Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 4 (66) | 4-12

Article title

Widzialne i niewidzialne piękno matematyki

Content

Title variants

EN
Visible and invisible beauty of Mathematics

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article deals with a beauty of mathematics as a phenomenon, which can be approached both from the aesthetic and intellectual levels. It has been illustrated by the series of photographs which are visual representations of the selected mathematical objects. The aim of the paper is to outline chosen aspects of perception and understanding of the aesthetics of mathematics in the context of photographic exemplification of concepts and patterns. All presented photographs have been taken by the participants of International Photography Competition Mathematics in Focus. The competition is organized regularly since 2010 by the University of Szczecin, Poland. Its popularity is growing systematically, what is reflected in the number of participants submitting their works: in 2010 there were 400 people who participated in the competition whereas in 2015 the total amount of them surpassed 8000. The gallery of all awarded works can be viewed at: http://www.mwo.usz.edu.pl/galeria-prac-nagrodzonych.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

4-12

Physical description

Contributors

 • University of Szczecin

References

 • Ablewicz K., Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, [w:] S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.
 • Bazin A., Ontologia obrazu fotograficznego, [w:] M. Bogunia- Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków 2012.
 • Berleant A., Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, przeł. S. Stankiewicz, Universitas, Kraków 2011.
 • Bohnsack R., Dokumentarna interpretacja obrazu - w stronę rekonstrukcji ikonicznych zasobów wiedzy [w:] S. Krzychała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczenie - metoda interpretacji dokumentarnej, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2004.
 • Bourdieu P., Społeczna definicja fotografii, [w:] M. Bogunia- Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków 2012.
 • Bronowski J., Źródła wiedzy i wyobraźni, przeł. S. Amsterdamski, PIW, Warszawa 1984.
 • Czech J., Euklidesa początków geometryi ksiąg ośmioro, toiest sześć pierwszych, jedenasta i dwunasta z dodanemi przypisami dla pożytku młodzi akademikiem wytłumaczone przez Józefa Czecha, Józef Zawadzki, Wilno 1817.
 • Draaisma D., Machina metafor. Historia pamięci, przeł. R. Pucek, Aletheia, Warszawa 2009.
 • Feininger A., Filozofia fotografowania, [w:] M. Bogunia- Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków 2012.
 • Góralski A., Teoria twórczości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2003.
 • Hammond A.L., Matematyka - nasza niedostrzegalna kultura, [w:] L.A. Steen (red.), Matematyka współczesna. Dwanaście esejów, WNT, Warszawa 1983.
 • Jeffrey I., Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów, przeł. J. Jedliński, Universitas, Kraków 2009.
 • Kurina F., Kultura matematyczna nauczyciela matematyki, "Matematyka. Społeczeństwo. Nauczanie" 1991, nr 6.
 • Limont W., Poznawcze funkcje metafory, [w:] M. Dudzikowa (red.), Filozofia pedagogice. Pedagogika filozofii, "Colloquia Communia" 2003 (numer specjalny), lipiec-grudzień.
 • Makiewicz M., O fotografii w edukacji matematycznej. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów, SKN MDM US, Szczecin 2013.
 • Makiewicz M., Przykłady twórczych pomysłów uczniów fotografujących obiekty matematyczne, [w:] W. Limont, J. Dreszer, J. Cieślikowska (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
 • Paivio A., The relationship between verbal and perceptual codes, [w:] M.P. Friedman (red.), Handbook of perception, t. 8 Perceptual coding, Academic Press, New York 1978.
 • Penrose R., Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, przeł. P. Amsterdamski, PWN. Warszawa 1995.
 • Phink S., Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, PWN, Warszawa 2010.
 • Sekula A., Społeczne użycia fotografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Sontag S., Świat obrazów, [w:] M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków 2012.
 • Soulages F., Estetyka fotografii. Strata i zysk, przeł. B. Mytych-Frajter, W. Formater, Universitas, Kraków 1997.
 • Stiegler B., Obrazy w fotografii. Album metafor fotograficznych, przeł. J. Czudec, Universitas, Kraków 2

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a7cc0e26-a737-4c46-bcbd-60c6cde56f77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.