PL EN


2018 | 67 | 180-188
Article title

Językoznawstwo slawistyczne na początku XXI wieku (przez pryzmat prac w tomie ofiarowanym Profesorowi Janowi Sokołowskiemu) [Rec.: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład. 8. Zbiór studiów ofiarowany Panu Profesorowi Janowi Sokołowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją Iwony Łuczków i Michała Sarnowskiego. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 (Slavica Wratislaviensia ; 159). – 506 s.]

Content
Title variants
Slavic linguistics at the beginning of the 21st century (trough the prism of articles in the volume dedicated to the Professor Jan Sokołowski) [Rew.: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład. 8. Zbiór studiów ofiarowany Panu Profesorowi Janowi Sokołowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją Iwony Łuczków i Michała Sarnowskiego. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 (Slavica Wratislaviensia ; 159). – 506 s.]
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The jubilee volume “Slavica Wratislaviensia”, CLIX: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich (8), is a collection of contributions by pupils, collegues, and friends, dedicated to Professor Jan Sokołowski slavist of Wroclaw University, on the occasion of his 70th birthday. The publication topics covered subjects connected with researches on word and sentence in Slavic languages, their description, comparative and contrastive studies, and translation. They take up important current topics, reliably and comprehensively analyze problems that have not been noticed before or have not been solved yet. Due to the selection of topics and high scientific level (most authors are renowned linguists) the volume should be considered as representative for contemporary Slavic linguistics.
Year
Issue
67
Pages
180-188
Physical description
recenzja
Contributors
References
  • Gramatyka 1998 = Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, wyd. 2., zmienione, Warszawa.
  • Popowska-Taborska H., 2008, O prapoczątkach łże-elity, [w:] Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, red. G. Dąbkowski, Warszawa, s. 289–292.
  • Rogowska-Cybulska E., 2008, Wyraz łże-elity jako wzorzec słowotwórczy we współczesnej polszczyźnie medialnej, [w:] Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, red. G. Dąbkowski, s. 293–306.
  • Rudnik-Karwatowa Z., 2006, Słowotwórstwo bez granic (o speckomisji i strukturach analogicznych w dzisiejszej polszczyźnie), „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”, 3, s. 135–144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a79268fa-5a3d-4154-96c7-c87c75aef4e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.