PL EN


2017 | 466 | 178-185
Article title

Rozwój badań statystyki regionalnej na potrzeby monitorowania polityki spójności

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Monitorowanie polityki spójności jest niezwykle ważne dla jej właściwego prowadzenia. Dostarcza ono obiektywnych danych i pozwala na ocenę zachodzących zmian. Statystyka publiczna jest kluczowym partnerem w budowie systemu monitorowania tej polityki. Od 2013 r. Główny Urząd Statystyczny w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a obecnie Ministerstwem Rozwoju prowadzi prace badawcze, których celem jest poszerzenie oferty informacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb polityki spójności. W niniejszym artykule przedstawiono zakres tych prac – ich cele, metody i wybrane wyniki. Zaprezentowane prace dotyczą m.in. monitorowania realizacji zapisów dokumentów strategicznych, przemian obszarów funkcjonalnych i świadczenia usług publicznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a789ce8b-8f40-4e08-a1ff-912c207b10d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.