PL EN


2015 | 6 | 1 | 19-32
Article title

Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce 
i tendencje zmian w tym zakresie

Authors
Content
Title variants
EN
The regional differentiation of salaries and wages 
in Poland, tendencies in that respect
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem prezentowanej pracy jest analiza regionalnego zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce oraz zmian w tym zakresie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE), ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2009-2014 i miejsca województwa pomorskiego na tle innych polskich regionów. W Polsce istnieją znaczne dysproporcje w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Na średnie w nich wynagrodzenie mają przede wszystkim wpływ wynagrodzenia w stolicach regionów i podregionów lub w największych zakładach przemysłowych na ich terenie. Sytuacja w najbiedniejszych regionach zmienia się na korzyść biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, jednak relatywnie wynagrodzenia w większości z nich nie zmieniły się in plus, a nawet, w kilku przypadkach, uległy pogorszeniu. Z drugiej strony, obserwuje się powolne zmniejszenie tempa wzrostu w regionach najbogatszych i obniżenie poziomu średnich w nich wynagrodzeń w stosunku do przeciętnej w kraju.
EN
The paper looks at the issue of regional differentiation of earnings in Poland between 2003 and 2014. The data on earnings is compared between Polish regions and counties. The article is intended to draw attention to changes of situation of regions and counties in that respect for last several years. The author discusses the level of average gross monthly earnings broken down by various demographic and occupational characteristics.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
19-32
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a767bb57-e6c7-4645-9d7e-45c8c294dfa6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.