pisma Świętego”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 40-53.
 • Merecz, R., (Współ)odpowiedzialność Boga za bieg historii według Ksiąg Samuela i Królewskich (Rozprawy i Studia Biblijne 37; Warszawa: Vocatio, 2010).
 • Mesnil, J., Kobiety Nowego Testamentu (Poznań: Wydawnictwo św. Wojciech 2010).
 • Mędala, S., Ewangelia według świętego Jana. Wstęp – przekład z oryg. – komentarz. Cz. 1 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament IV/1; Częstochowa: Edycja świętego Pawła, 2010).
 • Mędala, S., Ewangelia według świętego Jana. Wstęp – przekład z oryg. – komentarz. Cz. 2 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament IV/2; Częstochowa: Edycja świętego Pawła, 2010).
 • Michalewski, J., „Kontakt z tekstami biblijnymi jako czynnik kształtowania uczuć religijnych (studium psychologiczne)”, ŚwidST 7 (2010) 175-190.
 • Michałowska, K., „Małżeństwa w epoce patriarchów na podstawie Pięcioksięgu oraz źródeł pozabiblijnych”, Przed Twym miłosierdziem. Księga pamiątkowa na pierwsze ćwierćwiecze święceń kapłańskich i pierwsze półwiecze życia proboszcza księdza kanonika doktora Zbigniewa Godlewskiego (red. D. Bartoszewicz) (Warszawa: Stampa, 2010) 139-164.
 • Mickiewicz, E., „Biblijny archetyp matki”, PP 128/7-8 (2011) 170-178.
 • Mickiewicz, F., Ewangelia według św. Łukasza. Rozdziały 1-11. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 3/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011) 679.
 • Mickiewicz, F., „Ks. Julian Warzecha SAC. Pallotyn, biblista, profesor”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 470-476.
 • Mickiewicz, F., „Ks. Julian Warzecha SAC. Pallotyn, biblista, profesor”, Julian Warzecha. Kapłan – Profesor – Przyjaciel (red. J. Piwowarski, P. Marek, P. Mostowik, A. Fabin, R. MArek) (Spytkowice – Jaroszowice: Grafikon, 2010) 12-18.
 • Mickiewicz, F., „Objawienie Boga w Słowie. Biblia jako słowo Boże”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 23-39.
 • Mickiewicz, F., „Objawienie się Chrystusa zmartwychwstałego uczniom w Łk 24,36-49”, ScrLum 2 (2010) 161-178.
 • Miczyński, J. K., „Egzystencjalny wymiar kerygmatu apostoła Pawła”, Roczniki Teologii Dogmatycznej 2 (2010) 41-49.
 • Miduch, M., „"... uwolni w miłosierdziu i będzie ich pocieszał..." (4 Ezd 12,34). Zarys eschatologii 4 Księgi Ezdrasza”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011) 97-109.
 • Mielcarek, K., „Biblijna teologia kapłaństwa powszechnego”, Służyć i królować, czyli o kapłaństwie powszechnym. Materiały z XL Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (6 marca 2010 r.) (red. A. E. Klich) (Duc in Altum 10; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 31-47.
 • Mielcarek, K., „"Heilsgeographie" – geografia zbawienia. Zapoznana idea świętej przestrzeni”, RBibl 57/1 (2010) 165-176.
 • Mielcarek, K., „Instytut Nauk Biblijnych. Sprawozdanie za rok akademicki 2009/2010”, BibAn 1 (2011) 237-247.
 • Mielcarek, K., „Kapłaństwo powszechne według 1 P 2,1-10”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 265-279.
 • Mielcarek, K., „Święte Miasto w pismach Filona z Aleksandrii i Józefa Flawiusza”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 1091-1103.
 • Mielec, B., „Biblijne podstawy teologii moralnej w świetle trzech ostatnich dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej”, Biblia a moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego" (red. B. Mielec) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 73-106.
 • Mikołajczak, M., „Cud uzdrowienia chromego od urodzenia w imię Jezusa Chrystusa – propozycja interpretacji (Dz 3,1-10)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) II, 1104-1112.
 • Mikołajczak, M., „Głoszenie kerygmatu apostolskiego, wobec sprzeciwu przywódców religijnych Izraela (Dz 4-6)”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 298-307.
 • Mikołajczyk, M., „Geneza monarchii i obowiązki króla w Starym Testamencie”, QS 17/26 (2010) 7-14.
 • Miserere mei, Deus. Psalm 50(51) w interpretacji św. Tomasza z Akwinu. Tekst w języku łacińskim i tłumaczenie na język polski z komentarzem. Oprac. i red. Mirosław Mróz (Euntes Docete 7; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 158.
 • Misiarczyk, L., „Słowo Boże jako oręż w walce duchowej według Ewagriusza z Pontu”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 227-244.
 • Misiarczyk, L., rec. W. Turek, Kto trwa w miłości (1 J 4,16). Pierwszy List św. Jana Apostoła w ujęciu pisarzy łacińskich okresu patrystycznego (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2009), StPł 28 (2010) 333-335.
 • Misiewicz, J., Adaptacja Biblii w katechezie (Rozprawy Teologiczne. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 74; Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, 2010).
 • Misiewicz, J., „Feministyczna interpretacja Pisma św. jako przyczynek do kontekstualnego podejścia do Biblii”, Perspectiva 10/1 (2011) 131-140.
 • Misztal, W., „Biblia o żołnierzach: przyczynek do oceny możliwości oddziaływania duchowości chrześcijańskiej za pomocą przekazu ustnego i pisemnego”, PS 14/27 (2010) 187-198.
 • Misztal, W., Duchowość chrześcijan w świetle Listów Pawłowych. Związki z Bogiem (Myśl Teologiczna; Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010).
 • Misztal, W., Listy Pawłowe jako przykład informowania o związkach międzyosobowych, tworzenia i rozwijania tych relacji (Z Prac Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych. Wydział Nauk Społecznych; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011).
 • Misztal, W., „Pawłowy przekaz o chrzcielnym udziale w misterium wielkanocnym Chrystusa przykładem społęcznego wymiaru duchowości”, PS 14/26 (2010) 221-240.
 • Misztal, W., „Św. Paweł a życie w Chrystusie: przesłanie o relacjach międzyosobowych”, PS 28 (2011) 189-206.
 • Moj, M., „Biskup Teofil Bromboszcz jako biblista”, ŚSHT 43/1 (2010) 151-154.
 • Monferrer-Sala, J. P., „Medical vocabulary in a Greek-Arabic Gospel of Luke (BNF suppl. grec 911, 1043 AD)”, FOr 47 (2010) 215-227.
 • Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
 • Morciniec, P., „Bioetyka w Biblii? Próba aplikacji dokumentu "Biblia a moralność" do kwestii szczegółowych”, Biblia a moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego" (red. B. Mielec) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 37-55.
 • Mrozek, A., „IX Kongres Europejskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich "Judaizm na obszarze śródziemnomorskim". Ravenna 25-29 VII 2010”, StJ 13/2 (2010) 371-373.
 • Mrozek, A., „Kultura piśmiennicza – kultura księgi w okresie tworzenia Talmudu” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 153.
 • Mrozek, A., „Kultura piśmiennicza Żydów w okresie tworzenia Talmudu”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 123-134.
 • Mrozek, A., „Piąte sympozjum "Starożytny Izrael/Palestyna". Cywilizacja miejska starożytnego Izraela. Toruń 27-29 IX 2010”, StJ 13/2 (2010) 373-374.
 • Mrozek, A., rec. J. Iluk, Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku. II: Żydowska antyewangelia, antyczna tradycja i nowożytne trwanie (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010), StJ 14/1 (2011) 213-217.
 • Mrozek, K., „Struktura retoryczna Psalmu 77 i jego interpretacja”, PzST 24 (2010) 101-120.
 • Mróz, M., „Nadzieja na odpuszczenie grzechów. Analiza Komentarza do Psalmu 50(51) św. Tomasza z Akwinu”, Miserere mei, Deus. Psalm 50(51) w interpretacji św. Tomasza z Akwinu. Tekst w języku łacińskim i tłumaczenie na język polski z komentarzem. Oprac. i red. Mirosław Mróz (Euntes Docete 7; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 41-50.
 • Mróz-Blader, K., Więckowski, W., Mówimy po hebrajsku. Podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego (Warszawa: Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra, 2010) 120.
 • Mucha, P. M., rec. M. Zugmann, „Hellenisten” in der Apostelgeschichte. Historische und exegetische Untersuchungen zu Apg 6,1; 9,29; 11,20 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2; Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), PJBR 9/1-2 (2010) 187-189.
 • Mucha, P., rec. J. R. Edward, The Hebrew Gospel and the development of the synoptic tradition (Grand Rapids: W. Eerdmans, 2009), PJBR 9/1-2 (2010) 182-184.
 • Muchowski, P., „Język codzienny Judei w I i II w. w świetle rękopisów znad Morza Martwego”, SBO 2 (2010) 131-139.
 • Muchowski, P., „Sprawozdanie z konferencji "Cultures in conversation. Lessons learnt from Hebrew literature and Jewish history" (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 21st-22nd June, 2010) oraz "Bible and Biblical Studies in Human Context" (Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej, 23rd-24th June, 2010)”, SBO 2 (2010) 173-175.
 • Münnich, M., Reszef – Bóg starożytnego orientu (Studia Historico-Biblica 3; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
 • Münnich, M., „Reszef i Nergal w Ebla”, SBO 2 (2010) 27-35.
 • Münnich, M., „Sprawozdanie z konferencji: Cywilizacja miejska starożytnego Izraela. Toruń 27-29 IX 2010”, SBO 2 (2010) 181-183.
 • Muszyński, H., „Autentyczna hermeneutyka Biblii według papieża Benedykta XVI”, "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1115-1126.
 • Muszyński, H., „Gedenken und Gedächtnis in den Makkabäer-Büchern“, Juda und Jerusalem in der Seleukidenzeit. Herrschaft – Wiederstand – Identität. Festschrift für Heinz-Josef Fabry (Hrsg. U. von Dahmen, J. Schnocks) (Bonner Biblische Beiträge 159; Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht Unipress, 2010) 213-225.
 • Muszyński, H., „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23,8)”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 277-284.
 • Muszyński, H., „Najstarsze chrześcijańskie wyznanie wiary (1 Kor 15,1-8)”, Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, W. Radecki) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 317-324.
 • Muszyński, H., „Pokój Mój daję wam (J 14,27) – imona pokoju”, Niech słowa religii będą zawsze słowami pokoju. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 6-7 listopada 2009 roku (red. J. Bagrowicz) (Colloquia Torunensia 15; Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2010) 83-91.
 • Muszyński, H., „Rok Jubileuszowy w Biblii – implikacje pastoralne”, Currenda 161/2 (2011) 267-278.
 • Muszytowska, D., „Retoryczna elokucja jako tworzywo argumentacji na przykładzie 2 Kor 6,1-13”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 373-391.
 • Muszytowska, D., „Rozumieć cierpienie. Oskarżyciel i oskarżony w odpowiedzi Boga na wezwanie Hioba”, Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 27-46.
 • Muszytowska, D., „Wspólnotowy wymiar przebaczenia w świetle 2 Kor 2,5-11”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1127-1145.
 • Muszytowska, D. „Wykluczenie ze wspólnoty w świetle 1 Kor 5,5”, VV 18 (2010) 167-184.
 • Muszytowska, D., „Żona zbawiająca męża (1 Kor 7,16)?”, VV 19 (2011) 149-175.
 • Muszytowska, D., rec. M. Quensel, P. Gruson (red.), Biblia i jej kultura (red. wyd. pol. J. Warzecha, F. Mickiewicz, tł. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak) (Ząbki: Apostolicum, 2008), AK 155/1 (2010) 179-186.
 • Myszor, W., „Solus Paulus – spór Ireneusza z Lyonu z gnostykami o interpretację nauki Pawła Apostoła (Na przykładzie 1 Kor 2,6-15)”, Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (red. M. C. Paczkowski, W. J. Sztyk) (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7; Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010) 85-96.
 • Nadbrzeżny, A., „Magnificat – Maryjny toast na cześć Boga [Łk 1,46-55]”, Ethos 24/1-2 (2011) 57-68.
 • Najda, A., „Ciało w rozumieniu biblijnym” Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała (red. A. J. Najda) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011) 11-22.
 • Najda, A., „Der Apostel Paulus als Theologe und Prophet”, WST 23/2 (2010) 241-258.
 • Najda, A., „Ekologia w parabolach Jezusa w Ewangelii wg św. Jana”, Nauki humanistyczne i sozologia. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. zw. dr hab. Józefowi Marcelemu Dołędze (red. J. W. Czartoszewski) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 273-288.
 • Najda, A., Historiografia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich (Rozprawy i Studia Biblijne 39; Warszawa: Vocatio 2011).
 • Najda, A., „Między objawieniem a misterium. O nierozpoznawalnej obecności Bożej w Starym Testamencie”, Przed Twym miłosierdziem. Księga pamiątkowa na 1. ćwierćwiecze święceń kapłańskich, na 1. Półwiecze życia proboszcza Ks. kanonika dr Zbigniewa Godlewskiego (red. D. Bartoszewicz – A. Jaczewski) (Warszawa: Stampa, 2010) 165-173.
 • Najda, A., „Modlitwa wstawiennicza w Nowym Testamencie”, StTBDŁ 29 (2011) 259-272.
 • Najda, A., „Nauka o narzeczeństwie w Starym i Nowym Testamencie”, Struzik, Z., Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2010) 189-204.
 • Najda, A., „O cierpieniu w Biblii”, Duchowość cierpienia (red. W. Gałązka) (Mistyka Polska 103; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 203-216.
 • Najda, A., „Semantyka metafor z życia rodzinnego w listach św. Pawła” Kościół, rodzina, życie. Prace dedykowane Księdzu Arcybiskupowi Profesorowi dr. hab. Edwardowi Ozorowskiemu w 70. Rocznicę urodzin (red. M. Ozorowski – A. Skreczko) Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011) 231-243.
 • Najda, A., „Życie w rozumieniu biblijnym”, Życie człowieka jako zobowiązujący dar (red. A. Skreczko – J. Zabielski) (Rozprawy Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 7; Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011) 96-109.
 • Najda, A. J., rec. Lexikon der Bibelhermeneutik. Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte (Hrsg. von Oda Wischmeyer, red. S. Luther) (Berlin: Walter de Gruyter, 2009), CT 80/1 (2010) 209-212.
 • Nalewaj, A., „"I rozraduje się wasze serce". J 16,22 w świetle encykliki "Spe Salvi" Benedykta XVI i we współczesnej egzegezie biblijnej”, Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki "Spe Salvi" Benedykta XVI. Praca zbiorowa (red. K. Parzych-Blakiewicz) (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 48; Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2010) 81-99.
 • Nalewaj, A., „Logion o wywyższeniu Syna Człowieczego w dialogu Jezusa z Nikodemem (por. J 3,14-15), Studia Elbląskie 12 (2011) 211-222.
 • Nalewaj, A., „"Matka Jezusa" i "Niewiasta" jako tytuły Maryi w czwartej Ewangelii”, RBL 63/1 (2010) 13-30.
 • Nalewaj, A., „"Niewiasto, oto Twój Syn" – J 19, 25-27 w analizie egzegetyczno-teologicznej”, Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna. Praca zbiorowa pod red. Ks. bpa J. Jezierskiego, K. Parzych-Blakiewicz, (Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2011) 219-233.
 • Nalewaj, A., „Obmycie nóg (J 13,1-20) jako warunek uczestnictwa z Jezusem i przykład miłościw śłużbie”, Sacerdos alter Christus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. zw. dr. hab. Władysława Nowaka (red. S. Ropiak, M. Tunkiewicz) (Olsztyn: Wydział Teologii Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010) 85-100.
 • Nalewaj, A., „Opis znaku na godach w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) w analizie lingwistycznej”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 393-415.
 • Napiórkowski, S. C., „Stosowanie Pisma Świętego w argumentacji dogmatycznej na przykładzie Rdz 3,15”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media, 2011) 181-198.
 • Napiórkowski, S. C., rec. Scripturae Lumen. I (2009): Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Krlestwie (red. A. Paciorek) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009), Roczniki Teologii Dogmatycznej 57/2 (2010) 181-186.
 • Nastulczyk, T., Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Dwa wersety Pierwszego Listu do Koryntian w oczach Erazma z Rotterdamu i współczesnych komentatorów biblijnych (Kraków: Collegium Columbianum, 2010).
 • Nawotka, K., „Miletus and Alexander the Great”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 143-164.
 • Nawrot, J., „Biblijne spojrzenie na sekularyzację. Sytuacje i język”, Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji (red. C. Korzec, R. Misiak) (Studia i Rzoprawy. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 26; Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010) 101-118.
 • Nawrot, J., „Czy w 2 Mch jest mowa o zmartwychwstaniu?”, ScrLum 2 (2010) 79-95.
 • Nawrot, J., „Fałszywi mesjasze – fałszywi prorocy – Antychryst”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 523-573.
 • Nawrot, J., „Kilka uwag o nabywaniu mądrości przez mędrców w Księdze Przysłów”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 333-351.
 • Nawrot, J., „Przyjaźń domaga się rezygnacji. Kilka aspektów relacji między przyjaciółmi poruszonych w Biblii”, Poznańskie Studia Polonistyczne 17 (2010) 11-32.
 • Nawrot, J., „Pycha króla jako problem teologiczny w Księdze Machabejskiej (1,3)”, PzST 24 (2010) 81-99.
 • Nawrot, J., „"Qina(h)" jako pozytywna motywacja ludzkiego działania w Starym Testamencie”, SG 24 (2010) 43-59.
 • Nawrot, J., „"Trwajcie w wierze": Pawłowa zachęta do walki o życie wiary”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 285-316.
 • New Studies on the Seleucids (red. E. Dąbrowa) (Electrum. Studies in Ancient History 18; Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011).
 • Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011).
 • Niemirski, Z., „Chwała Boża wśród pogan "w dniu nawiedzenia" według 1 P 2,12-15”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 509-521.
 • Niesiołowski, Ł., rec. G. Garbini, Scrivere la storia d‘Israele. Vicende e memorie ebraiche (Biblioteca di Storia e Storiografia dei Tempi Biblici 15; Brescia: Paideia, 2008), SBO 2 (2010) 185-189.
 • Niesiołowski-Spanò, Ł., The Origin Myths of Holy Places in the Old Testament. A Study of Aetiological Narratives (Copenhagen International Seminar; London: Equinox, 2011).
 • Nouwen, H. J. M., Wieczorem w domu. Dalsze rozważania nad przypowieścią o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) (oprac. S. Mosteller, tł. J. Grzegorczyk) (Kraków: Znak, 2010).
 • Nowak, A. T., „Śpiew psalmiczny jako czynnik integrujący społeczność żydowską w dobie starożytnej”, Kwartalnik Historii, Nauki i Techniki 55/1 (2010) 65-89.
 • Nowak, D., „Ktizeologiczny wymiar uzdrowienia w szabat kobiety owładniętej duchem niemocy (Łk 13,10-17)”, RT ChAT 52/1-2 (2010) 71-88.
 • Nowak, D., „Przypowieści Jezusa w Ewangelii Mateusza. "Szczęśliwe oczy wasze, że widza i uszy wasze, że słyszą" (Mt 13,16)”, SS 13-14 (2009-2010) 245-262.
 • Nowak, D., „Uzdrowienie w szabat człowieka chorego na puchlinę wodną jako creatio continua (Łk 14,1-6)”, ŚSHT 44/1 (2011) 16-29.
 • Nowak, D., rec. Nag Hammadi Deutsch. Studienausgabe. 2., Überarbeitete Auflage. Eingeleitet und Übers. von Mitgliedern des Berliner Arbeitskreises für Koptisch-Gnostische Schriften (Hrsg. H.-M. von Schenke, H.-G. Bethge, U. U. Kaiser, Unter Mitarbeit K. von Schwarz) (Berlin: Walter de Gruyter, 2010), SBO 2 (2010) 203-207.
 • Nowak, D., rec. Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel (Hrsg. F. von Crüsemann, K. Hungar, C. Janssen, R. Kessler, L. Schottroff) (Gütersloh: Gütersloher Verlag-Haus, 2009), SS 13-14 (2009-2010) 295-299.
 • Nowak, M., „"Starsi bracia", czyli trwanie Przymierza” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 164-165.
 • Nowak, M., „"Starsi bracia", czyli trwanie przymierza”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 327-343.
 • Nowak, P. J., „Wybrane kwestie egzegezy Listu do Efezjan św. Pawła Apostoła w Listach św. Ambrożebo z Mediolanu”, Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (red. M. C. Paczkowski, W. J. Sztyk) (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7; Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010) 26-50.
 • Nowicki, S., „Boga domu zaniepokoiłeś. Obudził się kursarikkum. Relacje pomiędzy kultem domowym a kultem państwowym na Wschodzie Starożytnym”, SBO 2 (2010) 37-48.
 • Nowińska, J., „Definitywne rozstrzygnięcie wojny dobra ze złem w przekazie Apokalipsy św. Jana”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 211-224.
 • Nowogórski, P., „Powstanie pisma hebrajskiego i jego kulturowe znaczenie” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 152.
 • Nowogórski, P., „Powstanie pisma hebrajskiego i jego kulturowe znaczenie”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 109-122.
 • Nowy leksykon biblijny (red. F. Kogler, R. Egger-Wenzel, M. Ernst; red. nacz. wyd. pol. H. Witczyk) (Kielce: Jedność 2011).
 • Nowy Testament a religie (red. I. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
 • Nyk, P., „Diakońskie posługiwanie kobiet w świadectwie Nowego Testamentu”, VV 19 (2011) 177-204.
 • Nyk, P., „Nienawiść w Biblii”, Zeszyty Karmelitańskie 3 (2010) 12-15.
 • Obara, E. M., Le strategie di Dio. Dinamiche comunicative nei discorsi divini del Trito-Isaia (Is 56-66) (Analecta Biblica 188; Roma: Pontificio Instituto Biblico, 2010).
 • Obidowicz, A. J., „Przywódca-budowniczy sanktuarium Izraela według narracji starotestamentowej”, RBL 64/1 (2011) 57-64.
 • Obremski, K., Genologia i retoryka w Księdze Psalmów (Toruń: nakł. Krzysztof Obremski, 2010).
 • Oczachowski, A., „Antropologiczna idiomatyka Apokalipsy św. Jana”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 417-443.
 • Oczachowski, A., „Objawienie. Natchnienie. Biblia”, StKKoł 15 (2010) 237-244.
 • Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010).
 • Oktaba, P., „La prière des disciples à la transfiguration de Jésus. Une leçon de Mc 9,2c”, BibAn 1 (2011) 159-165.
 • Oliwa, D., „Biblia w kulturze arabskiej dawniej i dziś”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 133-142.
 • Olsiński, T. P., rec. H. Langkammer, Obraz Jezusa Chrystusa w świetle Nowego Testamentu. Przyczynek do chrystologii analogicznej Nowego Testamentu (Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej ,2009), QS 17/25 (2010) 130-133.
 • Ołdachowska-Kuflowa, M., „"Jest odwrócony porządek mijania". Misterium paschalne w wierszach dwudziestowiecznych poetów”, ScrLum 2 (2010) 483-503.
 • Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010).
 • Ormanty, S., „Konieczność chrztu i wiary do zbawienia w kontekście Mk 16,16”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 233-261.
 • Orzeszyna, J., „Moralność objawiona – istota chrześcjańskiej moralności”, Biblia a moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego" (red. B. Mielec) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 57-71.
 • Ostański, P., Bibliografia biblistyki polskiej III-IV: 2000-2009 (Series Bibliographica 2; Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2010).
 • Ostański, P., Bibliografia biblistyki polskiej. 1945-2010/2011. (Poznań – Robakowo: Piotr Ostański 2011) CD.
 • Ostański, P., „Pytanie o żeglugę morską u starożytnych Izraelitów”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 331-351.
 • Ostański, P., „Ukryte życie Jezusa z Nazaretu i Jego misteria w świetle apokryfów, Talmudu, świadectw buddyjskich i Pisma Świętego. Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1146-1164.
 • Ozorowski, M., „Starość w Biblii”, ZODS 5 (2010) 26-31.
 • Paciorek, A., „1 Kor 15,3b-8 syntezą chrześcijańskiej doktryny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa”, RBibl 57/1 (2010) 123-142.
 • Paciorek, A., „Historyczno-diachroniczne podejście w interpretacji przypowieści Jezusa”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 445-460.
 • Paciorek, A., „Krzyż mocą i mądrością Boga według 1 Kor 1,17-25”, ScrLum 3 (2011) 307-320.
 • Paciorek, A., „Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa w interpretacji X. Léon-Dufoura”, ScrLum 2 (2010) 283-305.
 • Paciorek, A., Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonograficznym. Komentarz teologiczno-biblijny ks. Antoni Paciorek. Komentarz ikonograficzny Aneta Kramiszewska (Tarnów: Biblos 2010).
 • Paciorek, A., „"Pan rzeczywiście zmartwychwstał" (Łk 24,34). Zarys problematyki”, ScrLum 2 (2010) 7-16.
 • Paciorek, A., „"Poznanie Boga" i "prawo wypisane w sercu" – jaśniejsze strony egzystencji świata pogan według Rz 1-2”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL 2011) 185-199.
 • Paciorek, A., „Przypowieść i alegoria – zarys problematyki”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 352-363.
 • Paciorek, A., „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-35)”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 308-318.
 • Paciorek, A., „Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mk 12,1-14)”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 221-229.
 • Paciorek, A., „Przypowieść o zasianym ziarnie (Mk 4,26-29)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1165-1176.
 • Paciorek, A., „Wola Boga i radość pasterza. Interpretacja Jezusowej przypowieści o zagubionej owcy (Q 15,4.7 Mt 18,12-14; Łk 15,3-10)”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 137-151.
 • Paciorek, A., „Znaczenie śmierci Jezusa w myśli św. Pawła”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 91-101.
 • Paczkowski, A., „Biblia w edukacji i formacji duchowej Antoniego Egipskiego”, "Wy mnie nazywacie <Nauczycielem> i <Panem> i dobrze mówicie" (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (red. J. Bagrowicz, S. Jankowski) (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 173-214.
 • Paczkowski, M. C., „Egzegeza "Corpus Paulinum" Teodoreta z Cyru”, Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (red. M. C. Paczkowski, W. J. Sztyk) (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7; Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010) 118-138.
 • Paczkowski, M. C., „Inkulturacja Ewangelii w środowisko greckie i rzymskie w Kościele pierwszych wieków”, QS 17/26 (2010) 125-148.
 • Paczkowski, M., „Egzegeza Rz 9 i kwestia wolnej woli w ujęciu Orygenesa”, BPTh 3 (2010) 115-140.
 • Palej, A., „Inspiracje i motywy biblijne w twórczości dramatycznej Friedricha Schillera (na przykładzie dramatu "Dziewica Orleańska")”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 181-196.
 • Paprocki, H., „Bóg Biblii i Bóg filozofów”, Przegląd Filozoficzny 19/1 (2010) 103-116.
 • Paprocki, R., „Czy warto studiować Biblię z mędrcami narodu wybranego? Zarys pobiblijnej egzegezy hebrajskiej”, Przed Twym miłosierdziem. Księga pamiątkowa na pierwsze ćwierćwiecze święceń kapłańskich i pierwsze półwiecze życia proboszcza księdza kanonika doktora Zbigniewa Godlewskiego (red. D. Bartoszewicz) (Warszawa: Stampa, 2010) 175-194.
 • Parchem, M., „Apokalipsa Barucha grecka”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu, 2; Kraków – Mogilany 2010) 169-199.
 • Parchem, M., „Apokalipsa Daniela”,Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków – Mogilany 2010) 281-301.
 • Parchem, M., „Dlaczego Bóg stworzył świat? O przyczynach stworzenia świata w świetle pism apokaliptycznych”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 461-483.
 • Parchem, M., „Hymn do Stworzyciela – psalm mądrościowy z Qumran (11Q5 26,9-15)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1177-1199.
 • Parchem, M., „Księga Kapłańska w Qumran”, CT 80/4 (2010) 85-114.
 • Parchem, M., „Motyw militarnej interwencji Boga w czasach eschatologicznych w "Testamentach dwunastu Patriarchów"”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 319-333.
 • Parchem, M., „Motyw wojny eschatologicznej w "Apokalipsie zwierząt" (1 Hen 90,13-19)”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 79-110.
 • Parchem, M., „Motyw zmartwychwstania w Księdze Daniela (Dn 12,2)”, ScrLum 2 (2010) 65-77.
 • Parchem, M., „Struktura literacka i przesłanie teologiczne modlitwy Barucha w 2 Bar 21”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 364-377.
 • Parchem, M., „Tajemnica wybrania Izraela”, ComP 31/3 (2011) 17-34.
 • Parchem, M., „Testament Mojżesza. Wprowadzenie i przekład z objaśnieniami”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 305-340.
 • Parchem, M., „Wprowadzenie do apokaliptyki”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 21-114.
 • Parchem, M., rec. L. T. Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (Commentaries on Early Jewish Literature; Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2007), CT 80/4 (2010) 230-233.
 • Parchem, M., rec. R. M. Davidson, Flame of Yahweh. Sexuality in the Old Testament (Paebody: Hendrickson Publishers 2007), CT 80/4 (2010) 220-230.
 • Parchem, M., rec. W. Chrostowski, Babilońskie deportacje mieszkańców Jerozolimy i Judy oraz inne studia (Rozprawy i Studia Biblijne 34; Warszawa: Vocatio, 2009), CT 80/2 (2010) 16-206.
 • Pastwa, R., Chrystus zwyciężający szatana (Mt 4,1-11). Studium egzegetyczno-teologiczne (Zeszyty Biblijne 1; Kielce: Verbum, 2010).
 • Paweł z Tarsu. Pojednanie światów. Scenariusz i reżyseria Grzegorz Misiewicz. Zdjęcia Maciej Adamiak, Krzysztof Bonarski. Producent Dariusz Trętowicz (Wrocław: Framesound Poland, 2010) 6 DVD.
 • Pawlaczyk, B., Anatomia człowieka w Biblii (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2010).
 • Pawlaczyk, B., Bible and medicine (tł. J. Jaroszewicz) (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2010).
 • Pawlak, L., „Wybór narzeczonej a "mohar" narzeczonego w Starym Testamencie”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 485-492.
 • Pawłowski, Z., „Co robi Jezus w domu bogatego celnika (Łk 19,1-10)? Analiza narracyjna w lekturze Biblii”, AK 154/1 (2010) 70-86.
 • Pawłowski, Z., „"Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel". Czas i przestrzeń w opowiadaniu o narodzeniu Jezusa w Łk 2,1-21”, Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim. Księga Pamiątkowa ku czci Biskupa dr. Wiesława Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin (red. A. Niemira, K. Rulka, A. Szymański) (Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2010) 261-273.
 • Pawłowski, Z., „Jakub i Ezaw: Struktura narracyjna przebaczenia i jej egzystencjalne implikacje (Rdz 32,4-33,20)”, VV 18 (2010) 79-101.
 • Pawłowski, Z., „Kryterium sądu ostatecznego według Mt 25,31-46”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 263-285.
 • Pawłowski, Z., „O duchowej lekturze Biblii (Rdz 37-50)”, AK 154/1 (2010) 7-23.
 • Pecaric, S., Jędrzejewski, P., Czy Torę można czytać po polsku? (Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2011).
 • Perego, G., Nowy Testament a życie konsekrowane (tł. K. Stopa) (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2010).
 • „Piąta edycja konferencji "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W 150-lecie urodzin Szymona Dubnowa". Kraków 15-17 czerwca 2010. Program i streszczenia referatów”, StJ 13/1 (2010) 131-166.
 • Piątek, O., „Biblia w myśli Johna Wyclifa”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 57-69.
 • Piegdoń, M., „Legal and administrative situation of northern Italy and its citizens under the rule of the Roman Republic from the 3rd to the 1st century B. C. (until the bellum sociale)”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 263-278.
 • Piekarz, D., Ewangelia dla początkujących (Kraków: Salwator, 2010).
 • Piekarz, D., Paweł zdobyty przez Miłosierdzie (Kraków: Misericordia, 2011).
 • Piela, M., „Kilka zagadnień składni i semantyki współczesnego hebrajskiego”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 177-194.
 • Piela, M., „O znaczeniu niektórych czasowników przysłówkowych we współczesnym hebrajskim”, StJ 14/1 (2011) nr 1 125-141.
 • Pietkiewicz, D., „"... ze wszech miar bardzo religijni" (Dz 17,22b). Kilka uwag o stosunku św. Pawła do pogan”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 150-159.
 • Pietkiewicz, R., „Biblia w życiu Kościoła”, Kościół naszym domem? (red. W. Irek) (Sympozja i sesje naukowe 23; Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2011) 89-109.
 • Pietkiewicz, R., „Czym jest strach? Studium egzegetyczno-teologiczne Mdr 17,12 (11)n.”, "Jawicie się jako źródła światła w świecie" (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 37-64.
 • Pietkiewicz, R., „"Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną". Biblijne przesłanie o powołaniu do życia w małżeństwie i rodzinie”, Kościół naszym domem – diecezja rodziną (red. M. Biskup) (Pomoce duszpasterskie 6; Wrocław: TUM, 2011) 193-209.
 • Pietkiewicz, R., „„Historia Polski historią Biblii pisana”, RBL 64/2 (2011) 153-174.
 • Pietkiewicz, R., „Obraz Boga objawiającego się poprzez swoje czyny i relacje. Studium z teologii narracyjnej Starego Testamentu”, Servus sanctae Hedvigis fidelis. Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS (red. J. Swastek, M. Piela) (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2011) 519-534.
 • Pietkiewicz, R., „Obraz Boga w deuteronomicznej historiografii Starego Testamentu”, ŚwidST 7 (2010) 247-264.
 • Pietkiewicz, R., „Obraz Boga w wypowiedziach bohaterów ksiąg historycznych Starego Testamentu”, Perspectiva 9/2 (2010) 124-146.
 • Pietkiewicz, R., „Obraz Boga”, Teologia Starego Testamentu. II: Księgi historyczne (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 7-74.
 • Pietkiewicz, R., „Początki nowożytnej hebraistyki chrześcijańskiej”, StJ 14/2 (2011) 253-278.
 • Pietkiewicz, R., „Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowania w Lekcjonarzu mszalnym”, Słowo Boże w liturgii. Obecność – celebracja – aktualizacja (red. S. Arszczuk) (Colloquia Wratislaviensia 4; Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny; TUM, 2010) 135-158.
 • Pietkiewicz, R., „Przymierze, wybranie i lud Boży”, Teologia Starego Testamentu. II: Księgi historyczne (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 119-192.
 • Pietkiewicz, R., „Tra il terzo vangelo e gli Atti degli Apostoli”, SS 13-14 (2009-2010) 263-285.
 • Pietkiewicz, R., „Un lembo tagliato. Analisi narrativa dell’intreccio di rivelazione sull’esempio di 1 Sm 24”, SS 13-14 (2009-2010) 207-227.
 • Pietkiewicz, R., W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu (Rozprawy naukowe 86; Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2011).
 • Pietkiewicz, R., „"Żołtarz proroka Dawida" w przekładzie Walentego Wróbla. Studium biliograficzno-bibliologiczne”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 378-398.
 • Pietkiewicz, R., Lempa, H., „ Geografia krajów biblijnych”, Lempa, H., Pietkiewicz, R., Stasiak, S., Geografia i archeologia biblijna w zarysie (red. R. Pietkiewicz) (Archeolog czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2011) 9-72.
 • Pietrzyk, J., „Status społeczny niewolników-Izraelitów w świetle prawa Starego Testamentu”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 493-500.
 • Pikor, W., Bóg, woda i człowiek. Biblijne scenariusze do katechezy młodzieży, dorosłych oraz formacji biblijnej w parafii (Biblioteka "Katechety"; Poznań: Drukarnia i Księgarnia św. Wojcecha. Wydawnictwo św. Wojciech, 2010).
 • Pikor, W., „Dynamika słowa prorockiego w świetle Księgi Jeremiasza” Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej (red. M. Wysocki) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 867-883.
 • Pikor, W., „Eschatologia i apokaliptyka”, Teologia Starego Testamentu. IV: Księgi prorockie (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 231-294.
 • Pikor, W., „Ezechiel "dźwigający winę" ludu (Ez 4,4-8). Posługa proroka czy kapłana?”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 73-92.
 • Pikor, W., „Ezechiel 38-39 jako zwiastun eschatologii apokaliptycznej”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010)49-67.
 • Pikor, W., Jak powstało Pismo Święte (Kielce: Jedność 2010).
 • Pikor, W., „Jaki model katechezy biblijnej?”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (red. K. Rak – M. Szczerba) ( Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2011) 24-53.
 • Pikor, W., „Koncepcja ludu Bożego. Wybranie i przymierze”, Teologia Starego Testamentu. IV: Księgi prorockie (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 81-144.
 • Pikor, W., „Kronika Instytutu Nauk Biblijnych KUL za rok akademicki 2008/2009”, RBibl 57/1 (2010) 181-194.
 • Pikor, W., „Moralność objawiona a współczesna idolatria”, Biblia a moralność. Dar życia – dar przymierza – odpowiedź człowieka (red. M. S. Wróbel) (Lubin: Wydawnictwo KUL, 2011) 121-125.
 • Pikor, W., „Narracyjny model katechezy biblijnej. Cz. 1: Kontekst biblijno-katechetyczny”, Katecheta 55/2 (2011) 9-17.
 • Pikor, W., „Narracyjny model katechezy biblijnej. Cz. 2: Założenia metodologiczne”, Katecheta 55/3 (2011) 3-11.
 • Pikor, W., „Narracyjny model katechezy biblijnej. Cz. 3: Perspektywy rozwoju”, Katecheta 55/4 (2011) 4-12.
 • Pikor, W., Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury (Biblia – Katecheza – Życie 4.1; Kielce: Jedność, 2011).
 • Pikor, W., Przypowieści Jezusa. Scenariusze spotkań i katechez biblijnych (Biblia – Katecheza – Życie 4.1; Kielce: Jedność, 2011).
 • Pikor, W., „Pytanie o kryteria prawdziwego proroctwa w świetle Ez 13”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2010) 399-413.
 • Pikor, W., „Retoryka Chwały Jahwe w Ez 10”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011) III, 1200-1228.
 • Pikor, W., „Rola pamięci w decyzjach moralnych człowieka w świetle Księgi Ezechiela”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 81-98.
 • Pikor, W., „Słowo Boże jako źródło kryzysu proroka – przypadek Jonasza i Jeremiasza”, AK 154/1 (2010) 39-60.
 • Pikor, W., „The Dynamism of Salvation according to Isa 12:1-6”, BibAn 1 (2011) 41-58.
 • Pikor, W., „Uniwersalizm zbawienia w świetle Iz 45,23 i jego recepcja w Nowym Testamencie (Rz 14,11; Flp 2,10-11)”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 397-416.
 • Pikor, W., rec. I. Eph’al-Jaruzelska, Prophets, royal legitimacy and war in ancient Israel (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2009), SBO 2 (2010) 191-201.
 • Pikor, W., rec. S. Anthonioz, L’eau, enjeux politiques et théologiques, de Sumer à la Bible (Supplement to Vetus Testamentum 131; Leiden: Brill 2009), BibAn 1 (2011) 185-193.
 • Pikuła, P., „"Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie" (Syr 42,11). Syracydes jako moralista”, Biblia, autorytet, moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność (red. R. Pindel, S. Jędrzejewski) (Hermeneutica et Judaica 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 59-73.
 • Pindel, R., „Jak przeżywać dziś przesłanie moralne Biblii?”, Biblia, autorytet, moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność (red. R. Pindel, S. Jędrzejewski) (Hermeneutica et Judaica 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 113-126.
 • Pindel, R., „Kapłańsko-ofiarniczy charakter egzystencji wierzącego w Ewangelię. Analiza Rz 12,1-2 w kontekście wcześniejszych partii argumentacji Listu do Rzymian”, VV 17 (2010) 151-189.
 • Pindel, R., „Ostatnia Wieczerza w kontekście żydowskiej Paschy”, ComP 31/2 (2011) 26-44.
 • Pindel, R., „Radość słowa. W poszukiwaniu wewnętrznych kluczy interpretacyjnych Biblii”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 9-25.
 • Pindel, R., „Wspólnota: ideał i rzeczywistość. Pawłowa propozycja dla Koryntian”, Żyjemy w Kościele. Sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym. Katowice, 25-26 IX 2009 (red. K. Lala) (Dni Duchowości 5; Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2010) 17-32.
 • Pindel, R., rec. S. Koziara, Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (ujęcie filologiczno-normatywne) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009), RBL 64/1 (2011) 92-94.
 • Piotrowski, E., „Oblicza Bożej miłości: gniew”, Zeszyty Karmelitańskie 3 (2010) 16-23.
 • Piotrowski, E., „Przyjaźń Boga – Bóg przyjacielem”, Zeszyty Karmelitańskie 4 (2010) 23-29.
 • Piskorski, D., „Preegzystencja Chrystusa czy prehistoria Adama? Adamiczna wykładnia Flp 2,6-11 w ujęciu J. D. G. Dunna”, CT 80/2 (2010) 21-37.
 • Piskorski, D., „Znaczenie zwrotu "morphe theou" w perspektywie wiary w Bóstwo Jezusa Chrystusa (Flp 2,7)”, StPł 38 (2010) 139-152.
 • Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010).
 • Pismo święte Nowego Testamentu. Cztery Ewangelie. Przekład ekumeniczny. Czyta Dariusz Górski (Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce, 2010) 11 CD.
 • Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. zespół polskich biblistów pod red. Benedyktynów Tynieckich (red. nauk. A. Jankowski) (Poznań-Warszawa: Pallottinum, 2010).
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia rodzinna. W przekładzie z języków oryginalnych (oprac. K. Romaniuk) (Kraków: Wydawnictwo "M" – Warszawa: Ringier Axel Springer Polska, 2011).
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Red. nauk. Tadeusz Brzegowy [i in.]. Wprowadzenie Andrzej Kiejza (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011).
 • Piwowar, A., „Antropologia”, Teologia Starego Testamentu (red. M. Rosik) (t.1: Teologia Pięcioksięgu; Wrocław: TUM, 2011) 33-95.
 • Piwowar, A., „Arcykapłan jako ten, który objawia chwałę Bożą i uobecnia Mądrość (Syr 50,6-10)”, ZNKUL 54/1 (2011).
 • Piwowar, A., „Bojaźń Boża źródłem komunii z Bogiem. Perspektywa ksiąg mądrościowych”, PrzB 3 (2011) 150-157.
 • Piwowar, A., „Dlaczego Syrach pominął Ezdrasza w Pochwale Ojców (Syr 44 – 50)?”, BibAn 1 (2011) 105-131.
 • Piwowar, A., „Funkcje i zadania arcykapłana według Księgi Mądrości Syracha”, VV 17 (2010) 107-132.
 • Piwowar, A., „Rady mędrców starotestamentalnych odnoszące się do picia wina i alkoholu”, Biblia o alkoholu (red. K. Kościelecki – A. Kiejza) (Zakroczym – Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010) 31-52.
 • Piwowar, A., „Syrach – obrońca prawowitego arcykapłana”, Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 93-117.
 • Piwowar, A., Greka Nowego Testamentu. Gramatyka (Biblioteka „Verbum Vitae” 1; Kielce: Instytut Teologii Biblijnej "Verbum", 2010).
 • Piwowarczyk, P., „Koncepcja żydowskiej genezy gnostycyzmu i jej słabości”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 93-106.
 • Plucińska, D., „Etyka – cierpienie – sacrum. Reinterpretacja toposu Hioba w paraboli filmowej Larsa von Triera "Dogville"”, Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 311-331.
 • Podeszwa, P., „Chrystus jako Arcykapłan w świetle J 19,23 oraz Ap 1,13”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 193-207.
 • Podeszwa, P., „Dawidowe pochodzenie Jezusa według Apokalipsy Janowej”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1229-1246.
 • Podeszwa, P., „"Nie róbcie targowiska z domu mego Ojca!" (J 2,16)”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 361-379.
 • Podeszwa, P., „O tożsamości i posłudze kapłańskiej w świetle Flp 2,12-18”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 334-355.
 • Podeszwa, P., „Sprawozdanie z III. Archidiecezjalnego Dnia Biblijnego, (Gniezno, 9 października 2010 r.)”, Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 4 (2010) 713-714.
 • Podeszwa, P., „To misterion tou Theou (Ap 10,7). Od Księgi Mądrości do Apokalipsy św. Jana”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 177-194.
 • Podeszwa, P., „Zmartwychwstały Chrystus jako nowy Adam (Ap 1,13)”, Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, W. Radecki) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 437-452.
 • Podzielny, J., „Autorytet Biblii w tradycji ewangelickiej”, ŚSHT 44/1 (2011) 142-147.
 • Polska syrologia w zarysie (red. J. Woźniak) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010).
 • Poniatowska, M., „Symbolika osła w religii i kulturze”, ComP 30/1 (2010) 97-113.
 • Poniży, B., „An Exposition in Praise of Wisdom`s Attributes”, PJBR 8/2 (2010) 103-110.
 • Poniży, B., „Autor Księgi Mądrości i czas jej powstania (1)”, RBL 63/4 (2010) 293-313.
 • Poniży, B., „Nagroda dla sprawiedliwych według Księgi Mądrości: nieśmiertelność czy zmartwychwstanie?”, ScrLum 2 (2010) 97-123.
 • Poniży, B., „Obłok – symbol Bożej obecności w "Sophia Salomonos"”, Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, W. Radecki) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 453-476.
 • Poniży, B., „Obraz (Oblicze) Boga”, Teologia Starego Testamentu. III: Księgi mądrościowe (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 7-92.
 • Poniży, B., „Tradycja i synkretyzm w literaturze diaspory aleksandryjskiej”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 381-395.
 • Popowski, R., Coleman, L., Nowy Testament dla moderatorów (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 22010).
 • Porębski, P., Listy Pawła Apostoła w wierze rozumnej świeckiego teologa (Kielce: Coriolanus 2010).
 • Poznając Biblię. Historia zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego. I (red. P. Łabuda) (Radiowo-internetowe studium biblijne 1; Tarnów: Biblos, 2010).
 • Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia. IV (red. P. Łabuda) (Radiowo-internetowe studium biblijne 4; Tarnów: Biblos, 2011).
 • Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne. V (red. P. Łabuda) (Radiowo-internetowe studium biblijne 5; Tarnów: Biblos, 2011).
 • Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne (red. P. Łabuda) (Radiowo-internetowe Studium Biblijne 5; Tarnów: Biblos, 2011).
 • Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu. Ewangelie. II (red. P. Łabuda) (Radiowo-internetowe studium biblijne 2; Tarnów: Biblos, 2010).
 • Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu. Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa. III (red. P. Łabuda) (Radiowo-internetowe studium biblijne 3; Tarnów: Biblos, 2010) 270.
 • „Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem bp. prof. dr. hab. Zbigniewa Kiernikowskiego”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 38-44.
 • „Prace magisterskie napisane pod kierunkiem ks. dra Tadeusza Hanelta”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 25-28.
 • „Profesor Edward Lipiński curriculum vitae” PJBR 9/1-2 (2010) 11-12.
 • Przed Twym miłosierdziem. Księga pamiątkowa na pierwsze ćwierćwiecze święceń kapłańskich i pierwsze półwiecze życia proboszcza księdza kanonika doktora Zbigniewa Godlewskiego (red. D. Bartoszewicz) (Warszawa: Stampa, 2010).
 • Przeździecka, A., „Niektóre rytuały kobiet żydowskich”, Midrasz 5 (2010) 46-52.
 • Psałterz (tł. F. Karpiński) (Warszawa: Vocatio 2011).
 • Psałterz. Przekłady biblijne z języka greckiego (tł. R. Brandstaetter) (Dzieła Zebrane; Kraków: Wydawnictwo "M", 2010).
 • Pudełko, J., „Powołanie kobiety według Syracedesa”, VV 19 (2011) 89-105.
 • Pudełko, J., „"Stałyście się dziećmi Sary". Interpretacja 1 P 3,6 w świetle pism judaizmu okołotestamentalnego”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1247-1255.
 • Pudełko, J. J., „"Ze śmierci do życia". Proces nawrócenia według apokryfu "Józef i Asenet"”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 356-362.
 • Pytel, J., Szaweł z Tarsu. Przypatrzcie się, jakie wielkie stawiam litery (Maneat Questio; Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2011).
 • Pytel, J. K., „Twarz Biblii Poznańskiej w reflektorze historii”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 409-413.
 • Radecki, W., „Boże miłosierdzie w świetle perykop piętnastego rozdziału Ewangelii według św. Łukasza”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 415-441.
 • Radkiewicz, J., „Wkład myśli Pawła apostoła w kształtowanie katolickiej dogmatyki”, CTO 1 (2010) 19-42.
 • Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011).
 • Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011).
 • Radziwołek, Z., „Świadkowie otwartego grobu Chrystusa – Piotr i umiłowany uczeń (J 20,3-8), Perpectiva 9/1 (2010) 250-267.
 • Rafiński, G., „Problem interpretacji mistycznej Listu do Rzymian”, BPTh 3 (2010) 25-50.
 • Rafiński, G., „Stosowalność Prawa w ujęciu św. Pawła”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 91-103.
 • Rafiński, G., „Tajemnica osoby św. Pawła”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 30-38.
 • Rakocy, W., „Czy Paweł umówił się z Tytusem na spotkanie w Troadzie? (w związku z 2 Kor 2,12-13 i 7,5-6)”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 57-61.
 • Rakocy, W., „"Election" as a salvic category according to Romans 9. Study of a biblical concept”, RBibl 57/1 (2010) 27-46.
 • Rakocy, W., „Mowa Apostoła Pawła w Atenach (Dz 17,22-31) jako paradygmat misyjnej działalności Kościoła”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 361-377.
 • Rakocy, W., „"Nomos" i "ho nomos" w listach Pawłowych”, BibAn 1 (2011) 167-184.
 • Rakocy, W., „"Nomos" i "ho nomos" w Liście do Rzymian”, BPTh 3 (2010) 11-23.
 • Rakocy, W., „Pawłowe doświadczenie Chrystusa pod Damaszkiem: nawrócenie czy powołanie?”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1256-1274.
 • Rakocy, W., „Rola norm moralnych w życiu chrześcijanina na podstawie Listów do Galatów i Rzymian”, ComP 31/1 (2011) 24-37.
 • Rakocy, W., Rozmowy z Pawłem z Tarsu. O Bogu i człowieku (Częstochowa: Edycja świętego Pawła, 2010).
 • Rakocy, W., „Spotkanie Szawła z Tarsu ze zmartwychwstałym Panem”, ScrLum 2 (2010) 247-262.
 • Raszewski, M., „Edom i inne narody Syro-Palestyny na przełomie drugiego i pierwszego tysiąclecia przed Chr.”, StLov 12 (2010) 249-257.
 • Raszewski, M., „Grzech i zło – zagadnienia etyczne”, Teologia Starego Testamentu. IV: Księgi prorockie (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 187-230.
 • Raszewski, M., „Nakaz powrotu w Jr 31,21-22”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 414-430.
 • Raszewski, M., „Prawo, kult, świątynia”, Teologia Starego Testamentu. IV: Księgi prorockie (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM 2011) 145-186.
 • Raszewski, M., „Starotestamentowe aluzje w Ap 11,1-4”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 501-515.
 • Raszewski, M., rec. "Dla mnie żyć to Chrystus!" Rok świętego Pawła w Parafii św. Jakuba w Skierniewicach (red. J. Pietrzyk, M. Szmajdziński) (Skierniewice: Top Druk, 2009), StLov 12 (2010) 309-311.
 • Ratzinger, J. [Benedykt XVI], Jezus z Nazaretu. Cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania (tł. W. Szymona) (Kielce: Jedność, 2011) 327.
 • Ravasi, G., Biblia jest dla ciebie. Mały kurs teologii biblijnej (tł. D. Stanicka-Apostoł) (Poznań: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, 2011) 365.
 • Ravasi, G., Czym jest człowiek? Uczucia i więzy ludzkie w Biblii (Kraków: Homo Dei, 2011).
 • Ravasi, G., Oblicza Maryi w Biblii (Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2011).
 • Religie świata w dialogu (red. U. Tworuschka; tł. A. Wąs) (Wyobraźnia Dialogu 5; Poznań: Wydawnictwo święty Wojciech, 2010).
 • Rittel, S. J., Argumentacja w Biblii. Analizy, konteksty, interpretacje (Kielce: Oficyna Wydawnicza "Marka", 2011).
 • Rogowski, R., „Apokalipsy w kontekście rytuału zbawienia” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 144-145.
 • Rok Biblijny w Archidiecezji Wrocławskiej. Aby słowo Boże stało się dla nas żywe, skuteczne, przenikające. Pomoce duszpasterskie. Cz. 4 (red. M. Biskup) (Wrocław: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, 2011).
 • Romaniuk, K., „"Ale jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli" (Rz 10,14)”, Anamnesis 17/1 (2011) 46-53.
 • Romaniuk, K., Biblia łatwiejsza do czytania (Poznań: Pallottinum, 2010).
 • Romaniuk, K., „"Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wróciłem do Ojca" (J 20,17)”, RTWP 6 (2010) 67-74.
 • Romaniuk, K., O budowaniu w Biblii (Ząbki: Apostolicum, 2011).
 • Romaniuk, K., Jankowski, A., Kapłaństwo w Piśmie świętym Nowego Testamentu (Kraków – Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów, 32010).
 • Ronen, S., „Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej” (tł. S. Obirek), Przegląd Filozoficzny 19/1 (2010) 117-137.
 • Rosik, M., „Alegoryczna interpretacja "Pieśni nad Pieśniami" w judaizmie do czasów redakcji Targumu tej Księgi”, ŚwidST 7 (2010) 295-306.
 • Rosik, M., „Antysemityzm Melitona z Sardes?”, Vir Ecclesiae deditus. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego (red. W. Irek) (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2011) 461-466.
 • Rosik, M., „Biblijna ikona Maryi Służebnicy życia”, Maryja – Matka życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater" (Licheń Stary, 21-22 XI 2008 r.) (red. nauk. J. Kumala) (Z Maryją na Drogach Kościoła 2; Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2010) 11-24.
 • Rosik, M., „"Dlaczego twierdzą niektórzy z was, że nie ma zmartwychwstania?" (1 Kor 15,12b). Przyczyny odrzucenia wiary w zmartwychwstanie w Kościele korynckim”, ScrLum 2 (2010) 233-246.
 • Rosik, M., Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza Mt 14,1-28,20 (Tarbów: Biblos, 2010).
 • Rosik, M., „Eschatologia grecka w tle myśli chrześcijańskiej?”, Servus sanctae Hedvigis fidelis. Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS (red. J. Swastek, M. Piela) (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2011) 553-564.
 • Rosik, M., „Eucharystia. Zapowiedzi – ustanowienie – znaczenie”, PrzB 3 (2011) 158-162.
 • Rosik, M., „Godność osoby ludzkiej w świetle Ps 8,2-10”, WPT 2 (2011) 81-96.
 • Rosik, M., „Karaimi Wileńszczyzny – ich praktyki i wierzenia”, Cierpliwość i miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza (red. E. Janiak, W. Irek) (Wrocław: TUM, 2010) 561-568.
 • Rosik, M., „Królewski, kapłański czy mesjański? O Psalmie 110 raz jeszcze”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 231-246.
 • Rosik, M., „Misterium miłości zaklęte w pieśni. Konteksty interpretacyjne Pieśni nad pieśniami”, Misterium miłości (red. nauk. W. Irek, współpr. G. Sokołowski, A. Tomko) (Sympozja i Sesje Naukowe. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 19; Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2010) 111-126.
 • Rosik, M., „Motyw ukrzyżowania Chrystusa w najstarszej homilii łacińskiej Przeciw Żydom”, ScrLum 3 (2011) 361-369.
 • Rosik, M., „Nazarejczycy czy heretycy? W kwestii Birkat ha-minim”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1275-1288.
 • Rosik, M., „"Nie pożądaj ... żadnej rzeczy bliźniego swego"”, Dekalog. Tak będziesz postępował. Osiągniesz życie wieczne. (red. M. Biskup) (Wrocław: TUM, 2010) 157-164.
 • Rosik, M., „O Anzelma Grüna czytaniu Biblii”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media 2011) 157-167.
 • Rosik, M., „Podstawowe zasady osobistej lektury Biblii”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media 2011) 13-27.
 • Rosik, M., „Przepowiadanie słowa Bożego w tradycji biblijnej”, Słowo Boże w liturgii. Obecność – celebracja – aktualizacja (red. S. Araszczuk) (Colloquia Wratislaviensia 4; Wrocław: TUM, 2010) 25-38.
 • Rosik, M., „Saulius Tarsietis susitinka Kristu. Reflksijos pagaj Apd 9,1-9”, Bibliotheca Sancti Josephi 3 (2010) 17-37.
 • Rosik, M., „Spór o alegorię. Orygenes i rabini o Pieśni nad pieśniami”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 363-369.
 • Rosik, M., „Spór o alegorię. Orygenes i rabini o Pieśni nad pieśniami”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 363-369.
 • Rosik, M., „Śladami wspólnoty Janowej”, Ut vitam habeant. Orędzie moralne Ojców Kościoła. Księga Jubileuszowa na 70-lecie urodzin Ks. Antoniego Młotka (red. A. Szafulski) (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny – Częstochowa: Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2011) 327-336.
 • Rosik, M., „Świętość w Biblii”, Rok biblijny w Archidiecezji Wrocławskiej. Aby słowo Boże stało się dla nas żywe, skuteczne, przenikające. Pomoce duszpasterskie. Cz. 4 (red. M. Biskup) (Wrocław: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, 2011) 207-219.
 • Rosik, M., "W Chrystusie wszyscy będą ożywieni" (1Kor 15,22b). Rola cytatów ST w Pawłowej argumentacji za zmartwychwstaniem (1Kor 15,12-58) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2010).
 • Rosik, M., „Zagrożenia przy lekturze Biblii”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media, 2011) 29-39.
 • Rosik, M., „Zagrożenia przy lekturze Biblii”, Rok biblijny w Archidiecezji Wrocławskiej. Aby słowo Boże stało się dla nas żywe, skuteczne, przenikające. Pomoce duszpasterskie. Cz. 4 (red. M. Biskup) (Wrocław: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, 2011) 177-190.
 • Rosik, M., „Zasady interpretacji tekstu biblijnego i jego praktyczne wykorzystanie”, Rok biblijny w Archidiecezji Wrocławskiej. Aby słowo Boże stało się dla nas żywe, skuteczne, przenikające. Pomoce duszpasterskie. Cz. 4 (red. M. Biskup) (Wrocław: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, 2011) 191-206.
 • Rosik, M., Stasiak, S., Historia biblijna w zarysie (Archeolog Czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2011).
 • Rosik, M., rec. J. Klinowski, Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana (Biblioteka Diecezji Legnickiej 30; Legnica 2007), ŚwidST 7 (2010) 417-420.
 • Roszak, P., „Św. Tomasz z Akwinu – komentator Psalmów”, Miserere mei, Deus. Psalm 50(51) w interpretacji św. Tomasza z Akwinu. Tekst w języku łacińskim i tłumaczenie na język polski z komentarzem. Oprac. i red. Mirosław Mróz (Euntes Docete 7; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010) 21-40.
 • Rumianek, R., „Bóg jako sędzia według Ez 34”, StBob 10/3 (2010) 13-18.
 • Rumianek, R., „Co przedstawia wizja ożywionych kości Ez 37,114?”, ScrLum 2 (2010) 54-63.
 • Rubinkiewicz, R., Królestwo Boże jest wśród nas. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej (Studia Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010).
 • Rumianek, R., „Laudacja dla ks. kard. prof. Alberta Vanhoye SJ z okazji otrzymania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja Bobolanum”, Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi in memoriam (red. Z. Godlewski) (Warszawa: Stampa, 2011) 87-89.
 • Rumianek, R., „Wyrocznia przeciw Edomowi i odrodzenie Izraela wg Ez 35-36”, Przed Twym miłosierdziem. Księga pamiątkowa na pierwsze ćwierćwiecze święceń kapłańskich i pierwsze półwiecze życia proboszcza księdza kanonika doktora Zbigniewa Godlewskiego (red. D. Bartoszewicz) (Warszawa: Stampa, 2010) 194-204.
 • Rusecki, M., „Biblia jako tradent i aktualizator Objawienia. Aspekt metodologiczny”, Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 5; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, 2010) 1130134.
 • Rusecki, M., „Pusty grób znakiem zmartwychwstania”, ScrLum 2 (2010) 339-346.
 • Rusecki, M., rec. A. Paciorek, Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonograficznym. Komentarz teologiczno-biblijny ks. Antoni Paciorek. Komentarz ikonograficzny Aneta Kramiszewska (Tarnów: Biblos 2010), ScrLum 2 (2010) 580-585.
 • Rushdoony, R. J., Biblijna filozofia historii (tł. B. Jarmulak) (Poznań: Trzykolne Młyny. Ewangeliczny Zbór Reformowany, 2010).
 • Rytel-Andrianik, P., „Miriam i Maria w planie zbawienia. Analiza mariologiczna Starego Testamentu”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 517-526.
 • Rytel-Andrianik, P., „Tradycja targumu Neofiti w Lb 21,6. Studium tekstu”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1289-1298.
 • Sadowski, T., „Idea synostwa Bożego mesjańskiego króla na podstawie Ps 2,7”, Studia Redemptorystowskie 8 (2010) 162-176.
 • Salij, J., „Księga Jozuego jako proroctwo”, W Drodze 38/1 (2010) 117-122.
 • Salij, J., „Papież Grzegorz Wielki jako komentator Księgi Hioba”, Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 69-75.
 • Salm, A., „"Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie" – od Pisma Świętego do codziennej liturgii i modlitwy (Mt 6,13)”, RBL 63/1 (2010) 73-77.
 • Salmeri, G., „Co poprzedza karę? Czytając Księgę Hioba” (tł. P. Mikulska), Ethos 23/1-2 (2010) 154-170.
 • Sanecki, A., „Autorytet Biblii jako podstawa wykładu moralnego”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 55-63.
 • Sanecki, A., „Wykład Pisma Świętego we wspólnocie wiary. Kwestia autorytetu w kontekście metodologicznym pluralizmu współczesnej egzegezy”, Biblia, autorytet, moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność (red. R. Pindel, S. Jędrzejewski) (Hermeneutica et Judaica 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 9-23.
 • Santambrogio, G., Sem, E., Ewangelia w obrazach (tł. J. Nowak) (Kielce: Jedność, 2010).
 • Schuman, B., „Grzech zbiorowy, kara Boża i pojednanie w Torze. Żydowskie rabiniczne perspektywy interpretacji opowieści o Noemi i potopie oraz o złotym cielcu (Rdz 6-9) (tł. D. Chabrajska), Ethos t. 23 (2010) nr 2-3 (90-91) 143-153.
 • Seweryniak, H., „Geneza chrześcijaństwa – sprawa źródeł”, Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (red. H. Seweryniak, M. Skierkowski (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011) 99-136.
 • Seweryniak, H., „Geneza Kościoła i pierwsze etapy rozwoju”, Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (red. H. Seweryniak, M. Skierkowski (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011) 185-211.
 • Sękalski, C., „Schemat medytacji biblijnej w oparciu o elementy psychologii komunikacji Friedmanna Schulza von Thuna. Potencjał i przykłady zastosowania”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 43-56.
 • Sieg, F., Zmartwychwstały Pan i wierzący w Jego Imię. Orędzie pasterskie (Ap 1-3) z pierwszego wieku zawsze aktualne (Warszawa: Verbinum, 2011).
 • Sielicki, K., Onomastykon Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu. Systematyzacja zapisu biblijnych nazw wlasnych (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2010) 376.
 • Siemianowska, R., „Wśród baranków i byków. Znaczenie Biblii w twórczości Heinricha Bolla”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 407-417.
 • Siemianowski, A., „Filozofia i Ewangelia”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 443-481.
 • Siemieniewski, A., „Jak zostać apostołką, czyli feministyczna lektura Biblii w dawnych wiekach Kościoła”, WPT 2 (2011) 69-80.
 • Siepsiak, J., Między deszczem a rynną. Dylematy postaci biblijnych (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010).
 • Sieroń, R. B., „Kobieta w Biblii. Od upadłej Ewy do apokaliptycznej Niewiasty”, Kobieta we współczesnym społeczeństwie (red. A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek) (Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010) 161-180.
 • Sieroń, R. B., „Nowotestamentalne modele wychowania jako antidotum na kryzysy antropologiczne ery ponowoczesnej”, Instytut Pedagogiki 2004-2011 w służbie Kościołowi, Ojczyźnie i Rodzinie. Praca zbiorowa (red. E. Juźko, B. Wolny) (Stalowa Wola: Instytut Pedagogiki. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011) 226-233.
 • Sieroń, R. B., „Polscy bibliści w mieście Brandstaettera. Sprawozdanie z 48. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich w Tarnowie (7-9.9.2010 r.)”, Kronika Diecezji Sandomierskiej 103/9-10 (2010) 725-730.
 • Sieroń, R. B., „Zarys tanatologii biblijnej – nauka o życiu i śmierci w ujęciu św. Pawła Apostoła”, Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu – w dwóchsetlecie powstania (red. P. Sławiński, współpraca K. J. Rusiecki) (Sandomierz: Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła, 2010) 13-37.
 • Sikora, A. R., „"A obok krzyża Jezusa stały…" Świadkowie ukrzyżowania i śmierci Jezusa w J 19,25-27” , ScrLum 3 (2011) 225-238.
 • Sikora, A. R., „Biblia kaszubska w statystyce”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 431-447.
 • Sikora, A. R., „Biblijne źródła koncepcji Kościoła jako domu i szkoły komunii”, Studia Franciszkańskie 20 (2010) 121-133.
 • Sikora, A. R., „Niektóre nowatorskie elementy najnowszego przekładu Pisma Świętego, tzw. Biblii Paulistów, na przykładzie tekstów z czterech Ewangelii”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1299-1312.
 • Sikora, A., „Pawłowe ujęcie jedności: "Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3,28)”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 483-492.
 • Sikora, A. R., „Relektura cytatów z Księgi Psalmów w Ewangelii według św. Jana”, PzST 24 (2010) 121-138.
 • Sikora, A. R., „Spotkanie Stowarzyszenia Biblistów Polskich podczas VIII Kongresu Teologów Polskich w Poznaniu, 16 IX 2010”, ZNSBP 8 (2011) 433-440.
 • Sikora, A. R., „Świadkowie pustego grobu w Czwartej Ewangelii (J 20,1-10)”, ScrLum 2 (2010) 215-231.
 • Sikora, A. R., "W początku było Słowo...". Najstarsze kaszubskie teksty biblijne (Kartuzy: Czec 2010).
 • Siuda, T., „Wokół pierwszego pobytu Apostoła Pawła w Efezie (Dz 18,18-22)”, PzST 24 (2010) 139-149.
 • Siwek, K., „"Dwa odrębne ludy zostaną oddzielone od twoich wnętrzności" (Rdz 25, 23). Funkcja proleptyczna sceny otwierającej "Cykl o Jakubie" (Rdz 25, 19-26)”, Przed Twym Miłosierdziem, Fs. Z. Godlewskiego, (red. D. Bartoszewicz, A. Jaczewski) (Warszawa: Stampa, 2010) 205 – 220.
 • Siwek, K., „"Dziś wypełniło się Pismo, które usłyszeliście" (Łk 4, 21). Początek publicznej działalności Jezusa z Nazaretu w kontekście sceny w synagodze (Łk 4, 16-30)”, WST 23/1 (2010) 65-72.
 • Siwek, K., „"Ja to ujrzałem i daję świadectwo" (J 1, 34). Świadek i jego świadectwo w czwartej Ewangelii”, Słowo Krzyża 4 (2010) 40-56.
 • Siwek, K. „"Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam" (Rdz 1, 26). Przyczynki do starotestamentalnej antropologii”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15, 58), Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 527-549.
 • Skierkowski, M., „Apokryfy – równorzędne źródło informacji o pierwotnym chrześcijaństwie?”, Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (red. H. Seweryniak, M. Skierkowski (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011) 137-156.
 • Skierkowski, M., „Biblijne poznanie Jezusa Chrystusa dzisiaj. Kwestie metodologiczne”, Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 5; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, 2010) 87-112.
 • Skierkowski, M., „Chrześcijaństwo pierwotne z perspektywy starożytnego judaizmu rabinackiego”, Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (red. H. Seweryniak, M. Skierkowski (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011) 157-184.
 • Skierkowski, M., „Dwie metodologie. Próba prezentacji współczesnych stanowisk na temat genezy chrześcijaństwa”, Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (red. H. Seweryniak, M. Skierkowski (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011) 59-82.
 • Skierkowski, M., „Prawdziwa tożsamość Jezusa. Polemika z Gezą Vermesem”, RBL 63/4 (2010) 371-382.
 • Skierkowski, M., „W poszukiwaniu Jezusa historycznego”, Znak 62/3 (2010) 125-133.
 • Skierkowski, M., rec. B. Adamczewski, Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010), StTBDŁ 28 (2010) 505-508.
 • „Skon św. Józefa. Wstęp, tłumaczenie wersji koptyjskiej i arabskiej Albertyna Dembska”, ŚSHT 44/1 (2011) 221-259.
 • Słabik, D., „Elementy uzbrojenia duchowego wg Ef 6,10-18”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 149-174.
 • Sławik, J., Hiob przed Bogiem. Studium egzegetyczne prologu i epilogu Księgi Hioba oraz mów Hioba (Hi 1-2) (Warszawa: nakładem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2010).
 • Sławik, J., „Psalm 51 grzeszność człowieka pokonana w nowym stworzeniu”, Ekumencizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny (red. M. Nintz, T. J. Zieliński) (Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2010) 417-439.
 • Sławiński, H., „Słowo Boże przemienia życie tych, którzy przyjmują je z wiarą”, AK 156/1 (2011) 109-116.
 • Słomka, J, „Marcelegoz Ancyry interpretacja Prz 8,22-30”, ŚSHT 44/1 (2011) 38-44.
 • Słownik teologii św. Pawła (red. G. F. Hawthorne, R. P. Martin, D. G. Reid; red. nauk. wyd. pol. K. Bardski; tł. L. Canghelaris [i in.]; przedm. W. Chrostowski) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2010) xxxii, 1020.
 • Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (materiały z sympozjum) (red. K. Rak, M. Szczerba) (Częstochowa: Regina Poloniae, 2011).
 • "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011).
 • Smolarz, S., Covenant and the metaphor of divine marriage in biblical thought. A study with special reference to the Book of Revelation (Eugene: Wipf & Stock, 2011).
 • Smykowska, E., Święta żydowskie (Warszawa: Verbinum, 2010) 209.
 • Sobas, M., „Selected potmarks from the settlement at Tell el-Farkha”, FOr 47 (2010) 405-413.
 • Sobczak, A., Psalmy inspiracją dla kompozytorów muzyki chóralnej (Muzykologia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 8; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010).
 • Sobczyk, A. J., „Sposoby współczesnej interpretacji Dekalogu według "Katechizmu Kościoła Katolickiego"”, AK 155/1 (2010) 94-104.
 • Sołtysiak, A., Death and decay at the dawn of the city. Interpretation of human bone deposits at Tell Majnuna. Areas MTW, EM and EMS. With pref. by Augusta McMahon (Warszawa: Institute of Archeology. University of Warsaw, 2010).
 • Sowa, A., „"... dla mnie zaś wszystko jest Tajemnicą". Biblia w twórczości dramatycznej Friedricha Hebla”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 275-289.
 • Sowa, A., „"Pismo Święte, rozpala je Bóg na dnie duszy". Motywy biblijne w twórczości lirycznej Josepha von Eichendorffa”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 227-239.
 • Sowa, A., „"Ten trik wziąłem z Biblii". Motywy biblijne w twórczości Bertolta Brechta”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 355-369.
 • „Spór Cheruba z łotrem. Wstęp, koment. i tł. z syryjskiego Mariusz Szmajdziński”, ScrLum 2 (2010) 567-575.
 • Stabryła, W. M., „Biblijna obietnica ziemi a syjonizm, czyli o nadużyciu Biblii w polityce”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media, 2011) 53-70.
 • Stabryła, W. M., „Golgota – miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa” ScrLum 3 (2011) 157-170.
 • Stabryła, W. M., „Między interpretacją a manipulacją: unarzędziowienie Biblii u Świadków Jehowy”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media, 2011) 199-216.
 • Stabryła, W. M., „Panorama wykładów biblijnych w Izraelu w roku 2010 (wybór)”, ScrLum 3 (2011) 677-679.
 • Stabryła, W. M., „Przebaczenie w Księdze Jonasza”, AK 156/1 (2011) 15-24.
 • Stabryła, W. M., „Studium Biblicum Franciscanum: 35 Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico (14-17.4.2009 r.)”, ScrLum 2 (2010) 609-611.
 • Stabryła, W. M., „Studium Biblicum Franciscanum: 36o Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico”, ScrLum 3 (2011) 680-681.
 • Stabryła, W. M., „Z Jerozolimy. Panorama konferencji biblijnych w roku 2009 (wybór)”, ScrLum 2 (2010) 606-609.
 • Stanek, T., „Antropologia Biblii Hebrajskiej”, Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja (red. nauk. H. Romanowska-Łakomy) (Warszawa: Eneteia, 2010) 150-159.
 • Stanek, T., „Biblia na tle pism sakralnych ludów ościennych”, PzST 24 (2010) 7-22.
 • Stanek, T., „"Negev" in Gen 13:1. Translation and interpretation“, PzST 24 (2010) 67-72.
 • Stanek, T., „Parashat Lekh Lekha (Rdz 12,1-17,27) – struktura i przesłanie”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1335-1353.
 • Stanek, T., „Tradycyjne sposoby podziału tekstu i ich walor interpretacyjny na przykładzie Prawa Przymierza”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 448-465.
 • Starowieyski, M., „Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej”, T. Ślipko, M. Starowieyski, A. Muszała, Aborcja. Spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne (Kraków: Petrus, 2010) 160-202, 212-220.
 • Starowieyski, M., „Św. Paweł w apokryfach”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 63-74.
 • Starowieyski, M., Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej. Wstęp G. Ravasi (Kraków: Petrus 2011).
 • Stasiak, S., „Archeologia Palestyny”, Lempa, H., Pietkiewicz, R., Stasiak, S., Geografia i archeologia biblijna w zarysie (red. R. Pietkiewicz) (Archeolog czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2011) 73-110.
 • Stasiak, S., „Dowartościowanie Biblii w przepowiadaniu”, Pomoce duszpasterskie IV (red. M. Biskup) (Rok Biblijny w Archodiecezji Wrocławskiej; Wrocław: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, 2010) 220-232.
 • Stasiak, S., „Kapłan jako pasterz”, Kościół naszym domem – diecezja rodziną – ożywieni miłością służmy sobie wzajemnie. Pomoce duszpasterskie. Cz. 6 (red. M. Biskup) (Wrocław: Signum, 2011) 210-226.
 • Stasiak, S., „Obraz Boga”, Teologia Starego Testamentu. IV: Księgi prorockie (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 7-36.
 • Stasiak, S., „Przebaczenie w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa według św. Pawła”, VV 18 (2010) 123-140.
 • Stasiak, S., Wywyższenie w listach świętego Pawła na tle greckiej literatury klasycznej (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2010).
 • Stasiak. S., Trajewski, P., „Powołanie Mojżesza i objawienie imienia Boga. Słowo Boga, które odmienia oblicze Izraela (Wj 3,7-15)”, PrzB 3 (2011) 131-138.
 • Stawarz, M.E., „Chrzest jako początek nowego życia w Chrystusie (Rz 6,8). Teologiczno-biblijne korzenie propozycji pastoralnych”, Sentencje, rozprawy, opracowania (red. Z. Godlewski) (Biblioteka Koła św. Józefa 10; Warszawa: Stampa, 2010) 465-519.
 • Stawicki, K., „Symbolika światła w twórczości Romana Brandstaettera. Motywy antyczne i biblijne”, Przed Twym miłosierdziem. Księga pamiątkowa na pierwsze ćwierćwiecze święceń kapłańskich i pierwsze półwiecze życia proboszcza księdza kanonika doktora Zbigniewa Godlewskiego (red. D. Bartoszewicz) (Warszawa: Stampa, 2010) 877-952.
 • Stebnicka, K., Tożsamość diaspory. Żydzi w Azji Mniejszej okresu cesarstwa (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2011).
 • Stec, T., „Aniołowie współpracownikami eschatologicznych planów Boga wobec świata”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 101-129.
 • Stefański, J., „"Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" – Męka Chrystusa zapowiedziana przez dramat Abrahama na Górze Moria”, Aby mieli życie. W służbie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na złoty jubileusz kapłaństwa i 30-lecie posługi pasterskiej biskupa kaliskiego Stanisława Napierały (red. A. Gendera et al.) (Kalisz 2011) 545-554.
 • Stefański, J., „From Hebrew semantics to theological imagery and meanings in the Bible”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 466-487.
 • Stefański, J., „Imiona Józefa egipskiego – zapowiedź roli św. Józefa w Nowym Testamencie i Kościele”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1354-1365.
 • Stefański, J., „Kryteria reformy czytań biblijnych w księdze Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 493-508.
 • Stefański, J., „"My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów..." (1 Kor 1,23)”, SG 25 (2011) 27-44.
 • Stefański, J., „Poznanie Boga przez pogan w Nowym Testamencie”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 201-232.
 • Stefański, J., Proces poznawania Boga w Księdze Jonasza (Rozprawy i Studia Biblijne 41; Warszawa: Vocatio, 2011).
 • Stefański, J., „Ukrzyżowany czy zmartwychwstały? Przemyślenia biblijno-liturgiczne na temat roli i miejsca krzyża w prezbiterium”, RBL 64 (2011) 267-278.
 • Stępień, M., „Działalność wywiadowcza i szpiegowska w czasach Hammurabiego”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 21-60.
 • Stock, K., „Dekalog i Osiem Błogosławieństw. Wstęp i podstawa dokumentu "Biblia a moralność"”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 27-36.
 • Stroynowski, T., „Jezus interpretatorem Pism”, StKKoł 15 (2010) 247-254.
 • Strzałkowska, B., „Betlejem w wybranych tekstach wspomnień z Ziemi Świętej XIX-wiecznych polskich pielgrzymów”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1366-1390.
 • Strzałkowska, B., „Bibliografia publikacji ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego w układzie chronologicznym”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 33-220.
 • Strzałkowska, B., „Bibliografia publikacji ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego w układzie rzeczowym”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011) I, 221-406.
 • Strzałkowska, B., „Datacja oraz autorstwo i miejsce powstania Księgi Hioba”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 370-387.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Wykłady akademickie”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 407-416.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Prace dyplomowe. Promotorstwo prac magisterskich i magistersko-licencjackich”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 417-423.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Prace dyplomowe. Recenzje prac magisterskich i magistersko-licencjackich”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011) I, 424-428.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Prace dyplomowe. Recenzje nostryfikacyjne prac magistersko-licencjackich”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 429.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Kształcenie kadry naukowej. Przewody doktorskie. Promotorstwo rozpraw doktorskich”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 430-432.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Kształcenie kadry naukowej. Recenzje rozpraw doktorskich”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 433-434.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Kształcenie kadry naukowej. Przewody doktorskie. Recenzje w przewodach nostryfikacji stopnia doktora”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 435.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Kształcenie kadry naukowej. Recenzje w postępowaniach o mianowanie na stopień profesora nadzwyczajnego”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 440.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Kształcenie kadry naukowej. Recenzje w przewodach do tytułu naukowego profesora”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 440.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Kształcenie kadry naukowej. Recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu doktora "honoris causa"”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 441.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Recenzje wniosków i projektów badawczych oraz badania statutowe. Recenzje dla Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 441.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Recenzje wniosków i projektów badawczych oraz badania statutowe. Recenzje projektów badawczych dla Ministerstwa Nauki i Informatyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 441-442.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Konferencje, prelekcje, referaty i wykłady”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 443-518.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Kształcenie kadry naukowej. Recenzje w postępowaniach o mianowanie na stopień profesora zwyczajnego”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 441.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Serie wydawnicze założone i redagowane przez ks. prof. W. Chrostowskiego”, „,Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 519-527.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego. Sympozja teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm"”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 528-536.
 • Strzałkowska, B., „Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dr.hab. Waldemara Chrostowskiego. Kształcenie kadry naukowej. Recenzje w przewodach do uzyskania habilitacji”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 436-439.
 • Strzałkowska, B., „Kapłaństwo w świetle Księgi Kapłańskiej”, VV 17 (2010) 19-41.
 • Strzałkowska, B., „Ksiądz prof. dr hab. Waldemar Chrostowski”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) I, 15-32.
 • Strzałkowska, B., „Księga Kapłańska w Septuagincie”, CT 80/4 (2010) 6-84.
 • Strzałkowska, B., „"Nie ma już mężczyzny ani kobiety" (Ga 3,28). Rzecz o kobietach u św. Pawła”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 137-149.
 • Suszko, K., „Nowe objawienie stworzenia. Mt 5,3-10”, SS 13-14 (2009-2010) 229-244.
 • Sutowicz, P., rec. M. Rosik, Ewangelia Łukasza a świat grecko-helleński. Perspektywa literacka i ideologiczna (Wrocław: TUM 2009), Perspectiva 9/1 (2010) 383-388.
 • Szajda, A. N., „Echo listów św. Pawła Apostoła w "Oktawiuszu" Minucjusza Feliksa”, Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (red. M. C. Paczkowski, W. J. Sztyk) (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7; Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010) 139-155.
 • Szamocki, G., „"Dla Prawa umarłem przez Prawo" (Ga 2,19). Prawo Szawła z Tarsu”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 77-90.
 • Szamocki, G., „Droga światła. Droga powołanych”, PrzB 2 (2010) 149-164.
 • Szamocki, G., „Polityczne i społeczno-religijne tło biblijnych opowiadań o Proto-Izraelitach w Księdze Jozuego” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 140-141.
 • Szamocki, G., „Polityczne i społeczno-religijne tło opowiadań o proto-Izraelitach w Księdze Jozuego”, Ekumencizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny (red. M. Nintz, T. J. Zieliński) (Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2010) 13-26.
 • Szamocki, G., Przejście Izraelitów przez Jordan (Joz 3,1-5,1). Historiografia, teologia, pareneza (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011).
 • Szamocki, G., „Święty Paweł rzemieślnik”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 64-74.
 • Szamot, M., Oto ty, Adamie (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010).
 • Szarlej, J., „Proroków dialog z Najwyższym”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 11-35.
 • Szarlej, J., „W poszukiwaniu biblijnej prawdy o wartości ludzkiego życia”, Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa (red. J. Szarlej) (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Techniczno-Humanistyczne, 2011) 82-101.
 • Szczepaniak, M., „Powtórnie przychodzący Eliasz – ewolucja koncepcji od Starego do Nowego Testamentu”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 551-600.
 • Szczepanowicz, B., Moda w Biblii. Odzież, obuwie, nakrycia głowy, fryzury oaz kosmetyki i ozdoby (ilustracje B. Wesołowska-Kowalska) (Kraków: Dehon – Wydawnictwo Księży Sercanów, 2011).
 • Szczepanowicz, B., Szczepanowicz, D., Kuchnia żydowska. Święta, obyczaje i potrawy świąteczne (Kraków: Petrus, 2010).
 • Szczerbiński, W., Obcy wśród Żydów. Od partykularyzmu do uniwersalizmu”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1391-1407.
 • Szczerbiński, W., „Specyfika i uwarunkowania dialogu katolicko-judaistycznego”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 509-524.
 • Szepe, A., Kościół Dziejów Apostolskich (Gliwice: Zakład systemów komputerowych 2011).
 • Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Praca zbiorowa. V (red. T. Majda) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010).
 • Szmajdziński, M., „Apokalipsa Adama – wprowadzenie i przekład”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 155-173.
 • Szmajdziński, M., „Bibliografia publikacji ks. prof. dr. hab. Antoniego Troniny”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 25-45.
 • Szmajdziński, M., „Etos życia małżeńskiego w nauczaniu proroków Starego Testamentu”, SHT 1 (2010) 21-39.
 • Szmajdziński, M., „Ideał kapłana w Księdze Ozeasza”, VV 17 (2010) 69-105.
 • Szmajdziński, M., „Identyfikacja "pożeracza" w Ml 3,11”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 388-396.
 • Szmajdziński, M., „"Jezus wzrastał w mądrości, latach i łasce" (Łk 2,52). Refleksje biblijne”, Anamnesis 16/2 (2010) 46-50.
 • Szmajdziński, M., „Ksiądz prof. dr hab. Antoni Tronina”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 9-24.
 • Szmajdziński, M., „"Moje wielkie wojsko, które zesłałem na was" (Jl 2,25). Obraz szarańczy w Księdze Joela”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1408-1432.
 • Szmajdziński, M., „Ogień w wizjach przeciwko idolatrii (rzeczownik "pyr" w Ap 8,2-11,19)”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 488-508.
 • Szmajdziński, M., „Orfeusz – Dawid – Jezus (Psalm 151)”, Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii (red. K. Kołakowska) (Kraków-Lublin 2011) 123-130.
 • Szmajdziński, M., „Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem ks.prof. dr. hab. Antoniego Troniny”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 46-47.
 • Szmajdziński, M., „"siddapôn" i "jeraqôn" – dwaj mordercy zbożowi w Am 4,9”, StLov 12 (2010) 279-294.
 • Szmajdziński, M., „Sprawozdanie z 48. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Tarnów, 7-9.09.2010)”, StLov 12 (2010) 344-348.
 • Szmajdziński, M., „Sprawozdanie z 48. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Tarnów, 7-9.09.2010)”, StLov 12 (2010) 344-348.
 • Szmajdziński, M., „Sprawozdanie z Pieniężnieńskich Dni Misyjnych "Biblia a misje" (Pieniężno, 24-25.04.2010)”, StLov 12 (2010) 341-344.
 • Szmajdziński, M., „"Uciec do Tarszisz" (Jon 4,2), czyli dokąd? Próba lokalizacji Jonaszowego miejsca ucieczki”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 275-282.
 • Szmajdziński, M., „Uniwersalizm zbawczy u Proroków na przykładzie Iz 19,16-25”, Biblia a misje (red. L Fąs) (Pieniężno: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2010) 183-201.
 • Szmajdziński, M., „Wiara w Słowo źródłem komunii z Bogiem”, PrzB 3 (2011) 138-150.
 • Szmajdziński, M., „"Znaki na niebie i ziemi" jako apokaliptyczne elementy w Jl 3,1-5”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 601-624.
 • Szmajdziński, M., rec. A. Sanecki, Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej (Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2008), StLov 2 (2010) 319-232.
 • Szmajdziński, M., rec. D. G. Horrell, An introduction to the study of Paul (Approaches to Biblical Studies; London: T&T. Clark 22008), StLov 12 (2010) 315-319.
 • Szmajdziński, M., rec. S. Jankowski, Małżeństwo i rodzina w Piśmie świętym (Szczecin: Studio S Production Zbigniew Szubiński 2008), SHT 1 (2010) 165-168.
 • Szopa, T., „Maryi świadomość mesjańskiego posłannictwa i Bóstwa Jezusa na podstawie Łukaszowego opisu Zwiastowania (Łk 1,26-38)”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 81-100.
 • Szostek, A., „Moralność naturalna a moralność objawiona w świetle przypowieści o miłosiernym samarytaninie”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 193-201.
 • Sztuk, D., rec. M. Tiwald, Hebräer von Hebräern. Paulus auf dem Hindergrund frühjüdischer. Argumentation und biblischer Interpretation (Herder Biblische Studien 52; Freiburg im Breisgau – New York: Herder 2008), Seminare 28 (2010) 312-315.
 • Sztuk, D., rec. R. Mazur, La retorica della Lettera agli Efesini (Milano: Terra Santa, 2010), Sem 29 (2011) 355-357.
 • Szurek, M. M., „Inkulturacja czy dekulturacja? Cechy polskiego języka biblijnego w perspektywie dawnych i współczesnych przekładów Pisma Świętego”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 29-43.
 • Szwarc, K., „Kronika Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela za rok akademicki 2009-2010”, WST 23/1 (2010) 549-564.
 • Szymański, P. F., "Czyny" w dialogu homiletycznym według listów do siedmiu Kościołów Księgi Apokalipsy św. Jana (Ap 2-3). Studium egzegetyczno-homiletyczne (Idea Dialogu 1; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011).
 • Szymik S., „Chrześcijaństwo inspiracją dla pogan? Nowe impulsy w badaniach historyczno-religijnych”, Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej (red. M. Wysocki) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2011) 1017-1023.
 • Szymik, S., „Jezus Chrystus a konsumpcja alkoholu”, Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym – Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010) 53-63.
 • Szymik, S., „Podejście historyczno-religijne (analiza porównawcza) w egzegezie tekstów biblijnych”, BibAn 1 (2011) 145-157.
 • Szymik S., „Porządek w domu Bożym (Mt 18,1-35)”, Kościół naszym domem. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2011-2012 (red. S. Stułkowski) (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 2011), 137-157.
 • Szymik, S., „Soteryjny wymiar wiary w Ewangelii św. Jana”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1433-1439.
 • Szymik, S., „U źródeł kapłaństwa służebnego Nowego Przymierza”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 225-234.
 • Szymik, S., „"Widzę, że jesteście bardzo religijni" (Dz 17,22). "Captatio benevolentiae" jako środek retoryczny”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 509-519.
 • Szymik, S., „Winnica i wino – od praktyki do symboliki”, Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym – Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010) 21-29.
 • Szymik, S., rec. Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus. Bd. I,1,1: Texte zum Markusevangelium (Hrsg. U. Schnelle, unter Mitarbeit von M. Lang – M. Labahn) (Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2008), BibAn 1 (2011) 215-217.
 • Szymkuł, A., „Prorocy i ekstatycy w starożytnej Mezopotamii”, SBO 2 (2010) 49-67.
 • Świderkówna, A., Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył (Warszawa: PWN, 22010) 226.
 • Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (red. M. C. Paczkowski, W. J. Sztyk) (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7; Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2010).
 • Świrek, A., „Aluzje biblijne w "Innym świecie" Gustawa Herlinga Grudzińskiego”, Lux lucet in tenebris. Księga pamiątkowa z okazji nadania prof. Bernardowi Kozirógowi doktoratu honoris causa (red. K. Grant-Skiba, Z. Lew-Wojciechowski) (Podkowa Leśna: Signa Temporis, 2010) 63-72.
 • Talmud babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami. Berachot rozdz. II; Kidusin rozdz. III; Bawa Kama rozdz. I (tł. Miszny i Gemary, objaśnienia i red. S. Pecaric; red. i dialogi S. Pecaric) (Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2010).
 • Talmud babiloński. Traktat Chagiga (tł., komentarz G. Zlateks, red. nauk., wprow. K. Pilarczyk) (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 22010).
 • Tarasiuk, Ł., „Imperium asyryjskie”, Ministrare. Prace poświęcone śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko (red. W. Słomski) II (Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010) 1041-1050.
 • Tarasiuk, M., „Problemy historyczne w interpretacji podboju Kanaanu”, Ministrare. Prace poświęcone śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko (red. W. Słomski) II (Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010) 993-1039.
 • Tarasiuk, M., Starożytny Izrael. Historiograficzne implikacje w rozwoju i upadku zjednoczonej monarchii (Kraków: The Enigma Press, 2010) 285.
 • Taubes, J. Teologia polityczna św. Pawła. Wykłady wygłoszone w Ośrodku Badań Ewangelickiej Wspólnoty Studyjnej w Heidelbergu 23-27 lutego 1987 roku (tł. M. Kurkowska) (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Fundacja świętego Mikołaja. Redakcja Teologii Politycznej, 2010) 271.
 • Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010).
 • Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych (red. W. Szczerba, M. Turowski, J. Zieliński) (Białystok: Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego – Wrocław: Instytut Studiów nad Islamem, 2010).
 • Teologia Starego Testamentu. I: Teologia Pięcioksięgu (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011).
 • Teologia Starego Testamentu. II: Księgi historyczne (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM 2011).
 • Teologia Starego Testamentu. III: Księgi mądrościowe (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011).
 • Teologia Starego Testamentu. IV: Księgi prorockie (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011).
 • Terrinoni, U., Dobry jest Pan. Biblijne orędzie o miłosierdziu (tł. D. Chodyniecki) (Z Biblią w Trzecie Tysiąclecie; Kielce: Jedność, 2010).
 • „Testament Adama. Wprowadzenie, tł., noty Jolanta Pudełko”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 503-516.
 • „Testament Hioba. Wprowadzenie, tł., noty Waldemar Linke”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 341-392.
 • „Testament Izaaka. Wprowadzeni, tł., noty Anna Kuśmirek”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 453-502.
 • „Testament Jakuba. Wprowadzenie, tł., noty Anna Kuśmirek”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 493-502.
 • „Testament Joba. Wstęp, tł. z grec. i komentarz Antoni Tronina”, ScrLum 2 (2010) 519-549.
 • „Testament Salomona. Wprowadzenie, tł., noty Janusz Kręcidło”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 393-451.
 • Toboła, Ł., „"Nebi’e ha-’asera" – prorocy JHWH? Reinterpretacja frazy "nebi’e ha-’asera" w 1 Krl 18,19 [TM]. 22 [LXX]”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 525-536.
 • Toboła, Ł., „Biblijna wzmianka o sprzedaży Józefa do Egiptu (Rdz 37,27-28.36) i jej możliwy kontekst historyczny w świetle dokumentów z Ugarit”, SBO 2 (2010) 69-76.
 • Toboła, Ł., „Propozycja reinterpretacji tytułów Bożego pomazańca w Księdze Izajasza (9,5b-6a)”, PzST 24 (2010) 73-79.
 • Toboła, Ł., „Religijno-filozoficzny kontekst pierwotnego chrześcijaństwa”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 73-87.
 • Toboła, Ł., „Sekty w Nowym Testamencie”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 575-580.
 • Toeplitz, K., „Rogi Mojżesza”, Ministrare. Prace poświęcone śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko (red. W. Słomski) II (Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010) 1165-1184.
 • Tomal, M., „Żydowskie dialekty nowoaramejskie. Typologia, stan badań, perspektywy” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 160.
 • Tomaszewski, R. M., „Jezus – Droga, Prawda, Życie (J 14,6) w myśli chrystologicznej bł. Jakuba Alberione”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 397-407.
 • Tomaszewski, R. M., „Współczesne interpretacje J 14,6”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1440-1448.
 • Tomaszewski, T., „Antycypacja żydowskiego procesu Jezusa w Ewangelii Janowej”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1449-1460.
 • Tomaszewski, T., „"Lectio divina" w nauczaniu Benedykta XVI i w pracach Synodu Biskupów z 2008 roku”, StKKoł 15 (2010) 255-257.
 • Tomaszewski, T., „Wspólnota pojednana z Bogiem w Jezusie Chrystusie – Nowej Świątyni”, VV 18 (2010) 141-165.
 • Topczewska, U., „Hermeneutyka biblijna między wiedzą wspólną a indywidualnym doświadczeniem słowa”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1461-1468.
 • „Traktat Sema. Wprowadzenie, tł., nity Jolanta Pudełko”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Apokryfy Starego Testamentu 2; Kraków: The Enigma Press, 2010) 117-131.
 • Tronina, A., „Chrystusowe kapłaństwo w "Liście do Hebrajczyków"”, CzST 38 (2010) 227-234.
 • Tronina, A., „"Co to jest prawda?" (J 18,38). U źródeł Piłatowego pytania”, W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką I (red. U. Cierniak) (Człowiek. Wiara. Kultura 3; Częstochowa: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, 2010) 17-28.
 • Tronina, A., „Geneza kapłaństwa biblijnego na tle religii Bliskiego Wschodu”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 13-28.
 • Tronina, A., „Hiob jako ideał etycznej prawości (Hi 31)”, AK 154/1 (2010) 61-69.
 • Tronina, A., „Kapłaństwo Starego i Nowego Testamentu”, Kapłaństwo w posłudze paulińskiej. Sympozjum pt. "Kapłaństwo – dar i tajemnica", które odbyło się 21 listopada 2009 r. na Jasnej Górze z okazji Anni Sacerdotalis, ogłoszonego przez Benedykta XVI (red. J. Mazur) (Jasna Góra – Częstochowa: Paulinianum, 2010) 12-22.
 • Tronina, A., „Księga Hioba: spór o istotę teologii”, ZNSBP 7 (2010) 315-331.
 • Tronina, A., „Księga Kapłańska – geneza i treść”, CT 80/4 (2010) 7-32.
 • Tronina, A., „Marzeach w tekstach biblijnych”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 299-304.
 • Tronina, A., „"Oto Bóg królował z drzewa". Z dziejów pewnej glosy biblijnej”, ScrLum 3 (2011) 89-99.
 • Tronina, A., „Pośrednictwo kapłańskie w Starym i Nowym Przymierzu”, Sacerdos alter Christus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. zw. dr. hab. Władysława Nowaka (red. S. Ropiak, M. Tunkiewicz) (Olsztyn: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010) 63-72.
 • Tronina, A., „Prawo, kult, świątynia”, Teologia Starego Testamentu. III: Księgi mądrościowe (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 149-161.
 • Tronina, A., „Przymierze i wybranie. Lud Boży”, Teologia Starego Testamentu. III: Księgi mądrościowe (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 135-148.
 • Tronina, A., „Psałterz jako księga? Współczesne podejścia do lektury psalmów”, BibAn 1 (2011) 75-87.
 • Tronina, A., „"Redemptor meus vivat et in novissimo de terra surrecturus sim". Z dziejów egzegezy Hi 19,25”, ScrLum 2 (2010) 125-136.
 • Tronina, A., „Tekla z Ikonium, uczennica apostoła Pawła”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 625-634.
 • Tronina, A., „"Testamentum Iobi" i początki mistyki Merkaby”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 143-154.
 • Tronina, A., „Trzydziestu bohaterów Dawida (2 Sm 23,24-39). Uwagi onomastyczne”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1469-1481.
 • Tronina, A., „Z antropologii Księgi Hioba”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 408-415.
 • Tronina, A., rec. B. Strzałkowska, Mowy Elihu (Hi 32-37) oraz ich reinterpretacja w Biblii Greckiej (Rozprawy i Studia Biblijne 35; Warszawa: Vocatio, 2009), ScrLum 2 (2010) 557-580.
 • Tronina, A., rec. I. S. Ledwoń (red.), Stary Testament a religie (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009), ScrLum 2 (2010) 596-598.
 • Tronina, A., rec. Ł. Laskowski, Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii (Studia Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010), BibAn 1 (2011) 219-220.
 • Tronina, A., rec. S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma świętego (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 9; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010), ScrLum 2 (2010) 588-589.
 • Tronina, A., rec. Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009) (Lublin – Kraków – Poznań – Warszawa: Wydawnictwo KUL 2009), ScrLum 2 (2010) 595-596.
 • Trstensky, F., Sytuacja społeczna i kulturowa judaizmu pierwszego stulecia po Chrystusie (Kraków: UKiP, 2010) 84.
 • Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010).
 • Trzaskowski, Z., „Gromadomyślenie czy efekt mureny. Kulturowe peregrynacje biblijnego obrazu Hioba”, Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze (red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 333-348.
 • Tułodziecki, T., „Prawo, kult, świątynia”, Teologia Starego Testamentu. II: Księgi historyczne (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 193-232.
 • Tułodziecki, T., „Psalmy szkołą Bożego przebaczenia”, VV 18 (2010) 45-60.
 • Turek, P. W., Od Gilgamesza do Kasandry. Poezja semicka w oryginale (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010).
 • Turek, W., „"Paulus servus Christi...". Rz 1,1 w egzegezie Ambrozjastera”, BPTh 3 (2010) 141-148.
 • Turek, W., Śladami Pawła Apostoła (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2011).
 • Turkanik, H., Księga Ezechiela (Ustroń: Fundacja Areopag, 2011).
 • Turkiel, J., „Człowiek jak złoto w ogniu doświadczony. Mędrca nauka o złocie (Syr 2,5-31,8)”, StTBDŁ 28 (2010) 3-12.
 • Turkiel, J., „Miłosierdzie i współczucie w myśli żydowskiej”, Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia (red. K. Góźdź, K. Guzowski) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 259-265.
 • Turkiel, J. „Obrzydliwość w Biblii”, StTBDŁ 28 (2010) 13-24.
 • Turkiel, J., „Septuaginta o lekarzu”, Nauki humanistyczne i sozologia. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze (red. J. W. Czartoszewski) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 563-570.
 • Turkiel, J., „Zanim była chata... mędrca refleksje o domu”, Rzeczpospolita domów. Zamki, dwory i pałace I (red. K. Krawiec-Złotkowska) (Słupsk: Akademia Pomorska 2010) 17-25.
 • Turkiel, J., „Ziemia w nauczaniu mędrca Syracha”, Acta Pomerania 3 (2011) 185-197.
 • Urbanek, B., „Czyny Jezusowej mocy. Mk 6,1-6a”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 115-116.
 • Urbanek, B., „Nowe życie. Mk 2,23-3,6”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 109-110.
 • Urbanek, B., „Pawłowa modlitwa dziękczynienia i uwielbienia”, Misja świętego Pawła trwa. Materiały z XXXXIX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (7 marca 2009 r.) (red. A. E. Klich) (Duc in Altum 9; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010) 147-165.
 • Urbanek, B., „Pouczenia Jezusa o drodze ucznia. Mk 10,38-40.42-45”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 121-122.
 • Urbanek, B., „Powołanie: Mk 1,16-20”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 55-58.
 • Urbanek, B., „Powszechna wola zbawcza Boga a jedyne pośrednictwo Jezusa Chrystusa (1 Tm 2,4-6)”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 335-360.
 • Urbanek, B., „Sprawozdanie z Wiosennych Dni Biblijnych "Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie"”, ŚSHT 43/2 (2010) 483-487.
 • Urbanek, B., „Właściwa relacja z Bogiem. Mk 12,28-37”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 96-99.
 • Urbanek, B., „Zeitgeist – współczesna mitologizacja Jezusa, czyli słów kilka o kaznodziejskiej ambonie”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media, 2011) 123-153.
 • Urbanek, B., „Zgromadzenie w Starym Testamencie”, Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego (red. A. Żądło) (Katowice: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; Księgarnia św. Jacka, 2010) 9-31.
 • Urbanek, B., „Zrozumienie Krzyża. Mk 10,32-37.41”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 88-89.
 • Urbanek, B., „Zrozumienie misji Jezusa. Mk 8,10-21”, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (red. S. Haręzga) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 77-81.
 • Urbański, J. P., „"Przemija bowiem postać tego świata" (1 Kor 7,31)”, FBI 11/1 (2011) 18-21.
 • Urbański, J. P., „Kain i Abel (Rdz 4,1-17). Bratobójstwo grzechem niszczącym "communio personarum"”, SosnST 10 (2011) 237-251.
 • Urbański, J. P., „Kanon w 2 Kor 10,13-16 i w Ga 6,16. Etymologia i myśl egzegetyczno-teologiczna”, BŻST 11 (2010) 210-212.
 • Urbański, J. P., rec. S. Vidal, Wprowadzenie do świętego Pawła (tł. A. Rana) (Kraków: Homo Dei 2010), HD 80/2 (2011) 220-222.
 • VanderKam, J. C., „Reflections on early Jewish apocalypses”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 13-28.
 • Vanhoye, A., „Wy jesteście ciałem Chrystusa (1 Kor 12,12-27”, StBob 10/1 (2010) 5-15.
 • Vidal, S., Wprowadzenie do świętego Pawła (tł. A. Rana) (Kraków: Homo Dei, 2010).
 • Von Balthasar, H. U., Teologia. Cz. 1. Stary Testament (tł. J. Fenrychowa) (Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 2010).
 • Vyshnevska (Wiśniewska), S., „Urząd arcykapłana w Ewangelii Janowej a hipoteza o kapłańskim pochodzeniu jej autora”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1482-1496.
 • Vyshnevska, S., „"Qushta" w 1 Hen i "aletheia" Ewangelii Janowej. Analiza porównawcza”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 416-429.
 • Wajda, A. M., „Terminy zoologiczne w Psalmie 104 – rozumienie i poprawna interpretacja”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 109-122.
 • Wajda, A., „Sympozjum biblijne we Lwowie-Brzuchowicach” [1.3.2011 r.], Vita Academica 2 (2011) 12.
 • Walczak, T., „Zapowiedź królestwa Boga i Chrystusa – wizja trąby siódmej w Ap 11,14-19”, Jawicie się jako źródla światła w świecie (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 243-268.
 • Walter, H., Komorowska, E., Krzanowska, A., [i zespół], Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit historisch-etymologischen Kommentaren = Niemiecko-polski słownik frazelogii biblijnej z komentarzem historyczno-etymologicznym (Greifswald – Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2010) 334.
 • Warzecha, J., „Spotkanie ze słowem Bożym w lekturze Pisma Świętego: zgorszenie Biblią, czyli o niektórych trudnościach w jej czytaniu”, Apostolat słowa Bożego (red. M. Kowalczyk) (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 9; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 227-246.
 • Warzeszak, S., „Ontologiczno-egzystencjalne podstawy etosu Nowego Testamentu”, WST 23/2 (2010) 259-270.
 • Waszak, P., „Bajka o cierniowym drzewie pośród innych drzew. Sdz 9,8-15 w świetle nowych badań”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 520-532.
 • Waszak, P., „Humor w wybranych tekstach Starego Testamentu”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 537-564.
 • Waszak, P., „Kapłaństwo Starego i Nowego Testamentu (quiz biblijny)”, PrzB 2 (2010) 141-148.
 • Waszak, P., „"Kara" jako sprzężenie obumierania i nowych narodzin. Propozycja interpretacji Iz 6,13 na podstawie danych przyrodniczych”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 430-442.
 • Waszak, P., „"Różdżka" i "odrośl" jako naznaczone funkcją pasterską. Propozycja poszerzonej interpretacji Iz 11,1.10 na bazie danych przyrodniczych”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1497-1507.
 • Waszak, P., „Tydzień Biblijny w Seminarium Duchownym. Biblijna teologia Kapłaństwa”, PrzB 2 (2010) 139-140.
 • Watson, W. G. E., „An assortment of articles in a Ugaritic text”, FOr 47 (2010) 433-438.
 • Wcisło, J., „Modlitwa Mojżesza po grzechu ludu ze złotym cielcem (Wj 32,7-14) – perspektywa historiozbawcza”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 533-560.
 • Weiser, A., Teologia Nowego Testamentu. Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Jana i Apokalipsa św. Jana (tł. M. Szczepaniak) (Myśl Teologiczna; Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2011).
 • Wejman, H., Biblische Gesichter des Vertrauens (Krakau: Misericordia – Verlag der Kongregation der Schwestern der Muttergottes der Barmherzigkeit, 2010).
 • Wejman, H., Imagenes biblicas de la confianza (tr. X. B. Cornet) (Cracovie: Editorial Misericordia de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia 2011).
 • Wejman, H., Les visages bibliques de la confiance (tr. B. Hrehorowicz) (Cracovie: Editions Misericordia de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame de la Miséricorde, 2011).
 • Węgrzyniak, W., „Aksjologiczne odczytywanie Dekalogu”, ZNKUL 53/3 (2010) 25-37.
 • Węgrzyniak, W., „"Kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka" (Zachariasz 2,12)”, ComP 31/3 (2011) 95-108.
 • Wianowski, L., „Bóg i aniołowie w wybranych pismach apokaliptyki żydowskiej”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) III, 1508-1516.
 • Widła, B., „Idea "ludu JHWH" w antropodynamice Psalmów”, Ekumencizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny (red. M. Nintz, T. J. Zieliński) (Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2010) 462-480.
 • Widła, B., Lud Przymierza. Myśl teologiczna Starego Testamentu w relekturze antropologicznej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2011).
 • Wieczorek, B., „Biblia źródłem filozofii [rec. Historia filozofii żydowskiej (red. D. H. Frank, O. Leaman) (tł. P. Sajdek) (Myśl Filozoficzna; Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2009)], PP 127/4 (2010) 147-149.
 • Wieczorek, B., rec. J. Taubes, Teologia polityczna świętego Pawła. Wykłady wygłoszone w Ośrodku Badań Ewangelickiej Wspólnoty Studyjnej w Heidelbergu 23-27 lutego 1987 roku (tł. M. Kurkowska) (Seria "Klasyków Teologii Politycznej" 2; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej" 2010), PP 128/5 (2011) 158-160.
 • Wieczorek, E., „Biblijne a współczesne pojęcie szczęścia”, Biblia, autorytet, moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność (red. R. Pindel, S. Jędrzejewski) (Hermeneutica et Judaica 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 95-111.
 • Wieczorek, E., Zmuda, M., „Podejście kanoniczne a metoda lingwistyczna w interpretacji natchnionych pism”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 65-77.
 • Wieczorek, M., „Biblijne znaczenie serca”, Logos i Ethos 1 (2010) 159-176.
 • Wieja, A., Odbudowanie życia w obfitości. Studium biblijne na podstawie programu "Siedem słupów Mądrości" (Prz 9,1) (oprac. E. Blank, A. Chmiel) (Ustroń: Koinonia, 2010).
 • Wielki atlas biblijny (red. J. Pritchard; red. wyd. pol. T. Mieszkowski; konsult. nauk. i wstęp W. Chrostowski) (Prymasowska Seria Biblijna 2; Warszawa: Vocatio, 2010).
 • Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin. I-III (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011).
 • Wilk, J., „Pouczenie o pouczaniu (Prz 9,7-12)”, AK 3 157/3 (2011) 547-553.
 • Wilk, J., „"Przeprowadzanie przez ogień" – ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu”, ŚSHT 44/1 (2011) 5-15.
 • Wilk, J., „Soteriologiczna ocena "starego (dawnego) człowieka" w myśli Pawłowej”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 319-333.
 • Wilk, J., „Uczta mądrości (Prz 9,1-6) i biesiada głupoty (Prz 9,13-18)”, AK 155/3 (2010) 532-541.
 • Wilk, J., rec. H. Simian-Yofre, Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio nell’Antico Testamento e nella letteratura del Vicino Oriente Antico (Studia Biblica 2; Roma: Città Nuova, 2005) ŚSHT 44/2 (2011) 636 – 637.
 • Wilk, M., „Jeden dzień Jezusa w Kafarnaum? Analiza struktury literackiej i interpretacja Mk 1,21-2,12”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 123-140.
 • Wiszowaty, E., „Biblijny kerygmat o stworzeniu w kaznodziejstwie i katechezie”, Teoria ewolucji a wiara chrześcijan (red. E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz) (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010) 279-281.
 • Witakowski, W., „Geneza chrześcijańskiej kultury syryjskiej”, Polska syrologia w zarysie (red. J. Woźniak) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 61-90.
 • Witaszek, G., „Biblijno-teologiczne ujęcie rodziny jako Kościoła”, Rodzina jako Kościół domowy (red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 19-34.
 • Witaszek, G., „Complementarietà tra giustizia e solidarietà. Il pensiero profetico dell’VIII secolo a. C. e la profezia contemporanea”, Forum Teologiczne 11 (2010) 21-34.
 • Witaszek, G., „La comunicazione della testimonianza. Gli orizzonti della nuova evangelizzazione“, StMor 49/2 (2011) 355-383.
 • Witaszek, G., „La creazione ad immagine. Ermeneutica del dono divino e dell’impegno umano nella prospettiva profetica”, StMor 48/1 (2010) 6-29.
 • Witaszek, G., „La venuta del Figlio di Dio nell’Eucaristia. Il dono della nuova alleanza per un giusto comportamento morale”, StMor 48/2 (2010) 281-307.
 • Witaszek, G., „Peccato (AT)”, Temi teologici della Bibbia, (red. R. Penna, G. Perego, G. Ravasi) (Cinisello Balsamo (Milano): Edizioni San Paolo, 2010) 992-997.
 • Witaszek, G., „Prorocka misja Kościoła. Nowe wyzwania i nowe odpowiedzi”, Homo Dei 3 (2011) 11-22.
 • Witaszek, G., „Świadectwo miłości chrześcijańskiej. Horyzonty nowej ewangelizacji”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 305-315.
 • Witaszek, G., „Tra la pedagogia divina e la pedagogia umana nella sapienza Biblica”, in Katolikus Pedagogia [János Pál Lublini Katolikus Egyetem és Gál Ferenc Hittudományi Főiskola. Gerhardus Társadalomtudományi és Továbbképzési Intézet Katolikus Pedagógiai Kutatócsoport, Szeged] 1.szám (2010/1) 213-221.
 • Witaszek, G., rec. G. De Virgilio, La teologia della solidarietà in Paolo. Contesti e forme della prassi caritativa nelle lettere ai Corinzi (Supplementi alla Rivista Biblica 51; Bologna: EDB, 2008), StMor 48/1 (2010) 237-239.
 • Witczyk, H., „Człowiek jako wikariusz Boga (Rdz 1,26-28). Implikacje moralne "obrazu Boga" w człowieku”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 67-80.
 • Witczyk, H., „Fantazmatyczna geneza chrześcijaństwa?”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1517-1536.
 • Witczyk, H., „In che modo i Salmi provengono da Dio?”, BibAn 1 (2011) 59-74.
 • Witczyk, H., „Kapłan w świecie współczesnym (Hbr 5,1-10)”, ZODS 4 (2010) 13-31.
 • Witczyk, H., „Kapłaństwo Jezusa Chrystusa – czym jest?”, VV 17 (2010) 9-15.
 • Witczyk, H., „Logos wcielony – Światłość prawdziwa”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 287-317.
 • Witczyk, H., „"Matka Jezusa" – jej tożsamość i rola w historii zbawienia (J 19,25-27)”, VV 19 (2011) 131-148.
 • Witczyk, H., „Militarny obraz zbawienia w Psalmie 3”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 561-572.
 • Witczyk, H., „Modlitwa Jezusa-Arcykapłana (J 17,1-4)”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 181-192.
 • Witczyk, H., „Modlitwa Jezusa-Kapłana o uświęcenie Dwunastu (J 17,17-19)”, VV 17 (2010) 135-149.
 • Witczyk, H., „Natchnienie i prawda Pisma Świętego – nowe perspektywy”, Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 5; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, 2010) 161-180.
 • Witczyk, H., „"Obraz Boży" w człowieku i jego implikacje”, ZNKUL 53/3 (2010) 3-14.
 • Witczyk, H., „Od Ewangelii do Jezusa z Nazaretu – Mesjasza i Syna Bożego” [rec. J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania (tł. W. Szymona) (Kielce: Jedność 2011)], PrzB 3 (2011) 169-174.
 • Witczyk, H., „Od starego do nowego człowieka”, Misja świętego Pawła trwa. Materiały z XXXXIX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (7 marca 2009 r.) (red. A. E. Klich) (Duc in Altum 9; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010) 47-56.
 • Witczyk, H., „Patrzmy na Jezusa – Arcykapłana”, PrzB 2 (2010) 13-15.
 • Witczyk, H., „Pawłowa ewangelia o Chrystusie Panu odejściem od JEzusowej ewangelii o królestwie Bożym?”, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (red. M. Bednarz, P. Łabuda) (W Kręgu Słowa 7; Tarnów: Biblos, 2010) 75-90
 • Witczyk, H., „Przebaczenie – w imię czego?”, VV 18 (2010) 9-15.
 • Witczyk, H., „Radość w Psalmach”, Ethos 24/1-2 (2011) 41-56.
 • Witczyk, H., „Słowo Boże w życiu Kościoła w Polsce”, ZNSBP 7 (2010) 397-408.
 • Witczyk, H., „Tożsamość Jezusa – jedynego kapłana (Hbr 5,1-10)”, Kielecki Przegląd Diecezjalny 86/1 (2010) 81-91.
 • Witczyk, H., „Trzy "przegrane" Jezusa z Nazaretu przyczyną narodzin chrześcijaństwa?”, Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (red. H. Seweryniak, M. Skierkowski (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011) 13-44.
 • Witczyk, H., „"Żyć dla Boga" – Pawłowa wizja chrześcijanina (Ga 2,19-21)”, Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010) 104-118.
 • Witkowski, S., „Benedictus – pieśń chwały i wdzięczności za dar zbawienia (Łk 1,68-79)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 635-645.
 • Witkowski, S., „Dlaczego niepokonani? (Rz 8,31-39)”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 317-328.
 • Witkowski, S., „Wiara Abrahama i jej eklezjalna kontynuacja (Rz 4,13-25)”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 573-591.
 • Włodarczyk, S., „Interpretacja Rdz 1,26-27 według reprezentanta szkoły egzegetycznej antiocheńskiej Jana Chryzostoma”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1537-1544.
 • Włodarczyk, S., „Nawiązanie do teorii "synkatabasis" w dokumentach Kościoła i w studium nad językiem przekazu słowa Bożego”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 592-598.
 • Włodarczyk, S., „Ofiara Chrystusa – Jego męka i śmierć antytypem ofiary kadzielnej kapłana Zachariasza”, CzST 38 (2010) 247-252.
 • Włodarczyk, S., „Św. Paweł świadek i przekaziciel wiary. "Jakże mieli wierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?" (Rz 10,14)”, Lex Tua veritas. Księga Pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Dyduchowi z okazji 70-lecia urodzin (red. P. Majer, A. Wójcik) (Studia. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny 17; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 353-359.
 • Włodarczyk, Z., „Ogród biblijny drogą do pogłębienia rozumienia Biblii”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 79-89.
 • Włodarczyk, Z., Rośliny biblijne. Leksykon (Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 2011).
 • Wojciechowski, M., „Ancient criticism of religion in Dan 14 (Bel and Dragon), Bar 6 (Epistle of Jeremiah), and Wisdom 14”, Deuteronomical additions of the Old Testament books. Selected studies (ed. G. G. Xeravits, J. Zsengellér) (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 5; Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2010) 60-76.
 • Wojciechowski, M., „Biblia o prawach ludzkich”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 599-607.
 • Wojciechowski, M., Cuda Jezusa (Biblia Dzisiaj 7; Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2010).
 • Wojciechowski, M., Czym jest Biblia? Wprowadzenie do Pisma świętego (O Biblii w skrócie; Częstochowa: Edycja świętego Pawła, 2010).
 • Wojciechowski, M., „Czynności symboliczne z Ewangelii a Jezus historii”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1545-1558.
 • Wojciechowski, M., Dziesięć przykazań dawniej i dziś (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011).
 • Wojciechowski, M., „Etyka w Apokalipsie św. Jana”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 225-235.
 • Wojciechowski, M., „Interpretacja czy manipulacja?”, Manipulacja Biblią (red. W. M. Stabryła) (Tychy: Maternus Media, 2011) 41-50.
 • Wojciechowski, M., „Małżeństwo jako wzajemne posiadanie. Tło myślowe biblijnych stwierdzeń o małżeństwie i przeciw rozwodom”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 443-452.
 • Wojciechowski, M., „Marriage as a (mutual) ownership. A overlooked background of biblical sayings on marriage and against divorce”, FOr 47 (2010) 207-214.
 • Wojciechowski, M., Między polityką a religią (Warszawa: Prohibita. Paweł Toboła-Pertkiewicz, 2010).
 • Wojciechowski, M., „Nauczanie moralne greckich ksiąg Starego Testamentu”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 99-110.
 • Wojciechowski, M., Od Biblii do gazet (Kraków: Petrus 2011).
 • Wojciechowski, M., „Typologia starożytnych odmian judaizmu pod względem ich stosunku do kultury greckiej”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 647-654.
 • Wojciechowski, M., „Zmartwychwstanie w Apokalipsie św. Jana”, ScrLum 2 (2010) 263-273.
 • Wojciechowski, M., rec. B. Gosse, L’influence du Livre des Proverbs sur les rédactions bibliques à l’époque perse (Supplément à Transeufratène 14; Paris: Cerf, 2008), Biblische Notizen 145 (2010) 141-142.
 • Wojciechowski, M., rec. Troisième Livre des Maccabées. Traduction du texte grec de la Septante, introduction et notes par Joseph Mélèze Modrzejewski (La Bible d’Alexandrie 15/3; Paris: Cerf, 2008), Biblische Notizen 145 (2010) 132-133.
 • Wojciechowski, P., „Collegia funeraticia. Funkcje pogrzebowe rzymskich stowarzyszeń "ubogich"”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 439-446.
 • Wojcieszek, K. A., „Biblijne podstawy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”, Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym – Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010) 85-94.
 • Wojtkowiak, K., rec. J. Czerski, Pierwszy List do Koryntian (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM 2009), WPT 18/2 (2010) 286-287.
 • Woliński, P., Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu (Archeolog Czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2011).
 • Woźniak, J., „Hiob 17,14-18,4 w Qumran – analiza filologiczno-porównawcza”, StByd 4 (2010) 27-43.
 • Woźniak, J., „Język ugarycki – pomoce filologiczne”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 453-467.
 • Woźniak, J., „Języki semickie w Etiopii – pomoce leksykograficzne”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 655-682.
 • Woźniak, J., „Polska bibliografia syrologiczna”, Polska syrologia w zarysie (red. J. Woźniak) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 287-310.
 • Woźniak, J., „Polska syrologia”, Polska syrologia w zarysie (red. J. Woźniak) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010) 19-60.
 • Woźniak, J., „Polskie księgozbiory syrologiczne”, Polska syrologia w zarysie (red. J. Woźniak) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010) 311-355.
 • Woźniak, J., „Szatan w Starym Testamencie. Uwagi historyczno-filologiczne”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 329-340.
 • Woźniak, J., „Targum Hiob 19,11-19 w Qumran”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1559-1576.
 • Woźniak, J., rec. M. Sokoloff, A Syriac Lexicon. A translation from Latin. Correction, expansion, and update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum (Winona Lake: Eisenbrauns – Piscataway: Gorgias Press 2009), RBL 64/1 (2011) 91-92.
 • Woźniak, J., rec. S. P. Brock, An introduction to Syriac studies (Gorgias Handbooks 4; Piscataway: Gorgias Press 22006), RBL 64/1 (2011) 89-90.
 • Woźniak, J., rec. S. P. Brock, The Bible in the Syriac tradition (Gorgias Handbooks 7; Piscataway: Gorgias Press 22006), RBL 64/1 (2011) 90-91.
 • Wójcik, A. S., "Prawda" w Biblii Hebrajskiej. Analiza logiczno-lingwistyczna (Kraków – Budapeszt: Austeria 2010).
 • Wójtowicz, B., „Ewangeliczne błogosławieństwa w egzegezie Jana Pawła II”, StSd 17/3 (2010) 87-110.
 • Wray, T. J., Kobiety Starego Testamentu (tł. K. Pachocki) (Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, 2011).
 • Wrona, G., Obdarzony miłosierdziem przez Pana (1 Kor 7,25). Teologia miłosierdzia w Listach św. Pawła Apostoła (Rozprawy Doktorskie; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010).
 • Wronka, S., „7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7-9 września 2010)”, RBL 64/1 (2011) 86-88.
 • Wronka, S., „Dialektyka wolności w listach św. Pawła”, "Jawicie się jako źródła światła w świecie" (Flp 2,15) (red. T. M. Dąbek) (Kraków – Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów, 2010) 269-300.
 • Wronka, S., „Dwa czy trzy przykazania miłości (Mt 22,34-40 i par.)?”, ZNSBP 8 (2011) 377-396.
 • Wronka, S., „Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactw według Nowego Testamentu”, RBL 63/4 (2010) 353-369.
 • Wronka, S., „Pismo Święte w życiu i misji Kościoła. Międzynarodowy Kongres nt. Adhortacji apostolskiej Verbum Domini, Rzym 2-4 grudnia 2010 roku”, Vita Academica 1 (2011) 12-13.
 • Wronka, S., „Spotkana biblijne w Visp (Szwajcaria), 10-14 września 2010 r.”, Vita Academica 6 (2010) 24.
 • Wróbel, M. S., „"Curriculum vitae" Ojca Profesora Hugolina Langkammera OFM”, RBibl 57/1 (2010) 11-13.
 • Wróbel, M. S., „Duch Boży w Starym Przymierzu”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1577-1586.
 • Wróbel, M. S., „Duszpasterstwo biblijne w Archidiecezji Lubelskiej – perspektywy i wyzwania”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 468-474.
 • Wróbel, M. S., „Eucharystia jako pokarm na życie wieczne (J 6,1-15)”, PrzB 2 (2010) 100-106.
 • Wróbel, M. S., Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 11; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2010).
 • Wróbel, M. S., „Moralność wspólnoty Qumrańskiej”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 111-121.
 • Wróbel, M. S., „Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 149-164.
 • Wróbel, M. S., „Od lektury słowa Bożego do chrześcijańskiego czynu – doświadczenie Szkoły Słowa Bożego i "lectio divina"”, ZNKUL 53/3 (2010) 15-23.
 • Wróbel, M. S., „Pragnienie Boga i pragnienie człowieka (J 4,5-42)”, Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin ks. bp. prof. Jana Śrutwy (red. W. Depo) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 363-370.
 • Wróbel, M. S., „Sprawozdanie z Duszpasterskich Wykładów Akademickich (KUL, 27-28 sierpnia 2010)”, BibAn 1 (2011) 225-227.
 • Wróbel, M. S., „Sprawozdanie z IV Jesiennych Międzynarodowych Dni Biblijnych (KUL, 22-23 października 2009)”, BibAn 1 (2011) 229-235.
 • Wróbel, M. S., „Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego , greckiego i rzymskiego”, RBibl 57/1 (2010) 153-163.
 • Wróbel, M. S., „The polemic in Jn 8:31-59 in the context of Jewish and Christian literature”, RBibl 57/1 (2010) 15-26.
 • Wróbel, M. S., „Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w.”, ZNSBP 8 (2011) 327-338.
 • Wróbel, M. S., „Znaki końca czasów w "Apokalipsie Ezdrasza" (4 Ezd)”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 133-141.
 • Wróbel, M. S., „"Żydzi" Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 47-61.
 • Wróbel, M. S., „"Żydzi" Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 141.
 • Wróbel, R., „"Lectio divina": warunki, korzyści i zagrożenia”, PS 14/26 (2010) 67-78.
 • Wróbel, R., Ostatnia deska ratunku (Kraków: Studio Perbene 2010).
 • Wróbel, R., Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym! Lectio divina do opisu Męki i Zmartwychwstania według św. Marka (Lectio Divina. Ewangelia wg św. Marka 3; Kraków: Studio Perbene, 2010).
 • „Wybrana bibliografia polskojęzyczna do dyscyplin teologicznych Nowego Testamentu”, Teologia biblijna Nowego Testamentu (red. R. B. Zuck) (Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2010) 561-574.
 • "Wy mnie nazywacie <Nauczycielem> i <Panem> i dobrze mówicie" (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (red. J. Bagrowicz, S. Jankowski) (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010).
 • Wypych, S., „Czy prawo azylu było realizowane w historii dawnego Izraela (Joz 20,1-9)?”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 341-359..
 • Wyrocznie Sybilli (tł. A. Paciorek) (Warszawa: Vocatio, 2010) 52.
 • Wysocki, M., „List do Rzymian św. Pawła w recepcji Tertuliana”, BPTh 3 (2010) 105-114.
 • Wysocki, M., „Nauka krzyża jest mocą Bożą (1 Kor 1,18)”, ScrLum 3 (2011) 293-305.
 • Wysocki, M., „Tertulian – rygorysta a moralne wymagania Biblii. Ostrzeżenie dla współczesnych interpretatorów”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 245-258.
 • Zagórski, D., „Słowo Boże jako norma życia chrześcijańskiego w nauczaniu Bazylego Wielkiego”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 259-269.
 • Zagroda, A., „Moralna postawa człowieka wobec bogactw w świetle Biblii”, Roczniki Teologii Moralnej 2 (2010) 139-151.
 • Zając, E., „Jezus a poganie”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 165-184.
 • Zając, M., „Rdz 1-2 jako opowiadanie o różnicy. Tożsamość mężczyzny, tożsamość kobiety”, Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii (red. S. Jędrzejewski, M. Zmuda) (Hermeneutica et Judaica 5; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 85-95.
 • Załęski, J. „Ofiara eucharystyczna a ofiary pogańskie w 1 Kor 10,14-22”, WST 23/1 (2010) 47-64.
 • Załęski, J., „Analiza literacka i teologiczna relacji Łk o pobycie dwunastoletniego JEzusa w świątyni (Łk 2,41-51)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1587-1610.
 • Załęski, J., „Chrystus mocą i mądrością Bożą w 1 Kor 1-2”, StBob 10/1 (2010) 27-47.
 • Załęski, J., „Teofil w kontekście prologu w dziele Łukasza (Łk 1,1-4; Dz 1,1-2)”, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 14; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2010) 608-635.
 • Załęski, J., rec. K. Wengst, "Wie lange noch?" Schreoben nach Recht und Gerechtigkeit – eine Deutung der Apkalypse des Johannes (Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 2010), WST 23/1 (2010) 362-366.
 • Załęski, J., Refleksje na tematy nie tylko eschatologiczne w Listach do Tesaloniczan (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010).
 • Zarychta, P., „Biblia w literaturze niemieckiej od średniowiecza po Klasycyzm Weimarski”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 21-56.
 • Zarychta, P., Chrześcijański Homer z Quedlinburga. Biblia w twórczości Friedricha Gottlieba Klopstocka”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini 2010) 135-156.
 • Zarychta, P., „"I prowadź jeżeliś go ogarnąć zdolny". Kreacja Mefistofelesa w "Fauście" Johanna Wolfganga Goethego w świetle Biblii”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 197-214.
 • Zarychta, P., „"Miłujcie się nawzajem". Biblia w twórczości Gottholda Ephraima Lessinga”, "Cóż za Księga!" Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność (red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta) (Kraków: Homini, 2010) 157-180.
 • Zarzeczny, R., „Syryjskie Dzieje Mar Mariego (BHO 160) jako apokryficzne świadectwo początków ewangelizacji na obszarach współczesnego Iraku”, StBob 10/2 (2010) 67-92.
 • Zawada, M., Niewyczerpana historia ognistego proroka. Cykl Eliasza i Elizeusza w komentarzu duchowo-mistycznym (1 Krl 17,1-2 Krl 13,21) (Poznań: Flos Carmeli, 2010).
 • Zawadzki, A. J., Il peccato di Gabba. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia (Studia Biblica Lublinensia 8; Lublin Wydawnictwo KUL, 2010).
 • Zawadzki, A., „Idea kapłaństwa w Corpus Paulinum”, Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 235-255.
 • Zawadzki, A., „Obraz pogaństwa w Nowym Testamencie”, Nowy Testament a religie (red. I. S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 31-72.
 • Zawadzki, R., „Antropologia”, Teologia Starego Testamentu. III: Księgi mądrościowe (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2011) 93-134.
 • Zawadzki, R., „Inspiracje i motywy biblijne w części wstępnej Akatystu ku czci Bogurodzicy”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1115-1626.
 • Zawadzki, R., „Jezus – "Arcykapłan dóbr przyszłych" (Hbr 9,11) w Liście do Hebrajczyków”, ZNKUL 53/2 (2010) 25-37.
 • Zawadzki, R., „Słowo Boże jako Partner w dialogu”, Rok biblijny w Archidiecezji Wrocławskiej. Aby słowo Boże stało się dla nas żywe, skuteczne, przenikające (red. M. Biskup) (Pomoce Duszpasterskie 4; Wrocław: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, 2011) 233-246.
 • Zawadzki, S., „Przyczynek do okoliczności upadku państwa nowobabilońskiego w świetle nowych danych o realizacji dekretu Nabonida (Kronika Nabonida-Cyrusa col III 8-12)”, Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin (red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski) (Kraków: Historia Iagellonica, 2010) 61-70.
 • Zawanowska, M., „Zarys stanu badań nad wczesnym okresem rozwoju ruchu karaimskiego. Podstawowe problemy, osiągnięcia i wyzwania”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010) 163-175.
 • Zawanowska, M., „Zarys stanu badań nad wczesnym okresem rozwoju ruchu karaimskiego” [streszczenie referatu], StJ 13/1 (2010) 160-161.
 • Zbarachewicz, B., „Utworzenie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1626-1647.
 • Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski w przekładzie i opracowaniu Antoniego Dębińskiego (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011).
 • Zbroja, B., „Sympozjum "Biblia w kulturze świata" (Kraków, 17.2.2011 r.)”, Vita Academica 2 (2011) 10-11.
 • Zeilinger, F., Wiara w zmartwychwstanie w Biblii (Myśl Teologiczna; Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2011).
 • Zellma, A., rec. W. Pikor, Bóg, woda i człowiek. Biblijne scenariusze do katechezy młodzieży, dorosłych oraz formacji biblijnej w parafii (Biblioteka "Katechety"; Poznań: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha. Wydawnictwo św. Wojciech, 2010), Katecheta 54/4 (2010) 67-72.
 • Zewi, T., „The particles "hinne(h)" and "wehinne(h)" in several Bible translations”, FOr 47 (2010) 181-191.
 • Ziaja, K., „Kapłaństwo w świetle listów pasterskich Nowego Testamentu”, O kapłaństwie dziś. Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2010 (red. M. Worbs) (Sympozja. Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 79; Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2010) 37-52.
 • Ziaja, K., „Wybrane motywy biblijne z Ksiąg Jozuego i Sędziów w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”, RBL 63/1 (2010) 79-91.
 • Ziegler, P., „Status żydowskiej kobiety w judaizmie w kontekście życia rodzinnego”, Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa (red. J. Szarlej) (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Techniczno-Humanistyczne, 2011) 102-120.
 • Zieliński, M., „Boża miłość w procesie karcenia grzeszników w Mdr 11,21-12,2”, VV 18 (2010) 61-78.
 • Zieliński, S., „Biblia w ujęciu apologetów francuskich XIX i XX wieku”, Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 5; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika 2010) 55-86.
 • Zieliński, T., Hellenizm a judaizm (Religie Świata Antycznego 3; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010).
 • Zielonka, I., „Działanie odkupieńcze Chrystusa w Ef 1,3-14”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 683-693.
 • Zielonka, I., „Kobieta sławiona pieśnią w Starym Testamencie – dzielna kobieta jako ideał żony i matki (Prz 31,10-31)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1648-1666.
 • Zielonka, I., „Kobieta sławiona pieśnią w Starym Testamencie – Judyta (Jdt 9; 14; 16)”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Ad Multos Annos 16; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 475-487.
 • Zielonka, I., „Kobiety sławione pieśnią w Starym Testamencie – Debora i Jael”, CT 81/1 (2011) 17-39.
 • Zielonka, I., „Sieroctwo w Biblii”, Teologia i Moralność 8 (2010) 95-103.
 • Ziółkowski, Z., „Moja biblijna przygoda z Romanem Brandstaetterem”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) III (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011) 1667-1689.
 • Ziółkowski, Z., Michał Archanioł w Piśmie Świętym i życiu Kościoła (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2011).
 • Ziółkowski, Z., Przewodnik po aniołach. 40 medytacji o posłańcach Boga (Kraków: WAM 22010).
 • Ziółkowski, Z., „Szedł "śladami Jezusa"”, Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi in memoriam (red. Z. Godlewski) (Warszawa: Stampa, 2011) 867-875.
 • Zmuda, M., „Kanon i wspólnota wiary jako czynniki moralności objawionej”, Biblia, autorytet, moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność (red. R. Pindel, S. Jędrzejewski) (Hermeneutica et Judaica 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010) 25-40.
 • Zwijacz, E. N., „„Abraham będzie imię twoje, bo ojcem wielu narodów cię ustanowiłem” (Rdz 17,5)”, "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego (red. P. Łabuda) (Tarnów: Biblos, 2011) 361-372.
 • Zwijacz, E. N., „Mojżesz – "wierny sługa w całym domu [Jahwe]" (por. Lb 12,6-8)”, Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii (red. R. Pindel, E. Wieczorek) (Hermeneutica et Judaica 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011) 93-107.
 • Zwijacz, E. N., Obraz Ludu Bożego według Księgi Liczb (Rozprawy Doktorskie. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Teologiczny; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010).
 • Zwijacz, N., „Problematyka ludu Bożego na podstawie Księgi Liczb”, ZNSBP 8 (2011) 339-346.
 • Zyzak, W., rec. W. Misztal, Listy Pawłowe jako przykład informowania o związkach międzyosobowych, tworzenia i rozwijania tych relacji (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011), PS 28 (2011) 310-312.
 • Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (red. G. Szamocki) (Christianitas Antiqua. Commentationes 3; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010).
 • Życiński, J., „Świadkowie Bożego sensu”, PrzB 2 (2010) 11-12.
 • Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Praca zbiorowa. V (red. K. Pilarczyk) (Studia Judaica. Suplement 4; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010).
 • Żywica, Z., „Człowiek i jego religia w soteriologicznej ocenie Pawła Apostoła”, CT 81/1 (2011) 41-59.
 • Żywica, Z., „"Ocalony" Kościół w Izraelu znakiem paruzji Jezusa i wypełnienia się wieków (Mt 24,1-35)”, ZNSBP 7 (2010) 339-351.
 • Żywica, Z., „Przypowieść o uczcie w redakcji synoptycznej (Mt 22,1-14; Łk 14,15-24)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010) 695-709.
 • Żywica, Z., „Rzymski setnik w redakcji synoptycznej. Studium egzegetyczno-teologiczne Mt 8,5-13; Łk 7,1-10”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2010) 565-576.
 • Żywica, Z., „Wspólnototwórcze napomnienie, przebaczenie i nawrócenie. Teologia narratywna Mt 18,15-35”, VV 18 (2010) 105-121.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a754683e-fa4e-4624-9a48-99df6f3060a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.