PL EN


2019 | 9 | 122-135
Article title

Empirical linkages between some economic factors and foreign direct investment in BRICS countries

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In 2003 Goldman Sachs published a report written by Wilson and Purushothaman entitled Global Economics Paper No. 99: Dreaming With BRICs: The Path to 2050, which central idea is that over the next 50 years, Brazil, Russia, India and China could become a much larger force in the world economy, even larger than the current G7 economies in US dollar terms. In 2017 BRICS joint contribution to the world economy was 23.6 per cent and according to the International Monetary Fund (IMF) predictions this is set to rise to 26.8 per cent by 2022. Based on the used estimation, the biggest contributor to the FDI inflows is an index of economic openness, where decreasing barriers for trade and investment increase country’s exposure to the global economy, which in return has a significant effect in attracting FDI to the economy. Secondly, in majority of cases change in both import and export values tend to negatively affect FDI inflows, such phenomenon does not necessarily mean that country must not engage and liberalize its trade policy, but that the impact of those factors is inconsistent and has to be researched further. Thirdly, GDP contribution confirms the gravity model hypothesis as larger economies tend to attract larger volumes of FDI inflows, however in case of China this effect seems to be slightly reversed. Lastly, the effect of trade balance on FDI inflows remains complex to capture, however a dummy variable method applied in this paper can be applied to countries that have both positive and negative trade balance dynamic.
PL
W 2003 roku Goldman Sachs opublikował raport napisany przez Wilsona i Purushothamana zatytułowany "Global Economics Paper No. 99: Dreaming With BRICs: The Path to 2050, którego główną ideą jest to, że w ciągu następnych 50 lat Brazylia, Rosja, Indie i Chiny mogą stać się znacznie większa siła w światowej gospodarce, nawet większa niż obecne gospodarki G7 w ujęciu dolarowym. W 2017 r. Wspólny wkład BRICS w gospodarkę światową wyniósł 23,6%, a według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) do 2022 r. Ma wzrosnąć do 26,8%. Na podstawie wykorzystanych szacunków największy udział w napływie BIZ stanowi wskaźnik otwartości gospodarczej, gdzie malejące bariery w handlu i inwestycjach zwiększają ekspozycję kraju na globalną gospodarkę, co z kolei ma znaczący wpływ na przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do gospodarki. Po drugie, w większości przypadków zmiana zarówno wartości importu, jak i eksportu wpływa negatywnie na napływ BIZ, zjawisko to niekoniecznie oznacza, że kraj nie może angażować się i liberalizować swojej polityki handlowej, ale że wpływ tych czynników jest niespójny i musi być zbadałem dalej. Po trzecie, wkład PKB potwierdza hipotezę modelu grawitacji, ponieważ większe gospodarki mają tendencję do przyciągania większych wolumenów napływów BIZ, jednak w przypadku Chin efekt ten wydaje się być nieco odwrotny. Wreszcie, wpływ salda handlowego na napływ BIZ jest nadal trudny do uchwycenia, jednak zastosowana w niniejszym dokumencie metoda zmiennej fikcyjnej może być stosowana do krajów, które mają zarówno dodatnią, jak i ujemną dynamikę bilansu handlowego.
Keywords
EN
Year
Issue
9
Pages
122-135
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a80a0a84-f37f-48ab-9a26-e602a6c0517a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.