PL EN


2018 | 61 | 127-134
Article title

W PRZEDWOJENNYM NAŁĘCZOWIE Z WIESŁAWĄ BANCARZEWSKĄ (WOKÓŁ POWIEŚCI POWRÓT DO NAŁĘCZOWA O CZYTELNICTWIE I TZW. LITERATURZE KOBIECEJ)

Content
Title variants
EN
In pre-War Nałęczów with Wiesława Bancarzewska (about the novel Powrót do Nałęczowa [The Return to Nałęczów] on readership, and the so-called women’s literature)
RU
В довоенном Наленчуве с Веславой Банцаржевской (вокруг романа Возвращение в Наленчув о читательской аудитории и так называемой женской литературе)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest refleksja nad współczesnym czytelnictwem i tzw. literaturą kobiecą, a także wyłonienie, wpisanej w twórczość Wiesławy Bancarzewskiej, wizji świata sprzed II wojny światowej. Znaczące miejsce w tej literackiej wizji zajmuje przedwojenny Nałęczów. Autorka współczesnej, bestsellerowej trylogii powieściowej (Powrót do Nałęczowa, wyd. 2013; Zapiski z Annopola, wyd. 2014; Noc nad Samborzewem, wyd. 2015) proponuje współczesnej czytelniczce – adresatce swej powieści – mentalną podróż w czasie, w której przeszłość i powrót do jej wartości staje się alternatywą dla problemów kobiet XXI wieku.
EN
The purpose of this article is to reflect on the contemporary readership and the socalled women’s literature, as well as to present the vision of the world from before the Second World War as inscribed in the work of Wiesława Bancarzewska. The pre-War Nałęczów holds a significant position in this literary vision. The author of a contemporary best-selling novel trilogy (Powrót do Nałęczowa, [The Return to Nałęczów], ed. 2013; Zapiski z Annopo- la, [Notes from Annopol], ed. 2014; Noc nad Samborzewem [Night time over Samborzewo], ed. 2015) presents to today’s female reader - the addressee of her novel – a mental journey in time, in which the past and the return to its values become alternatives to the issues of the women of the 21st century.
RU
Цель статьи – рефлексия над современной читательской аудиторией и так называемой женской литературой, а также проявление, вписанной в творчество Веславы Банцаржевской, картины мира перед Второй мировой войной. Значительное место в этом литературном образе занимает довоенный Наленчув. Автор современной, трилогии–бестселлера (Возвращение в Наленчув, изд. 2013 г.; Записки с Аннополя, изд. 2014 г., Ночь над Самборжевом, изд. 2015 г.) предлагает современному читателю – адресату ее романа – мысленное путешествие во времени, в котором прошлое и возвращение к его ценностям становятся альтернативой проблемам женщин XXI века.
Year
Volume
61
Pages
127-134
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7d81e66-6d8a-41a5-b515-aaedeaa7967c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.