PL EN


2016 | 26 | 19-40
Article title

Postawy społeczno-religijne duszpasterzy kościoła garnizonowego św. Wojciecha w Szczecinie

Content
Title variants
EN
Socio-religious attitudes of pastors of St. Wojciech’s garrison church in Szczecin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kościół garnizonowy św. Wojciecha w Szczecinie został wybudowany w latach 1906-1909. Swój charakter opieki nad duszpasterstwem wojskowym przejął po zakończeniu II wojny światowej. Poprzez posługę duszpasterską kolejnych kapłanów świątynia gromadziła rzesze wiernych związanych z 12 Dywizją Zmechanizowaną w Szczecinie. Wszelkie wymiary duszpasterstwa realizowane w parafii św. Wojciecha ukazują pielęgnowanie tradycji narodowych i religijnych w przeciągu funkcjonowania duszpasterstwa wojskowego, które po przerwie czasów PRL-u od 1991 r. nosi ponownie miano Ordynariatu Polowego.
EN
St. Wojciech’s garrison church in Szczecin was being built in 1906 – 1909. It took over its care of the military ministry after the end of World War II. Thanks to the pastoral care of the following priests, the temple has gathered crowds of the faithful associated with the 12th Szczecin Mechanized Division. All dimensions of pastoral work carried outin St. Wojciech’s parish show nursing of the national and religious traditions within the functioning of the military chaplaincy, which after the break caused by the time of Polish People’s Republic, has again been called, since 1991, the Military Ordinariate.
Year
Volume
26
Pages
19-40
Physical description
References
 • Archiwum parafii św. Wojciecha w Szczecinie, Kronika parafialna w latach 1948-2011.
 • Archiwum Niemieckie z bazy danych Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Archivführer Stettin 0042 Bugenhagen-Gemeinde in Stettin (Rep. 38c, Gmina Kościoła im. Bugenhagena w Szczecnie 1869-1921; 24 AE, o,68 lfm).
 • Heyden, H., Die Bugenhagenkirche, Stettin 1931;
 • Heyden, H., Die Kirchen Stettins und ihre Geschichte, Stettin 1936;
 • Maronn K., Stetin – Politz und Messenthin Bilder. Dokumente, Chronik – Gedanken und Erinnerungen, Kiel 2000;
 • Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2000, Warszawa 2000;
 • Informator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Z. Kępa, D. Berezowska [oprac.], Warszawa 2010.
 • Bulla nominacyjna Jana Pawła II na biskupa Polowego w Polsce Sławoja Leszka Głódzia a dnia 21 stycznia 1991 r., [w:] Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2000, Warszawa 2000, s. 544-545;
 • Dekret Kongregacji ds. Biskupów przywracający Ordynariat Polowy w Polsce z dnia 21 stycznia 1991 r., [w:] Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2000, Warszawa 2000, s. 543.
 • Dekret Biskupa Polowego WP Sławoja Leszka Głódzia o ustanowienia Parafii Woj-skowej pod wezwaniem Św. Wojciecha w Szczecinie, L.dz. 020/10-SOK/93, War-szawa, 21 stycznia 1993 r. APKP, s. 273;
 • Dekret z dnia 18 września 2006 r. L.dz. 1400/345-CP/2006. APKP, s. 431;
 • Dekret z dnia 6 czerwca 2011 r., L.dz. 598/136-CP/2011, APKP, s. 453.
 • Pismo Ministerstw Ziem Odzyskanych z 12.XI.1947 r. L. dz. II/W/8B/149/47/pf/619, za H. Kołodziejek, Przejmowanie i przekazywanie nieruchomości do użytku kościelnego w województwie szczecińskim w latach 1945-1946, „Przegląd Zachodniopomorski” XXXII (1988), s. 253-262.
 • Pismo Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Szczecinie Oddział Nieruchomości do Duszpasterstwa Garnizonu W. P. obrządku Rzym.-katolickiego z dnia 15 marca 1947 r.
 • Rozkaz personalny Ministra Obrony Narodowej nr 20/MON z dnia 6 lutego 1996 r. APKP, s. 341.
 • Białecki T., Szczecin Rozwój miasta w Polsce Ludowej, Poznań 1977.
 • Droga Polski i Kościoła na Pomorzu Zachodnim. Od X wieku do 1995 r., Szczecin 1995.
 • Dzieje Szczecina 1945-1990, T. Białecki, Z. Silski [red.], Szczecin 1998.
 • Faszcza D., Z dziejów 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzy-woustego 1945-2005, Warszawa 2005.
 • Kostynowicz R., ks., Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, t. II, Szczecin 2000.
 • Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Nasze dziedzictwo, t. I, Bydgo­szcz 2015.
 • Kościół św. Wojciecha, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. I, Szczecin 1999, s. 492-493.
 • Lesiński A., Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980, Olsztyn 1995.
 • Wejman G., ks., Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1972, Szczecin 2007.
 • Wojskowe nieruchomości zabytkowe znane i nieznane, T. Kalina [red.], Warszawa 2014.
 • Kołodziejek H., Kościoły i związki wyznaniowe, [w:] Dzieje Szczecina 1945-1990, T. Białecki, Z. Silski [red.], Szczecin 1998, s. 461-521.Bylina S., ks., Przygotowania do V Mistrzostw Polski Księży w Piłce Siatkowej, „Nasza Służba” 12 (2014), s. 14.
 • Bylina S., V. Mistrzostwa Polski Księży w Piłce Siatkowej I. Mistrzostwa Szczecińskich VIP-ów, „Nasza Służba” 18 (2014), s. 14.
 • Justenhoven H. G., Bei der Bundeswehr wird Fürsorge auch praktiziert, „Kompass: Soldat in Welt und Kirche“ 11 (1994), s. 30.
 • Makała R., Dawny kościół garnizonowy w Szczecinie, w: Kultura i sztuka Szczecina w latach 1800-1945. Materiały Seminarium Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki 16-17 października 1998, Szczecin 1999, s. 99-106.
 • Męciński K., Historia i losy ołtarza polowego 12 Pułku Ułanów Podolskich, „Pomorze militarne. Z dziejów militarnych Pomorza Zachodniego. Studia i materiały”, część V, Szczecin 2011, s. 189-203.
 • Szczecińskie Domy Boże, „Rocznik Pomorza Zachodniego” (1945-1948), s. 102.
 • Wejman G., Zarys organizacji i instytucji kościelnych diecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2011), s. 28-67.
 • „Kościół garnizonowy w Szczecinie z 2001 r.”, film: realizacja Teresa Modelska, pro-dukcja Wytwórnia telewizyjno-filmowa „Alfa” dla TVP S.A. Oddział w Szczecinie, http://tv-polska.eu/film/155848-kosciol-garnizonowy-w-szczecinie, 20.08.2015.
 • Bylina S., II Ogólnopolskie Manewry Kawalerii (3-7 czerwca 2015 r.), http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/651_19744.html (20.05.2015).
 • Bylina S., Uroczystości 70-lecia Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/651.html 27.06.2015 (20.05.2015).
 • Bylina S., Dzieje Ordynariatu Polowego i Kawalerii Polskiej podczas półkolonii sa-lez­jańskich w Szczecinie, http://www.ordynariat.pl/pl/653_19804.html (08.07.2015).
 • Bylina S., Dziękczynna Pielgrzymka autokarowa, http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/ 651_19745.html (13.06.2015).
 • Bylina S., IV Mistrzostwa Polski Księży w Piłce Siatkowej (8-9 listopada 2013), http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/574_16900.html (09.11.2013).
 • Bylina S., Obchody 20-lecia sformowania 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich oraz 70 -lecie bitwy pod Monte Cassino, http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/ 598_17844.html (07.05.2014).
 • Bylina S., Szkolenia Kawalerzystów Federacji Kawalerii Ochotniczej, http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/641_19450.html (20.04.2015).
 • Bylina S., Ułańska Wigilia w Szczecinie, http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/622_189 10.html (13.12.2014).
 • Bylina S., Uroczystości 70-lecia Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/651.html (30.06.2015).
 • Bylina S., V. Mistrzostwa Polski Księży w Piłce Siatkowej i I. Mistrzostwa Szczecińskich VIP-ów Szczecin (17-18 października 2014 r.), http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/615_18653.html (13.12.2014).
 • Bylina S., Zgrupowanie reprezentacji kapelanów w piłce siatkowej w dniach 10-13 czerwca w Zakopanem, http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/601_18037.html (13.06.2014).
 • Bylina S., Uroczystości Komunijne w parafii św. Wojciecha w Szczecinie i pielgrzymka autokarowa dzieci I komunijnych do Siekierek, http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/598_17903.html (19.05.2014).
 • Kępa Z., Biskup Polowy WP celebrował Mszę św. w kościele garnizonowym, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/178_2973.html (2.03.2015).
 • Kępa Z., Biskup Polowy WP na uroczystościach 60. rocznicy poświęcenia kościoła garnizonowego w Szczecinie, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/156_5357.html (2.03.2005).
 • Kępa Z., Wizyta Biskupa Polowego w Szczecinie i w Kołobrzegu, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/202_1167.html (2.03.2015).
 • Krzysztofiak R., 60 lat 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/202_1166.html (20.05.2015).
 • Krzysztofiak R., Misje święte w Parafii Wojskowej pw. Św. Wojciecha, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/186_2347.html (20.05.2015).
 • Stępień R., Abp Andrzej Dzięga modlił się w intencji żołnierzy w kościele garnizono-wym, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/419_10388.html (2.03.2015).
 • Stępień R., 200. rocznica utworzenia 12 Pułku Ułanów Podolskich, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/358_7129.html (20.05.2015).
 • Stępień R., Biskup Polowy pobłogosławił żołnierzy Korpusu w Szczecinie udających się na misję do Afganistanu, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/178_2974.html (20.05.2015).
 • Stępień R., Bożonarodzeniowy koncert 11 chórów, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/152_ 5620.html (20.05.2015).
 • Stępień R., I Komunia św. w kościele garnizonowym w Szczecinie, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/358_7087.html (19.05.2015).
 • Stępień R., Komunikat z XII Multinational Military Tenis Tournament, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/171_3802.html(06-09.08.2007) (20.05.2015).
 • Stępień R., Koncert upamiętniający V r. Sługi Bożego Jana Pawła II, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/2_9237.html, 20.05.2015.
 • Stępień R., Koncert w ramach egzaminu dyplomowego w kościele garnizonowym, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/456_11836.html (20.05.2015).
 • Stępień R., Pożegnanie III Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/162_4771.html (20.05.2015).
 • Stępień R., Sybiracy i Kresowianie świętowali 65. rocznicę przybycia na Pomorze Zachodnie, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/464_12221.html (20.05.2015).
 • Stępień R., W Szczecinie świętowano 15. rocznicę powstania 12. Brygady Zmechanizo-wanej, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/459_12189.html (20.05.2015).
 • Stępień R., Wylot pierwszej grupy w ramach III zmiany PKW do Afganistanu z błogo-sławieństwem kapelana, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/162_4795.html (20.05.2015).
 • Zapolski M., Wizyta biskupa polowego Wojska Polskiego w „Dwunastce”, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/551_15782.html (20.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7aabdbe-4ff7-4d34-bc34-f43ffb2811ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.