PL EN


2017 | 2 (805) | 24-37
Article title

Praca nierejestrowana w Polsce – skala zjawiska oraz krajowe regulacje prawne

Authors
Title variants
EN
Undeclared Work in Poland – Scale of the Phenomenon and Domestic Regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja podstawowych wyznaczników zjawiska pracy nierejestrowanej w Polsce oraz charakterystyka regulacji prawnych dotyczących tego zjawiska. W artykule przedstawiono skalę oraz strukturę pracy nierejestrowanej w Polsce oraz motywy podejmowania takiej aktywności zawodowej przez Polaków. Ponadto scharakteryzowano środki i instrumenty prawne stosowane przez krajowego ustawodawcę, których zasadnicza funkcją jest zwalczanie oraz przeciwdziałanie analizowanemu zjawisku na rynku pracy.
EN
The aim of the article is to present basic determinants of undeclared works in Poland and to characterize regulations regarding this phenomenon. The author tries to both present scale and structure of undeclared work in Poland and analyze motives for undertaking such form of working activity by Poles. Furthermore, the article includes detailed characteristics of legal measures and remedies which function is to prevent and combat analyzed phenomenon of labor market.
Contributors
author
  • mgr Jakub Gołaś, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa iAdministracji, Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a75e7acc-0372-4155-8371-db0071d935e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.