PL EN


2014 | 3(12) | 120-130 (11)
Article title

POLITYKA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ WOBEC WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Content
Title variants
EN
POLICY OF CIVIC PLATFORM TOWARDS THE JUDICIARY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article presents an analysis of the Civic Platform’s political program in relation to the demands on the judiciary. After initially showing the origins of the party, the pro-gram analyzes the programming document “Commitment” in 2001 and the program of election campaigns from 2005. The article contains an analysis of the political program of the party prior to the election victories in 2007 and 2011 taking into account political achievements in this matter
Year
Issue
Pages
120-130 (11)
Physical description
Contributors
  • Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów, e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl
References
  • Antoszewski A., 2009, Platforma Obywatelska w polskim systemie partyjnym [w:] Platforma Obywatelska, red. M. Migalski, Toruń. Zobowiązanie Platformy Obywatelskiej, Program. 2001 z 19 stycznia 2001 r. [w:] Wybo-ry 2001. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2002. Zobowiązanie Platformy Obywatelskiej, Program. 2001 z 19 stycznia 2001 r. [w:] Wybory 2005. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2006. By żyło się lepiej. Wszystkim. Program Platformy Obywatelskiej, październik 2007 [w:] Wybo-ry 2007. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2011.
  • Działania wymiaru sprawiedliwości – podsumowanie UEFA EURO 2012, Ministerstwo Sprawiedliwości, http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4096,10,dzialania-wymiaru-sprawiedliwosci--podsumowanie.html, (15.03.2014). Exposé premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r., „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/71439.html?p=21, (11.03.2014). Exposé premiera Donalda Tuska z dnia 18 listopada 2011 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/files/pliki/20111118_expose.pdf?mobile= true, (11.03.2014). Internetowy portal orzeczeń, Platforma Obywatelska, http://platforma.org/aktualnosc/ 17421/internetowy-portal-orzeczen, (18.03.2014). Ministerstwo Sprawiedliwości – podsumowanie działań podjętych w 2010 r., plany na rok 2011, http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,3557,10,minister-sprawie dliwosci-o-efektywnosci-i.html, (1.03.2014). Następny krok. Razem, Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/wybory2011/1,115569, 10264832,Program_wyborczy_PO____Nastepny_krok__Razem____PDF_.html, (15.03.2014). Nowy rok w sądach – reorganizacja niektórych sądów rejonowych, http://ms.gov.pl/ pl/archiwum-informacji/news,4623,10,nowy-rok-w-sadach--reorganizacja-niekto rych.html, (15.03.2014). Od transformacji do modernizacji – podsumowanie 2 lat rządu PO-PSL. Panel XI – Wymiar sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, http://ms.gov.pl/pl/archi wum-informacji/news,1003,10,od-transformacji-do-modernizacji--podsumowanie.html, (13.03.2014). Premier: żadnej tolerancji dla bandytyzmu, Platforma Obywatelska, http://platforma.org/ aktualnosc/15536/premier-zadnej-toler, (15.03.2014). Przyspieszenie postępowań sądowych i deregulacja, Platforma Obywatelska, http:// platforma.org/aktualnosc/17687, (15.03.2014). Usprawnienie funkcjonowania sądownictwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/blog/marek-biernacki/usprawnienie-funkcjonowania-sadownictwa.html, (4.03.2014). Zero tolerancji dla pijanych kierowców, Platforma Obywatelska, http://www.platforma.org/ aktualnosc/33345/zero-tolerancji-dla-pijanych-kierowcow, (10.03.2014). Zobowiązanie Platformy Obywatelskiej, Program. 2001 z 19 stycznia 2001 r., Platforma Obywatelska Warszawa – Bemowo, http://www.bemowo.platforma.org/program. php, (10.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a81da19a-40fb-4b27-8a38-98f5cc5f231a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.