PL EN


2013 | 908 | 93-102
Article title

W poszukiwaniu ładu terminologicznego: zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność

Title variants
EN
In Search of Terminological Order: Payment Ability, Financial Liquidity, and Solvency
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Being solvent determines whether or not an enterprise exists in a market economy. A lack of solvency is therefore one reason businesses fail. In the economics literature, beside the notion of solvency there are also the ideas of financial liquidity and the ability to pay. Some authors identify these notions as being interchangeable, while others differentiate them, ascribing to them different essential ranges and a different character of mutual relation. This paper explains the meaning of these notions and also describes the mutual relations between them.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości Finansowej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, stepienk@uek.krakow.pl
References
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie [2004], red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.
 • Bond C. J. [1993], Credit Management Handbook, A Complete Guide to Credit and Accounts Receivable Operations, McGraw-Hill, Inc., New York.
 • Cebrowska T. [1992], Płynność jako determinanta równowagi finansowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 638, Wrocław.
 • Kieso D.E., Weygandt J.J. [1992], Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. [2004], Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa.
 • Meigs W.B., Meigs R.F. [1987], Accounting: the Basis for Business Decisions, McGraw-Hill Book Co., New York.
 • Michalski G. [2001], Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 894, Wrocław.
 • Michalski G. [2004], Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Wydawnictwo Cedetu sp. z o. o., Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [2007], MSSF t. I i II, IASB, polski przekład, Warszawa.
 • Nahotko S. [2003], Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG sp. z o. o., Bydgoszcz.
 • Olchowicz I. [2007], Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. [2009], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Śnieżek E. [1997], Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego [2003], red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Dz.U. z 2003 r., nr 60 poz. 535 (z późn. zm.).
 • Waśniewski T. [1997], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Wędzki D. [2003], Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7f8ecda-44e4-4201-9da2-8f25f24705e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.