PL EN


2015 | 50 | 81-91
Article title

Innowacje w turystyce – ich charakter i obszary poszukiwań

Authors
Content
Title variants
EN
Innovation in the tourist industry: features and search areas
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
The article refers to theoretical considerations on innovation in tourism. Innovations are illustrated with examples of specific solutions applied. The aim is to review the contemporary approaches to innovation in tourism, and to indicate diverse areas of innovative solutions. The article results from the author’s scientific reflection based on literature studies, discussions and participant observation. The author presents different approaches to innovation in tourism, as well as points at tourist areas with various capacities to implement innovations. The article contains a thesis about the priority role of consumers’ tourist needs in the search for innovation. The author acknowledges the key role of technology in creating innovation in tourism, and also shows the characteristics of e-tourism, especially in the context of the new generation marketing, based on the Internet, new applications and mobile devices.
Year
Volume
50
Pages
81-91
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
References
 • Bartoszewski A. (2010) Najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej a turystyka – nowe wyzwania i możliwości, [w:] Denek K. (red.), Edukacja jutra. Proces wychowania w szkole i pozanią, Humanitas, Sosnowiec, 301–315.
 • Buhalis D. (2008) Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w turystyce, [w:] Pender L., Sharpley R. (red.), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa.
 • Daszkiewicz M. (2015) Innowacje społeczne w kreowaniu atrakcyjności miast, Logistyka, 2, 1411–1418.
 • Frąckiewicz E. (2015) Innowacje marketingowe – między maksymalizacją zysku a społeczną odpowiedzialnością, Logistyka, 2, 1459–1463.
 • Hjalager A.M. (2002) Repairing innovation defectiveness in tourism, Tourism Management, 23 (5), 465–474.
 • Hjalager A.M. (2010) A review of innovation research in tourism, Tourism Management, 31 (1), 1–12.
 • Kalecińska J. (2013) Nowe technologie w branży turystycznej, AWF, Warszawa, http://ecorys.pl/zalaczniki/publikacje/75/ECORYS_nt_TURYSTYKA_lores.pdf [dostęp: 16.06.2015].
 • Kotler P., Keller K.L. (2012) Marketing, Rebis, Poznań.
 • Kuczamer-Kłopotowska S. (2009) Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, [w:] Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 559 (42), 548–558.
 • Nowacki M. (2014) Obecne tendencje w rozwoju atrakcji turystycznych, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 45, 185–195.
 • Pawlicz A. (2012) E-turystyka: ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, WN PWN, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008) wyd. 3, MNiSW, Warszawa.
 • Rapacz A., Jaremen D.E. (2015) ICT a innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych, Logistyka, 2, 1346–1354.
 • Świtalski W. (2013) Innowacje i konkurencyjność, UW, Warszawa.
 • www.cpi.com.pl/grafika/tytuly/imprezy_organizowane.gif [dostęp: 16.06.2015].
 • www.tech.travel.pl [dostęp: 15.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7b9a451-988c-4bdf-a1b5-455c4e71dfc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.