PL EN


2015 | 217 | 182-191
Article title

Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w modelowaniu zjawisk gospodarczych

Authors
Content
Title variants
EN
Artifical neural networks and their application in modeling economic phenomena
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę umiejscowienia sztucznych sieci neuronowych w praktyce gospodarczej oraz ukazania szeroko rozumianej sieciowości jako instrumentu, który zajmuje istotne miejsce w tworzeniu społeczeństwa innowacyjnego, wyko-rzystującego nowoczesne technologie oraz wiedzę w tym zakresie. Na podstawie litera-tury przedmiotu dotyczącej wykorzystywania sztucznych sieci neuronowych w ekonomii można wskazać podstawowe grupy tematyczne, w których z powodzeniem odnajdują się sztuczne sieci neuronowe.
EN
The last time, knowledge and information have become determinants of in-novation economy. These are strategic resources that are increasingly determined by the competitive advantage of companies. Implementation of complex methods and tools for the needs of the economy becomes possible through the use of appropriate models of neural networks that belong to the influenza artificial intelligence methods. The purpose of this article is an attempt to present the role and importance of artificial neural ne-tworks (ANN) in predicting and describing economic phenomena.
Year
Volume
217
Pages
182-191
Physical description
Contributors
References
 • Dasgupta Ch.G. i in. (1994), A decision support system for in-sample simultaneous equ-ation system forecasting using artificial neuron systems, “Decision Support Systems”, No 11.
 • Gately E. (1999), Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, WIG-Press, Warszawa.
 • Ghose S. (1994), Comparing the predictive performance of a neural network model with so-me traditional market response models, “International Journal of Forecasting”, No 10.
 • Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessell T.M. (2000), Principles of neural science, 4th ed., McGraw-Hill, New York.
 • Kuźniar K. (2007), Sztuczne sieci neuronowe, PAP, Kraków, Konspekt 3-4.
 • Markowska-Kaczmar U., Kwaśnicka H. (2005), Sieci neuronowe w zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • McCulloch W.S., Pitts W.H. (1943), A logical calculus of ideas immanent in nervous activity, “Bulletin of Mathematical Biophysics”, Vol. 5.
 • Peretto P. (2000), An introduction to the modelling of neural networks, Cambrige University Press, Cambrige.
 • Scott J. (2005), Social network analysis, Sage Publications, London. Staniec I. (1997), Bank a sieci neuronowe, „Bank”, nr 10.
 • Stawowy A., Jastrzębski P. (1996), Zastosowanie sieci neuronowej do oceny ryzyka kre-dytowego, Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, AGH, Kraków.
 • Tadeusiewicz R., Wprowadzenie do praktyki stosowania sieci neuronowych, StatStof, www.StatSoft.pl (dostęp: 12.01.2015).
 • Tadeusiewicz R. (1995), Sieci neuronowe, ENTER.
 • Witkowska D. (2000), Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Menadżer, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a802fb8d-feb2-4453-8b93-c43db51e7b33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.