PL EN


2020 | 33 | 102-114
Article title

Aktualna sytuacja geopolityczna w Demokratycznej Republice Konga jako efekt działań zbrojnych kolejnej wojny domowej

Authors
Content
Title variants
Contemporary geopolitical situation in Democratic Republic of the Congo as an effect of ongoing civil war military operations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga, która jest teatrem działań zbrojnych kolejnych wojen domowych, a w szczególności sformułowanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny powtarzających się konfliktów. Od czasu uzyskania niepodległości 30 czerwca 1960 r. secesje, powstania, rebelie, bunty, inwazje, rewolty i wojny etniczne stały się częścią politycznego krajobrazu DRK i pochłonęły miliony ofiar. Przyczyniły się one także do trudności gospodarczych w jakich znalazło się państwo. Szczegółowa diagnoza przyczyn konfliktów i kolejnych interwencji zagranicznych sił zbrojnych jest niezbędna dla podjęcia działań mających na celu stopniową normalizację sytuacji. Opracowanie zawiera więc analizę geostrategiczną stron aktualnego konfliktu w Kongo wraz z wyjaśnieniem wielości ich celów politycznych oraz mnogości i rozmaitości sojuszy między poszczególnymi ugrupowaniami.
EN
The aim of the study is to present the situation in the Democratic Republic of Congo, which is a theater of military operations of subsequent civil wars, and in particular to formulate an answer to the question about the causes of repeated conflicts. Since independence on June 30, 1960, secession, uprisings, rebellions, invasions, revolts and ethnic wars have become part of the political landscape of the DRC and have killed millions of people. They also contributed to the economic difficulties in which the state found itself. A detailed diagnosis of the causes of conflicts and subsequent interventions of foreign armed forces is necessary to take measures to gradually normalize the situation. Thus, the study contains a geostrategic analysis of the sides of the current conflict in Congo together with an explanation of the multiplicity of their political goals and the multitude and variety of alliances between individual groups.
Year
Volume
33
Pages
102-114
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Adesola, F., 2015. Congo DR and the Intrigues of Resource–Based Conflict, African Research Review, 36, s. 62 – 72.
 • Ambukita, E., 2014. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Demokratycznej Republice Konga w latach 2009 – 2012, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 369.
 • Berdal, M., 2018. The State of UN Peacekeeping: Lessons from Congo, The Journal of Strategic Studies, 41, s. 721 – 750.
 • Jaremczuk, E., 2008. Walka o przywództwo polityczne w Demokratycznej Republice Konga – Laurent Kabila i jego syn Kabila junior, Forum Politologiczne, Tom 7, s. 289 – 308.
 • Jaremczuk, E., 2009. Rola Josepha Kasavubu i jego ABAKO w powstaniu Demokratycznej Republiki Konga, Forum Politologiczne, Tom 9, s. 187 – 206.
 • Kapiński, D., 2008. Wieloetniczność a rozwój gospodarczy w Afryce, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego „Afryka”, 27.
 • Kisangani, E. F., 2012. Civil Wars in the Democratic Republic of Congo 1960 – 2010, Lynne Rienner Publishers.
 • Kłosowicz, R., 2015. Konflikty etniczne jako przyczyna upadku państwa w Afryce Subsaharyjskiej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ndikumana, L., Emizet, K., 2003. The Economics of Civil War: The Case of the Democratic Republic of Congo, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amherst.
 • Popławski, B., 2017. Kryzys polityczny w Demokratycznej Republice Konga, Infos, Zagadnienia społeczno – gospodarcze, 11.
 • Schmidt, P., 2017. Koncepcje tłumaczące występowanie i powtarzalność zamachów stanu, Przegląd Geopolityczny, 22, s. 107-116.
 • Sidor, A., 2016. Konflikty zbrojne w Afryce Subsaharyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku jako przedmiot badań naukowych, Obronność, Zeszyty Naukowe, 3(19), s. 303-329.
 • Weiss, H., 2001. Civil war in the Congo, Society Abroad, 38, s. 67 – 71.
 • Wilczyński, P. L., 2011. Uwarunkowania geograficzne i zróżnicowanie regionalne konfliktów zbrojnych na świecie po drugiej wojnie światowej, Łódź: WNG UŁ (rozprawa doktorska).
 • Wilczyński, P. L., 2018. International recognition as a tool of military conflicts solution, European Journal of Geopolitics, 6, pp. 66-87.
 • https://congoconflictmap.weebly.com/
 • https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook
 • https://data.worldbank.org/
 • https://www.globalfirepower.com/
 • https://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/monusco.php
 • https://www.konflikty.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8178487-9f62-44a9-ac60-b96205a728bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.