PL EN


2012 | 3 | 1 | 557-573
Article title

Zarządzanie ryzykiem - determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem

Content
Title variants
EN
Risk management and quality of enterprise management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie ryzykiem jest nieodłączną częścią życia każdej organizacji. Powinno być integralną częścią strategii organizacji realizowaną we wszystkich organizacjach. Strategia powinna być skonstruowana w taki sposób, aby zarządzanie ryzykiem spełniało nie tylko funkcję systemu umożliwiającego uniknięcie strat, ale, aby pozwalało dostrzegać i wykorzystywać okazje oraz kreować nowe szanse dla organizacji. Odpowiedzialność za strategię i kojarzone z nią zarządzanie ryzykiem powinna ponosić także Rada nadzorcza. Organ ten powinien monitorować w sposób ciągły przepływ informacji w przedsiębiorstwie oraz jego strukturę w odniesieniu do implementacji strategii i sposobu zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem podnosi świadomość o mogących powstać zagrożeniach. Sprzyjają temu opublikowane przez ISO wytyczne zarządzania ryzykiem ujęte w standardzie ISO 31000:2009. Wdrożenie procesowego podejścia do zarządzania ryzykiem według tego standardu stwarza organizacji szanse minimalizowania ryzyk. Dzięki systematycznej identyfikacji ryzyk, wprowadzeniu mechanizmów kontrolnych i interwencyjnych oraz procedur nadzoru system pozwoli zabezpieczyć organizację przed zagrożeniami, wpłynąć na jakość zarządzania organizacją. Przykład grupy kapitałowej przybliża zarządzanie ryzykiem
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
557-573
Physical description
Contributors
 • Prof. zw. dr hab., Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Abdel-Kader M. Metzeniot, V. (2007), The effect of corporate restruc-turing on the stakeholder’s value: the case of GEC/Marconi, „World Journal of Business Management”, 1(1).
 • AFEP-MEDE Corporate Governance Code for Listed Companies, produced by Section 2.2, Annual Report 2010 Grupy Korporacyjnej.
 • Borkowski G. (2012), Zarządzanie ryzykiem, Wyd. UE w Katowicach, Katowice (maszynopis).
 • Corporate Governance and the Financial Crisis (2009), OECD.
 • De Marzo P. Duffy D. (1991), Corporate financial hedging with Proprie-tary Information, „Journal of Economics Theory”, 2(53).
 • Enterprise Risk Management – Integrated Framework (2004), Executive Summary.
 • FRC (2008), Combined Code.
 • Jędralska K. (2010), Niepewność jako źródło paradoksów strategicznych, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Lichtarski J., Jagoda H. (red.), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Krzakiewicz K. (2008), Kognitywne podejście do zarządzania strategicz-nego, [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Rokita J. (red.), GWSH, Katowice.
 • Likierman A. (2007), Risk in performance measurement, [w:] Business Performance Measurement, Neely A., Unifying Theory and Integrating Practice, Cambridge.
 • Lisiecka K. (2010), O zarządzaniu organizacjami w warunkach nieoczekiwanych, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Lichtarski J., Jagoda H. (red.), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Modigliani F. Miller M. (1961), Dividend Policy, growth and the valuation of shares, „Journal of Business”, 34.
 • Nestor Advisors (2008), Governance in Crisis, A comparative case study of six US Banks, London.
 • NYSE Listed Company Manual, Corporate Governance Standards.
 • Risk management — Principles and guidelines on Implementation (2009), ISO 31000:2009, Geneve, http://dianechristina.wordpress.com/2010/ 02/05/dissecting-the-anatomy-of-iso-31000/, (10-02-2011).
 • The Combine Code on Corporate Governance, Financial Reporting Council, Section C.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (2004), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7d700d0-d416-4e81-82df-26c4c948ddaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.