PL EN


Journal
2017 | 44 | 139-157
Article title

Mistyka św. Jana od Krzyża w filozoficznej koncepcji miłości Karola Wojtyły?

Authors
Content
Title variants
EN
St. John of the Cross Mysticism in Karol Wojtyła’s Philosophical Conception of Love?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza temat wpływu, jaki mogła mieć mistyczna doktryna św. Jana od Krzyża na filozoficzną koncepcję miłości Karola Wojtyły. Stawia się tu tezę, że oddziaływanie to mogło być dwojakie: pośrednie i bezpośrednie. Wpływ pośredni polegałby na przyczynieniu się do przyjęcia przez Wojtyłę postawy filozoficznej, zawierającej dwa sposoby filozofowania: tomistyczny i fenomenologiczny. Postawa ta następnie warunkowałaby podejście Wojtyły do tematu miłości. Natomiast wpływu bezpośredniego można się doszukiwać w tych fragmentach Miłości i odpowiedzialności, gdzie rozważana jest miłość oblubieńcza, która – podobnie jak w mistyce św. Jana od Krzyża – skupia się na idei zjednoczenia osób.
EN
This article discusses the possible impact of the mystical doctrine of St. John of the Cross on Karol Wojtyła’s conception of love. I formulate here the thesis that this influence could be two‑fold: indirect and direct. The indirect impact means the adoption of a philosophical attitude by Wojtyła containing two ways of philosophizing: Thomistic and phenomenological. In consequence, this attitude determines Wojtyła’s approach to the subject of love. While the direct impact can be traced in these passages of Love and Responsibility where spousal love is considered. This love is focused on the idea of unification of persons like in the mysticism of St. John of the Cross.
Journal
Year
Issue
44
Pages
139-157
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Biesaga T., Mistyka i metafizyka w antropologii Karola Wojtyły, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin 2016, s. 59–72.
 • Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, Lublin 2010.
 • Filek O., Wprowadzenie, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1995, s. 7–54.
 • Galarowicz J., Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków 1994.
 • Maritain J., Pisma filozoficzne, Kraków 1988.
 • Serafin M. od Trójcy Przenajświętszej OCD, Geniusz św. Jana od Krzyża, Poznań 2009.
 • Św. Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, Kraków 2001.
 • Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, Kraków 2001.
 • Św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, Kraków 2002.
 • Św. Jan od Krzyża, Żywy płomień miłości, Kraków 2003.
 • Wojtyła K., Aby Chrystus się nami posługiwał, Kraków 1979.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.
 • Wojtyła K., Poezje i dramaty, Kraków 1979.
 • Wojtyła K., Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, Lublin 2000.
 • Wojtyła K., Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 2001.
 • Zdybicka Z., Jan Paweł II – filozof i mistyk, Lublin 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a81e0558-081b-4ab6-9386-5525341fa3ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.