PL EN


2010 | 9 | 222-234
Article title

Peryfrazy nazwy niebo w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Periphrases of a word sky in the poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article includes functional characteristics of 30 periphrases of a word sky found in the poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. The study herein aims to determine the literary and cultural motives of described periphrases, and the scope of their originality.
Keywords
Year
Volume
9
Pages
222-234
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2010
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bańko M., Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2002.
 • Białoskórska M., Mickiewiczowskie peryfrazy z komponentem ogień i światło, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2005, t. 4.
 • Białoskórska M., Mickiewiczowskie peryfrazy, Szczecin 2002.
 • Cygan S., Peryfrazy z kręgu flory w tekstach Stefana Żeromskiego, w: Literatura i życie literackie XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, red. B. Utkowska, K. Jaworski, Kielce 2006.
 • Dzieniszewska A., Zielnik poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Poezja” 1980, nr 5.
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995.
 • Głowiński M., Peryfrazy współczesne, „Teksty” 1972, nr 3.
 • Grzędzielska M., Małe i wielkie metafory, „Pamiętnik Literacki” 1971, LXII, z. 4.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Kraków 1993.
 • Kurkowska H., Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 1959.
 • Kwiatkowski J., Wstęp, w: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, Wrocław 1972.
 • Loewe I., Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski, Katowice 2000.
 • Mickiewicz A., Powieści poetyckie, oprac. W. Floryan, Warszawa 1979, t. II.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska M., Poezje zebrane, red. A. Madyda, Toruń 1993.
 • Rychter J., Funkcje peryfraz nazw księżyca i słońca w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2006, t. 5.
 • Rychter J., Funkcje peryfraz nazwy „niebo” w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2007, t. 6.
 • Rychter J., Funkcjonalno-semantyczna sprawność peryfraz w „Beniowskim” Juliusza Słowackiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2002, t. VIII.
 • Słowacki J., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wrocław 1952, t. I Liryki i inne wiersze.
 • Turska H., Język opisów przyrody w Panu Tadeuszu wobec tradycji polskiego klasycyzmu, w: O języku Adama Mickiewicza. Studia, red. Z. Klemensiewicz, Wrocław 1959.
 • Zabierowski S., O losie jednej z peryfraz Jana Kochanowskiego, „Ruch Literacki” 1970, z. 6.
 • Zacharska J., Ofiara migotania, miłośnica brylantów, „Poezja” 1970, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a763df3c-fabe-435a-bafe-872860537f88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.