PL EN


2014 | 10 | 71-84
Article title

Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach

Content
Title variants
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule poruszono tematykę klasycznych czynników lokalizacji oraz ich znaczenia w wyborze dogodnego miejsca umiejscowienia przedsiębiorstwa w przestrzeni gospodarczej. Należy tu nadmienić, że autorami najważniejszych klasycznych teorii byli m.in. A. Weber, A. Lӧsch czy A. Predöhl. Jako kluczowe wymieniali oni takie czynniki lokalizacji, jak: koszty transportu, koszty zatrudnienia czy dostępnąść surowców. W artykule podjęto próbę zbadania istoty owych czynników w podejmowaniu decyzji przez współczesnych przedsiębiorców w zakresie lokalizacji ich działalności gospodarczej. Bazę źródłową wykorzystaną w analizach stanowiły wyniki bezpośrednich badań marketingowych, w których uczestniczyło kilkanaście przedsiębiorstw z branży budowlanej. Zdaniem autorek artykułu, mimo że pierwsze teorie lokalizacji powstały jeszcze w XIX w., klasyczne czynniki lokalizacji nadal są aktualne i nie tracą na znaczeniu. Nieuwzględnienie ich w procesie decyzyjnym w dalszej perspektywie może przyczynić się do niepowodzenia podjętej działalności gospodarczej.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Całczyński, A. (1981). Modele i metody lokalizacji ośrodków dystrybucyjnych. Monografie i Syntezy, 14. Warszawa: IWHIW.
 • Domański, R. (2011). Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa: PWN.
 • Dorocki, S., Rachwał, T., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France. Current Issues of Tourism Research, 2(2), 20-29.
 • Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8(8), 45-60 Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska M. (2013a). Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.
 • Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013b). Agricultural tourism farms in Poland – how the farmers improve their businesses – the case study. Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces, IGU-Ashgate.
 • Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 21.
 • Fabińska, M., Piasecki, T., Benchmarking regionalny, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, http://www.eedri.pl/pdf/187.pdf (data odczytu: 20.10.2013).
 • Fierla, I., Kuciński, K. (red.). (2001). Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Warszawa: Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Hoover, E.M. (1962). Lokalizacja działalności gospodarczej. Warszawa: PWN, 16-19.
 • Isard, W. (1956). Location and Space-economy. New York: J. Wiley and Sons.
 • Kupiec, L. (red.). (1999). Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, 33. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Leśniak, J. (1985). Planowanie przestrzenne. Warszawa: PWN.
 • Lösch, A. (1940). Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena.
 • Perreur, J. (1992). Lokalizacja jednostek produkcyjnych. W: C. Ponsard (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Enterprise and Classical Factors of its Location on the market. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 120, 13-22.
 • Płaziak, M. Szymańska, A.I. (2014). Role of modern factors in the process of choosing a location of an enterprise. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 120, 72-83.
 • Pred, A.R. (1967). Behaviour and Location: Foundations for a Geographic Dynamic Location Theory. Part 1. Lund 1967, Studies in Geography, Series B. 27.
 • Rachwał, T. (2011a). Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19, 1-10.
 • Rachwał, T. (2011b). Transformations of the employment structure as an expression of the transformation of the Polish industry against the background of the European Union. Bulletin of Geography, Socio- -economic series, 15, 5-25.
 • Rachwał, T. (2011c). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99-113.
 • Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland), Quaestiones Geographicae, 27B/1, 67-80.
 • Raźniak, P. (2012). Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 4, 41-52.
 • Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 73-86.
 • Stryjakiewicz, T. (2009). Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. W: I. Jażewicz (red.) Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 94-102.
 • Tobolska, A. (2011). Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce. W: M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 15.
 • Wieloński, A. (2004). Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zawadzki, S.M. (1973). Polska, przestrzeń, społeczeństwo. Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a81b4445-1059-4bcd-8b05-bab250502dbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.