PL EN


2017 | 5 (370) | 241-249
Article title

Marketing performance management w erze digitalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Marketing Performance Management in the Digitisation Era
RU
Marketing performance management в эпоху оцифровки
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Rozwój kategorii związanych z informacją biznesową wskazuje na zmieniające się problemy w zarządzaniu tą informacją. Na dodatek rozwój koncepcji e-marketingu komplikuje problematykę marketing performance. System pomiarów dokonań marketingowych staje się coraz bardziej rozbudowany. Celem publikacji jest próba uporządkowania dorobku koncepcyjnego w zakresie marketing performance z perspektywy zarządzania tymi dokonaniami.
EN
The development of business information categories indicates the changing problems in managing this information. The development of the e-marketing concept complicates the problem of marketing performance. The marketing performance system is becoming more and more sophisticated. The aim of the publication is to systematise the conceptual output of marketing performance from the perspective of performance management.
RU
Развитие категорий, связанных с бизнес-информацией, указывает изменяющиеся проблемы в управлении этой информацией. К тому же развитие концепции э-маркетинга осложняет проблематику маркетинговой производи- тельности (англ. marketing performance). Система измерений маркетинговых свершений становится все более расширенной. Цель публикации – попытаться упорядочить концептуальные достижения в области marketing performance из перспективы управления этими свершениями.
Year
Issue
Pages
241-249
Physical description
Contributors
author
References
 • Ambler T., Kokkinaki F., Puntoni S. (2004), Assessing Marketing Performance: Reasons for Metrics Selection, “Journal of Marketing Management”, No. 3-4.
 • Anderson E., Day G.S., Rangan V.K. (1997), Strategic Channel Design, “Sloan Management Review”, No. 38.
 • Ariyachandra T.R., Frolick M.N. (2008), Crutical Success Factors in Business Performance Management - Striving for Success, “Information Systems Management”, No. 25(2).
 • Brien R.H., Stafford J.E. (1968), Marketing Information Systems: A New Dimension for Marketing Research, “Journal of Marketing”, No. 32(3).
 • Brodie R.J., Winklhofer H., Coviello N.E., Johnston W.J. (2007), Is e-marketing coming of age? An examination of the penetration of e-marketing and firm performance, “Journal of Interactive Marketing”, No. 21(1).
 • Clark B.H. (1999), Marketing performance Measures: History and Interrelationships, “Journal of Marketing Management”, No. 8.
 • Cox D.F., Good R.E. (1967), How to Build a Marketing Information System, “Harvard Business Review”, No. 3.
 • Frollck M.N., Ariyachandra T.R. (2006), Business performance Management: One Truth, “Information Systems Management”, No. 23(1).
 • Gronholdt L., Martensen A. (2006), Key Marketing Performance Measures; “The Marketing Review”, No. 3.
 • Homburg C., Artz M., Wieseke J. (2012), Marketing performance Measurement Systems: Does Comprehensiveness Really Improve Performance?, “Journal of Marketing”, No. 76(3).
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1966), A Design for the Firm’s Marketing Nerve Center, “Business Horizons”, No. 9(3).
 • Kotłowska M., Kowalak R. (2016), Kluczowe mierniki dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kowal W. (2015), Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawiorlane i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kozielski R. (2004), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Little J.D.C. (1979), Decision Support System for Marketing Managers, “Journal of Marketing”, No. 43(3).
 • Mitchell W.C., Burns A.F. (1938), Statistical of Cyclical Revival, National Bureau of Economic Research, May.
 • Olson E.M., Salter S.F., Hult G.T.M. (2005), The Performance Implications of Fit Among Business Strategy, Marketing Organizataion Structure, and Strategic Behavior, “Journal of Marketing”, No. 69(3).
 • O’Sullivan D., Abela A.V. (2007), Marketing Performance Measurement Ability and Firm Performance, “Journal of Marketing”, No. 71(2).
 • Rust R.T., Ambler T., Carpenter G.S., Kumar V., Srivastava R.K. (2004), Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions, “Journal of Marketing”, No. 68(4).
 • Shaw R. (2001), Nowe spojrzenie na marketing, Studio Emka, Warszawa.
 • Surer A., Mutlu H.M. (2015), The Effects of an E-Marketing orientation on Performance in Turkish Exporter Firms, “Journal of Internet Commerce”, No. 1.
 • Wu F., Mahajan V., Balasubramanian S. (2003), An Analysis of E- Business Adoption and Its Impact
 • on Business Performance, “Journal Of the Academy of Marketing Science”, No. 31(4).
 • Vorhies D.V., Morgan N.A. (2003), A Configuration Theory Assessment of Marketing Organization Fit with Business Strategy and Its Relationship with Marketing Performance, “Journal of Marketing”, No. 67(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7b4fced-22e4-4d93-9e64-8f9eb69653cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.