PL EN


Journal
2012 | 4 | 529–533
Article title

Hepatosplenomegalia w przebiegu pierwotnego włóknienia szpiku u 49-letniej pacjentki – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Hepatosplenomegaly in the course of the primary myelofirosis in 49-year-old female patient – a case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwotne włóknienie szpiku (primary myelofirosis – PMF) należy do grupy rzadkich, Filadelfi-ujemnych nowotworów mieloproliferacyjnych. Istotą choroby jest włóknienie szpiku kostnego, któremu towarzyszy pojawienie się pozaszpikowych ognisk hemopoezy. Ogniska krwiotworzenia mogą lokalizować się w obrębie każdego narządu, jednak zdecydowanie najczęściej zajmują wątrobę i śledzionę. Tworzenie alternatywnych centrów hemopoezy w tych narządach prowadzi do powiększenia ich rozmiarów wraz z rozwojem nadciśnienia wrotnego i jego powikłań. W pracy przedstawiamy rzadki przypadek hepatosplenomegalii w przebiegu pierwotnego włóknienia szpiku u 49-letniej pacjentki.
EN
Primary myelofirosis (primary myelofirosis – PMF) belongs to group of rare, Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms. The essence of the disease is a bone marrow fibrosis, which is accompanied by the appearance of extramedullary hemopoiesis foci. Hematopoietic foci may be located within various organs, but by far the most occupied the liver and spleen. Creating alternative centers of hemopoiesis in these organs leads to increase their size with the development of portal hypertension and its complications. We present a rare case of hepatosplenomegaly in the course of primary myelofirosis in 49-year-old female patient.
Journal
Year
Issue
4
Pages
529–533
Physical description
Contributors
  • Z Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  • Z Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Z Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  • Z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
  • Z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7b93cfe-eb64-4bbb-bd4e-4580a12beea5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.