PL EN


2017 | 38 | 2 | 175-185
Article title

Notes… ks. Teodora Wieczorka SDB (1888-1957), CZ. III. Duchowość i znaczenie

Authors
Content
Title variants
EN
“Notes …” of Fr. Teodor Wieczorek SDB (1888-1957) – (3th Part). Spirituality and Importance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Notes... salezjańskiego misjonarza z Chin – ks. Teodora Wieczorka (1888 – 1957) zawiera bogate treści duchowe. Niniejsza – ostatnia – część wieloaspektowego studium stanowi próbę opisania profilu duchowego Autora oraz ukazuje elementy doświadczenia duchowego Teodora Wieczorka. Druga część artykułu jest poświęcona znaczeniu i wartości badanego tekstu.
EN
Notes ... (The Notebook...) of a Salesian missionary in China – Fr. Teodor Wieczorek (1888-1957) contains rich spiritual content. The last part of a multifaceted study is an attempt to describe the author’s spiritual profile and it shows the elements of Teodor Wieczorek’s spiritual experience. The second part of the article focuses on the importance and value of the analysed text.
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
175-185
Physical description
Dates
printed
2017-06-30
Contributors
References
 • Archivio Salesiano Centrale (ASC). Emissione della professione religiosa perpetua.
 • Foglizzo, 27 giugno 1920. Teczka personalna T. Wieczorka, sygn. C 48711682.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej (ASIK). T. personalna ks. Teodora Wieczorka, dok. b. sygn.
 • Augustyn, Józef. 1993. Życie i Eucharystia. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Bojanowski, Edmund. 2009. Dziennik, t. I-IV. Wrocław-Katowice: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.
 • Bosco, Giovanni. 1859. Vita del giovanetto Savio Domenico allievo dell’Oratorio di S. Francesco di Sales. W: Vite di giovani. Le biografie di Domenico Savio, Michele Magone e Francesco Besucco, a cura di Aldo Giraudo. 2012. 37-109. Roma: Libreria Ateneo Salesiana.
 • Chmielewski, Marek. 2008. Mistologia. W: Encyklopedia katolicka, t. 12, red. Stanisław Wilk et al., 1275-1277. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Ciesielski, Jerzy. 2007. Notatnik. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
 • Czacka, Elżbieta R. 2006. Pisma, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Desramaut, Francis. 1990. Ksiądz Bosko i życie duchowe, tłum. Tadeusz Jania. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Desramaut, Francis. 2000. Sto haseł z duchowości salezjańskiej, mps, tłum. Tadeusz Jania. Kraków: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Frelichowski, Stefan Wincenty. 20032. Pamiętnik. Toruń: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Isoardi, Gian C. 1974. L’azione catechetica di san Giovanni Bosco nella pastorale giovanile. Leumann (Torino): Elle Di Ci.
 • Kałwa, Piotr. 2000. Notatnik duchowy. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia.
 • Próba określenia przymiotów natury ks. Bosco w świetle grafologii, opr. Zenon Klawikowski. 1994. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej, 2: 69-73.
 • Klawikowski, Zenon. 2010. Sylwetka duchowa ks. Michała Rua. W: Dynamiczna wierność. Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888-1910), inicjator dzieła salezjańskiego na Ziemiach Polskich, red. Jarosław Wąsowicz, 13-37. Piła: Inspektoria św. Wojciecha.
 • Kowalska, Faustyna. 1983. Dzienniczek, opr. Jerzy Mrówczyński. Kraków: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
 • Koźmiński, Honorat. 1991. Notatnik duchowy. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska.
 • Moretti, Girolamo. 19752. I santi dalla loro scrittura. Esami grafologici. Roma: Edizioni Paoline.
 • Niparko, Romuald. 1973. Asceza. W Kościele katolickim. W: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. Feliks Gryglewicz et al., 991. Lublin: Towarzystwo Naukowe
 • KUL.
 • Salawa, Aniela, 1983. Dziennik. W: Albert Wojtczak. Aniela Salawa. 285-337. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Schepens, Jacques. 2007. Sakramenty pokuty i Eucharystii w praktyce wychowawczo-duszpasterskiej Księdza Bosko. W: Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego Inspektoria Polska pw. św. Jacka. Duchowość salezjańska w zarysie, tłum. Jacek Jurczyński, 171-273. Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Soell, Georg. 2007. Matka Boża – Wspomożycielka Wiernych. W: Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego Inspektoria Polska pw. św. Jacka. Duchowość salezjańska w zarysie, tłum. Jacek Jurczyński, 277-323. Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Sopoćko, Michał. 2010. Dziennik. Białystok: Wydawnictwo św. Jerzego.
 • Stella, Pietro. 19812. Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, t. 2: Mentalità religiosa e spiritualità. Roma: Libreria Ateneo Salesiano.
 • Szlufik, Piotr. 2015. Notes... ks. Teodora Wieczorka SDB (1888-1957) – (cz. I). Autor i tekst, Seminare. Poszukiwania naukowe, 36(1): 213-226.
 • Szlufik, Piotr. 2016. Notes... ks. Teodora Wieczorka SDB (1888-1957) – (cz. II). Treść, Seminare. Poszukiwania naukowe, 37(1): 151-166.
 • Świda, Andrzej. 1975. Aktualność niektórych rozwiązań ascezy św. Jana Bosko. Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 1: 51-87.
 • Tułasiewicz, Natalia. 2013. Przeciw barbarzyństwu. Listy, dzienniki, wspomnienia. Poznań: Wydawnictwo Flos Carmeli.
 • Urbański, Stanisław. 1997. Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej.
 • Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 • Van Luyn, Adriaan. 1987. Maria nel carisma salesiano. Roma: Libreria Ateneo Salesiano.
 • Vecchi, Juan Edmundo. 1999. Duchowość salezjańska. Pogłębienie głównych tematów, tłum. Mieczysław Brzezinka. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Wieczorek, Teodor. Notes do zapisywania: postanowień, pobożnych praktyk, szczególnych modlitewek, uczuć serca, rachunku sumienia it.p., Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Krakowskiej, teczka personalna ks. Teodora Wieczorka, rps, dok. b. sygn.
 • Wojtyła, Karol – Jan Paweł II. 2014. Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7c46d47-c560-4429-b1eb-f6532935f4d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.