PL EN


2014 | 17 | 2(63) | 173-184
Article title

Perspektywy ożywienia gospodarczego w IV kwartale 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim – analiza wskaźnikowa.

Title variants
EN
Prospects for economic recovery in warminsko-mazurskie voivodeship in the fourth quarter of 2013 – indicator analysis.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena perspektyw ożywienia gospodarczego w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2013 r. Jest to drugi z kolei kwartał, w którym nastąpiła poprawa istotnych dla oceny stanu koniunktury gospodarczej wskaźników. Podstawą oceny mającego miejsce ożywienia gospodarczego jest analiza tzw. wskaźników wyprzedzających, do których należą: liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę, liczba ofert pracy, liczba wniosków o pozwolenia budowlane. W celu syntetycznej oceny stanu koniunktury gospodarczej regionu Warmii i Mazur, zbudowano dwa indeksy, uwzględniające bieżący i prognozowany stan koniunktury. Wyniki otrzymanych badań wskazują, iż od III kwartału 2013 r. możemy mówić o ożywieniu gospodarczym w województwie warmińsko-mazurskim.
EN
The aim of this article is to analyze the business recovery prospects in the province of Warmia and Mazury in the fourth quarter of 2013. It is the second consecutive quarter, during which there was an improvement in indicators relevant in assessing the economic situation. The basis for evaluating the economic recovery is the analysis of the so-called leading indicators, which include: number of unemployed, who obtained job, number of job offers, number of applications for construction permits. In order to measure the regional economic condition, two synthetic indicators were built. The first is the current business synthetic indicator, and the second – the forecast synthetic indicator. Both some variables and business synthetic indicators show gradual improvement in the dynamic of economic growth. That means that there was the beginning of economic recovery in warmińsko-mazurskie voivodeship in the fourth quarter of 2013.
Year
Volume
17
Issue
Pages
173-184
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Obitza 2, 10-725 Olsztyn, rafal.warzala@uwm.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a793f284-56c6-43b1-be64-3508d02d3c32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.