PL EN


2016 | 5 | 3 | 424-435
Article title

CAPABILITIES OF MATLAB AND SIMULINK RELATED TO MODELLING OF POLISH POWER EXCHANGE

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents selected results of research on modelling a system of the POLISH Power Exchange in the MATLAB and Simulink environment. Modelling capabilities of various toolboxes and Matlab language were presented. Special attention was paid to identification modelling using System Identification Toolbox, neural modelling using Neural Network Toolbox and simulation modelling using Simulink. Research experiments were preformed based on the Day Ahead Market quotations. The obtained models of th type in SIT, an artificial neural network (ANN) in NNT and a block diagram in Simulink were subjected to comparative and sensitivity tests. Final results were interpreted.
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
424-435
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Department of Computer Science, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (UPH)
References
 • Jazayeri P., Rosehart W., Westwick D. T. (2007) A Multistage Algorithm for Identification of Nonlinear Aggregate Power System Loads, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 3, Aug., pp.
 • González V., Contreras J., Bunn D. W. (2012) Forecasting Power Prices Using a Hybrid Fundamental-Econometric Model, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 27, No. 1, Feb., 363-372.
 • Contreras J., Espínola R., Nogales F. J., Conejo A. J. (2003) ARIMA Models to Predict Next-Day Electricity Prices. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No. 3, Aug., pp. 1014-1020.
 • Kamwa I., Gkrin-Lajoie L. (2000) State-Space System Identification-Toward MIMO Models for Modal Analysis and Optimization of Bulk Power Systems, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 15, No. 1, Feb., pp. 326-335.
 • Mielczarski W. (2000), Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. ARE S.A. Warszawa.
 • Tchórzewski J., Marlęga R. (2015) Model parametryczny bezpieczeństwa rozwoju Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej i jego implementacja w środowisku MATLABA i Simulinka. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie Ryzykiem. Tom XVI, Zeszyt 8, część 3, pp. 323-334.
 • Tchórzewski J., Ruciński D. (2016) Modelowanie neuronalne bezpiecznego rozwoju Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej z wykorzystaniem notowań Rynku Dnia Następnego. Wolters Klever. Warszawa.
 • Tchórzewski J. (2013) Rozwój systemu elektroenergetycznego w ujęciu teorii sterowania i systemów. Monografie, OW PWr., Wrocław (in Polish).
 • Tchórzewski J., Wąsowski A. (2008), Systemowy algorytm ewolucyjny SAE w generowaniu rozwoju rynku energii elektrycznej. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA, PWr., Wrocław.
 • Tchórzewski J. (2007) Model of Control System Development on Example the System of Electricity Market. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 16 No. 4B. HARD, Olsztyn, Poland, str. 179-183.
 • Tchórzewski J. (1992) Cybernetyka życia i rozwoju systemów. Monografie nr 22, Wydawnictwa Uczelniane WSR-P w Siedlcach, Siedlce, Poland (in Polish).
 • Tchórzewski J. (1990) Inżynieria rozwoju systemów. Monografie nr 18, Wyd. Uczelniane WSR-P w Siedlcach, Siedlce, Poland (in Polish).
 • Zimmer A., Englot A. (2005), Identyfikacja obiektów i sygnałów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • www.mathworks.com
 • www.tge.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7b78f39-8a39-4384-abac-04ec6e33832a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.