PL EN


2017 | (12)2017 | 138-145
Article title

Virtuálna realita a vzdelávanie

Content
Title variants
EN
The virtual reality and education
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Na začiatku tretieho tisícročia sa v spoločnosti vytvára úplne nové informačné prostredie, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje myslenie a konanie jednotlivcov. Vzniká tkz. kybernetický priestor, s novým pohľadom na organizáciu spoločnosti, vedy, techniky, výroby a teda aj vzdelávania. S pojmom kybernetický priestor úzko súvisí aj pojem virtuálny. Autori v príspevku sa pokúšajú poukázať na niektoré súvislosti spojené s pojmom virtuálny a to vo vzťahu k informačným technológiám a k vzdelávaniu. V závere príspevku uvádzajú príklad z vlastnej výskumnej práce, v ktorej boli použité virtuálne modely na skúmanie rozvoja priestorovej predstavivosti detí.
EN
A completely new information environment has been created in the society since the beginning of the third millennium. It definitely influences thinking and activities of individuals. The cyber space with its new perspective of the organization of society, science, technology, production as well as education has been formed. The concept of cyber space is closely related to the virtual one. The authors of the paper focus on several connections linked between the notion of virtual and the infor-mation technologies and education. An example taken from their own research using virtual models for studying the development of children´s space visualization is also presented.
Year
Volume
Pages
138-145
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
author
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Spojená škola
References
 • Burdea G.C., Coiffet P., Virtual reality technology, IEEE PRESS 2003, 444 s, ISBN 0-47136089-9
 • Kozík T. a kol., Virtuálna kolaborácia a e-learning. Monografická štúdia, Pedagogická fakulta UKF v Nitre. 2006, 113 s. ISBN 978-80-8094-053-9.
 • Kuna P., Kunová S., Kozík T., Rozvíjanie Technickej predstavivosti žiakov ZŠ s podporou virtuálnych 3D modelov. Prijaté redakciou časopisu JTIE – Journal of Technology and Information technology. 2017. ISSN: 1803-537X, eISSN 1803-6805.
 • Kozík T. a kol., Virtuálna kolaborácia a e-learning. Monografická štúdia, Pedagogická fakulta UKF v Nitre. 2006, 113 s. ISBN 978-80-8094-053-9. Muller S., Virtual Reality and Augmented Reality. 1999.
 • Sheridan T.B. & Furness T.A. (Eds.), Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 1, 1. Cambridge, MA: MIT Press 1992.
 • neuron-ai.tuke.sk/schmotze/Potreba_virtualnych_univerzit.doc (19.01.2017).
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Myron_W._Krueger (19.01.2017).
 • https://sk.wikipedia.org/wiki/Virtuálna_realita (19.01.2017).
 • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/VR-Helm.jpg (19.01.2017).
 • https://zdravie.aktuality.sk/clanok/1482/studenti-univerzity-komenskeho-sa-budu-ucit-vo-virtualnej-pitevni/ (19.01.2017).
 • http://www.dmagazine.com/publications/d-ceo/2015/september/virtual-reality-of-john-carmack/ (19.01.2017).
 • http://www.euba.sk/univerzitne-aktivity/tlacove-spravy/prij%C3%ADma%C4%8Dky-na-ekonomick %C3%BA-univerzitu-a-virtu%C3%A1lna-pois%C5%A5ov%C5%88a (19.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7aa4276-f85e-4e7f-8470-d58f82f60e0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.