PL EN


2016 | 7 | 3 | 195-214
Article title

Kobiety w kulturze medialnej. Zarys na podstawie seriali fabularno-dokumentalnych

Title variants
EN
Women in Media Culture: an Outline Based on the Scripted Documentaries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Żyjemy dziś otoczeni przez media, zanurzeni w kulturze medialnej. Jest ona źródłem współczesnych mitów: wolności, miłości, sukcesu, szczęścia. Czerpiemy z niej wzory konsumpcji, pragnień, zachowań i stylów życia. W przekazach obecne są m.in. modele kobiecości: tradycyjny, neotradycyjny i egalitarny, czyli ponowoczesny. Ostatecznie dominacja uwspółcześnionego modelu tradycyjnego (zwanego tradycyjnym asymetrycznym lub neotradycyjnym) w analizowanych przejawach kultury medialnej nad niewątpliwie atrakcyjnym modelem egalitarnym dąży do zachowania społecznego status quo.
EN
Nowadays we live surrounded by the media, immersed in media culture. It is the source of contemporary myths of freedom, love, success, happiness. It also provides the role models of consumption, desires, behaviour and lifestyles. Mass media present, among other, different models of femininity: traditional, neotraditional, egalitarian or postmodern. After all, the domination of modernized traditional model (also known as traditional asymmetric or neotraditional) in the analyzed examples of media culture over undoubtedly attractive egalitarian model tends to preserve the social status quo.
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
195-214
Physical description
Contributors
References
 • Connell Robert W.: Arms and the man: using the new research on masculinity to understand violence and promote peace in the contemporary world. W: Male roles, masculinities and violence. A culture of peace perspective. Red. Ingeborg Breines, Raewyn Connell, Ingrid Eide. UNESCO: Unesco Publishing 2000 s. 21-33.
 • Dyczewski Leon: Rodzina polska i kierunki jej przemian. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 1981.
 • Dyczewski Leon: Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: TN KUL 2003.
 • Gacek Anna: Nie tylko matka i żona, czyli o kobiecie w prasie katolickiej. W: Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt – obraz kobiety w języku i literaturze. Red. Joanna Smól. Poznań: Maiuscula 2011 s. 41-60.
 • Giddens Anthony: The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity Press 1992.
 • Ginter Joanna: Językowo-kulturowy obraz starszej kobiety w reklamie telewizyjnej. W: Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt – obraz kobiety w języku i literaturze. Red. Joanna Smól. Poznań: Maiuscula 2011 s. 61-85.
 • Golka Marian: Czy można ukryć się przed kulturą medialną? „Opuscula Sociologica” 2014 nr 1 s. 5-15.
 • Gulanowski Jacek: Rodzinne opowieści z morałem: polskie telewizyjne seriale paradokumentalne. „Wychowanie w rodzinie” 2013 nr 8 s. 137-153.
 • Harwas-Napierała Barbara: Modele ról płciowych i ich psychologiczne konsekwencje dla małżeństwa i rodziny. W: Małżeństwo. Męskość-kobiecość, miłość, konflikt. Red. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2001 s. 75-96.
 • Hurlock Elizabeth: Rozwój dziecka. Przeł. Maria Tyszkowa. T. 2. Warszawa: PWN 1985.
 • Jamieson Lynn: Od rodziny do intymności. W: Socjologia codzienności. Red. Piotr Sztompka, Małgorzata Boguni-Borowska. Kraków: Wydawnictwo Znak 2008 s. 115-139.
 • Kłoskowska Antonina: Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • Kozakiewicz Mikołaj: Wychowanie seksualne i planowanie rodziny w Polsce. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. Warszawa: Movex 1997.
 • Kwak Anna: Kobieta w domu i na rynku pracy. Czy równość praw i obowiązków? „Roczniki Socjologii Rodziny” 2007 nr 18 s. 73-87.
 • Levinson Paul: Nowe nowe media. Przeł. Maria Zawadzka. Warszawa: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Marketing in a multiscreen world. Millward Brown AdReaction 2014. https://www.millwardbrown.com/ adreaction/2014/report/Millward-Brown_AdReaction-2014_Global.pdf (dostęp: 20.02.2016).
 • Monczka-Ciechomska Magda: Mit kobiety w kulturze polskiej. W: Głos mają kobiety. Teksty feministyczne. Red. Sławomira Walczewska. Kraków: Convivium 1992 s. 95-101.
 • Paluk Dorota: Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego2005.
 • Paprzycka Emilia: Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2008.
 • Słownik Terminologii Medialnej. Red. Walery Pisarek. Kraków: Universitas 2006.
 • Sroczyńska Maria: Kobietą być w Polsce. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2015 nr 15 s. 38. http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%2011_2015n.pdf (dostęp: 20.02.2016).
 • Szulich-Kałuża Justyna: Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Szulich-Kałuża Justyna: Role rodzinne kobiet wizualizowane na fotografiach „Przekroju” i „Polityki”. W: Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt – obraz kobiety w języku i literaturze. Red. Joanna Smól. Poznań: Maiuscula 2011 s. 407-425.
 • Walentynowicz-Moryl Katarzyna: Kobiety „niestuprocentowe”? Sposoby definiowania kobiecości przez kobiety doświadczające pierwotnych trudności prokreacyjnych. „Dyskursy Młodych Androgogów” 2014 nr15 s. 245-261.
 • Wawrzychowska-Werciochowa Dionizja: Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej pracy i osiągnięć. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe CRZZ 1963.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a77972eb-67db-41f9-ac0b-98257fd5a0a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.