PL EN


2016 | 2(14) | 145-159
Article title

Propaganda „antyklerykalna” na łamach prasy Pomorza Zachodniego do 1956 roku. Z dziejów walki władzy komunistycznej z Kościołem katolickim w Polsce

Content
Title variants
EN
„Anticlerical” Propaganda in the Press of Western Pomerania up to 1956. History of the Fight of the Communist Authorities against the Catholic Church in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In years 1945-1956 in subsequent political and propaganda campaigns the communist press tried to undermine the authority of the Catholic clergy in the society. The article presents the involvement of the local West Pomeranian press in such campaigns. It points out that during the subsequent campaigns this press tried to prove that the criticism of the clergy was not the fight against the religion. It was constantly emphasised that the Catholic faith enjoyed full freedom in the People’s Republic of Poland. The charge of lack of patriotism and subordination to directives from Vatican was levelled against the Church hierarchy and the part of the ordinary clergy. The Holy See was presented as the enemy of the Polish state and nation and as the ally of German revisionists challenging the Polish western border. In 1953 the authorities considered the Primate Stefan Wyszyński as their main opponent in the country.
Keywords
PL
EN
Contributors
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • „Głos Szczeciński”
 • „Kurier Szczeciński”
 • „Wieści”
 • „Życie i Kultura”
 • Błażyński Z., Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Londyn 1985.
 • Wyszyński S., Zapiski więzienne, Warszawa 1990.
 • Aniszewska J., Stargard na łamach „Wieści” (1945-1947). Informacyjna i opiniotwórcza rola lokalnej prasy, [w:] Stargard w latach 40. i 50. XX wieku. Problemy społeczno-gospodarcze i polityczne. Materiały pokonferencyjne, red. J. Aniszewska i M. Machałek, Stargard 2009, s. 99-120.
 • Białecki T., Czasopiśmiennictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949, „Przegląd Zachodniopomorski” 1968, z. 4, s. 119-145.
 • Białecki T., Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., Wrocław Warszawa Kraków 1992.
 • Białecki T., Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975, Szczecin 1978.
 • Białecki T., Prasa szczecińska, [w:] 25 lat prasy na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Kraków 1972, s. 75-94.
 • Białecki T., Rozwój prasy partyjnej PPR i PZPR w województwie szczecińskim w latach 1945-1972, „Przegląd Zachodniopomorski” 1972, z. 3, s. 185-202.
 • Kowalczyk K., Między oporem a przetrwaniem. Państwo i Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1946, [w:] Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, red. P. Bartnik i K. Kozłowski, Szczecin 2000, s. 359-372.
 • Kowalczyk K., W walce o rząd dusz: polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Szczecin 2003.
 • Kozłowski K., Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955, Warszawa-Szczecin 2000.
 • Kozłowski K., Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005). Społeczeństwo - władza – gospodarka – kultura, Szczecin 2007.
 • Radziwonowicz M., Czasopismo stargardzkie „Wieści” (1945-1947), „Przegląd Zachodniopomorski” 1986, z. 1, s. 137-158.
 • Springer L., Życie gospodarcze regionu szczecińskiego na łamach „Głosu Szczecińskiego” w jego ostatnim stalinowskim okresie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2002, z. 3, s. 39-67.
 • Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.
 • Żaryn J., Kościół w PRL. Najnowsze dzieje Polski, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7d9dce7-66d0-4d96-bb50-1618fcb23e0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.