PL EN


2020 | 1(8) | 213-218
Article title

Beata Walęciuk-Dejneka, Literackie przestępczynie. Obrazy kobiecych demonów w wybranych utworach polskich. Szkice, (Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, 2019), ISBN 978-83-7051-962-9

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł recenzyjny
Keywords
PL
Year
Issue
Pages
213-218
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
  • Czeczot, Katarzyna. Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje, (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016), ISBN 978-83-64703-98-0
  • Janion, Maria. Kobiety i duch inności, (Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006), ISBN 83-60457-03-4
  • Lasoń-Kochańska, Grażyna. Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny, (Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 2012), ISBN 978-83-7467-174-3
  • Rudaś-Grodzka, Monika. „Wanda”, w: Monika Rudaś-Grodzka i in. (red.), ... czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016), s. 628-642. ISBN 978-83-65573-46-9
  • Walęciuk-Dejneka, Beata. Inny obraz feminy. Szkice folklorystyczno-literackie, (Siedlce: Stowarzyszenie Tutajteraz. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH, 2012), ISBN 978-83-63307-60-8, 978-83-7051-691-8
  • Walęciuk-Dejneka, Beata. Literackie przestępczynie. Obrazy kobiecych demonów w wybranych utworach polskich. Szkice, (Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, 2019), ISBN 978-83-7051-962-9
  • Walęciuk-Dejneka, Beata. Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności. Folklor i literatura, (Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, 2014), ISBN 978-83-937388-1-6.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a77b5d8d-4f3e-4e03-9136-22c3a596b333
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.