PL EN


2018 | 16 | 181-189
Article title

KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W OPINIACH STUDENTÓW

Authors
Content
Title variants
EN
EDUCATIONAL COMPETENCES OF EARLY SCHOOL EDUCATION TEACHERS IN STUDENTS’ OPINIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie porusza zagadnienie kompetencji nauczyciela nauczania początkowego. Podkreśla specyfikę i znaczenie tego etapu w edukacji dziecka. W opracowaniu podjęto w ujęciu teoretycznym i praktycznym problem kompetencji wychowawczych nauczycieli wczesnej edukacji oraz ukazano ich istotę w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. W kontekście innych kompetencji oczekiwanych od współczesnego nauczyciela zaprezentowano wyniki badań nad postrzeganiem przez studentów poziomu przygotowania nauczycieli do realizacji funkcji wychowawczych w klasach początkowych szkoły podstawowej.
EN
The following study discusses the issue of primary education teachers’ competence. It emphasizes the specificity and significance of this stage in the child’s education. Furthermore, the study also addresses the theoretical and practical problem of educational competences of early education teachers, and shows their essence in working with children at early school age. The author of the study presents the results of the research on the students’ perception of the level of teachers’ preparation for the performance of their educational functions in primary school classes, discussing it in the context of other competences a contemporary teacher is expected to have.
Year
Issue
16
Pages
181-189
Physical description
Contributors
author
References
  • Dubisz, S. (red.) (2008). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa.
  • Gaś, Z.B. (2001). Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. Lublin.
  • Kwaśnica, R. (2011). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa.
  • Męczkowska, A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia. Kraków.
  • Męczkowska, A. (2004). Kompetencja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. II. Warszawa.
  • Paśko, J.R. (2008). Kto powinien kształtować kompetencje przyszłego nauczyciela. W: K. Żegnałek (red.), Kompetencje współczesnego nauczyciela. Warszawa.
  • Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań.
  • Szkolak, A. (2014). Kompendium kandydata na nauczyciela wczesnej edukacji. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a77349f0-c1dc-4479-abac-25c059324db2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.