PL EN


Journal
2016 | 62 | 181-186
Article title

The Law School’s Role in Preparing Leaders and Lawyers for the New World

Authors
Title variants
PL
Rola wydziałów prawa w przygotowaniu liderów i prawników w nowym świecie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author first notes that lawyers have traditionally played an important role in creating public policy, not only by creating the law, but also because of their political leadership. The author describes their role as “architects of democracy”. Law schools around the world have risen to the challenge of educating future leaders who understand the world around them. The author explores examples of activities and initiatives to better prepare future leaders: e.g., learning foreign law and international law, participating in foreign exchanges, as well as pro bono work, undertaking social initiatives. One major task of lawyers in modern society is the promotion of democracy and social leadership. The author claims that law schools need to prepare students for issues in contemporary democracies through practical, “experimental learning”. One useful example is an internship in a public institution. The author concludes that the cooperation between the University of Warsaw and the University of Florida Levin College of Law also provides an excellent example of educating future leaders through “experimental learning”, student exchanges and transnational law courses, so they can see the connection between their future careers and studies.
PL
Autor na wstępie zauważa, że prawnicy zawsze odgrywali istotną rolę państwotwórczą nie tylko poprzez kreowanie porządku prawnego, ale także przywództwo polityczne, stając się „architektami demokracji” zarówno w Polsce, jak i w USA. Szkoły prawnicze na całym świecie podjęły wyzwanie, by kształcić przyszłych liderów, którzy rozumieją otaczający ich świat. Autor podaje przykłady zajęć i inicjatyw wspierających przyszłych liderów: nauka prawa obcego i prawa międzynarodowego, udział w wymianach zagranicznych, a także działalność pro publico bono, podejmowanie inicjatyw społecznych. Zadaniem prawników we współczesnym społeczeństwie jest wspieranie demokracji i przewodzenie inicjatywom społecznym. Zdaniem autora, rolą uczelni jest należyte zapoznanie studentów z teraźniejszymi problemami przez praktyczne, eksperymentalne nauczanie. Przykładem tego jest odbywanie praktyk w instytucjach publicznych. Autor konkluduje też, że współpraca między Uniwersytetem Warszawskim a University of Florida Levin College of Law to doskonały przykład kształcenia przyszłych liderów poprzez praktyczne zajęcia, wymianę studencką i naukę prawa obcego.
Journal
Year
Volume
62
Pages
181-186
Physical description
Contributors
author
  • University of Florida
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a772fda8-89aa-486c-af92-b85c8ac2e136
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.