PL EN


2012 | 2 | 217-228
Article title

Sondaż - odbicie czy kreowanie rzeczywistości? Przykład Polski

Authors
Content
Title variants
EN
The Opinion Poll- Mirror or Creator of Reality? Poland - a Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach nastąpił ogromny spadek zaufania do metody badawczej, jaką jest sondaż. Coraz głośniej słychać opinie, że wyniki sondaży są zafałszowane, tendencyjne, a sam sondaż (szczególnie polityczny) jest niczym innym jak tubą propagandową partii, polityków i mediów. Trudno oprzeć się wrażeniu i tym bardziej zaprzeczyć, że sondaż już dawno przestał być tylko rzetelnym badaniem opinii i preferencji społecznych, ale stał się potężnym narzędziem w rękach mediów i władzy. ,,Romans’’ sondażu z marketingiem nadał ma moc nie tylko informowania o nastrojach ludzi, ale także kreowania tych nastrojów. Jednego dnia wyniki sondażu potrafią stworzyć lidera, lub też strącić ze sceny politycznej. Coraz większe zapotrzebowanie na sondaże, jak również wzrost tempa realizacji zamówionych badań sprawia, że do metody tej wkradają się błędy, co skutkuje dysonansem między rzeczywistymi wynikami wyborów a danymi ogłoszonymi przez placówkę badawczą. Różnice te mogą być wynikiem różnorakich błędów metodologicznych, ale często też nieprzewidywalności zachowań respondentów. Z całą pewnością można stwierdzić, że do tej pory nie stworzono lepszego i bardziej rzetelnego źródła badań nastrojów i preferencji społeczeństwa, jednak do każdego wyniku przedstawionego przez sondaż należy podejść z dystansem, a przede wszystkim nie dopuścić, by kreowanie rzeczywistości przez sondaże stało się normą.
EN
In recent years an increasing lack of confidence in the effectiveness of research methods like surveys and opinion polls has become evident. Voices grew louder that research results underlie manipulation, are biased and that the very opinionpolls (above all political ones) are hardly anything more than mouthpieces of respective political parties, politicians and the mass media. It is hard to dismiss the impression, and even harder to contradict it, that opinion polls have ceded long ago to be a reliable implement of public opinion research and trend investigation. Gradually they have become powerful tools in the grip of the mass media and those on power. The opinionpoll’s flirtation with the marketing business didn’t stop short of providing it with the capacity to inform about prevailing public attitudes and preferences, but with the downright power to create them. At present opinion polls may produce a political leader today just to swipe him from the political stage tomorrow. Given the growing demand in surveys and the ever shorter terms for their realization the risks of inaccuracies and mistakes slipping in have considerably increased. This recently became ever more evident in the deviation of actual election results from the data gathered by the polling firms. At the root of these inaccuracies may lie various methodological errors, but just as well the unpredictability of respondent behavior. Undoubtedly up to now nobody has come up with a more adequate and reliable method to sound out public opinion than the opinion poll. It should be taken into account, however, that all data based on /collected by opinion polls are given without warranty and are to be accepted with due caution and principally we should anticipate the possibility that the actual creation of reality by opinion polls will become an accomplished fact.
Year
Issue
2
Pages
217-228
Physical description
Contributors
References
 • Anuszewska I., Sondaże – zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy wspólnej, CeDeWu.pl – Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2010.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Dyoniziak A., Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Wyd. „Universitas”, Kraków 1997.
 • Nachmias D., Frankfurt-Nachmias C., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Podgórski R. A., Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Wyd. „Branta”, Bydgoszcz-Olsztyn 2007.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
 • Bratkowski P., Kłamstwo sondażowe, ,,Newsweek Polska’’ 04. 07. 2010 r., nr 27.
 • Duplik J., Demokracja potrzebuje sondaży, ,,Gazeta Wyborcza’’ 15. 07. 2009 r., nr 164.
 • Górecki P., Każdy z nas ma swojego cenzora, ,,Newsweek Polska’’ 04. 07. 2010 r., nr 27.
 • Kubik A., Dlaczego coraz trudniej robić sondaże, ,,Gazeta Wyborcza’’ 28. 11. 2006 r.
 • Leszczyński A., Sondaże kłamią, ,,Gazeta Wyborcza’’ 16. 10. 2007 r., nr 242.
 • Misiewicz E., Sondaże: w to już wszyscy grają, ,,Uważam Rze’’ 2011, nr 3.
 • Panuszko A., TVN plama, ,,Newsweek Polska’’ 2010, nr 27.
 • Pawlak W., Sondażowy kit, ,,Uważam Rze’’ 2011, nr 13.
 • Sułek A., Co pan(i) sądzi, ,,Polityka’’ 2005, nr 41.
 • Szreder M., Naprawianie sondaży, ,,Rzeczpospolita’’ 11. 11. 2010 r., nr 264.
 • Włodek-Biernat L., Nie ma demokracji bez informacji, ,,Gazeta Wyborcza’’ 28. 11. 2009 r., nr 279.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a81beeaa-f664-4cce-b854-7994787b27fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.