PL EN


2017 | 478 | 301-310
Article title

Działalność w sektorze towarów i usług środowiskowych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej w zakresie rachunków sektora towarów i usług środowiskowych sporządzonych w Polsce i wybranych krajach UE. Rachunki te są elementem europejskich rachunków ekonomicznych środowiska i dotyczą działalności produkcyjnej w gospodarce narodowej, której rezultatem są produkty związane z ochroną środowiska. W artykule omówiono zasady tworzenia takich rachunków i obowiązki w tym zakresie i przeprowadzono analizę porównawczą wyników rachunków sporządzonych w poszczególnych krajach, badając wielkość produkcji, wartości dodanej produkcji oraz eksportu towarów i usług środowiskowych, wskaźniki określające wielkość produkcji w relacji do PKB oraz wielkość zatrudnienia w relacji do zatrudnienia ogółem. W artykule porównano też strukturę wielkości produkcji w sektorze towarów i usług środowiskowych według rodzajów działalności produkcyjnej – rynkowej i nierynkowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a75a230e-ffbc-4860-9f7c-963e6272fa45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.