PL EN


2013 | 2 | 6 | 388-402
Article title

Własność pracownicza w krajach europejskich

Content
Title variants
EN
The Employee Ownership in European countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie rozmiarów i specyfiki własności pracowniczej w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Wielkiej Brytanii i Francji. Podjęta próba scharakteryzowania własności pracowniczej w Europie została przeprowadzona z wykorzystaniem danych publikowanych przez Europejską Federację Akcjonariatu Pracowniczego. W kontekście przyjętego zakresu tematycznego omówiono istotę własności pracowniczej oraz jej rozmiary i specyfikę w krajach europejskich w latach 2007–2011. W oparciu o przeprowadzoną analizę udziału kapitału pracowniczego w wartości przedsiębiorstw i odsetka podmiotów implementujących własność pracowniczą w dużych europejskich przedsiębiorstwach wskazano niewielką jej skalę.
Year
Volume
2
Issue
6
Pages
388-402
Physical description
Contributors
  • Mgr, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź., a_matuszewska_pierzynka@poczta.onet.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7f51345-4151-469b-ae90-e4dff97609d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.